Introduktion

Da denne bog blev udgivet i 1986 skabte den en del debat og bogen fik både positive og negative anmeldelser i forskellige fagblade.

Bogen er udgivet i 1986, og meget har ændret sig siden da. Desværre ikke altid til det bedre. De praktiske oplysninger, råd og adresser, der nævnes i bogen, har ikke længere nogen gyldighed. Ligeledes er lovgivning og strafniveauer blevet skærpet betydeligt siden da.

Bogens interviews dokumenterer et kulturelt fænomen, der havde en betragtelig udbredelse i den vestlige verden indtil slutningen af 1980'erne, men som i dag ikke længere eksisterer. Den åbne og tolerante holdning som fandtes i visse kredse, og som bogen dokumenterer, er i dag afløst af ensidig fordømmelse og massehysteri. Vi må på det kraftigste fraråde enhver at forsøge at efterligne de scenarier, der beskrives i bogen.

I 1993 købte foreningen Pædofilgruppen restoplaget og rettighederne til bogen af forlaget Tiderne Skifter. Efter at denne forening blev opløst i 2004 er der ikke længere nogen rettighedshaver, og bogen kan ikke længere købes. Da bogen er et vigtigt historisk dokument har vi derfor valgt at scanne teksten og offentliggøre den her.

Med venlig hilsen redaktionen.

Indhold Næste