Se 1½ time lang Foredrag på Dansk, på YouTube nuklik påNyeste forskning som kategorisk afviser det universelle incest tabu: Engelsk Introduktion (4 min.), resten på dansk. Engelsk tekst til højre for videobilledet på YouTube findes 3 links: til ægyptologens forlag, hvor bogen kan købes, til bogens indholdsfortegnelse og til de første 24 sider af bogen som alle kan læse fritklik her
For at afspille hele det 1½ time lang foredrag / diskussion automatisk
(i stedet for manuelt én efter én) gå til følgende YouTube side og klik på "Play All" i højre side - for automatisk afspilning gå først til den pågældende YouTube side ved atklikke her
New Research Rejects Universal Incest Taboo: Eng. Intro, Eng. Text Right of Screen; Dansk Foredrag
klik her  

 

Politiken d. 21. dec. 00: 
Angst for forandring bag forargelse 
over unge

Kommentar i Politiken af web-redaktør og forfatter 
Troels Peter Schmidt 
- en kritik af "Tænk hvis nogen tog dem på ordet" 
som er et interview med lektor ved Københavns Universitet 
Libby Tata Arcel (Politiken Søndag 17. dec.)

Jeg er enig med Libby Tata Arcel 
(Politiken den 17. dec. 00 - "Tænk hvis nogen tog dem på ordet")
i at der mere omfattende end vi tidligere har set foregår en samfundsmæssig seksualisering i det offentlige rum.

Alligevel mener jeg ikke at denne seksualiseringsproces i sig selv er tilstrækkelig grund til at reklamebranchen skal have sat stolen for døren. Og da jeg slet ikke ser mig selv som en tilhænger af reklamer i almindelighed vil jeg gerne forsøge at begrunde mine forbehold.

Det er nemlig påfaldende hvor meget Arcels kritiske indfaldsvinkel mere bærer præg af en fundamentalistisk og antikapitalistisk jagt på reklamebranchen end en psykologs kritiske objektivitet. F.eks. den måde hvorpå en virksomhed samt blad hænges ud med navn og tlf. nr. Og især det, at man hænger reklamebranchen og andre virksomheder ud for mere eller mindre at iscenesætte sexmisbrug af voksne kvinder og piger.

Hænger vi firmaer ud fordi det er os selv der har personlige problemer med visse reklamer og derfor vil forhindre andre i at se dem?

I forlængelse heraf kan vi passende mere konkret spørge hvad det er for nogle billeder vi alle har af hinanden når vi forestiller en kvinde, en spice girl, eller for den sags skyld en back street boy? Og når vi mere abstrakt anvender begreber på seksualitet og barndom. F.eks. har der altid været børn, men "barndommen" har kun været almen i Vesteuropa i omtrent 400 år - alle vore billeder og begreber udvikler og afvikler sig uafbrudt.

I mine øjne er såvel barndom som seksualitet en del af paradigmet mennesket - konstrueret igennem historien af bl.a. videnskaben samt den psykologi lektor Libby Tata Arcel underviser i på Københavns Universitet.

I dag er et nyt menneskebillede under opsejling. Selvfølgelig er ikke reklamen alene skyld i at skabe billeder og forestillinger på vidt forskellige kropslige udtryksformer. Men sammen med alle mulige og umulige andre påvirkninger her i livet konstruerer også reklamer bevidtse og ubevidste muligheder vi i det mindste kan fantasere os til.

Hovedproblemet med reklamens seksualisering af en del af det offentlige rum er – som med andre sociale forandringer før i tiden – primært vor egen angst for forandring.

Apropos: Mere om Libby Tata Arcel og skråsikker uenighed.

Læs gerne papir-udgaven af Fra Incest til Mediehetz,  som kan lånes gratis på Det Kgl. Bibliotek eller lige her:

For første gang læs Nu i flot Super PDF Format
Fra Incest til Medie-hetz  
- af forfatter Troels Peter Schmidt uddannet antipædagog ved Ballerup Fritidspædagog Seminarium - klik her

Hjem

Bekæmp censur!  - Resist Censorship!: