Se 1½ time lang Foredrag på Dansk, på YouTube nuklik påNyeste forskning som kategorisk afviser det universelle incest tabu: Engelsk Introduktion (4 min.), resten på dansk. Engelsk tekst til højre for videobilledet på YouTube findes 3 links: til ægyptologens forlag, hvor bogen kan købes, til bogens indholdsfortegnelse og til de første 24 sider af bogen som alle kan læse fritklik her
For at afspille hele det 1½ time lang foredrag / diskussion automatisk
(i stedet for manuelt én efter én) gå til følgende YouTube side og klik på "Play All" i højre side - for automatisk afspilning gå først til den pågældende YouTube side ved atklikke her
New Research Rejects Universal Incest Taboo: Eng. Intro, Eng. Text Right of Screen; Dansk Foredrag
klik her  

 

"Ytringsfrihed skal være under ansvar, og staten skal beskytte minoriteters rettigheder - ikke kun socioøkonomisk, men i høj grad også religiøst og kulturelt." 
Bashy Quraishy, 
Information 15. jan. 2001

Se Bashy Quraishy´s nye home page:
www.bashy.dk

Fra Punjab til Vesterbro - anmeldes non-stop på disse sider. Bogens forfatter
Bashy Quraishy: "Denne bog dedikerer jeg til min kære Pappa, som lærte mig, i en alder af 9 år, at sige sandheden til en tyran."

Non-stop anmeldelser af Bashy Quraishy´s Fra Punjab til Vesterbro:

Bashy Quraishy er født i Indien og opvokset i Pakistan. Han har studeret til ingeniør i Tyskland og USA. Og har senere læst international marketing i London. 

I dag er han minoritetskonsulent , ansvarshavende redaktør af bladet MedieWatch. Medlem af Nævnet for Etnisk Ligestilling, medlem af Rådet for Etniske Minoriteter og formand for Etnisk Debatforum, Fair Play og næstformand for POEM.

Han holder bl.a. foredrag om følgende emner: "Integration - set med brune øjne".Islam i det virkelige liv - kultur elle religion", "Pakistan - ny stat gammel kultur",  "Menneskerettigheder - etniske minoriteter og Danmark", "EU - Fort Europa", "Mediernes fokus på etniske minoriteter" og "Skal den vestlige opfattelse af menneskerettighederne være universel?".

Etnisk Debatforum
ISBN 87-90-897-00-5  

"Bashy Quraishys bog, Fra Punjab til Vesterbro, er et glimrende spejl, som danskere, som pakistanere, ja, alle nationaliteter kan få stor glæde af at se egne konturer i. Bogen er en fornem présent til læserne".

- Bent Østergaard,
Forfatter og historiker.

"En informativ og god bog med mange nuancer og sjove episoder".

- Kirsten Just Jeppesen,
Seniorforsker, Socialforsknings Instituttet

"Det er befriende, at der endelig er skrevet en bog om en af de største etniske minoritetsgrupper i Danmark -  allervigtigst, at den er skrevet af en person med pakistansk baggrund. Det er nødvendigt for majoriteten både at lytte til og blive konfronteret med minoriteternes synspunkter og oplevelser. Tak til Bashy Quraishy for en både klog og indfølt beskrivelse af det pakistanske mindretal i Danmark".

- Kathe Weidemann
Leder af Center for tværkulturelt boligarbejde

"Bashy har med sin seneste bog sat skub i integrationsprocessen. Og hvis den kan udløse den nødvendige folkelige opbakning, så kan den måske endnu sætte lidt gang i de stædige æsler på Christiansborg".

- Tim O´connor.
Jurist og redaktør af MedieWatch 

"Dette er en beretning skrevet af en indvandrer, der faktisk selv har gennemlevet indvandringens historie i Danmark. Drivkraften i denne bog er tydeligvis Bashy Quraishys kærlighed til Danmark og hans indignation over den negative behandling, som indvandrere fra Pakistan og de øvrige etniske grupper, oplever. Bogen er et værdifuldt værk."

 - Muharrem Aydas
Formand for POEM

"Et spændende og vigtigt bidrag til debatten om de pakistanske - og mange andre - indvandreres tilværelse i Danmark. Bogen er skrevet af et oprigtigt og hjertevarmt menneske som af og til får engagementet til at løbe af med sig. Bashy Quraishy er kritisk mod andre, og man må derfor selv være kritisk, når man læser bogen. For læses skal den!"

- Ole Hammer
Journalist og leder  af
Danske folkehøjskolers sekretariat 

Quraishy om mediernes stigmatigsering

Mere om Bashy Quraishy

Læs gerne papir-udgaven af Fra Incest til Mediehetz,  som kan lånes gratis på Det Kgl. Bibliotek eller lige her:

For første gang læs Nu i flot Super PDF Format
Fra Incest til Medie-hetz  
- af forfatter Troels Peter Schmidt uddannet antipædagog ved Ballerup Fritidspædagog Seminarium - klik her

Hjem

Bekæmp censur!  - Resist Censorship!