Litteratur

[En del af disse bøger og tidsskrifter kan stadig skaffes via biblioteker. Adresser m.m. er forældede]

Tidsskrifter 

Paedo Alert News (PAN)
Coltsfoot Press, Spartacus, P.O. Box 3496, 1001 AG Amsterdam, Holland.
Populært, seriøst magasin. Indeholder nyheder, debat, artikler og noveller.

NAMBLA Bulletin
North American Man/Boy Love Association, P.O. Box 174, Midtown Station, New York, 10018 NY, USA. 10 nr. årligt. 
Medlemsblad. Indeholder nyheder, artikler og debat.

Skønlitteratur

Jørgen Pagh: En dejlig dreng
Tiderne Skifter, København, 1981.
11-årige Kim går i femte klasse. Han bliver gode venner med en mand, der hedder Svend. Men forholdet opdages, og Svend bliver stemplet som børnelokker ...

Alexander Ziegler: Konsekvensen
Coq International, Holbæk 1981.
Selvbiografisk roman. Forfatteren, der er fængslet for en seksualforbrydelse, møder den 16-årige Thomas, der er søn af en fangevogter.

Jens Eisenhardt: Kim, min elskede
Borgen 1981. 
Selvbiografisk roman om forfatterens forelskelse i en 14-årig elev, om deres forhold, og om angsten for afsløring.

Jens Eisenhardt: Køtere i natten
Borgen 1982. 
Fortsættelse af ovenstående. Om forholdets udvikling gennem 12 år:

Peder Vinding Jensen: Drengekærlighed
Eget Forlag 1974. 
Om en ung mands forhold til en mindreårig dreng.

Vladimir Nabokov: Lolita
Gyldendal 1979.
Den berømte roman om forholdet mellem en mand og en pige.

Engelsk:

Panthology one, Panthology two, Panthology three, Panthology four
Spartacus, Amsterdam 1982, 1983, 1984, 1985.
Fire samlinger af humoristiske og fantasifulde noveller med pornografisk indhold.

Casimir Dukahz: The Asbestos Diary
Spartacus, Amsterdam 1982.
Casimir Dukahz: Vice Versa
Spartacus, Amsterdam 1982
Casimir Dukahz: It's a boy
Spartacus, Amsterdam 1984.
Satiriske, humoristiske og pornografiske noveller om drengekærlighed.

Alan Edward: Kit
Spartacus, Amsterdam 1983.
En indesluttet 12-årig dreng indlægges på et børnepsykiatrisk hospital. Et kærlighedsforhold til en pædofil mand helbreder ham.

Tysk:

Peter Schult: Besuche in Sackgassen
Foerster Verlag, Berlin 1982.
Selvbiografisk roman om forfatterens forhold til hjemløse drenge, om hans fængselsophold, om nazisme, anarkisme o.m.a.

Peter Schult: Gefallende Engel
Bruno Gmünder Verlag, Berlin 1982.

Frits Bernard: Costa Brava
Foerster Verlag, Berlin 1979.

Frits Bernard: Verfolgte minderheit
Foerster Verlag, Berlin 1980.

Fransk:

Henry de Montherlant: Les Garcons
Gallimard, Paris 1969.

Gianni Segre: La Confirmation
Christian Bourgois, Paris 1969.
Om det hemmelige kærlighedsforhold mellem en 12-årig pige og en fremmed mand. Følsomt og humoristisk beskrevet.

Faglitteratur, populær

Tom O'Carroll: Paedophilia: The Radical Case
Peter Owen, London 1980.
Debatbog.

Joachim S. Hohmann: Pädophilie heute
Foerster Verlag 1980.
Værdifuld og udtømmende samling af artikler og pædofili.

Seksualpolitik, 3. årgang nr. 4, København 1975.
Tema: Pædofili.

Thorkil Vanggård: Phallós
Gyldendal 1969. 
Beskriver pædofiliens rituelle betydning, bl.a. i det gamle Grækenland.

Christian Braad Thomsen: Lysten og loven
Tiderne Skifter 1983.
Incest-tabuet belyst ved eksempler fra litteratur og film.

Incest - En bog om blodskam, Red. af Lone Backe m.fl.
Reitzel 1983.
Grundig gennemgang af de psykologiske mekanismer i forbindelse med seksuelle overgreb på børn. Overser fuldstændigt eksistensen af harmoniske incest-forhold. Bortset fra denne indlysende mangel er bogen absolut læseværdig.

Videnskabelig litteratur

Preben Hertoft: Klinisk Seksologi, 2. udgave
Munksgaard, København 1980.

Frits Bernard: Kinderschänder? 
Foerster Verlag, Berlin 1982. 
Empirisk og statistisk undersøgelse af pædofile og af deres mindreårige venner.

Frits Bernard: Paedophilia - A factual report
Enclave, Rotterdam 1985.
Revideret engelsk version af ovenstående.

Children and Sex. Edited by Larry L. Constantine and Floyd M. Martinson
Little, Brown and Co., Boston 1981. 
Artikelsamling om børns seksualitet, herunder også pædofili. Indeholder mange originale bidrag og grundige reviews.

Parker Rossman: Sexual Experience between Men and Boys
Association Press, New York 1976; Temple Smith, London 1979.
Omfattende undersøgelse af pædofile forhold. Ved sin empiriske fremgangsmåde opnår forfatteren en enestående indsigt i de psykologiske og sociale aspekter.

Theo Sandfort: The sexual aspect of paedophile relations
Spartacus, Amsterdam 1982.
Psykologisk undersøgelse af 25 drenge, der er involveret i længerevarende pædofile forhold, specielt m.h.p. drengenes positive eller negative reaktioner. Særdeles veldokumenteret.

Michael C. Baurmann: Sexualität, Gewalt und psychische Folgen
Bundeskriminalamt, Wiesbaden 1983. (Kan ikke købes).
Inddeler seksualforbrydelser i en række typiske kategorier, som karakteriseres. Grundig og fordomsfri undersøgelse.

Glenn D. Wilson, David N. Cox: The Child-Lovers, A Study of Paedophiles in Society. 
Peter Owens Publishers, London 1983.
Undersøgelse af 77 pædofiles personlighed og mentale sundhedstilstand. Drager letfærdige konklusioner angående årsagerne til pædofili. Forfatternes litteraturkendskab er mangelfuldt.

Perspectives on Paedophilia, Edited by Brian Taylor. 
Batsford Academic and Educational Ltd., London 1981.
De enkelte artikler i bogen er stærkt præget af bidragydernes vidt forskellige grundholdninger til pædofili.

Hvor findes bøgerne?

[Disse oplysninger er forældede]

The Coltsfoot Press, Spartacus. P.O. Box 3496, 1001 AG Amsterdam, Holland.

Acolyte Press, P.O. Box 12731. 1100 AS Amsterdam, Holland. Postordre.

Foerster Verlag, Postfach 700380, 6000 Frankfurt a.M. 70, Vesttyskland. Postordre.

COQ International, Postbox 30, 4300 Holbæk, Tlf. 03 - 47 15 99. Postordre.

Copenhagen Gay Center, Istedgade 36, 1650 København V, Tlf. 01 - 24 30 18.

Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske, Bibliotek og Bogcafé, Knabrostræde 3, 1210 København K.
man, tir, tor 17-19, ons 17-20. Tlf. 01 - 11 19 61.
Udlån, salg og postordre.

De danske bøger fås desuden gennem boghandlere og folkebiblioteker.

Indhold