Se 1½ time lang Foredrag på Dansk, på YouTube nuklik påNyeste forskning som kategorisk afviser det universelle incest tabu: Engelsk Introduktion (4 min.), resten på dansk. Engelsk tekst til højre for videobilledet på YouTube findes 3 links: til ægyptologens forlag, hvor bogen kan købes, til bogens indholdsfortegnelse og til de første 24 sider af bogen som alle kan læse fritklik her
For at afspille hele det 1½ time lang foredrag / diskussion automatisk
(i stedet for manuelt én efter én) gå til følgende YouTube side og klik på "Play All" i højre side - for automatisk afspilning gå først til den pågældende YouTube side ved atklikke her
New Research Rejects Universal Incest Taboo: Eng. Intro, Eng. Text Right of Screen; Dansk Foredrag
klik her

 

Læs Schmidt´s avisartikler nedenfor over Kong Chr. IVs massedrab på flertallet af de 400 levende brændte kvinder i Danmark

 

Hvert Nytår synger danskerne nationale hyldest hymner til ære for den modbydelige:

Lystmorderen og torturbødlen Kong Christian IV

I Weekendavisen (29. dec. – 4. jan 2007):

Heksemorder

Af Troels Schmidt, forfatter og kulturaktivist

Slots- og Ejendomsstyrelsens, ifølge Natascha Trolle (WA 22. dec.), vordende motorsave imod Christianias natur ser i overført betydning ud til, at gå i monster Kong Chr. IV´s fodspor.

Monster konge? Hvorfor nu det? Jo, lad os tage udgangspunkt i hvad Trolle skrev her i avisen d. 22. dec.:

”Når Slots- og Ejendomsstyrelsen bruger udtrykket ”identitetsbevarende potentialer”, er det tydeligt, at de hentyder til voldringens betydning som nationalklenodie; Den gang før enevældens tid, da vi skulle bygge og puste os op militaristisk, så vi kunne ligne datidens store stad, Amsterdam – da blev voldende og Christianshavns kanaler bygget, og bygherren, ingen ringere end Chr. IV, udryddede nærmest de danske egeskove for at bygge sin flåde.” Dette, plus følgende få kendsgerninger, er tilstrækkeligt til prædikaterne monsterkonge og et selvudslettende Danmark:

I 2006 fejrede Danmark 400 året til minde om Kong Chr. IVs bedrifter - et helt år med fest til ære for en de facto lystmorder og torturbøddel - en serial killer med massedrab på sin samvittighed for over halvdelen af de 400 kvinder brændt levende ved at sænke dem ned over flammerne bundet fast til en stige – og hvert nytår, i Danmarks Radio, til fodboldkampe og hver sankthansaften synges nationale hyldesthymner til ære for et dejligt land der hygger sig med lys og varme fra symbolske afbrændinger sat i system af nævnte modbydelig morder og bøddel der overgår Jack the Ripper i antal uhyrligheder.

Kun et selvudslettende land kan i ramme alvor dyrke den intolerante fundamentalist og reformationskonge Christian IV, som landets nationalidentitet.

Denne inkompetente konge  tabte alle krigene, førte landet til randen af bankerot og sendte regningen herfor og for sit overdådige luksusliv forbeholdt sig selv, til de stakkels fattige som led endnu mere pga. majestætens ligegyldighed overfor deres lidelser.

 

Lystmorderen og torturbødlen Kong Christian den IV

Af Troels Schmidt – kulturaktivist og forfatter

 

Danmark er det eneste land i verden, hvor et manglende opgør med heksejægere og bødler stadig medfører afbrændinger af hekse Sankt Hans aften.

I år fejrer vi 400 året for Kong Christian den IV’s Lysthus – Rosenborg Slot. Og i Weekendavisen d.21.-27. april mindes vi alle de skønne og storslåede bedrifter denne mægtige hersker er kendt for at have udført og som Danmark den dag i dag stadig bærer præg af. Men i modsætning til hvad vi lærte om Kong Christian den IV i skolen, så deltog majæsteten aktivt i at forvandle sin tids Danmark til Danmarks historiens mørkeste tid.

Ifølge Jan Guillou i Heksenes forsvarere: Kong Christian IV var årsag til omkring 400 menneskers smertefulde tortur med efterfølgende død på bålet - brændt nådesløst og levende. Kongen var kendt for personligt at tilsidesætte alle formelt gældende retsprincipper, idet han beordrede enkelte kvinder anklaget for hekseri, bragt til Rosenborg og underkastet tortur i ugevis under sin personlige vejledning for derefter at lade heksen brænde levende på bålet.

Implicit dette 400 års festivitas kommer vi utilsigtet tillige til at fejre den overnidkære sadistiske torturbøddels personlig udførte rædsler. Nissen flytter med. Hertil er det en kendsgerning at vi hvert Nytår i Danmarks Radio synger hyldestsang til denne modbydelige morder der ikke lader noget tilbage for Abu Graib i Irak og på Guantanamo. Kongen overgår faktisk disse to steders i forvejen totalt uacceptable handlinger, idet fangerne i Irak og på Guantanamo endnu ikke kastes på et flammende bål. Endvidere hjernevaskes hele Danmark hvert Sankt Hans med afbrændinger af symbolske kvindehekse. Og i København financierer Kommunen nogle steder disse symbolske afbrændinger af kvinder på bålet.

Når Bo Bjørnvig skriver at vi ”… undskylder ham så godt vi kan.” og citerer udstillingskataloget: ”Christian IV blev en umistelig del af dansk identitet.” og undlader at nævne den bogstavelige morderiske side ved kongens bedrifter må man spørge sig selv om artiklen er med til at bære ved til bålet, selvom Bjørnvig på andre områder er kritisk.

I dag heksejagter eller hetzer vi muslimer, rockere og andre grupper og enkeltpersoner, og der er indlysende forskelle mellem moderne heksejagt eller hetz og tidligere tiders ditto. Dødsstraffen er afskaffet og tortur er (bortset fra isolationsfængsling) forbudt. Alligevel mener jeg, at det er rimeligt at tale om hetz eller heksejagt i dag. På min egen arbejdsplads har jeg oplevet dominerende enkeltpersoner hænge collager og opslag op inspireret af JyllandsPosten. På en af disse stod der: ”Hjælp mig fra islamisk slaveri” og på en af mange andre tegninger halshugger en blodtørstig islamist en uskyldig vesterlænding. Problemet er at disse opslag enten direkte eller indirekte kommer til at generalisere alle muslimer til at være noget ekstremt negativt og farligt der skal bekæmpes. Og det er nonsens da alle muslimer mænd, kvinder og børn hverken er farlige eller skal bekæmpes.  

Jeg ser en mulig sammenhæng imellem det manglende opgør med fortidens heksejægere og nutidens generaliseringer, og ”dem og os” tankegange.

Jeg kunne ønske mig at der til Sankt Hans aften fremover ville være en Heksenes Befrielses Front til at ”redde” de symbolske hekse fra bålenes flammer. Jeg kunne ønske mig at Weekendavisen i sin omtale af 400 året for Kong Christian IV’s lysthus ”spiddede” en af historiens royale og mest fanatiske heksejæger og torturudøver med sin pen.  

Hjem