Se 1½ time lang Foredrag på Dansk, på YouTube nuklik påNyeste forskning som kategorisk afviser det universelle incest tabu: Engelsk Introduktion (4 min.), resten på dansk. Engelsk tekst til højre for videobilledet på YouTube findes 3 links: til ægyptologens forlag, hvor bogen kan købes, til bogens indholdsfortegnelse og til de første 24 sider af bogen som alle kan læse fritklik her
For at afspille hele det 1½ time lang foredrag / diskussion automatisk
(i stedet for manuelt én efter én) gå til følgende YouTube side og klik på "Play All" i højre side - for automatisk afspilning gå først til den pågældende YouTube side ved atklikke her
New Research Rejects Universal Incest Taboo: Eng. Intro, Eng. Text Right of Screen; Dansk Foredrag
klik her

 

Forordet til Troels Peter Schmidts bog "hele og FRIE børn" er skrevet af:
Maria Marcus forfatter, mag.art.
Læs evt. også professor Preben Hertofts anmeldelse i Politiken nedenfor:

 

Forordet af Maria Marcus:

Hovedpersonen i denne bog - hvem er det?

  Umiddelbart er der jo ingen tvivl: det er barnet.

  Barnet af en forældregeneration, som har oplevet den såkaldte seksuelle revolution - der bare ikke for alvor har slået igennem. Barnet, hvis børneafmagt måske intetsteds er så gennemgribende som på det seksuelle område - omgivet som det er af voksne, forældre og pædagoger, der lader deres egen seksuelle undertrykkelse gå videre til næste generation.

Og gør det intetanende. Lige så intetanende som deres egne voksne i sin tid gjorde det, og generationen inden dem, og så fremdeles.

Barnet, som ved en masse på nogle områder og ingenting på andre. Barnet, som er dømt til at overtage de voksnes uerkendte normer. Fordi fundamentet lægges så tidligt, at det ikke uden videre lader sig gøre at få et bevidst forhold til det. For hvordan bliver man bevidst om noget, der gør sig bemærket ved sit fravær? Noget der ikke er der - i hvert fald: noget der behandles, som om det ikke var der?

Eller, som en pædagog i bogen udtrykker det:

- Jeg mener ikke, at der er noget at snakke om vedrørende seksualitet.

Han fylder knap et par linjer, denne pædagog. Alligevel er det ham/hende, der bliver hovedpersonen i Jørgen Rasmussens (Troels Peter Schmidts daværende forfatternavn, red.)  “Seksualkritisk anti-pædagogik”. Den gennemggående figur, fjenden, dragen som vi alle har at slås med - og som alle ægte drager er til stede både ude i verden og inde i os selv. Anbragt i tidernes morgen af vore egne forældre, inden vi havde skyggen af en chance for at mærke, hvad det var, vi blev snydt for.

Og hvis vi troede, at vi levede i den seksuelle friheds tidsalder, så er bogen en dokumentation af, at så vidunderlig vidt er vi ikke kommet.

Barndommen er den længste tid, det ved vi alle. Det er barndommen der præger os resten af livet, i barndommen er vi så utrolig modtagelige - og udsatte. For eksempel for opdragelse. >>I begyndelsen var opdragelsen<<, som den schweiziske psykiater Alice Miller siger. Det er hende, der med den største solidaritet med både barnet og den voksne taler om de krænkelser, vi tilføjer vores barn - uden at nogen af parterne aner, hvad det er der foregår. Alice Miller taler bare ikke om den del af opdragelsen, der består af fortielser og virkeliggørelse, af undladelsessynder. Men kan man i grunden forestille sig et mere alvorligt overgreb, en større krænkelse end at forbigå centrale dele af et barns krop og funktioner og følelsesliv i rungende tavshed?

Hvortil vor pædagog ryster på hovedet:

- Jeg mener ikke, at der er noget at snakke om vedrørende seksualitet.

For det gjorde man nemlig hverken i hans hjem eller i hans børnehave, og under hans uddannelse er der ingen, der har pålagt ham at snakke med børnene om den slags, hvilket han tydeligvis er lettet over.

Jørgen Rasmussen gør sig til talsmand for det stik modsatte,. Og han gør det med en konsekvens, som må få det til at løbe koldt ned af ryggen på vor pædagog:

Vi skal i høj grad snakke med børnene om seksualitet! Vi skal snakke med dem om, at de har kønsorganer, hvad de skal bruges til, og frem for alt; at seksualitet er meget mere end bare de organer og at det handler om lyst og nydelse og at seksuelle lyster kan gå i mange forskellige retninger, bl.a. til alle køn!

Freud talte med en spøjs blanding af ærefrygt og gysen om, at børn fra naturens hånd er polymorft perverse. Dermed mente han dels, at de er i besiddelse af en seksualitet lige fra starten (til rædsel og undren for hans samtid), dels at denne seksualitet kan antage de mest forskelligartede former. Jørgen Rasmussen fortsætter hvor Freud stoppede. Hans mål er fremtidens polymorft perverse samfund, altså for os alle sammen. Han ønsker at give os alle plads til at udvide vores register og udfolde vores seksualitet i alle de former, den kan finde på at antage.

Rent personligt gør han hvad han kan, for at børn og unge skal få et mindre belastet forhold til deres seksualitet, end vi andre fik. Han snakker med dem om det hele, inklusive menstruation, onani, hvordan bøsser gør det og hvordan det kan være dejligt. Han er åben omkring at han selv er bøsse. Han går nøgen sammen med børnene, når de følges over til badet. Han spiller desuden børnerock for dem og broderer et børnemagt-symbol på sin jakke. De gamle kønsroller bliver der ikke meget tilbage af.

Det fungerer fint. Ikke mindst fordi han ikke åbner munden i tide og utide, men kun når børnene spørger. Forældrene synes også det er okay; Jørgen Rasmussen og de andre involverede har spurgt dem på forhånd, om de ville være med i >>eksperimenterne<<, der foregår i børnehaver og på fritidshjem. Både han og vi andre ved jo godt, at >>den slags<< ellers kan resultere ikke bare i moralske opstød, men også i pressionsforsøg og direkte trusler, gerne i barnets eller menneskerettighedernes navn. Det er derfor, der er brug for folk, der tør tage bladet fra munden, og hvor det nu ellers er fra.

Men hvad stiller han op med vor pædagog - hovedpersonen?

Jo: han har den frækhed at foreslå, at pædagoger skal åbne op for deres privatliv overfor børnene! Og i øvrigt arbejde med deres egen seksualitet - bearbejde hinanden problemer internt i pædagoggruppen. Eventuelt med erfaringer fra kvinde- og mandebevægelsens basisgrupper. Og i det daglige arbejde med børnene skal der knyttes folk med erfaring fra kropsbevidsthedsarbejde til institutionerne.

Det lyder smukt og lidt utopisk. Og samtidig næsten lidt beskedent, hvilket ellers ikke kan siges om Jørgen Rasmussens seksualpolitiske målsætning, hele det nye samfund han stiler imod. Jeg tror man kan nå langt med erfaringer fra basisgrupperne - men ikke langt nok. Hvis man skal arbejde med børn og unge, burde det være en selvfølge, at man på et tidspunkt får professionel støtte til at arbejde med sin egen seksualitet. Det er ikke kun børnene, der skal have gavn og glæde af kropspædagoger! Det er også de voksne! Kropsbevidsthedskurser, seksualitetskurser, folk der er vant til at arbejde med personalegrupper burde være selvskrevne til at blive trukket ind. Der er så mange blinde punkter og så meget angst knyttet til seksualiteten, at lidt professionel assistance burde være det mindste man kan forlange. Og vel at mærke ikke bare for at samle viden sammen, men for at få direkte følelsesmæssig og kropslig indsigt i nogle sammenhænge.

Jamen skal man nu gå i terapi for at omgås børn og unge?

Ja. Og tænk hvis vores forældre og lærere og pædagoger havde vidst lidt mere om sig selv, turdet lidt mere, og gidet lidt mere!

Det er ikke småting, hvad der knytter sig til seksualiteten af angst, uvidenhed, skyld og skam. Selv i dag, selv hos voksne der har selvindsigt og overskud nok til at kaste sig ud på det såkaldte terapimarkedet. Som mangeårig gæst på dette marked, både som deltager og i de sidste ti år (i min egenskab af gestalt- og kropspsykoterapeut) også som kursusleder, kan jeg virkelig bekræfte Jørgen Rasmussens påstande. Uanset al vor snak om tidens over-seksualisering, så repræsenterer seksualiteten et efterslæb, som vi er alt for længe om at få hånd i hanke med.

På kurserne oplever man det på nærmeste hold. Det er utroligt, hvad folk ikke ved om deres egen seksualitet, hvad de aldrig har tænkt på som problemer - og hvad der ikke desto mindre .ligger som en tung hørm over deres kontakt med en partner af det ene eller andet køn. Hvad der dog er af selv ransagelser: er jeg nu god nok, er jeg nu rigtig skabt, er jeg nu seksuel nok, er jeg ikke alt for seksuel? Hvad der dog er af muskler, der strammes op og holdes fast i kroniske spændinger, hvad der dog er af kropsområder, der ligger øde og ubrugte hen!

Spildt energi, spildt liv. Man ved ikke, om man skal grine eller græde.

Men selvfølgelig skal man ikke græde, for netop når man går i gang med at snakke og eksperimentere og prøve sig frem på ukendte stier, så viser det sig, at der er ting, der kan ændres. Meget af det handler om at få det ubevidste op til den følelsesmæssige og kropslige bevidsthedstærskel. Så kan man begynde at registrere, hvad det egentlig er der foregår i en, i stedet for at det ligger og bremser og laver ravage, uden at man overhovedet er klar over det, f.eks. hvad vi i grunden bruger vores seksualitet til - til at skaffe os kropskontakt? selvbekræftelse? børn? sokkevask? tryghed? penge? osv. osv.

Så kan man begynde at gøre op med sin egen opdragelse, både den højrøstede og den stiltiende. Man kan begynde at sortere krav og forbud - vil jeg have dem eller vil jeg smide dem ud? Og man kan begynde at gå på opdagelse i sin krop og finde ud af, at den faktisk rummer mere energi, følsomhed og styrke, end man anede.

Man kan kalde det kropsbevidsthed, terapi, personlig udvikling. Eller en måde at komme tættere på, hvordan vi gerne vil leve. Og hvad vi ønsker for vores børn.

En af faldgrupperne i alt det her, det er selvfølgelig, at man laver nye normer for børn, eller de unge, eller de voksne for den sags skyld. Jeg kan f.eks. være vildt uenig med Jørgen Rasmussen i hans alternative betegnelser for kønsorganerne, ord som hyggekugler, kildeindgang, og lignende. Det må være svært at få lydende fra forældrenes soveværelse til at harmonere rigtigt med den slags ord. Men det er detaljer. I alt det afgørende har han fat i den rigtige ende, den vigtige ende.

Det handler om seksualitet, og det er vigtigt nok i sig selv. Den er en central del af vores liv, den påvirker os positivt, hvis den fungerer godt, negativt hvis ikke. Den kan betragtes som en skuffe, man kan trække ud eller lukke i, den har tråde til alle dele af vores liv. Ligesom den er et resultat af den måde, vi har levet siden vi var børn, således er den også en forudsætning for den helhed, som vores liv er. Jeg har i hvert fald svært ved at forestille mig en ægte frihed i verden, hvor den forkrøblede seksualitet vi kender, hører til normaliteten. Livet er fuldt af problemer, nogle fører os videre, andre er overflødige energi-slugere. Kom ikke og fortæl os, at det ikke er næsten lige så synd for vore børn, som det har været for os.

I sidste ende har vi et ansvar for vores børn, der svarer til den måde, vi forvalter vores jord på. Det er også en form for økologi - at drage omsorg for at forbedre naturens levevilkår i mennesket.

Maria Marcus

Forfatter, mag.art.

Klik på: Besøg friskolen Summerhill i Skotland

For Anti-pædagogiske bevægelser i verden klik på: http://privat.schlund.de/k/kraetzae/englinks.htm


Professor Preben Hertoft anmelder

 hele og FRIE børn i Politiken

 

 Preben Hertoft anmelder hele og FRIE børn i Politiken

DET ER en vild og vred bog, fritidspædagogen Jørgen Rasmussen har skrevet. ("Rasmussen" var Troels Peter Schmidts daværende forfatternavn, Troels Peter Schmidt.) For han mener, at børn i alle aldre, fra vuggestuer til fritidshjem, unødigt får deres udfoldelse indskrænket. Derved lider de skade på sjæl, krop og seksualitet. I de fleste institutioner  påtvinges børnene de voksnes mønster, mens retningslinierne i stedet burde være ´frihed, lighed og ingen unødvendige regler´. I de få institutioner, hvor det går sådan til, er der en langt mere harmonisk og glad atmosfære, både blandt børn og voksne.

  Hvor gængs pædagogik hævdes at tage sit udgangspunkt i en grundlæggende utilfredshed med børn som de er og pædagoger af den observans vil ´forbedre´ barnet, forme dets karakter, præge dets følelser, indstillinger og overbevisninger, der kan anti-pædagogik defineres som 'opdragelsens gendrivelse'.

  Anti-pædagogik søger at styrke såvel børns som voksnes jeg-identitet, deres selvopfattelse, fællesskabsfølelse og ligestilling. Ifølge Rasmussen sker det alt for sjældent i dag. Og måske har han ret.

  Spørgsmålet er imidlertid om Rasmussen selv er en tilstrækkelig god pædagog - eller anti-pædagog - til at nå sin læser, opnå sin hensigt. Hans bog er unægtelig noget spredt, springende og ufærdig, vil på en gang alt for meget og yder samtidig for lidt. Og det til trods for den energi, oprigtighed og kærlighed, der må være dens drivkraft. Det er, som om Jørgen Rasmussen kæmper ud fra en følelse af afmægtighed, selv er offer for en undertrykkende omverden. Forhåbentlig vil hans bog alligevel blive læst, diskuteret, sagt imod og blive forstået, så en ond cirkel kan blive brudt.

  Undervejs havde jeg både Homer Lane og A.S. Neill i tankerne. De er ikke nævnt i den udførlige referenceliste. Men Rasmussen kender dem utvivlsomt, for han er selv medlem af familien.

Preben Hertoft, Politiken, (Feb.1993)  

Klik på: Besøg friskolen Summerhill i Skotland

For Anti-pædagogiske bevægelser i verden klik på: http://privat.schlund.de/k/kraetzae/englinks.htm

 

Lektørudtalelse vs. lektørudtalelse

Lektørudtalelse fra Indbindingscentralen (af min første bog, hele og FRIE  børn, under mit daværende forfatternavn "Jørgen Rasmussen", Troels Peter Schmidt. )  (93/02)  2 015 364 4                22

Rasmussen, Jørgen: Hele og frie børn : en seksualkritisk anti-pædagogik / med bidrag af Bo Michaelsen... (et al.) ; forord af Maria Marcus.  - Attika. - 112 sider. - 37.01

Ny og provokerende pædagogisk bog, hvis sigte er en pædagogik, som sikrer barnet/den unge retten til at være et helt og frit menneske. Tesen er, at skønt barnet/den unge har en forældregeneration, der har oplevet `den seksuelle revolution`, går den seksuelle undertrykkelse videre til den nye generation. Forfatteren ønsker med bogen at medvirke til, at der gives børnene plads til at udtrykke deres seksualitet i alle de former den kan antage. Han udtrykker kritik af børnenes hverdag i institutionerne - den er helt på de voksnes præmisser. Han plæderer for en ligestilling af de feminine og de maskuline elementer - d.v.s. lige mange  pædagoger m/k af hver, og for en reel ligestilling af barnet med den voksne. Bogens argumentation fokuserer næsten udelukkende på de seksuelle eksperimenter, på debat af normer, fordomme og tabuer, på at sikre barnets ret til fri eksperimenteren og for retten til kærlighed/sex mellem generationerne. Der er et kapitel om incest i denne forbindelse. Bogen er både meget provokerende og tankevækkende og givet skrevet for at vække en stormfuld debat pædagogerne imellem og mellem forældre og pædagoger. Bogen har forord af Maria Marcus. Birgitte Bornæs, lektørudtalelse    93/02)

Leif Blædels anmeldelse af Schmidts:

For flere anmeldelser Klik hér: Bøsse og lesbisk  Radio Rosas -Anmeldelse af Troels Peter Schmidts

fra Incest til MEDIE-HETZ :

af Lars Michael Thomsen,  Radio Rosa, 7. december 1997

Læs gerne papir-udgaven af Fra Incest til Mediehetz,  som kan lånes gratis på Det Kgl. Bibliotek eller lige her:

For første gang læs Nu i flot Super PDF Format
Fra Incest til Medie-hetz  
- af forfatter Troels Peter Schmidt uddannet antipædagog ved Ballerup Fritidspædagog Seminarium - klik her

Klik på: Besøg friskolen Summerhill i Skotland

For Anti-pædagogiske bevægelser i verden klik på: http://privat.schlund.de/k/kraetzae/englinks.htm

 

Hjem

Bekæmp censur!  - Resist Censorship!: