:
Universal Incest Taboo Definitively Disproven. Four min. English Intro, Rest in Danish. English Text Below Video Screen  &
English titles throughout Danish YouTube video - To Play the Whole 1½ hour lecture / discussion
click here
-------------------------------------------
---------------
New Scientific Study: 
Incest, Adult-Child & Close-Kin Marriages Were Common and Normal, Widespread & Considered Good Deeds In Ancient Egypt And Persia - click here
Read the Table of Contents in English
- click here:
Read First 24 Pages Extract from this New Book Right Now - click

 

En skændsel - skam dig Bent Nielsen
- af Troels Schmidt

Det er en skændsel kun at nævne den ene af to hovedstrømninger i kinesisk historie (kronik i dagbladet Information d. 19. januar 2009) - for hvordan er det muligt at se bort fra Taoismen - især for en lektor på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet?
Forfatteren Hugo Hørlych Karlsen har gendigtet en af de smukkeste og klogeste bøger jeg nogensinde har læst - Tao Te Ching: Lao Tzu - se gerne min anmeldelse af Karlsens gendigtning på: http://www.just-well.dk/tao.htm 

 

Læs i Dagbladet Information d. 20. jan. 2009:
En skændsel 
- skam dig Bent Nielsen

- af Troels Schmidt

Det er en skændsel kun at nævne den ene af to hovedstrømninger i kinesisk historie (kronik i dagbladet Information d. 19. januar 2009) - for hvordan er det muligt at se bort fra Taoismen - især for en lektor på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet?

Forfatteren Hugo Hørlych Karlsen har gendigtet en af de smukkeste og klogeste bøger jeg nogensinde har læst - Tao Te Ching: Lao Tzu - se gerne min anmeldelse af Karlsens gendigtning på: http://www.just-well.dk/tao.htm 

 

Weekendavisen d. 16.-22.  jan. 2009:

Tørklæder 1
Synlige symboler støtter objektiviteten

- af Troels Schmidt, tidligere nævning ved Østre Landsret

Folketinget behandler pt. et forslag der har fået Dommerforening m.fl. til at råbe vagt i gevær. Også forhenværende Præsident for Højesteret Niels Pontoppidan belyser i Weekendavisen uge 2, ”Domstolene kan og skal selv”, at forslaget er en konstruktion med det formål at undgå tørklæder i retssalene, som ikke kan underbygges sagligt, men undergraver demokratiets tredeling af magten, idet forslaget underminerer domstolenes selvstændighed. Og den påståede intention om at sikre befolkningens tillid til domstolene ved disses neutralitet fremmes ikke ved at indføre kapper i byretten – tværtimod.

Et af Pontoppidans væsentlige argumenter imod forslaget er at logikken skrider, såfremt lægdommerne, men ikke dommeren, i byretten kan bære tørklæde, og at et forbud imod tørklæder for nævninge vil helt underminere at disse skal afspejle befolkningens sammensætning mht. f.eks. køn, alder og etnicitet. En grundsten i et moderne retssamfund.

Herudover er der også andre konstruktive og frugtbare inspirationskilder der taler for, at tillade tørklædet i retssale, nemlig en udbredt etisk praksis blandt videnskabelige forskere.

I nyere tid er det blevet almindelig skik og praksis blandt hæderlige forskere, i fremlæggelsen af deres arbejde, at præsentere deres læsere for egne, mulige fordomme - positive eller negative. F.eks., hvis en forsker selv har oplevelser, der ligner genstanden for forskningen og derfor potentielt kan mistænkes for en manglende objektiv indfaldsvinkel.

Det samme kan man vel sige om dommere og nævninge, der måtte bærer tørklæde på hovedet, Kristi kors om halsen eller i øret, i en retssal. I modsætning til når disse symbolske genstande gemmes væk, véd alle, hvad vi skal være opmærksom på, når disse synliggøres. Og herved kan vi alle nemmere håndtere dem således at retfærdigheden sker   fyldest. 

 

Dagbladet Information 30. dec. 08:
Boykot Israel
 - af Asmaa Abdol-Hamid, folketingssuppleant for Enhedslisten

I disse tider behøver unge ikke gå til historiebøgerne for at forstå begreber som 'folkemord', 'udrensning', 'racisme' eller 'zionisme'. Et klik, og man kan fra hjemmets 37 tommers fladskærm få det serveret live. Det er ikke et skuespil, en film eller en dokumentar, men en levende transmission direkte til de danske kakkelborde, hvor den i øjeblikket står på forberedelse af nytårsfesten.

Billederne taler for sig selv. Billeder af små døde børn som bliver samlet op efter flere Israelske luftangreb. Der er snart valg i Israel og højrefløjen skal tilfredsstilles - derfor denne massakre. Det er ynkeligt og frastødende. Det føles helt ondt i maven at tænke på, at Israel serverer palæstinensiske børns liv i den parlamentariske valgkamp. At det for Israel ikke handler om hvilken politikker, der kan komme med de bedste fredelige løsninger, men at det derimod handler om at skabe mest mulig ødelæggelse for at vinde valget - og det palæstinensiske folk bliver taget som gidsler.

Danmark bør være i front i den uacceptable situation. Israel har ikke forstået demokratiets spilleregler men træder på alle menneskerettighederne. Derfor bør vi fortælle dem, at de har tabt opbakningen fra det internationale samfund. Vi bør lægge pres på Israel så de omgående stopper udrensningen af det palæstinensiske folk. Forstår Israel ikke at stoppe, må vi gå til konsekvenserne og stoppe al samarbejde. Boykot Israel! 

I dagbladet Information d. 2. dec. 2008:
Tørklædelov og objektivitet 
- af Just-Well´s Troels Schmidt, kulturaktivist

Med Ulrik Dahlins ” Tidligere højesteretspræsident advarer mod 'tørklædelov'” Information 18. dec. 2008, må alle læsere nødvendigvis tage stilling til spørgsmålet om hvorvidt danske domstole skal tillade dommere at bære tørklæde. Jeg synes, det bedste argument til fordel for at tillade brug af tørklædet i retssale kan hentes fra en udbredt etisk praksis blandt videnskabelige forskere. 

Her er det blevet almindelig skik og praksis blandt hæderlige forskere, i fremlæggelsen af deres arbejde, at præsentere deres læsere for egne, mulige fordomme, positive eller negative. F. eks. Hvis en sort medarbejder forsker i hvide menneskers sociale adfærd, eller hvis en forsker selv har oplevelser der ligner genstanden for forskningen og derfor potentielt kan mistænkes for en manglende objektiv indfaldsvinkel.

Det samme kan man vel sige om dommere der bærer tørklæde på hovedet, kristi kors om halsen eller i øret, i en retssal. I modsætning til når disse symbolske genstande gemmes væk, véd alle hvad vi skal være opmærksom på når disse synliggøres, netop for at forskeren og dommeren kan og skal være så objektiv som muligt. Når tørklæde, kors eller eventuelle fordomme synliggøres kan vi alle nemmere håndtere dem til fordel for at retfærdigheden sker fyldest. 

Læs artikler i Information d. 24. jan. 2008:
Gaza
Af Asmaa Abdol-Hamid

"Et billede af et sygt palæstinensisk barn, som skal have hjælp af el-udstyr for at kunne trække vejret. Billeder af hospitaler, som er gået i stå, og hvor lægerne og sygeplejerskerne er handlingslammede. Billederne så jeg ikke på dansk tv men desværre på udenlandsk.

For at kunne følge nøje med i de palæstinensiske forhold løb jeg over til venner, som er udstyret med paraboler. De danske mediers dækning af de 1,5 millioner palæstinensere, som er ramt af den israelske blokade, er yderst begrænset. Den israelske blokade betyder, at palæstinenserne nægtes adgang til fødevarer, varme og el. Dette har store konsekvenser. ikke mindst for hospitalerne i Gaza. 76 palæstinensere har allerede mistet livet, og endnu flere forventes at miste livet. Det er sandt at der er politiske uoverensstemmelser mellem Israel og Hamas. Men Israel straffer kollektivt og det er syge børn, som betaler prisen.

De palæstinensiske organisationer i Danmark reagerede i mandags med fakkel-optog på rådhuspladserne i Århus, Odense og København. I København alene, var der ca. 500 mennesker, som deltog for at markere deres sympati til palæstinenserne i Gaza. I landets medier var der efterfølgende intet at læse om fakkeloptogene. Men de udenlandske medier fortalte om arrangementet. Jeg var denne gang nødt til at bruge udenlandske medier for at læse om, hvad der foregår i Danmarks storbyer. En opgave som kunne have klædt de danske medier. Det er måske derfor, at udenrigsministeren Per Stig Møller har været tavs om blokaden. Han har måske ikke hørt om den."
Asmaa´s hjemmeside - klik her

Læs MetroXpress fra d. 12. dec. 2007:
Asmaa´s nej til håndtryk inspirerer
- skrevet af Troels Schmidt, cancerpatient

Et varmt håndtryk er bakteriernes bedste ven, skrev lægen Claus Gad i lægetidsskriftet Rask. Utallige håndtryk udveksles dagligt på hospitalerne mellem personalet, patienter og pårørende.
  Og som bekendt er bakterier på hospitaler et stort sundhedsproblem, men som vi dog nemt kan reducere voldsomt ved blot at undlade håndtrykket. Lægen Elsebeth Tvenstrup Jensen ved Statens Serum Institut mener det er værd at overveje fordelene ved at holde ritualet nede på et minimum.
  Da jeg selv er cancerpatient med megen hospitalserfaring er jeg blevet inspireret af Asmaa Abdol-Hamid´s nej til at give hånd til mænd. Men jeg vil gerne udvide dette nej til håndtrykket til et nej til begge køn på de steder, hvor vi er mange sårbare mennesker.  

Læs i Dagbladet Information d. 3. dec. 2007:
Slave af absolutistisk tænkning
- skrevet af Troels Schmidt

Jeg mener ikke at det enkelte individ i sig selv, altid er det mest interessante (som f.eks. Asmaa´Abdol-Hamid´s opfattelse af religion). Mere interessant er den respekt for hinanden der ligger i relationer mellem absolut ukrænkelige og unikke subjekter, som er tilfældet når menneskerettighedserklæringen respekteres. Når Abdol-Hamid tilslutter sig  menneskerettighederne er det udtryk for at hun vægter respekten for hinandens forskellighed i gode menneskelige relationer højere end et konsensussamfunds forbud mod at bære tørklæde. 

Når filosoffen og forfatteren Kai Sørlander (kronikken: Hvem er dumpet?, Inf. 1. dec.) ikke vægter menneskelige relationer højere end individernes personlige idiosynkrasier, som f.eks. troen på Gud, gør han sig selv til en stakkels slave af absolutistisk tænkning, hvis potentielle intolerance nemt kan bidrage til en underminering af demokratiet. Hvem er det så der er dumpet?

 

I Information d. 20. nov. 2007:
Fogh kan takke Information
- skrevet af Troels Schmidt

"Det var stort set Dagbladet Information, som enten startede eller ”blot” smed afgørende benzin på bålet, i mediernes hetz på Asmaa Abdol-Hamid (Jvf. bew´s, Bent Winther´s, bagsideleder d. 1.-2. september 2007), hvorved nærværende avis bidrog væsentligt til VKO´s nu fortsatte tyranni i Bananrepublikken Danmark.

I relief hertil bør vi mindes at dette er ikke første gang at Information sætter afgørende skub i en mediehetz eller endda starter den. Det var nemlig, tillige ”den mindst ringe” der i sin tid startede en løgnagtig hetz imod somalierne i Danmark for "at omskære deres pigebørn", selvom det ikke finder sted i Danmark. Søg i Google Video på Nettet under navnet ”Sara Johnsdotter” [eller klik  her] og lyt selv til hvad hun siger. Hun er forfatter til den videnskabelige undersøgelse af omskæring blandt somaliere i Sverige "Som Gud skapade oss" og hun er socialantropolog ved Universitetet i Lund. Her kan man også lytte til  A. F. Dualeh, talsmand for somalierne i Danmark" [klik  her].
For hele udsendelse - klik her

 

Asmaa Abdol-Hamid:

Send dit barn til en nudist pædagog
- skrevet af Troels Schmidt, 
medlem af BUPL:

"Kære M. B. Nielsen (MetroXpress 3. okt. 2007),
Vidste du at når Asmaa Abdol-Hamid (Enhedslisten) på den ene side støtter retten til at bære en burka på Folketingets talerstol og på den anden side udtaler at hun også respekterer retten til ikke bære en bestemt påklædning, så overgår hendes demokratiske sindelag de fleste af os danskeres ditto? Superdemokraten slår det hele fast med syvtommersøm når hun udtaler til medierne: "Hvis man vil sende sit barn til en pædagog, som er nudist, så skal man have lov til det.” (Politiken Søndag 23. september 2007.) Hvor mange af os kan matche det?"

Just-Well.dk:
Superdemokrat Asmaa
- skrevet af Troels Schmidt, medlem af BUPL

Jamen kære venner, Asmaa Abdol-Hamid er jo superdemokrat! Se her. Politiken 10. sept.2007, 
Sagen Asmaa, af Fatuma Ali:
"Jeg vil drikke champagne den dag Asmaa taler fra Folketingets talerstol iført sit tørklæde for den dag vil for mig betyde, at det danske demokrati fungerer." 
Og: Politiken Søndag 23. september 2007:. 
Asmaa Abdol-Hamid bliver: 
Asmaa støtter retten til at bære en burka på Folketingets talerstol og retten til at bære eller ikke bære en bestemt påklædning: Abdol-Hamid: "Hvis man vil sende sit barn til en pædagog, som er nudist, så skal man have lov til det.” Asmaa er konsekvent, støt hende ! 

 

Just-Well.dk 20. okt. 2007:

Unge stalinister
Af Troels Schmidt, tdl. medl. af Minoritetspartiets HB

Hverken en humanist eller en demokrat kan have noget imod Asmaa Abdol-Hamid (AAH), men det har stalinisterne(?) fra Danske Studerendes Fællesråd, 3F Ungdom og studenterrådene på RUC og Kbh´s Universitet (Inf. 18 okt.). For det er nemlig AAH der er i overensstemmelse med humanismen og demokrati når hun afviser dødsstraf og går imod diskriminering af bøsser og lesbiske og plæder for fuld ligestilling af kønnene. Herudover er hun gudhjælpemig endda tilhænger af, at hvis forældre vil sende deres barn til en nudist pædagog, så skal de have lov til det (Politiken Søndag 23. september 2007). AAH´s påberåbelse af personlig frihed placerer hende i den fornemme række blandt Danmarks få konsekvente forkæmpere for individuel selvbestemmelse i egne anliggender.

Som bekendt har stalinister aldrig brudt sig om tolerance og humanisme. Jeg har aldrig hørt  udtalelser fra danske politikere der er mere demokratisk og mere humanistisk end det som AAH reelt fortæller. AAH er superdemokrat og superhumanist i modsætning til de unge stalinister.  

I Dagbladet Information d. 21. feb. 2007:

Gaderummet
Af Troels Schmidt, medlem af BUPL

Preben Brændt i Information 12. september: ”Man bør i en storby være parat til at rumme mange og forskellige tilbud, hvad man jo også har været i forhold til Gaderummet gennem flere år"

Når (a)socialborgmester Mikkel Warming skriver i Information d. 20. sept. at Gaderummet skal fortsætte som hidtil med eneste forskel at det skal være uden Gaderummets grundlægger og hidtidige leder psykologen Kalle Birck-Madsen taler Warming usandt.  Fordi det er ikke udelukkende psykologen Warming vil til livs, men ikke mindst den psykologi som Kalle Birck-Madsen står for.

Blandt de to efter min mening vigtigste grundlæggende bestanddele af den psykologiske behandling af unge i Gaderummet er et minimum af respekt overfor de unges personlige integritet og livsstil (bl.a. rygevaner) på den ene side og friheden til at slippe for tvangs- og pressionsmedicinering på den anden. Angående medicinering tror jeg det primært handler om behandlingen skal domineres af det psykiatriske psykofarmakas indtog i Gaderummet, som speciallæge i psykiatri, Henrik Rindom repræsenterer, eller om den hidtidige psykologiske medicinfri behandlingens ditto, repræsenterede ved lederen psykolog Kalle Birck-Madsen. Gaderummets nuværende psykologi er eneste bolværk imod tvangs- og pressionsmedicinering.  

 

Læs i MetroXpress 31. maj 2007:

Vesten ville gøre 
lige som Chavez
Af Troels Schmidt

Venezuelas Hugo Chavez beskyldes for at være en modstander af ytringsfriheden i MetroXpress i foregårs. Men hvorfor nævnes ikke, at intet vestlig demokrati ville handle anderledes end Chávez, hvis vi stod i en lignende situation.

Den venezuelanske station RCTV opmuntrede stærke kræfter til at fortsætte deres statskup og befolkningen til at bakke kupmagerne op. 

Et hvilket som helst EU land i en sådan situation ville ikke tøve med at sigte oprørerne for landsforræderi det sekund kuppet mislykkes. Men hvad gør Chavez? Han retsforfølger ikke engang stationens ejer som medskyldig kupmager.
Kilde: Democracy Now -  click here

 

Læs i Nyhedsavisen 31. maj 2007:

Chavez er rimelig trods heksejagten imod ham
Af Troels Schmidt

Heksejagten imod venezuelas Hugo Chavez beskylder ham for at være en modstander af ytringsfriheden (”Venezuela sagsøger CNN”, Nyhedsavisen 30. maj). Men er han det? Og hvorfor nævnes ikke at en vigtig kilde til beskyldningerne  – organisationen Journalister Uden Grænser – er inhabil, idet denne modtager penge fra interesseorganisationer. Det hørte vi i DR 1s Orientering forleden.

Og hvad gør Chavez der er så slemt? Han end ikke retsforfølger den venezuelanske, nu lukkede, station RCTV og stationens ejer som var medskyldig støtter af statskupet imod Chavez i 2002. Rimelig nok retsforfølger Chavez nu kun CNN for at insinuere at Chavez skulle myrdes og det er ikke paranoia, da det er velkendt at mange truer Chavez på livet.
Kilde: Democracy Now -  click here

 

Kommentar til Dagbladet Politiken 31. maj 2007:

Mormonernes beskyttelsesrum imod atomkrig og Politikens løgn
Af Troels Schmidt, forfatter og kulturaktivist

Min nu afdøde far fortalte mig engang at mormonkirken i Salt Lake City opbevarede genealogisk data ikke i et pakhus, som Hitchens (Ateisme: Vi har ikke set den sidste Gud. Politiken 27. maj) skriver, men under et bjerg sikrede med beton imod atomkrig og plads til et begrænset antal kirkemedlemmer. Endnu en faktuel fejl: afdøde jøder døbes ikke ind i mormonkirken, men der er blot tale om et tilbud hinsides til helt frit, evt. at konvertere til Jesus Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Altså, der er intet uetisk i at jødiske ofre for nazisterne tilbydes at konvertere.

 

I Dagbladet Information d. 21. feb. 2007:

Hugo Chávez gør blot som os
Af Troels Schmidt, forfatter og kulturaktivist

Det kan undrer den eftertænksomme læser at Victor Navasky i sin kronik om Chávez og ytringsfriheden (Inf. 19. feb. 07) ikke så meget som med et eneste ord påpeger at der ikke findes et eneste demokrati i Vesten som ville handle anderledes end Chávez gør mht. til stationen RCTV, såfremt disse lande selv stod i samme situation. I så fald ville ikke kun Chávez, men alle lande ville nægte at forny sendetilladelse til en radio/TV station som opmuntrede til statskup.

Et tankeeksperiment: Tag f.eks. den daværende TV Stop eller for den sags skyld Radio Holger. Havde disse gjort i Danmark som den venezuelanske station RCTV gjorde i Venezuela, nemlig opmuntret stærke igangværende ekstremistiske kræfter til at fortsætte deres statskup og at befolkningen skulle bakke kupmagerne op, er der nogen med deres fulde fem intakt som ikke ville være overbevist om at stationen ville blive lukket og de ansvarlige tillige sigtet for landsforræderi, men selvfølgelig kun, hvis kuppet mislykkes.

Lad os få proportionerne på plads og holde op med at dømme andre med en anden målestok end den som vi måler os selv med. Kilde: Democracy Now -  click here

Hjem