Se 1½ time lang Foredrag på Dansk, på YouTube nuklik påNyeste forskning som kategorisk afviser det universelle incest tabu: Engelsk Introduktion (4 min.), resten på dansk. Engelsk tekst til højre for videobilledet på YouTube findes 3 links: til ægyptologens forlag, hvor bogen kan købes, til bogens indholdsfortegnelse og til de første 24 sider af bogen som alle kan læse fritklik her
For at afspille hele det 1½ time lang foredrag / diskussion automatisk
(i stedet for manuelt én efter én) gå til følgende YouTube side og klik på "Play All" i højre side - for automatisk afspilning gå først til den pågældende YouTube side ved atklikke her
New Research Rejects Universal Incest Taboo: Eng. Intro, Eng. Text Right of Screen; Dansk Foredrag
klik her

 

Leyla Tamers skrev også KRONIKEN I POLITIKEN:
Kvinder i hundehalsbånd

Hvornår føler en mand, at han er mest mand, en kvinde, at hun er mest kvinde? Dagens kronikør forsøger at svare. I hvert fald på den sidste del af spørgsmålet.
Leyla Tamer udgav tidligere på året den erotiske novellesamling 'Bloksbjerg'

.

KRONIKEN I POLITIKEN / Tirsdag 22.Juli2003
SYNDENS GUDINDE
- en solidaritetserklæring med de prostituerede

Af Leyla Tamer

Hvor er solidariteten med de prostituerede henne?
Ikke hos tidens unge feminister, der fordømmer i stedet for at støtte. Forfatteren Leyla Tamer minder os om, at vi burde leve i et frit land.

Det er tvivlsomt, om prostitution virkelig skulle være verdens ældste
erhverv, men der er noget, der tyder på, at det er kommet for at blive. I
hvert fald har hverken religiøse eller verdslige love, feminismen eller
velfærdssystemet formået at få bugt med den, og det er givet derfor,
talemåden er opstået. I dag kunne det se ud, som om politikerne ikke længere
ved, hvad de skal stille op for at 'redde' de prostituerede, mens
feministerne råber vagt i gevær: Prostitutionen beviser i al sin klarhed, at
der i Danmark endnu er kvinder, der ligger under for patriarkalske
samfundsnormer. Men hvad stiller vi op, når en kvinde hævder, at hun
prostituerer sig af lyst? Har vi egentlig ret til at blande os i hendes
valg?

Ordet prostitution stammer fra det latinske 'prostituo', der sædvanligvis
oversættes med 'at stille offentligt frem'. Men idet pro- også kan betyde 'i
stedet', kunne ordet lige så vel oversættes med 'at stille i stedet',
hvormed betydningen straks bliver mere kryptisk. Sætter man ordet i relation
til tidligere tiders gudindedyrkelse, falder brikkerne imidlertid på plads,
og et helt nyt billede dannes.

Tempelprostitution er den betegnelse, man generelt bruger om kvinder, der i
oldtiden var indviede præstinder og som sådan havde seksuel omgang med mænd,
der gennem dem mødte gudinden. Denne praksis var engang udbredt flere steder
i verden og udspilledes i mange forskellige afskygninger (der fandtes f.eks.
også mandlige tempelprostituerede). Rationalet bag lader dog i alle
tilfældene til at have været det samme: omgang med det guddommelige.

Fra Indien over Babylon til Hellas møder vi et helt hierarki af skøger, der
tjente diverse guder og gudinder med sang, dans og seksuelle ydelser.
Kvinderne blev indviet i tempellivet allerede i en tidlig alder, og deres
samkvem med de besøgende var den måde, ånden fortsat fandt vej til verden og
dermed sikrede frugtbarhed og lykke på. I modsætning til den kristne kultur,
hvor sex opfattedes som dyrisk og syndigt, var seksualiteten i oldtiden en
uadskillelig del af religionen.

Men der var også prostituerede uden for templerne, og nogle af disse kvinder
var særdeles magtfulde. I Grækenland kaldtes de for hetærer, som betyder
'følgesvende'. Med deres dannelse, uafhængighed, kvindelige stolthed og ikke
mindst seksuelle styrke kunne disse kvinder let blive et forbillede for
mange unge teenagepiger af i dag.

I Indien kaldtes de fornemme præstinder devadasi, og de mindre
prestigefyldte 'billigprostituerede' omtaltes slet og ret somkumbasi,
spytbakke! Disse 'gadens kvinder' eksisterede nemlig også i oldtidens
kulturer. Deres liv var uden tvivl langt mere kummerligt og hårdt, men de
kunne dog stadig påberåbe sig en gud eller gudindes beskyttelse og
velsignelse, hvilket ikke er uden betydning i et samfund, der er gennemsyret
af det religiøse. Skøgerne regnedes måske ikke for meget, men de var trods
alt ikke udstødte på grund af deres levevis.

Det er først i Det Gamle Testamente, at vi støder på et reelt forbud mod
prostitution og mod omgang med prostituerede, altså første gang den
prostituerede faktisk stilles uden for stammen/samfundet. »Ingen af Israels
døtre må være skøge (qedeshah=hellig kvinde)«, står der i Femte Mosebog
(23,17), »og ingen af Israels sønner må være mandsskøge«.

Dette kan i virkeligheden anses for et vendepunkt i prostitutionens
verdenshistorie, for fra nu af spredes opfattelsen af de prostituerede som
syndere og kriminelle.

I kristendommen genopstår den prostituerede i et helt nyt lys, i skikkelse
af Maria Magdalena, den faldne kvinde, der omvendes og dermed bliver frelst.
For selv om Jesus færdedes blandt skøger, og hans forhold til Maria
formodentlig var mere end blot venskabeligt, har han dog næppe billiget
hendes levevis. Skøgen var interessant i kraft af den 'værdi', der lå i
hendes frelse, og altså ikke på grund af sit arbejde.

Dermed stadfæstedes da også de to poler: den rene, ydmyge mor/datter/søster,
man måtte stræbe efter at være, modsat den beskidte luder, som
repræsenterede den værst tænkelige skæbne for en kvinde.

Det er i dag svært at forestille sig, at feministerne og de prostituerede
skulle kunne stå sammen i fælles kamp for større frihed og retten til
selvbestemmelse. Ikke desto mindre behøver man ikke søge længere væk end
blandt feminismens grand old ladies for at opdage, at det var tilfældet.
Simone de Beauvoir skrev i 1949: »Man bør ikke spørge, hvorfor kvinder
prostituerer sig, men hvorfor flere ikke gør det«. Og anarkisten Emma
Goldmann prostituerede sig selv i en periode for at forsørge sin elsker og
sin søn og holdt sig ikke tilbage med at støtte andre, der traf et lignende
valg.

I den samme ånd var der mange erklærede feminister, som i 1960'erne følte,
at de i virkeligheden havde en del til fælles med deres uglesete medsøstre i
prostitutionsbranchen. En af dem var den jurastuderende Margo St. James, der
tog initiativ til at starte den første moderne fagforening for
prostituerede, og hun formede sammen med andre aktivister The International
Committee for Prostitutes' Rights.

De nye muligheder for prævention, der dukkede op i 60'erne, gav mange
kvinder større seksuel frihed. De kunne nu indlade sig i uforpligtende
forhold med praktisk talt hvem som helst hvor som helst, og tidens moral var
selvfølgelig ikke sen til at stemple dem som 'ludere'. Der opstod dermed et
bånd mellem feministerne og de prostituerede, for deres problemer lignede i
mange henseender hinanden: De blev set ned på og forskelsbehandlet af
samfundet.

Men i løbet af 70'erne var det ved at være slut med feministernes
solidaritet med luderne. Feministen Kathleen Barry, der blev kendt for sin
bog 'Female Sex Slavery', udtalte: »Vi gør kun vort køn uret, hvis vi
stiller ubevidste og svage kvinder til ansvar for deres gale valg«.

At anse den prostituerede for en stakkel, der er havnet i noget 'snavs', var
og er en tankegang, der har været almindelig i årevis, men feministerne gav
den et helt nyt aspekt, da de til og med erklærede ludere 'ubevidste', der
traf 'gale valg'. En formynderisk og patroniserende holdning, som mænd
engang havde indtaget over for kvinder, der viste selvstændighed, blev nu
brugt af kvinder mod andre kvinder!

Selvvalgt prostitution blev betegnet som contradictio in adjecto og var i
virkeligheden 'frivilligt sexslaveri', tidligere tiders tempelprostitution
var ikke andet end 'rituel voldtægt'.

Det er en lignende holdning, man møder i dag blandt 'nyfeministerne', og i
de antologier, der er udkommet de seneste år (f.eks. 'Fisseflokken' og 'De
røde sko'), har der ikke været tegn på en ny solidarisering med de
prostituerede, tværtimod. Selvvalgt prostitution udelukkes fuldstændigt, og
ludere, der hævder at gøre det af lyst, kategoriseres rask væk som 'ofre',
der enten er følelsesmæssigt afstumpede, undertrykt af et patriarkalsk
samfund, seksuelt misbrugte i barndommen eller det hele på en gang. De
prostituerede har ifølge mange feminister mistet deres eget selvværd og
dømmekraft i en sådan grad, at de ikke længere ved, hvad der er bedst for
dem selv. Heldigvis for dem ved feministerne det dog.

Men var det ikke bl.a. den slags holdninger, der startede
feminismebevægelsen, fordi kvinder netop fik nok afmænd, der fortalte dem,
at de ikke vidste, hvad der var bedst for dem selv?

At benægte de mange problemer, der er forbundet med prostitution, ville
naturligvis være fuldstændig absurd. Værst af alt er vel forholdene for
narkoluderne, der dagligt må udsætte sig selv for vold og misbrug, alene for
at kunne skaffe sig penge nok til et fix. Man må spørge sig selv, hvordan
socialministeren kan se sig selv i øjnene, når hun reelt kunne sætte en
stopper for disse kvinders lidelser ved at afkriminalisere heroin.

Men også 'massagepigerne', som reklamerer i Ekstra Bladet og på internettet,
må finde sig i den overhængende fare for overfald og trusler samt naboernes
chikane. Da politikerne for et par år siden blev enige om, at det var på
tide at lette 'presset' på de prostituerede, ændrede man dog lovgivningen,
så søgelyset i højere grad blev rettet mod kunderne. Det er nemlig også en
udbredt opfattelse, at mænd, der opsøger prostituerede, må have en eller
anden brist, at ingen 'normal' og velfungerende person ellers vil betale for
sex. Men de prostitueredes kunder er vidt forskellige og måske lidt
overraskende tit gifte mænd. Derudover er der mange mænd, som måske på grund
af høj alder, fysiske handicap, eller ganske enkelt fordi de ikke kan finde
sig til rette på diskotekernes 'kødmarkeder', hellere vil gå til en
prostitueret.

Luder! Deter vel noget, mange kvinder har prøvet: at blive kaldt en luder.
Det er den ultimative hån, og det er måske forståeligt, at ordet er gået hen
og blevet sådan et skældsord.

Luderen må uden sammenligning være den mest ringeagtede, udstødte og
problematiske kvindeskikkelse, der har eksisteret - i hvert fald siden det
første forbud mod faget blev nedfældet. Pornoskuespillere og strippere er
gået hen og blevet salonfæhige nu om stunder, men den prostituerede ser vi
stadig skævt til. Det er, som om hun repræsenterer noget ur-syndigt, det
laveste af det laveste. Men hvorfor, må man spørge sig selv, når hun nu ikke
gør nogen skade overhovedet, men faktisk giver mange mænd et kort øjebliks
tilfredsstillelse og lykke? Feministerne vil indvende, at luderen netop gør
stor skade på sig selv, og at alle kvinder i sidste ende vil lide under det,
hvis vi med en eventuel legalisering sender et signal til mænd om, at dette
er acceptabelt.

Det kunne der givetvis være noget om, men så er det måske, fordi der er
uenighed omkring, hvad en legalisering egentlig skulle gå ud på. At give de
prostituerede ordnede forhold betyder i mine øjne i lige så høj grad, at vi
får de kvinder, som ikke ønsker at være i branchen (f.eks. narkoluderne), ud
af den 'knibe', der til at begynde med har bragt dem dertil (f.eks. ved
lægeordineret heroin).

Hvordan en faglig organisering af de prostituerede skal fungere, må i høj
grad overlades til kvinderne selv eventuelt med kyndig rådgivning fra andre
fagorganisationer som Kvindeligt Arbejderforbund. I og med at hele branchen
ville blive mere synlig, ville det også lette efterforskningen af
kriminaliteten i miljøet. I sidste ende måtte målet være, at
prostitutionsbranchen kun bestod af kvinder, som ønsker at ernære sig ad
denne vej uden frygt for stigmatisering eller overfald, under
arbejdsforhold, der tilgodeser deres helbred og behov.

Dette bringer os selvfølgelig tilbage til feministernes føromtalte påstand
om, at prostitution af lyst ikke findes. Personligt foretrækker jeg at tro
på mennesker, når de fortæller, at de kan lide deres job, selv om jeg,
indrømmet, tit har undret mig over, hvordan man dog kan holde ud at arbejde
i en bank. Jeg vil ikke udelukke, at der måske findes kvinder, der
prostituerer sig, fordi de har været misbrugt som barn, eller fordi de føler
sig tiltrukket af pengene. Men hvis de virkelig insisterer på at prostituere
sig, hvilken ret har vi så egentlig til at blande os i det? Er det ikke
netop et af kendetegnene ved et frit samfund, at man må leve sit liv, som
man selv finder rigtigt?

At kvinder prostituerer sig, gør dem desuden ingenlunde til
enerepræsentanter for kvindekønnet. Ligesom kvinder, der går i kloster,
eller kvinder, der er heteroseksuelle, heller ikke repræsenterer hele
kønnet. Det vigtige er, at vi må respektere hinandens forskelligheder og
ikke mindst kræve respekt for det.

Som det er i dag, er det imidlertid legalt at 'spytte' på en luder. Der er
bl.a. flere hus- og lejlighedsejere rundt omkring i landet, der har gjort
det til deres hobby at chikanere massagepigerne i deres nabolag. Ingen
solidariserer sig med luderen, og hun har i årevis stået alene som en paria.
På denne måde symboliserer hun i virkeligheden en side af kvinden, som
igennem tiderne har været dybt foruroligende for resten af samfundet. Hun er
den seksuelle kvinde par excellence. Med sin promiskuøsitet, skamløshed,
kødelighed og magt over mænd har hun faktisk været, og er på mange måder
stadig, en torn i øjet på det patriarkalske samfund og de
kvindeundertrykkende kræfter. Og ingen af de religiøse eller verdslige
foranstaltninger, man har benyttet gennem tidens løb, har kunnet få bugt med
den.

Uanset hvilke grunde en kvinde har til at prostituere sig, kan vi ikke komme
uden om, at det kræver mod at stille sig uden for fællesskabet på så
drastisk vis. Hvis man mener, at der tværtimod er tale om lavt selvværd, kan
man prøve at besøge forskellige prostitueredes og massageklinikkers
hjemmesider på internettet. Kvinderne lader sig titulere 'gudinde',
'herskerinde', 'diva' og så videre, og de kræver, at man omtaler dem med
respekt, hvis man vil chatte eller skrive i deres gæstebog (se f.eks.
velkomsten til www.venuslogen.dk). Selv om det kan virke som en lille ting,
giver dette alligevel en idé om, at kvinderne ikke har tid til folk, der
ikke behandler dem ordentligt. De kunder, som skriver til dem, er da også
bemærkelsesværdigt venlige og taknemmelige.

De forfærdelige forhold, mange kvinder lever under i prostitutionsmiljøet,
kan og må ikke benægtes eller bagatelliseres, men det er min påstand, at en
organisering af faget vil føre til, at problemerne træder tydeligere frem og
dermed bliver lettere at behandle. Med hensyn til de kvinder, der
prostituerer sig af lyst, vil jeg gerne, ligesom jeg har gjort i andre
anledninger, bedyre min dybe respekt. For mig at se er de tusind gange mere
værd end alle dem, der fordømmer og håner dem eller i overlegen
bedrevidenhed pådutter dem offerrollen.

Home