Se 1½ time lang Foredrag på Dansk, på YouTube nuklik påNyeste forskning som kategorisk afviser det universelle incest tabu: Engelsk Introduktion (4 min.), resten på dansk. Engelsk tekst til højre for videobilledet på YouTube findes 3 links: til ægyptologens forlag, hvor bogen kan købes, til bogens indholdsfortegnelse og til de første 24 sider af bogen som alle kan læse fritklik her
For at afspille hele det 1½ time lang foredrag / diskussion automatisk
(i stedet for manuelt én efter én) gå til følgende YouTube side og klik på "Play All" i højre side - for automatisk afspilning gå først til den pågældende YouTube side ved atklikke her
New Research Rejects Universal Incest Taboo: Eng. Intro, Eng. Text Right of Screen; Dansk Foredrag
klik her

 

Evnesvage er også mennesker
Af Troels Schmidt, medlem af BUPL

”Evnesvage skal have hjælp til sex” stod der i går d. 18. okt. 2007 i Nyhedsavisen. I den anledning er det værd at reflektere følgende:

Der er en mand i enhver kvinde, et barn i enhver mand, en evnesvag i ethvert menneske, en indvandrer i os alle, en bøsse i enhver mand, en lesbisk i enhver kvinde, o.s.v. Vi bør bevidst og åbent erkende, at disse grupper repræsenterer nogle positive kvaliteter i alle mennesker. Også derfor skal evnesvage have hjælp til sex, hvis de ønsker det. Evnesvage er også mennesker.

 

Gaderummets kerne

(a)Socialborgmester Warming skylder at fortælle os, om han vil forsikre os, at den nuværende psykologi i Gaderummet skal fortsætte

af Troels Schmidt, medlem af BUPL


De to vigtigste grundlæggende bestanddele af den psykologiske behandling af unge i Gaderummet er respekt for de unges personlige integritet og livsstil (blandt andet rygevaner) på den ene side og friheden til at slippe for tvangs- og pressionsmedicinering på den anden.

Angående medicinering handler det primært om, hvorvidt behandlingen skal domineres af det psykiatriske psykofarmakas indtog i Gaderummet, som speciallæge i psykiatri, Henrik Rindom repræsenterer, eller om den hidtidige psykologiske medicinfri behandlingens ditto, repræsenterede ved lederen psykolog Kalle Birck-Madsen fortsat skal bevares.

Det var på sin plads, at Preben Brandt skrev i Information den 12. september: 'Man bør i en storby være parat til at rumme mange og forskellige tilbud, hvad man jo også har været i forhold til Gaderummet gennem flere år'.

Gaderummet er enestående i København og dets nuværende praktiske psykologi er eneste bolværk imod tvangs- og pressionsmedicinering. Mig bekendt er der ingen andre personer eller instanser end Kalle Birck-Madsen, som har forpligtet sig til varetagelse af Gaderummet.

Og derfor er det en forvrængning, når socialborgmester Mikkel Warming påstår, at Gaderummet skal fortsætte som hidtil, med eneste forskel at det skal være uden Gaderummets grundlægger psykologen Kalle Birck-Madsen!

Det er indlysende, at Warming taler usandt, fordi sagens kerne er, at Warming vil den psykologi, som Kalle Birck-Madsen står for, til livs. Nej, det er ikke manden, der er uerstattelig, men det er psykologien, indtil nogen har udviklet en, der er bedre.

Socialborgmester Warming skylder at fortælle os, om han vil forsikre os, at den nuværende psykologi i Gaderummet skal fortsætte, og i så fald hvem Warming mener, vil kunne erstatte Kalle Birck-Madsen. Pædagogiske institutioner kan ikke erstatte Gaderummet. De unge vil hellere dø end at underkaste sig pædagoger.


Læs følgende afvisning af (a)socialborgmester Mikkel Warmings afvisning af at ville lukke Gaderummet i København:


Gaderummet
Af Troels Schmidt, medlem af BUPL


"Preben Brændt i Information d. 12. september:
”Man bør i en storby være parat til at rumme mange og forskellige tilbud, hvad man jo også har været i forhold til Gaderummet gennem flere år".

Når (a)socialborgmester Mikkel Warming skriver i Information d. 20. sept. at Gaderummet skal fortsætte som hidtil med eneste forskel at det skal være uden Gaderummets grundlægger og hidtidige leder psykologen Kalle Birck-Madsen taler Warming usandt. Fordi det er ikke udelukkende psykologen Warming vil til livs, men ikke mindst den psykologi som Kalle Birck-Madsen står for.

De to vigtigste grundlæggende bestanddele af den psykologiske behandling af unge i Gaderummet er respekt for de unges personlige integritet og livsstil (bl.a. rygevaner) på den ene side og friheden til at slippe for tvangs- og pressionsmedicinering på den anden. Angående medicinering handler det primært om hvorvidt behandlingen skal domineres af det psykiatriske psykofarmakas indtog i Gaderummet, som speciallæge i psykiatri, Henrik Rindom repræsenterer, eller om den hidtidige psykologiske medicinfri behandlingens ditto, repræsenterede ved lederen psykolog Kalle Birck-Madsen fortsat skal bevares. Gaderummets nuværende psykologi er eneste bolværk imod tvangs- og pressionsmedicinering.  
- For mere om Gaderummet - klik her

 

 

Pædagogiske institutioner kan ikke erstatte Gaderummet
- af Troels Peter Schmidt, medlem af BUPL

Efter at have læst Preben Brandts "Der bør være rum for unge hjemløse i København" (Inf. 12/9) er der kun at sige til Enhedslistens vælgere om ikke det er på tide at se nærmere på værdien af en (a)socialborgmester som Mikkel Warming.

For også ud fra artiklen, Værested snart hjemløs , Information 26-28/5-07, kunne vi regne ud at blandt de ansvarlige i forsøget på lukning af Gaderummet er  Enhedslistens Mikkel Warming, foruden det (a)Sociale Udvalg i Kbh. Derfor bør  Enhedslistens græsrødder straks fyre Warming før Warming fyrer de hjemløse unge i Kbh. til gaden - pædagogiske institutioner kan ikke erstatte Gaderummet.  
Apropos - Klik på Gaderummet 
Apropos - klik på anti-pædagogik

 

Læs Information fra d. 14-15. juli 2007:
Frie børn leger bedst
"Personalernes sammensætning bør afspejle den ønskede køns- og mennesketypeadfærd."

Af Troels Peter Schmidt, forfatter, medlem af BUPL

Professor Jan Kampmann (Piger kan da også kører bus – igen, Information 6. juli), hvis foredrag jeg har haft stor fornøjelse af, mener ikke 70´ernes opbyggelige historier om kvindelige kranfører og grædende mænd skal gentages. Det mener jeg heller ikke. Fordi det, der var hovedårsagen til den fejlslagne strategi, var de voksnes manglende respekt for børns individuelle selvbestemmelsesret i egne anliggender. Børns frihed til selv at bestemme med hvad, hvem og hvordan de selv ønsker at lege.

Også den dag i dag er det de færreste daginstitutioner der konsekvent aktivt støtter børns frileg på egne præmisser, så børnene ikke skal afspejle de opbyggelige historier, men også frit kan fravælge disse. Set med mine øjne ser det desværre ikke ud som om Erik Sigsgaards indflydelse, til fordel for frie børn, har været stigende. Frilegenes muligheder indskrænkes uophørligt på alt for mange områder i disse år som netop vanskeliggør udbredelsen af mere differentierede kønsadfærd.

Som Kampmann udtrykker det: ”Det er nødvendigt at opkvalificere de voksne i at sende mere nuancerede signaler om de forskellige måder, køn kan komme til udtryk på.”. Konkret: personalernes sammensætning bør afspejle den ønskede køns- og mennesketypeadfærd.  
Apropos - klik her

 

Hjem