Se 1½ time lang Foredrag på Dansk, på YouTube nuklik påNyeste forskning som kategorisk afviser det universelle incest tabu: Engelsk Introduktion (4 min.), resten på dansk. Engelsk tekst til højre for videobilledet på YouTube findes 3 links: til ægyptologens forlag, hvor bogen kan købes, til bogens indholdsfortegnelse og til de første 24 sider af bogen som alle kan læse fritklik her
For at afspille hele det 1½ time lang foredrag / diskussion automatisk
(i stedet for manuelt én efter én) gå til følgende YouTube side og klik på "Play All" i højre side - for automatisk afspilning gå først til den pågældende YouTube side ved atklikke her
New Research Rejects Universal Incest Taboo: Eng. Intro, Eng. Text Right of Screen; Dansk Foredrag
klik her

 

Mandag den 1. december 2003 kl.19: 
YTRINGSFRIHEDEN & DATATILSYNET - en ca. 2 timer lang debataften

Klik på FOTOS nedenfor! og bagefter:

Lyt til /  se og gem denne udenselse
Y
TRINGSFRIHED & DATATILSYNET

- gratis på din computer -

Se og gem denne Google Streaming Video eller embed den på din hjemmeside:

"YTRINGSFRIHED & DATATILSYNET"
- klik på videoen her

 

Modsat hvad de fleste af os hidtil har ment, er der i dag mindre ytringsfrihed på den lille mands hjemmeside end i magthavernes massemedier?
Kan der være tale om illegitim statskontrol af information på Internettet?
Er Datatilsynet i stand til at beskytte vores ytringsfrihed, hvis de selv udøver
magtmisbrug?

 

Debataften med:

Sted: "Kulturcafeen i Holmbladsgade" afholdte arr.  i Kvarterhuset
(Jemtelandsgade 3 - sidegade til Holmbladsgade - og hovedindgangen til Biblioteket 1.sal - 3 min. fra Amager Centret  i København.)  Flere oplysninger på: Tlf.: 3296 9001.

Formanden for Nepenthes  
- Søren Dürr Pedersen.

Lyt til formanden ved at klikke her

Flere fotos nedenfor:

Datatilsynet - professor, dr. jur. 
Peter Blume 
var Datatilsynets repræsentant.

Lyt til professoren ved at klikke her

Flere fotos nedenfor:

Retspolitisk ordfører for 
Socialistisk Folkeparti
 
Lyt til Anne Baastrup ved at klikke her
Flere fotos nedenfor: 
Rune Engelbreth Larsen
Minoritetspartiets formand  
 
Lyt til formanden ved at klikke her

Flere fotos nedenfor:

Nedenfor ses: 
Ordstyreren Journalist Tom Heinemann fra Danmarks Radios Dokumentargruppe 

Se & Lyt straks til  
Y
TRINGSFRIHEDEN & DATATILSYNET:

Klik på:

1. & 2. Del: DEBATTEN - klik her

eller
Se Videoen:

"YTRINGSFRIHED & DATATILSYNET"

ved at klikke her

OBS! 

Så sent som den 14. dec. 2002 kunne vi i Politiken læse, at ytringsfriheden vandt en velfortjent sejr over Datatilsynets tilsyneladende magtmisbrug og krænkelse af Menneskerettighedernes stadfæstede ytringsfrihed. Politiken: »Datatilsynet har omgjort en beslutning … Tilsynet gav i september Nepenthes [en miljøorganisation, hvis hjemmeside sortlister møbelfirmaer, der handler med truet tropetræ] besked om at lukke hjemmesiden www.tropetrae.dk, fordi den angiveligt var i strid med persondatalovens regler om advarselsregistre. Det klagede Nepenthes over, og i denne uge blev sagen forelagt Datarådet, som er ankeinstans for Datatilsynet. Det er bl.a. hensynet til ytringsfriheden, der har fået tilsynet til at ændre beslutningen.« Ankeinstansen Datarådet og det tidligere Registertilsyn, nu Datatilsynet, er begge underlagt Justitsministeriet.

Komiteen mod Magtmisbrug og Korruption havde forinden anmeldt Datatilsynet til politiet for magtmisbrug. Baggrunden var, at Datatilsynet havde beordret Nepenthes hjemmeside lukket - en hjemmeside hvor almindelige borgere også kunne hente oplysninger om, hvor man kan købe havemøbler af tropisk træ, der ikke stammer fra rovhugst i regnskoven. Herudover havde 92-gruppen - bestående af 18 miljø- og ulandsorganisationer - sendt en skriftlig opfordring til statsministeren om at sikre, at der sker en »nøjere juridisk granskning af sagen«. (Politiken 2. nov. 2002)

Advokat Martin von Haller, der har stor erfaring med IT-sager, mener, at hensynet til gennemskueligheden for forbrugerne må være vigtigere end hensynet til den enkelte virksomhed - så længe advarselsregistret er baseret på korrekte oplysninger. (Politiken 2. nov. 2002)

Oven i alt dette var SF også enig med advokaten i den principielle sag og havde truet med at overtage hjemmesiden, hvis den blev erklæret for ulovlig.

Det er måske indlysende at havde ingen af nævnte instanser og personer mobiliseret deres klager så kraftfuldt over for Datatilsynets forsøg på magtmisbrug, så havde denne statens mægtige Big Brother sat endnu en reaktionær stopklods i miljøhjulet for en bedre verden.

Der var engang hvor næsten alle mente at der er mere ytringsfrihed på Nettet end i medierne, men holder det? Lige præcis fordi det gamle Registertilsyn skifter navn til Datatilsynet og område til at inkludere Internettets databaselignende tilstande, og i kraft af EU's nye persondatalovs seneste ændringer af 25. april 2001 er ytringsfrihedens vilkår for netop græsrøddernes og almindelige borgeres anvendelse af og adgang til Internettet blevet mere restriktivt end de øvrige medier, som ejes og styres af Danmarks magthaverelite. Ytringsfriheden glider almindelige mennesker af hænde.

Borgerne har brug for beskyttelse imod statsinstitutioners magtmisbrug. Som vi ved fra Dansk Folkeparti´s evindelige angreb på Menneskerettighederne, er disse ikke sikret for tid og evighed, men de er en retsbeskyttelse, som der må kæmpes for konstant.

På baggrund af sagen "Nepenthes vs. Datatilsynet" stiller vi spørgsmålet om man kan være tryg ved Datatilsynet fremover og om vi kan være sikker på at det tidligere Registertilsyn har lært af sine erfaringer? Derfor planlægger Kulturcaféen en offentlig debataften mandag den 1. december 2003 kl. 19, med:

m.fl. for at diskutere spørgsmålet "Ytringsfriheden og Datatilsynet".

 

Du kan evt. læse:
Nepenthes pressemeddelelse 
den 14. december 2002:

Nepenthes’ sorte liste frikendt

Kontakt: Jacob Andersen, formand for Nepenthes
Tlf.: 26 24 12 75 / 66 17 96 27; e-mail: ja@nepenthes.dk

Datatilsynet har omgjort sin afgørelse om den sorte liste på www.tropetrae.dk. Det er helt lovligt når Nepenthes fraråder forbrugere at handle i butikker, hvor man kan risikere at købe havemøbler, som kommer fra ødelagt regnskov.

Efter en klage fra brancheorganisationen Dansk Træforening og møbelvirksomheden Kircodan påbød Datatilsynet i september 2002 Nepenthes at lukke ”den sorte liste” på hjemmesiden www.tropetrae.dk. Nepenthes ankede afgørelsen til Datarådet, som nu har omgjort afgørelsen til fordel for Nepenthes.

”Vi er meget tilfredse med afgørelsen, som er vigtig både for vores arbejde og for NGOers ytringsfrihed I det hele taget” udtaler Jacob Andersen, formand for Nepenthes.

Afgørelsen slår fast, at hensynet til ytringsfriheden er langt vigtigere end hensynet til forhandlere af tropetræ, som ikke kan garantere, at det træ de forhandler ikke kommer fra ødelagt regnskov.

”Det er pinligt for Dansk Træforening og Kircodan, som forsøgte at give os mundkurv på i stedet for at ændre deres måde at lave forretning på. Vi håber, at de nu i stedet vil bruge deres kræfter på at skaffe FSC-mærkede træprodukter til deres kunder.” udtaler Jacob Andersen.

Nepenthes anbefaler forbrugere kun at købe FSC-certificerede tropiske havemøbler, da det er den eneste reelle garanti for, at havemøblet ikke kommer fra en fældet regnskov.

”Vi går nu i gang med at indsamle de oplysningerne, som skal ligge til grund for den nye udgave af www.tropetrae.dk, som bliver offentliggjort til foråret. Hjemmesiden vil igen blive forsynet med en sort liste over møbelhandlere, som ikke kan garantere at deres havemøbler kommer fra forsvarlig skovdrift, hvor der tages hensyn til natur og mennesker” siger Jacob Andersen.

Yderligere informationer fås hos :
Jacob Andersen, formand for Nepenthes
Tlf. 26 24 12 75 / 66 17 96 27
E-mail: ja@nepenthes.dk
Website: www.nepenthes.dk

Læs afgørelsen på: www.datatilsynet.dk

Om www.tropetrae.dk
Miljøorganisationen Nepenthes har de sidste to år udarbejdet en internetbaseret forbrugerguide til tropiske havemøbler på Nepenthes-hjemmesiden www.tropetrae.dk. Her inddeles forhandlere af havemøbler i tropisk træ i tre lister:
på den hvide liste optræder virksomheder, som kun forhandler FSC-mærkede tropiske havemøbler.
den grå liste indeholder de forhandlere som har 5-99% FSC-certificerede tropiske havemøbler.
den sorte liste indeholder de forhandlere, som har mindre end 5% eller slet ingen FSC-certificerede havemøbler, samt de virksomheder, som ikke har villet deltage i Nepenthes' undersøgelse

Nepenthes anbefaler forbrugere kun at købe FSC-certificerede tropiske havemøbler, da det er den eneste reelle garanti for, at havemøblet ikke kommer fra en fældet regnskov. Nepenthes fraråder at man handler hos de sortlistede firmaer, da der her ikke findes nogen troværdig garanti for, at møblerne ikke har en fældet regnskov på samvittigheden.

Du kan evt. også læse:
Afgørelsen fra 
Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk :

 

 

Afgørelse vedrørende Nepenthes' hjemmeside 13/12/2002

Datatilsynet har - efter at sagen har været behandlet på et møde i Datarådet - truffet afgørelse om, at miljøorganisationen Nepenthes’ oplysninger om virksomheder på hjemmesiden www.tropetrae.dk ikke er omfattet af persondatalovens regler om advarselsregistre (lovens § 50, stk. 1, nr. 2).

Datatilsynet har derfor ophævet det tidligere meddelte påbud til Nepenthes om at ophøre med at videregive oplysninger på den sorte liste på hjemmesiden.

Afgørelsen er truffet efter en samlet konkret vurdering, hvori tillige hensynet til ytringsfriheden er indgået.

Datatilsynet har lagt vægt afgørende på:

  • at hjemmesiden er etableret som led i Nepenthes’ politiske arbejde for bevarelse og bæredygtig brug af verdens skove,
  • at hjemmesidens overordnede formål - som led i dette arbejde - er at give forbrugerinformation og at henlede opmærksomheden på FSC-mærkede træprodukter, og
  • at det af hjemmesiden klart fremgår, at virksomhedernes indplacering på forskellige lister udelukkende er begrundet i Nepenthes’ ideologiske/politiske målsætninger på området.

Datatilsynets afgørelse er i dens fulde ordlyd tilgængelig på tilsynets hjemmeside. Se links nedenfor.

 Baggrund

I anledning af en klage fra Dansk Træforening traf Datatilsynet den 4. september 2002 første gang afgørelse i sagen. Datatilsynet udtalte, at det var tilsynets vurdering, at der på hjemmesiden www.tropetrae.dk skete en behandling omfattet af persondatalovens § 50, stk. 1, nr. 2, om advarselsregistre, og at der efter tilsynets opfattelse ikke ville kunne gives Nepenthes tilladelse til at videregive oplysninger på den sorte liste, således som den fremtrådte på daværende tidspunkt på hjemmesiden. Datatilsynet pålagde derfor Nepenthes at ophøre med at videregive oplysninger på den sorte liste på hjemmesiden www.tropetrae.dk .

På baggrund af en anmodning fra Nepenthes genoptog Datatilsynet behandlingen af sagen i slutningen af september måned med henblik på forelæggelse for Datarådet.

Links

Datatilsynets afgørelse

Persondatalovens § 50, stk. 1

Datarådets medlemmer

----------------------------------------------------------------

Sted: Arr. af Troels Peter Schmidt & "Kulturcafeen i Holmbladsgade" i Kvarterhuset:
(Jemtelandsgade 3 - sidegade til Holmbladsgade - og hovedindgangen til Biblioteket - 3 min. fra Amager Centret  i København.)  Flere oplysninger på: Tlf.: 3296 9001.

Der var gratis entré
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

For startesiden klik på:

Hjem