Se 1½ time lang Foredrag på Dansk, på YouTube nuklik påNyeste forskning som kategorisk afviser det universelle incest tabu: Engelsk Introduktion (4 min.), resten på dansk. Engelsk tekst til højre for videobilledet på YouTube findes 3 links: til ægyptologens forlag, hvor bogen kan købes, til bogens indholdsfortegnelse og til de første 24 sider af bogen som alle kan læse fritklik her
For at afspille hele det 1½ time lang foredrag / diskussion automatisk
(i stedet for manuelt én efter én) gå til følgende YouTube side og klik på "Play All" i højre side - for automatisk afspilning gå først til den pågældende YouTube side ved atklikke her
New Research Rejects Universal Incest Taboo: Eng. Intro, Eng. Text Right of Screen; Dansk Foredrag
klik her  

 

Som led i den faglige diskussion på disse sider bringes:

Uddrag af  Christian Braad Thomsens artikel fra Psyke & Logos:

Hetzen ...

<< " [...] - Grænserne for seksuel kriminalitet flyttes med korte  mellemrum så radikalt, at det moralsk  forsvarlige viser sig at være særdeles relativt. Så meget mærkeligere er det, at debatten herom antager højst absolutte former. Mange psykologers uvidenhed om børns livlige erotiske fantasiliv har ført til justitsmord. At være pædofil er at være forsynet med en seksuel driftsretning, der ikke er særlig heldig, fordi vi i vort samfund har valgt at tabuisere det erotiske forhold mellem voksne og børn. Men i lighed med de fleste heteroseksuelle magter de fleste pædofile også at styre deres seksualitet ind i samfundsmæssigt forsvarlige baner. Alligevel fremstilles de i dagspressen som seksuelle monstre, der har sluttet sig sammen i netværk og har placeret spioner i børnehaver og skoler med det ene formål at indfange værgeløse børn til ubeskrivelige orgier. Og når en psykolog som Bent Petersen forsøger at nuancere den ophidsede debat, ekskluderes han af sin fagforening. -  Artiklen er afvist af Politiken, Information og Jyllandsposten.

Det er trist at måtte erkende, at selv i et så veludviklet demokrati som det danske findes der temaer, som ikke på fagligt forsvarlig vis kan diskuteres i offentligheden, uden at de involverede rammes på deres arbejde og deres personlige ære. Seksuelle relationer mellem børn og voksne er et sådant tema. Det har chefpsykolog Bent Petersen måtte sande, idet han er blevet ekskluderet af sin fagforening og fyret fra sit arbejde for at have fremsat synspunkter, der bestemt ikke er mere ekstreme, end at de burde kunne rummes inden for en fri offentlig debat.

  Det virkelig afsporende ved debatten er, at man ikke kan gå ind i den, uden at man nærmest skal kunne fremlægge certifikat på, at ens eget kærlighedsliv ikke afviger mange grader fra den autoriserede missionærstilling. Selv fagkyndige vægrer sig ved at blande sig af angst for at blive mistænkt for at tale for deres syge moster (eller måske snarere niece!). [...]">>

Ovenstående er et meget lille uddrag af en fremragende skarp og tiltrængt kritisk artikel, skrevet  af forfatteren, filminstruktøren og Freud-kenderen Christian Braad Thomsen. Artiklen er trykt i det aktuelle nr. af Psyke & Logos. Thomsen har bl.a. udgivet en biografi om Sigmund Freud samt udgivet Freuds breve i to bind.  

  • Web-redaktøren: Læs gerne resten af Christian Braad Thomsens artikel i Psyke & Logos, som findes på, eller kan anskaffes via, dit bibliotek.

  • Læs gerne interview med Christian Braad Thomsen

  • Psyke & Loggos:Trykker artikel afvist af Politiken, Information og Jyllandsposten

OBS! Og for en kritik af Alice Miller: læs gerne "Freud og forførelsesteorien", 
af Christian Braad Thomsen, dagbladet Information, 18.9.85. 

OBS! Susanne Broegger & Kvinders angst for incest!

Læs gerne papir-udgaven af Fra Incest til Mediehetz,  som kan lånes gratis på Det Kgl. Bibliotek eller lige her:

For første gang læs Nu i flot Super PDF Format
Fra Incest til Medie-hetz  
- af forfatter Troels Peter Schmidt uddannet antipædagog ved Ballerup Fritidspædagog Seminarium - klik her

Hjem

Bekæmp censur!  - Resist Censorship!: