Se 1½ time lang Foredrag på Dansk, på YouTube nuklik påNyeste forskning som kategorisk afviser det universelle incest tabu: Engelsk Introduktion (4 min.), resten på dansk. Engelsk tekst til højre for videobilledet på YouTube findes 3 links: til ægyptologens forlag, hvor bogen kan købes, til bogens indholdsfortegnelse og til de første 24 sider af bogen som alle kan læse fritklik her
For at afspille hele det 1½ time lang foredrag / diskussion automatisk
(i stedet for manuelt én efter én) gå til følgende YouTube side og klik på "Play All" i højre side - for automatisk afspilning gå først til den pågældende YouTube side ved atklikke her
New Research Rejects Universal Incest Taboo: Eng. Intro, Eng. Text Right of Screen; Dansk Foredrag
klik her

 

Klik på: Besøg friskolen Summerhill i Skotland
For Anti-pædagogiske bevægelser i verden klik på:
http://privat.schlund.de/k/kraetzae/englinks.htm

Anti-pædagogiske krav:

Fra hele og FRIE børn - en dansk grundbog i anti-pædagogik:


Krav til pædagog uddannelse

Pædagoger må ikke blive forargede over barnets følelser. Barnet har brug for at blive bekræftet i sine egne, ægte følelser, uanset om disse er positive eller negative.  Barnet har ikke brug for at blive påduttet vores seksualangst, og slet ikke på en sådan måde, at barnet kommer i splid eller i konflikt med sig selv. Derfor er det nødvendigt, at de studerende, i løbet af deres uddannelse, kan gennemarbejde deres egen seksualitet, således at de i deres arbejde møder børns og unges seksualitet som den er og ikke som et personalets normer og fordomme siger, at den skal være.

 

Krav til incest-behandlere

Desværre har uvidenhed blandt mange incestbehandlere nået et uacceptabelt niveau. Måske er de fleste af den opfattelse, at sex mellem familiemedlemmer aldrig kan være godt for begge parter.

  Incest er ikke i sig selv og altid til skade for alle implicerede. Incest kan være og er ofte dejligt, godt og til gavn for børn, og bør derfor heller ikke være strafbart.

  På en stor høring om incest i Panum-instituttet i 1985 udtalte forfatteren og filminstruktøren Christian Braad Thomsen: <<Jeg går heller ikke ind for, at man fordømmer, endsige kriminaliserer, absolut frivillige og gensidige relationer>> (Incest FADL, 1985, side 85-86). Og antropologen, Michael Whyte, som også deltog i høringen, sagde bl.a. <<I dag findes der ikke nogen rationel grund til at forbyde incest.>>

  En mulig forklaring på de mange incestbehandleres ensidige vurdering af alle former for incest er, at man som behandler let kan komme til at lide af proportionsforvrængning - de har jo ofte kun mødt mennesker med negative oplevelser.

  Når en incestbehandler ikke kan skelne mellem positive og negative oplevelser bliver hun/han selv en del af et incestproblem, men en incestbehandler skulle, som bekendt, blive en del af løsningen.


Ovenstående er taget fra bogen "hele og FRIE børn", af Troels Peter Schmidt - forfatternavn Jørgen Rasmussen, side 90. Attika. Læs gerne mere i: Maria Marcus´  - et forord, Hertoft anmelder: hele og Frie bør, Leif Blædel anmelder: fra Incest til MEDIE-HETZ samt en definition på anti-pædagogik.

Klik på: Besøg friskolen Summerhill i Skotland

For Anti-pædagogiske bevægelser i verden klik på: http://privat.schlund.de/k/kraetzae/englinks.htm

Læs gerne papir-udgaven af Fra Incest til Mediehetz,  som kan lånes gratis på Det Kgl. Bibliotek eller lige her:

For første gang læs Nu i flot Super PDF Format
Fra Incest til Medie-hetz  
- af forfatter Troels Peter Schmidt uddannet antipædagog ved Ballerup Fritidspædagog Seminarium - klik her

Hjem

Bekæmp censur!  - Resist Censorship!: