Se 1½ time lang Foredrag på Dansk, på YouTube nuklik påNyeste forskning som kategorisk afviser det universelle incest tabu: Engelsk Introduktion (4 min.), resten på dansk. Engelsk tekst til højre for videobilledet på YouTube findes 3 links: til ægyptologens forlag, hvor bogen kan købes, til bogens indholdsfortegnelse og til de første 24 sider af bogen som alle kan læse fritklik her
For at afspille hele det 1½ time lang foredrag / diskussion automatisk
(i stedet for manuelt én efter én) gå til følgende YouTube side og klik på "Play All" i højre side - for automatisk afspilning gå først til den pågældende YouTube side ved atklikke her
New Research Rejects Universal Incest Taboo: Eng. Intro, Eng. Text Right of Screen; Dansk Foredrag
klik her

 


World Expert
: Greenland Oil Drilling Will Forever Be Too Expensive 
- click here

I metroXpress d. 13. juli 2007:
Samme ret til grønlændere
Af Troels Schmidt, kulturaktivist

Grønlandsk politiker Lars-Emil Johansen (MetroXpress, i går d. 12. juli) afviser at styrke danskundervisningen i Grønland. Han mener at dansk ikke længere skal undervises på bekostning af engelsk, som hidtil. Hvis grønlænderne i Danmark havde samme rettigheder til danskundervisning i Danmark som indvandrerne ville meget været vundet og derfor er det helt naturligt at Johansen i stedet kræver at grønlændere i Danmark også får disse beskedne ønsker opfyldt, lige som alle andre indvandrere i Danmark nyder godt af. Dvs. ligestilling med andre etniske minoriteter, som er i en lignende situation. Derimod er engelsk undervisning i skolen i Grønland mere i overensstemmelse med Grønlands fremtidig behov.
For mere baggrund klik her

 

Dagbladet Information d. 4. juli 2007 om:

Australsk og dansk kulturimperialisme?
Af Troels Schmidt, forfatter og kulturaktivist - klik her

 

Nyhedsavisens heksejagt på grønlændere?

Slædehunde, sexmisbrug og vold
af Troels Schmidt


Just-Wells kritiske kommentar til Nyhedsavisens artikel "Slædehunde tortureret til døde"
fra d. 2. juli 2007:

I disse tider er der store interesser på spil om hvem der skal have glæde af de potentielt store naturresurser i den grønlandske undergrund. F.eks. Dansk Folkepartis Søren Espersen har allerede været ude efter andel i grønlandske rigdomme og hvis grønlænderne ikke indvilger, så skal Danmark blot fratage den tidligere koloni bloktilskuddene, helt eller delvis.

Det næste bliver vel krav om begrænsninger i grønlændernes suverænitetsret. For der stilles allerede nu implicit spørgsmål ved grønlændernes evne til at forvalte deres eget samfund. Noget tyder på at der er fare for at vi kommer til at se i Grønland noget der ligner det der aktuelt sker med urbefolkningen i Australien – dér er der indført reel undtagelsestilstand, formelt for urbefolkningens eget bedste. Men reelt er der enorme naturrigdomme på spil i Australien i form af bl.a. potentielt minedrift på urbefolkningens landområder. Oplever vi i denne tid små tendenser til kulturimperialisme i Grønland?
Apropos: Danish Cultural Imperialism Invades Greenland - click here

 

Hjem