Se 1½ time lang Foredrag på Dansk, på YouTube nuklik påNyeste forskning som kategorisk afviser det universelle incest tabu: Engelsk Introduktion (4 min.), resten på dansk. Engelsk tekst til højre for videobilledet på YouTube findes 3 links: til ægyptologens forlag, hvor bogen kan købes, til bogens indholdsfortegnelse og til de første 24 sider af bogen som alle kan læse fritklik her 
For at afspille hele det 1½ time lang foredrag / diskussion automatisk
(i stedet for manuelt én efter én) gå til følgende YouTube side og klik på "Play All" i højre side - for automatisk afspilning gå først til den pågældende YouTube side ved atklikke her
New Research Rejects Universal Incest Taboo: Eng. Intro, Eng. Text Right of Screen; Dansk Foredrag
klik her

 

Leif Blædels nye bog Justitsmord - Vadstrupgårdsagen

Klik på: Besøg friskolen Summerhill i Skotland

For Anti-pædagogiske bevægelser i verden klik på: http://privat.schlund.de/k/kraetzae/englinks.htm

Antipædagogik - en definition:

"Antipædagogik - er opdragelsesteoriens modsætning, en teori om opdragelsesteori. Den er opdragelsesteoriens gendrivelse." Ekkehard von Braunmühl. s. 11, citat i hele og FRIE børn.

Alice Miller: 
<<"Det er opdragerne - ikke børnene - der har brug for pædagogikken 
Læseren har sikkert  forlængst bemærket, at den "sorte pædagogiks lære" i virkeligheden går igen i al pædagogik, selv om den er aldrig så godt forklædt. Ekkehardt von Braunmühl har afsløret det modsætningsfyldte og grusomme i vor tids opdragermentalitet på en meget tydelig måde i sine bøger [...]

Min antipædagogiske indstilling er heller ikke vendt mod nogen bestemt form for opdragelse, men mod opdragelse overhovedet, også mod den antiautoritære.">>  Skriver Alice Miller på side 91 i I begyndelsen var opdragelsen. OBS: For en kritik af Alice Miller: læs gerne "Freud og forførelsesteorien", af Christian Braad Thomsen, dagbladet Information, 18.9.85. 

Troels Peter Schmidthele og FRIE børn: "Særlig teoretisk interesserede henvises til Ekkehard von Braunmühl og Alice Miller (se litteraturlisten). Jeg har forsøgt at bygge min praksis videre på begge disse anti-pædagogiske teoretikere. Men som Maria Marcus skriver i sit forord, undlader Miller at omtale børns seksualitet. Min nyskabelse er at tilføje anti-pædagogikken en seksualkritik. Uden det seksuelle aspekt vil vi aldrig kunne opfatte børn som hele mennesker." (Side 9.)  

Lidt mere fra hele og FRIE børn:
"Indenfor de etablerede uddannelser og institutioner kan portene åbnes op for antipædagogik, inklusive en seksualkritisk antipædagogik.

Denne bogs anti-pædagogik søger at tage udgangspunkt i virkeligheden som den ser ud her og nu. Ved at stile mod en integrering af de fysiske miljøer, så som uddannelsesstederne, dag- og døgninstitutionerne samt arbejdspladser i mindre enheder, skaber vi muligheden for en integrering på det psykiske og det personlighedsmæssige plan. Alt sammen for at skabe optimale betingelser for det enkelte menneske, fra fødslen til døden, til at foretage sig frie valg baseret på egne erfaringer og med ansvar for sit eget liv, og med støtte til hinanden." (Side 23.)

Anti-pædagogisk syn

Anti-pædagogiske krav til incest-behandlere

Anti-pædagogiske krav til pædagog uddannelse

Antipædagogik - en definition

Klik på: Besøg friskolen Summerhill i Skotland
For Anti-pædagogiske bevægelser i verden klik på:
http://privat.schlund.de/k/kraetzae/englinks.htm

 

hele og Frie rn anmeldt af Preben Hertoft; med forord af 
Maria Marcus

Fra min bog hele og FRIE børn:  "Begreberne >>pædagog, pædagogik, barndom og anti-pædagogik<<

Ordet >>pædagog<< stammer oprindeligt fra det elitære antikke Grækenland og betyder >>drengefører<<. >>Pædagogikken<< var den kunst eller teknik, der skulle til for at være drengefører for et slavesamfunds patriarkalske elite for mere end 2000 år siden. 

At en slave (pædagogen) rent fysisk førte drenge fra et sted til et andet (fra hjem til skole) kom, i oldtidens Grækenland og siden hen, til at omfatte, at drenge (senere begge køn) blev >>ført<< til et >>højere<< åndligt og moralsk niveau.

Det etymologiske - et ords ældst kendte form eller betydning - uforanderlige i ordet >>pædagogik<< er >>fører<< - et menneske skal >>føres<<, uafhængigt af hvad dette menneske selv måtte mene om at blive >>ført<<. Herudover har den moderne pædagogik udvidet begrebet til hovedsagligt at være læren om opdragelse af den brede befolknings børn og unge.

Samtidig er den modene betydning af ordet >>pædagogik<< historisk næsten uadskillelig fra begrebet >>barndom<<, som først blev almen >>viden<< fra og med 1500-1600-tallet.
(Barndommens historie, af Phillippe Aries, NNF, 1982.) 

At være i >>barndom<< indebærer, at et menneske i denne >>livsfase<< er fundamentalt anderledes end en voksen - et barn i barndommen er ifølge den moderne pædagogik ikke et helt menneske: et barn kan ikke arbejde og tjene lige så mange penge som en voksen med alt hvad dette medfører af selvstændige udfoldelsesmuligheder. 

Igen ifølge den moderne pædagogik har børn enten slet ingen seksualitet eller én, der end ikke tåler sammenligning med de voksnes. Bl.a. derfor er barnet et før-menneske - det eksisterer ikke som menneske, har stort set ingen værdi i sig selv og har derfor ikke et menneskes rettigheder, eller det romantiseres/idealiseres ofte med samme resultat.

De pædagogiske teorier har gennem tiderne mest talt negativt om børn, og dette til trods for Rousseau´s tilbedelse af >>den barnlige natur<<: Børn mangler >>abstraktionsevne<<, de er >>ikke færdigudviklede<<, de er >>umodne<<, >>asociale<< og ikke mindst >>aseksuelle<<. 

Barnet skal bestandigt formes: følelser, indstilling og overbevisning skal >>forbedres<<. Barnets spontanitet og nysgerrighed regnes af de fleste pædagoger for forstyrrende og umodent. 

Målet for al pædagogik har været og er stadig gradvist at udviske barnets individuelle medfødte karakter til >>gavn<< for barnet og samfundet. Og det redskab, som skal tage sig af disse børn og unge i denne venteposition før indvielsen til voksendommen er pædagogikken. Derfor burde pædagogik forkastes og erstattes med dens modsætning - anti-pædagogikken."

hele og Frie børn anmeldt af Preben Hertoft;

med forord af Maria Marcus:

Kilder:
Emnerne i hele og Frie børn:

Side 25:       Pædagogik er principielt psykisk tvang s. 25

Side 26:       Kritiske pædagoger - s. 26

Side 27-31: Børnemagt og Børneret - en historisk orientering

Side 31-38: Børnemagt og anti-pædagogik på et fritidshjem

Side 39-52: Begrebet >>barndommen<< er historisk betinget

Side 53-70: Seksualitet i børnehave og på fritidshjem

Side 71-82: De unges vilkår i døgninstitutioner

Side 83-92: Vi skal vide mere om incest - tidligere trykt som Artikler i fagbladet Børn & Unge

Side 93-102: "Far, må jeg lege med din tissemand?" - anmeldt af dr.phil Wilhelm von Rosen - DR Program om børns sexliv stoppet

Side 102-109: Perspektiver

Side 109-112: Litteratur og bøger til videre læsning

Apropos: Antipsykiatri

En anti-pædagogisk kronik -  I dette tilfælde handler det om at forsvare kvindelige pædagoger der uretmæssigt har fået tildelt rollen som "de skyldige" i politikernes magtspil

Klik på: Besøg friskolen Summerhill i Skotland

For Anti-pædagogiske bevægelser i verden klik på: http://privat.schlund.de/k/kraetzae/englinks.htm

 

wwwREBEL.dk

Galebevægelsen

Antipsykiatri

Læs gerne papir-udgaven af Fra Incest til Mediehetz,  som kan lånes gratis på Det Kgl. Bibliotek eller lige her:

For første gang læs Nu i flot Super PDF Format
Fra Incest til Medie-hetz  
- af forfatter Troels Peter Schmidt uddannet antipædagog ved Ballerup Fritidspædagog Seminarium - klik her

Hjem

Bekæmp censur!  - Resist Censorship!: