Se 1½ time lang Foredrag på Dansk, på YouTube nuklik påNyeste forskning som kategorisk afviser det universelle incest tabu: Engelsk Introduktion (4 min.), resten på dansk. Engelsk tekst til højre for videobilledet på YouTube findes 3 links: til ægyptologens forlag, hvor bogen kan købes, til bogens indholdsfortegnelse og til de første 24 sider af bogen som alle kan læse fritklik her
For at afspille hele det 1½ time lang foredrag / diskussion automatisk
(i stedet for manuelt én efter én) gå til følgende YouTube side og klik på "Play All" i højre side - for automatisk afspilning gå først til den pågældende YouTube side ved atklikke her
New Research Rejects Universal Incest Taboo: Eng. Intro, Eng. Text Right of Screen; Dansk Foredrag
klik her  

 

Bashy Quraishys nye bog "Fra Punjab til Vesterbro" anmeldes hér

Galilei - og "DEN DANSKE INKVISITION"
Hjem


Hvorfor er Giordano Brunos popularitet i dag i ekplosivt vækst?

Til minde om Brunos liv og skæbne fyldte knap 200 kvinder og mænd lokalerne ved et arrangement om Inkvisitionens henrettelse af Giordano Bruno - afholdt på Niels Bohr Instituttet på mindedagen.

Foredragsholderen Aksel Haaning mente at vi stadig lever med arven fra Inkvisitionens anklageskrift mod Giordano Bruno. Trods 400 år omtaler f.eks. både danske og franske leksika stadig Bruno som de 39 biskopper præsterede i anklageskriftet fra bålbrændingens tidsalder!

  Samtidig er interessen for Bruno stigende i hele Europa. Der blev fornyelig afholdt en international kongres i Napoli. Lignende arrangementer finder sted stort set alle steder i Vesten - men ikke i Danmark. Endnu.

  For kronikøren og forfatteren Aksel Haaning er overbevist om at den stigende interesse for Bruno vil vende op og ned på holdningen i og til forskningen - også herhjemme. Adskillige bogudgivelser desangående er allerede udkommet. F.eks. Naturens lys og Den kristne mystik fra Hans Reitzels forlag. Og til efteråret flere.

  Den videnskabelige forskning er stadig ikke en fri forskning selvom pavens monopol på tænkning og forskning burde have været afsluttet med ophøret af hekseafbrændinger og sadistiske mord. Ifølge Aksel Haaning gav Inkvisitionens biskopper  fangevogterne frie hænder til at torturere Giordano Bruno så meget de havde lyst til bare han ikke døde før det tidspunkt biskopperne selv kunne overvære eksekveringen af dødsdommen.

Vi er stadig Inkvisitionens trælle.

Uddrag fra kronikken i Politiken / d. 17. februar 2000

Processen

<< Sokrates blev henrettet - det ved alle, for Platon har fortalt det. Men at Giorgano Bruno i dag for 400 år siden led samme skæbne, har der ikke rigtig været nogen til at fortælle. Her gøres det af mag art. Aksel Haaning.

"Den 17. februar år 1600, i dag for 400 år siden, blev den italienske renæssancefilosof Giordano Bruno henrettet på Blomstertorvet, Campo di Fiori, i Rom. Det var den tragiske afslutning på næsten otte års fængsling og en langtrukket kætterproces, hvis udfald var usikkert helt frem til domsafsigelsen i begyndelsen af februar.

  Brunos modstand og standhaftighed over for kirkens tyranni gjorde ham tre hundrede år senere, i 1800-tallets anden halvdel, til en helt for naturvidenskabens frigørelse fra kirkens magt og for den nationale, antikirkelige bevægelse i Italien, men Bruno havde også udviklet en omfattende filosofi; han ville åbne en ny horisont for menneskelig erkendelse og samtidig vende blikket mod den natur og det kosmos, som omgiver os, og som vi ifølge Bruno er forbundet med på krop og sjæl. Som den første i nyere tid hævdede han et uendeligt univers, hvori "den storslåede stjerne vi kalder jorden" umuligt kunne være centrum. Denne vision benægtede ikke Guds eksistens, men inkluderede et nyt begreb om, hvad Gud er eller hvordan forholdet mellem det guddommelige og det naturlige skal forstås, og det var for at hævde det, at Bruno blev henrettet som kristen kætter tidligt om morgenen den 17. februar." [...]>>

Vi er stadig Inkvisitionens trælle.

Men læs gerne hele kronikken i Politiken fra d. 17. februar 2000.

Apropos: mere kætteri:

I dagbladet Politiken d. 18. feb. 2000 skriver: 
Bashy Quraishy -  formand for Fair Play og medl. af Rådet for Etniske Minoriteter:
"Dansk apartheid er på vej", udlændingepakken er pakket pænt ind, men den indeholder et angreb på etniske minoriteters menneskerettigheder.

Bashy Quraishys nye bog Fra Punjab til Vesterbro anmeldes hér