Se 1½ time lang Foredrag på Dansk, på YouTube nuklik påNyeste forskning som kategorisk afviser det universelle incest tabu: Engelsk Introduktion (4 min.), resten på dansk. Engelsk tekst til højre for videobilledet på YouTube findes 3 links: til ægyptologens forlag, hvor bogen kan købes, til bogens indholdsfortegnelse og til de første 24 sider af bogen som alle kan læse fritklik her
For at afspille hele det 1½ time lang foredrag / diskussion automatisk
(i stedet for manuelt én efter én) gå til følgende YouTube side og klik på "Play All" i højre side - for automatisk afspilning gå først til den pågældende YouTube side ved atklikke her
New Research Rejects Universal Incest Taboo: Eng. Intro, Eng. Text Right of Screen; Dansk Foredrag
klik her

 

Heksejægeren Kong Christian den IV

Af Troels Schmidt – forfatter og kulturaktivist  

Danmark er det eneste land i verden, hvor et manglende opgør med heksejægere og bødler stadig medfører afbrændinger af hekse Sankt Hans aften.

I Politikens kronik ”De nye heksejægere”, 10. april, skriver dr.phil. Gustav Henningsen om heksejagtens natur:

”Nu som før starter heksejagten med rygter og propaganda om en indre samfundsfjende … Når heksejagten først er i gang, konstituerer befolkningen sig i to grupper”. Heksejagten ”forudsætter nemlig en slags forræderi, hvor den ene gruppe forråder den anden.” Dem og os. Scenen er sat.

I år fejrer vi 400 året for Kong Christian den IV’s Lysthus – Rosenborg Slot. Vi mindes de skønne og storslåede bedrifter denne mægtige hersker er kendt for at have udført og som Danmark den dag i dag bærer præg af. Men i modsætning til hvad vi lærte i skolen, så førte majæsteten an i at overgive Danmark til Danmark historiens mørkeste tid.

Som man kan læse i Jan Guillos Heksenes forsvarere var Kong Christian IV årsag til omkring 400 menneskers smertefulde tortur med efterfølgende død på bålet - brændt nådesløst og levende. Kongen var kendt for personligt at tilsidesætte alle formelt gældende retsprincipper, idet han beordrede enkelte kvinder anklaget for hekseri, bragt til Rosenborg og underkastet tortur under sin personlige vejledning for derefter at lade heksen brænde levende på bålet.

Jeg ser en sammenhæng imellem det manglende opgør med fortidens heksejægere og nutidens generaliseringer af dele af befolkningen i ”dem og os” tankegange.

I dag hetzer vi imod muslimer og andre grupper og enkeltpersoner, og der er indlysende forskelle. Dødsstraffen er afskaffet og tortur er (bortset fra isolationsfængsling) forbudt. Alligevel mener jeg, at det er rimeligt at tale om hetz eller heksejagt også i dag. På min egen arbejdsplads har jeg oplevet enkeltpersoner hænge en collage og opslag m.m. op inspireret af JyllandsPostens infame tegninger. På collagen stod der: ”Hjælp mig fra islamisk slaveri” og på en af mange andre tegninger halshugger en blodtørstig islamist en uskyldig vesterlænding. Problemet er at disse opslag enten direkte eller indirekte kommer til at generalisere muslimer som noget ekstremt negativt og farligt der skal bekæmpes.

Jeg kunne ønske mig at der til Sankt Hans aften fremover ville være en Heksenes Befrielses Front til at ”redde” nogle af de symbolske hekse fra bålenes flammer. Samtidig kunne vi tage opgøret med Danmarks historiens mest fanatiske heksejæger og torturudøver Kong Christian den IV.

Hjem