Se 1½ time lang Foredrag på Dansk, på YouTube nuklik påNyeste forskning som kategorisk afviser det universelle incest tabu: Engelsk Introduktion (4 min.), resten på dansk. Engelsk tekst til højre for videobilledet på YouTube findes 3 links: til ægyptologens forlag, hvor bogen kan købes, til bogens indholdsfortegnelse og til de første 24 sider af bogen som alle kan læse fritklik her
For at afspille hele det 1½ time lang foredrag / diskussion automatisk
(i stedet for manuelt én efter én) gå til følgende YouTube side og klik på "Play All" i højre side - for automatisk afspilning gå først til den pågældende YouTube side ved atklikke her
New Research Rejects Universal Incest Taboo: Eng. Intro, Eng. Text Right of Screen; Dansk Foredrag
klik her 

 

Heksejagt:& heksejægere

Om Vadstrupgårdsagen

Om Vadstrupgårdsagen - klik på:
Hekse og heksejagt for mere!

Leif Blædels bog Vadstrupgårdsagen:JUSTITSMORD, udkom 19. okt. 1999, 72 s, 98 kr, Tiderne skifter, 
Apropos: Ny videnskabelig undersøgelse af Child Sex Abuse forskning
                                  
Anmeldelser/omtale af Blædels bog i:
Aktuelt / Information Nordjyske StiftstidendePolitiken Søndag / Weekendavisen. Apropos kan du også læse Leif Blædel om DR TV 1 Jens Jersilds "Kreativ journalistik" i Weekendavisen fra 12. - 18. nov. 1999 Herudover:

Danmarks største hysteri-sag
Læs
gerne: Politiken Søndag d. 28. nov.: Leif Blædel skriver  "Seksuelt misbrug er synligt - Vadstrupgårdsagen". Tidligere i Politiken: "Børn er troværdige vidner", af Brigitta V. Rick, fuldmægtig. Vs. "Børn er ikke troværdige vidner", af Peter Hagen, forstkandidat og far. Sidstnævnte 2 kommentarer d. 19. nov. 

Weekendavisen d. 19. - 25.  nov. 1999 
- interviewer forskeren Dorthe Berntsen om: "Den forfærdelige løgn - Overgreb. Kan man altid stole på børns vidneudsagn, når danske domstole dømmer i sager om pædofili? Nej, siger en førende forsker. Og det er ikke et spørgsmål om tro, men om videnskab.":

Weekendavisens interview
med den førende danske forsker der bl.a. sammenligner forskelle og ligheder mellem moderne hekseprocesser ved danske og udenlandske domstole og hekseprocesserne under Inkvisitionen i middelalderen: 
"Det er et ubestrideligt faktum, at der er mange lighedspunkter mellem pædofili-sagerne og hekseprocesserne i middelalderen", siger forskeren Dorthe Berntsen.   (Dorthe Berntsen i Information 26. okt. 99: kronik "Børn kan godt digte")

Apropos:
henviser jeg til et foredrag der blev afholdt på Københavns Universitet d. 25 nov. om moderne og ældre hekseprocesser m.m.: Det nye foredrag om bl.a. heksejagt og hekseprocesser.  Samt Heksejagt og Sex op på bordet - Apropos justitsmord og lukkede døre - kommentar i dagbladet Information 29.sept.99.
Herudover:
Leif Blædel anmelder: fra Incest til Medie-hets (Bogen kan lånes på ethvert bibliotek. Og på biblioteket kan du også låne
hele og FRIE børn. Begge bøger er skrevet af Troels Peter Schmidt). 
Og Læs gerne:
Blædel om Pressenævnet

 
  Klik på mig!

Den danske stat blåstempler justitsmord

Danmarks største hysteri-sag

Sex op på bordet

Hysteriet breder sig

Holmehårdsagen:
Et barn af Vadstrupgård

Klik på mig!
Leif Blædels øvrige forfatterskab:

Jacques de France:
Til bordet
1964

Sagen om Fanny 1965

Z det blev virkelighed 1977

En jæger gik at smage 1983 Lys over land. Poul Henningsen om det hele. Redigeret af Leif Blædel 1987

Et forår i minefeltet. Erindringsstumper 1989

 Leif Blædel: Vadstrupsgårdsagen: JUSTITSMORD
- 71 sider. 98 kr. Tiderne Skifter.

For anmeldelsen klik på:
Anmeldt af webredaktøren Peter Schmidt   

 
Apropos - Klik på:
Hekse og heksejagt for mere!

Vadstrupgårdsagen: Justitsmord anmeldelser her:
Jeg citerer/evt. kommenterer anmeldelserne efterhånden som jeg bliver bekendt med disse! Besøg denne hjemmeside og hold dig orienteret!! 

OBS! Susanne Broegger  Kvinders angst for incest!

Hjem

 Som led i den omfattende faglig debat på denne hjemmeside bringes
følgende citater:       

Vadstrupgårdsagen: JUSTITSMORD 
- Anmeldt af Egon Balsby 
ved Danmarks fornemste boganmelderavis - Weekendavisen -  22. - 28. okt. 1999:

>>Mig forekommer det ret så indlysende, at Leif Blædel har  fat i den lange ende.[...]

Med denne pamflet i hånden bør forsvareren have gode muligheder for at vække Den særlige Klageret, og få sagen genoptaget. Dermed kan denne lille bog blive en af efterårets vigtigste"" [...]<<  Apropos: Mere i Weekendavisen


Som led i den omfattende faglig debat på disse sider kommenteres og citeres:

Nordjyske Stiftstidende, 19 okt. 1999: 
Ridser i retssystemet
DEBAT 


Troels Peter Schmidt skriver på denne hjemmeside ligeledes om anmeldelsen i Nordjyske Stiftstidende "Ridser i retssystemet", d. 19 okt. 1999:

   Anmelderen af Leif Blædels bog Vadstrupgårdsagen: Justitsmord skrev i Nordjyske Stiftstidende bl.a. at Vadstrupgårdsagen handlede om en "pædagog" (selvom det reelt er en ufaglært pædagogmedhjælper) der blev dømt til at betale store erstatninger til en række børn for at have sexmisbrugt disse. Og at sagen blev ført for lukkede døre med det til følge at retsbogen ikke var tilgængelig. Anmelderen skrev endvidere at Blædel stiller spørgsmålstegn ved  fremgangsmåden i afhøringen af vidnerne. Og at Blædels konklusion på sagen er, at der er tale om et justitsmord. 

Anmelderen mener, at Blædels grundige research fortjener ros, hvis den er sand og spørger  - hvorfor skulle den ikke være det?

Denne hjemmeside diskuterer omfattende og fagligt fænomenerne sexmisbrug, hysteri,  heksejagt og justitsmord: samt forskellige tendenser som, efter min mening, har ført det danske samfund til sidstnævnte - justitsmord. Mange anmeldere tror selv på justitsmord: "Blædels grundige research fortjener ros, hvis den er sand - og hvorfor skulle den ikke være det?" skrev anmelderen Bente Bjørn i Nordjyske Stiftstidende. I Weekendavisen skrev anmelderen: "Mig forekommer det ret så indlysende, at Leif Blædel har  fat i den lange ende." Et ekko heraf dukker op i dagbladet Information i en kommentar: "Blædel har fat i den lange ende.", af Signe Hemmingsen, tidligere daginstitutionsleder og pædagogisk konsulent. (OBS! Læs gerne: Forskeren Dorthe Berntsen i Information 26. okt. 99: kronik "Børn kan godt digte") 

Som det ses i min omtale af bl.a. Nordjyske Stiftstidendes boganmeldelse er Leif Blædel anerkendt som en særdeles kritisk journalist. Denne kritiske journalistik demonstreres i Blædels egen kritik af  f.eks. Cavlingprisen. Samt af Pressenævnet.

Hvis nogen har lyst til at se nærmere på hvordan pressen har behandlet et fænomen som Vadstrupgårdsagen så kan man - foruden at læse siden hér -  tillige kunne læse andre indlæg på www.just-well.dk, og dermed lettere kunne danne sig et indtryk af at der ikke kun er ridser i retssystemet (dette var overskriften i Nordjyske Stiftstidende), men også i dele af pressens "dækning" af Danmarks største hysterisag og heksejagt  (- som eksempel kan du hér, som nævnt, bl.a. læse kritikken af Cavlingprisen og Pressenævnet). 

Man kan sige at mange af nævnte aviser har heldigvis været i stand til at skrive lidt mere kritisk end vi har set i længere tid. Og det tror jeg vi alle kan takke Leif Blædels indsats for, ikke kun med sin nye bog, men med sin omfattende kritiske skribentvirksomhed i det hele taget. Og Blædel har skrevet mange artikler - hvoraf en del kan læses på denne hjemmeside. 

Leif Blædel er en fornem og højt estimeret journalist samt retsrapporter. Sammen med andre fagpersoner af samme karat og  nogle af de mest stringente forskere på sexmisbrugsområdet med bl.a. deres voksende kritik (fra 1998) af sexmisbrugsindustrien, højnes seriøsiteten på denne hjemmeside. Jeg mener, at grunden til at bl.a. Blædels bog - men i øvright også den nyere forskning herhjemme (jvf. Dorthe Berntsen) og i udlandet - bliver taget så alvorligt som tilfældet er, er at Blædel er en journalist der over mange år har demonstreret sin duelighed - og det véd størstedel af pressen. For Blædel er en samfundsrevser og kritiker i ordets bedste forstand! Alle anmeldere er ikke, efter min mening,  altid lige så professionelle i deres omtale af f.eks. Vadstrupgårdsagen: Justitsmord som jeg kunne tænke mig, men de fleste har dog, synes jeg, indset at Blædel har fat i den lange ende. Og det er ikke så ringe endda, især i disse tider hvor der næsten ikke er grænser for hysteriet, heksejagt og nu selveste justitsmord. Hysteri er slemt nok i sig selv, men sidstnævnte er der ingen af os der kan leve med.

På baggrund af efterhånden mange påstande om evt. justitsmord kan det være relevant at se nærmere på Susanne Brøggers tese om Kvinders angst for incest! (og pædofili?).  Og:

Læs gerne papir-udgaven af Fra Incest til Mediehetz,  som kan lånes gratis på Det Kgl. Bibliotek eller lige her:

For første gang læs Nu i flot Super PDF Format
Fra Incest til Medie-hetz  
- af forfatter Troels Peter Schmidt uddannet antipædagog ved Ballerup Fritidspædagog Seminarium - klik her

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Flere anmeldelser i: 
Aktuelt: Tvivl om børnesex - Påstand om justitsmord i Vadstrupgårdsagen - 3 sider lang anmeldelse, kommentarer, med 3 ekspertudtalelser d. 16. okt., Nordjyske Stiftstidende: "Ridser i retssystemet"  19.okt., do. anm. i Jyske Vestkysten. Weekendavisen -  22. - 28. okt. 1999
Politiken Søndag. Samt
Information 16.-17.oktober 1999   /   Information 2. nov.    


OBS! Apropos se gerne Susanne Broegger & Kvinders angst for incest! 

Dagbladet Information 16.-17.oktober 1999:
Justitsmord i Bagsværd?

<<Forfatteren og journalisten Leif Blædel udgiver på tirsdag en pamflet på forlaget Tiderne Skifter, hvori han rejser spørgsmålet, om Vastrupgaardsagen var et justitsmord. Sagen drejede sig om seksuelle overgreb på børn i en børneinstitution i Bagsværd, hvor en mand blev idømt fængselsstraf. Blædel
mener, at det er helt utænkeligt, at overgrebene kan have fundet sted, og at
vidneudsagnene var "utroværdige og vildt fantaserende".>> Læs gerne Mere Information


Leif Blædel

Apropos:  
Læs gerne debatten i Information 20. okt. 1999 samt to kommentarer af Leif Blædel i Information - d. 27. okt. 1999: "Børnevidner - Retssikkerheden kan sættes på prøve når børn inddrages som vidner i sexsager", og d. 2. nov 1999: "Usaglighed - Informations fordrejninger", af Blædel. I samme avis, samme dag, kan du også læse: "Børnevidner! - Blædel har fat i den lange ende.", af Signe Hemmingsen, tidligere daginstitutionsleder og pædagogisk konsulent. OBS! Læs gerne: Forskeren Dorthe Berntsen i Information 26. okt. 1999: kronik "Børn kan godt digte" - Når børn inddrages som vidner i sexsager, er der risiko for, at de digter sig frem til et udsagn, som passer ind i den voksne interviewers tale. Og det stiller os i et moralsk dilemma, for hvordan skal overgrebet da opklares?" 

Politiken Søndag d. 31. okt. 1999 
- bragte en hel side med tre artikler: "Pædofilisag kaldes hekseproces", "Eksperter uenige om børns troværdighed" og "Et justitsmord?" Sidstnævnte er en anmeldelse af Leif Blædels bog Vadstrpgårdsagen: Justitsmord, af Tøger Seidenfaden der bl.a. skriver: "For mig at se, kan påstanden om et justitsmord ikke bare udelukkes - den forekommer mig i høj grad tænkelig. Og er der tale om et justitsmord, så taler vi dels om en grov uret mod et menneske, men også om store skadevirkninger i form af samfundsmæssig opstandelse, bekymring og mistænkeliggørelse. Og der er andre sager, hvor børns videoudsagn spiller en lignende rolle. Sagen - og de alvorlige spørgsmål den rejser - bør undersøges til bunds."  Læs gerne mere i Politiken.

Heksejagt: & heksejægere

====================================

OBS! Susanne Broegger og Kvinders angst for incest!
Leif Blædel anmelder: fra Incest til Medie-hets (Bogen sælges hos enhver boghandler. Og på biblioteket kan du låne hele og FRIE børn. Begge bøger er af samme forfatter).      Og Læs gerne: Blædel om Pressenævnet