Se 1½ time lang Foredrag på Dansk, på YouTube nuklik påNyeste forskning som kategorisk afviser det universelle incest tabu: Engelsk Introduktion (4 min.), resten på dansk. Engelsk tekst til højre for videobilledet på YouTube findes 3 links: til ægyptologens forlag, hvor bogen kan købes, til bogens indholdsfortegnelse og til de første 24 sider af bogen som alle kan læse fritklik her
For at afspille hele det 1½ time lang foredrag / diskussion automatisk
(i stedet for manuelt én efter én) gå til følgende YouTube side og klik på "Play All" i højre side - for automatisk afspilning gå først til den pågældende YouTube side ved atklikke her
New Research Rejects Universal Incest Taboo: Eng. Intro, Eng. Text Right of Screen; Dansk Foredrag
klik her  

 

  Se Bashy´s nye home page:
www.bashy.dk

Avisindlæg der er værd at læse

Da barndommen forsvandt blev de voksne som børn
Dette er budskabet i Weekendavisens (d. 29.-5.okt. 2000) helsides artikel "Barndom - nu også til voksne". Nina Christensen, Center for Børnelitteratur, skriver Ph.d. om billedbogen fra 1950-1999. << Uorden. Der er byttet helt rundt på rollerne i børns bøger, så barnet er civilisationens repræsentant - ordentligt og fornuftigt. Men forældrene er dybt infantile. >> 
Apropos: hele og FRIE børn anmeldes af Preben Hertoft; Forord af Maria Marcus 

 

Politiken d. 6. sept. 2000:
Leder:
<< " Spørgsmålstegn
- Selvsving i børnehaverne?

 ... det noteres, at der siden Vadstrupgård ikke er fældet en eneste dom i alle disse sager. Langt de fleste har allerede vist sig ikke at holde. ... Lige nu arbejder[en af landets fremmeste advokater,Thomas Rørdam] på at indbringeselve Vadstrupgårdsagen, der udløste lavinen af mistanker, for Den Særlige Klageret." >>  Apropos: Der er mere relevant læsning i Politiken d. 6. sept. 2000.  

Politiken d. 5. sept. 2000:
  1.) Opgør om sexsager med børn - "Formanden for de beskikkede advokater, Thomas Rørdam, mener, at sager om sexmisbrug i institutioner, der kun bygger på børns forklaring, bør opgives."  Og "Beviser granskes... - Flere steder i landet er anklagemyndigheden nødt til at  vurdere, om deres bevismateriale i sager om overgreb mod børn er for dårligt. Østre Landsret og Vestre Landsret har afvist videoafhøringer af børn."

 2.) Putins Tjetjenien - kronik af historikeren og erfaren Ruslandsfarer Thomas Bindesbøl Larsen der hævder, at Vesten svigter både tjettjenerne, de ægte demokrater i Rusland og egne erklæringer om en ny verdensorden.

 

Weekendavisen d.25.-31. august om bl.a.:
"Prostitution. Mændene i ny undersøgelse
lever ikke op til deres forventede svinagtighed som sexkunder.  Så hvad nu?
<<Vi er ikke alle sammen slemme>> ... Lige på  hårdt med den kvindelige prostituerede som han værgeløse offer. Men ny forskning konkluderer, at den ene 
 part ikke er mere offer end den anden. 13-14 procent af alle mænd har været hos en prostitueret mindst en gang i deres liv." Dette er en fremragende helsides interview med forfatteren til den nye undersøgelse som for første gang sætter mænds første besøg hos prostituerede i forbindelse med mænds kriser. Der er tale om et speciale fra RUC.Forsker Paul Lyngbye om Mænd der betaler kvinder

 

Information - 26. juli 2000:
Endløsung

For mig, webredaktøren Troels Peter Schmidt, omtaler dagbladet Information d. 26. juli - i en leder - det jeg vil kalde et forsøg på eine Endløsung, på at udslette en forhadt  befolkningsgruppe.
I Storbritanien tror man åbenbart ikke længere på, at man har udstået sin straf når man lovligt forlader  fængslet. News of the World - en britisk tabloid-avis - trykte 49 navne med billeder og det hele samt hjemmeadresser på dømte "pædofile". Og på avisens internet-site kunne man tillige klikke ind og se om der var dømte "pædofile" i ens nabolag!

  Efter mit bedste skøn må der være tale om et bevidst eller ubevidst forsøg på at komme "pædofile" til livs, sådan rent bogstaveligt - og uden hensyn til enhver mulig omkostning for andre! Den nævnte avis´ redaktion og journalister kan ikke være uvidende om hvilke horrible følger der kan komme ud af en sådan "afsløring", som i øvrigt sikkert strider imod FNs  Menneskerettighedserklæring.

  De fleste ved jo at der her i Vesten har været adskillige tilfælde, hvor trængte og desperate "pædofile", udsat for omgivelsernes pres, har reageret med at skyde hele grupper af børn samt deres lærere, enten i selve skolen eller i en eller anden børnehave, med en masse børne- og voksenlig til følge!

  Apropos: Om den engelske afsløring og meget andet kan man med fordel læse lederen i Information fra d. 26. juli: "Big Brother online", hvor der bl.a. står: At det engelske Overhus netop har afvist at ophæve en Thatcher-lov, der gør det ulovligt for lokale myndigheder at promovere homoseksualitet! Denne anti-bøsse/lesbisk lov bruges stadig til at blokere for en ordentlig seksualundervisning i et land med knap 50 millioner "Great Britains"!  Jeg kan ikke lade være med at tro, at de stakkels englændere har det nok så svært med deres seksualitet - tænk på alle de sex-skandaler som vi regelmæssigt hører/læser om fra the land of The Union Jack - og så kan englænderne ikke engang få en all-round sexualundervisning!  Poor Britain....


Sex

Det erotiske isbjerg

Om "Den Manglende Lyst" - "Det passer ikke at den seksuelle lyst er svindende i det posttraditionelle samfund. De, der påstår det, må forveksle deres potens med deres alder. Faktisk er der flere samlejer end for 30 år siden." Frede Vestergaard, Weekendavisen (3.-9. marts) under overskriften "De gør det stadig". Frede Vestergaards boganmeldelse, som lægen ph.d Christian Graugaard - lige så fascinerende - kritiserede, og voldsomt, d. 10.-16. marts i Weekendavisen! Apropos: På denne site: Maria Marcus: 

Findes der eller findes der ikke en "manglende lyst"? Og hvad menes der med "manglende lyst"? Supplerer eller udelukker sådanne polariserede synspunkter hinanden?  Maria Marcus skriver

  Danmarks Nietzsche: Kommentar til "Danmarks Hitler", sidstnævnte er skrevet af bestyrelsesmedlem i POEM, Sadia Syed i Weekendavisen(WA)
"Overfor etniske minoriteter er alt tilladt og intet forbudt." (WA i ugen 3.-9. marts 2000).
Professor i engelsk filologi dr.phil. Hans Hauge
"[...] respekt er det vigtige. Man skal opføre sig ordentligt. Det er et spørgsmål om  gode manerer i stedet for varme følelser. I stedet for at have forståelse for, og forstå og forstå og forstå, så skulle man have en gensidig men lidt kølig respekt. Det var det der lå i begrebet "civilty", civilsamfundet, hele ideen om civilisation, at opføre sig civiliseret betyder ikke at man skal dele kultur med eller værdier med, men at man opfører sig ordentligt over for hinanden". ("Det klæbrige fællesskab", Weekendavisen 10.-16. marts 2000.) At læse eller lytte til Hauge er altid fascinerende! 

Denne Internet Avis forsøger at afdække og aflive:

  1. Løgn

  2. Racisme

  3. Justitsmord

  4. Heksejagt &

  5. Moral Panic

 

 

Harald Søbye 
levede
sit liv i Giordano 
Brunos ånd
: 

 

 

 

 


Harald Søbye blev 
rehabiliteret for
nogle få år siden.

 Kærlighedens forkæmper, pastor Harald Søbye - mennesket der levede sit liv i Giordano Brunos ånd er død. Begravelsen fandt sted fredag d. 25. februar 2000.

Som næsten ingen andre i dagens Danmark levede han et liv i overensstemmelse med sin overbevisning. Lige som Bruno holdt han fast ved sin viden - og sin ret til at give udtryk for denne - uanset omkostninger til sig selv.

Et sandt billede på Søbye er, efter min mening, hans overrækkelse af Kærlighedsprisen til den prostituerede Jackie Siwens. Ceremonien fandt sted på Christiansborg. Det var ham der viede de første homoseksuelle i verden. Og som præst udelod han kongehuset i forbønnen. Det kostede ham sit embede. Officielt var han udstødt som præst i "Folkekirken", men han er stadig elsket af mange. Læs gerne Søbyes fascinerende selv-biografi.

D. 17. februar var 400 års dagen for henrettelsen af Giordano Bruno - brændt levende på bålet. Læs gerne dagbladet Politikens fascinerende kronik Processen - samme dag.Kroppens & sexualitetens idéhistorie

Galilei - og

"DEN DANSKE INKVISITION 

Da Galilei stod tiltalt for at hævde, at jorden gik rundt om solen, tilbød Inkvisitionen at spare ham for bålet, hvis han ville afsværge den mening. 

Det er, i al dansk tarvelighed forstås, det samme som skete, da nogle af Næstveds byrødder tilbød at gå imod en fyring af Bent Petersen, hvis han afsvor det, han var blevet citeret for at mene.

Hvad Schmidt og Petersen har sagt og skrevet svarer i øvrigt fint til, hvad Rigshospitalets sexologiske klinik professor Preben Hertoft har skrevet."

Skrev Leif Blædel om hetzens - berufsverbot
Mere om
hetzen af Christian Braad Thomsen

Bashy Quraishys nye bog Fra Punjab til Vesterbro
anmeldes:

Jesse Lackson 
hos Bashy Quraishy

OBS!: I dagbladet Politiken d. 18. feb. 2000 skriver: 
Bashy Quraishy
-  formand for Fair Play og medlem af Rådet for Etniske Minoriteter:

"Dansk apartheid er på vej", udlændingepakken er pakket pænt ind, men den indeholder et angreb på etniske minoriteters menneskerettigheder.

Hvid mands byrde, skrevet af Mohammed Ghelle, Zeki Kocer og Bashy Quraishy


En fredelig demonstration i solidaritet med et folks ret til selvbestemmelse fra Vesterbros Torv til Rådhuspladsen i København.

Folketingsmedlemmet Søren Søndergaard var det eneste parlamentsmedlem med rygrad nok til at møde op
 
- jeg synes at Søndergaards tale var en humanistisk støtte til et folk der ønsker fred  og selvbestemmelse. Han talte om bl.a. PKKs seneste fredsinitiativer som Tyrkiet "hilste velkommen" ved at arrestere alle 28 medlemmer af fredsdelegationen!

Søndergaard talte meget om Tyrkiets manglende menneskerettigheder også overfor de nye fredsinitiativer. "Hvorfor tager Tyrkiet ikke imod disse initiativer?"

En skamplet på kampen for selvbestemmelse var at:
SFs folketingsgruppe havde lovet at sende en taler - Knud Erik Hansen - men dagen før demonstrationen meddelte SF at måtte aflyse - UDEN BEGRUNDELSE! - oplyst mig af en talsperson for demonstrationen, webredaktøren.

DEMONSTRATION. På baggrund af annoncen i dagbladet Information:

Frihed til
kurderleder Öcalan
Fred i Kurdistan

Verdenssamfundet var i februar 1999 vidne til et umenneskeligt komplot og kidnapning af kurderlederen Öcalan i Kenya.  

Kurdisk musik og dans. Arr.: Sammenslutningen af Kurdiske Foreninger i Danmark.

Denne site har opfordret enhver til at gå i demonstration sammen med alle mennesker der mener, at et folk har ret til selvbestemmelse. Demonstrationen fandt sted d. 15. februar.       Webredaktøren.


Børnemagt
Ungemagt

Folkemagt

 Fristedet politiet
invaderede:

Gaderummet

 

Socialpolitik

Mange forskeres støtte til kollegaer imod censur af deres forskning - som tilbageviser sexmisbrugsindustriens
uvidenskabelighed.

Se gerne Weekendavisen

 

 

 

Vadstrupgårdsagen: Justitsmord - anmeldelser: 


OBS! Susanne Broegger & Kvinders angst for incest!

Læs gerne papir-udgaven af Fra Incest til Mediehetz,  som kan lånes gratis på Det Kgl. Bibliotek eller lige her:

For første gang læs Nu i flot Super PDF Format
Fra Incest til Medie-hetz  
- af forfatter Troels Peter Schmidt uddannet antipædagog ved Ballerup Fritidspædagog Seminarium - klik her

Hjem

Bekæmp censur!  - Resist Censorship!: