Forbrydelse uden offer

En bog om pædofili

Redaktion: Forfatterkollektivet Trobrianderne, 1986

»Vi er dem, vore forældre advarede os imod«

Indhold

Bagsidetekst:
»Vi er dem, vore forældre advarede os imod«, siger de pædofile. Denne bog beskriver og diskuterer et af de hemmeligste og mest forbudte områder af menneskets seksualliv: den seksuelle tiltrækning, der kan opstå mellem et barn og en voksen. Den voksne part i et sådant seksuelt forhold kaldes pædofil eller »børnelokker«. Gennem en række åbenhjertige interviews med børn og pædofile af begge køn, giver bogen indblik i hvordan denne tabuiserede kærlighed kan udfolde sig på trods af en evig frygt for afsløring.

Sexologer og jurister beskriver problemerne ud fra deres professionelle erfaring, ligesom en gennemgang af den videnskabelige litteratur om pædofili samler al den viden, vi har om fænomenet i dag.

Bogen lægger ikke skjul på, at seksuelle forhold mellem børn og voksne kan have karakter af overgreb og voldtægt, men hovedvægten er lagt på de langt hyppigere tilfælde, hvor forholdet bygger på gensidig tiltrækning. Forfatterne forholder sig i høj grad til de moralproblemer, denne seksualitet rejser, og til emner som »børnelokkerens sociale funktion«, prostitution, homoseksualitet og incest.

»Forbrydelse uden offer« er ikke noget politisk manifest. Den indeholder flere facts og konkrete beretninger end meninger og holdninger. Der er lagt vægt på at lade de involverede personer selv fortælle om deres oplevelser som pædofile - en seksuel minoritetsgruppe som fortsat er så meget »i skyggen« eller »under jorden«, at denne første debatbog om emnet, skrevet af en gruppe pædofile, må udsendes anonymt.

More great literature

In English and Danish:
Toddlers, Love and the Human Sex Drive click here
by Authors Psychologists Bent Petersen and Jette Bach


More great literature In English and Danish:
Crime without victims - click here
Introduction by Danish professor Dr. med., sexologist Preben Hertoft : Paedophiles Don't Hurt Children