Se 1½ time lang Foredrag på Dansk, på YouTube nuklik påNyeste forskning som kategorisk afviser det universelle incest tabu: Engelsk Introduktion (4 min.), resten på dansk. Engelsk tekst til højre for videobilledet på YouTube findes 3 links: til ægyptologens forlag, hvor bogen kan købes, til bogens indholdsfortegnelse og til de første 24 sider af bogen som alle kan læse fritklik her
For at afspille hele det 1½ time lang foredrag / diskussion automatisk
(i stedet for manuelt én efter én) gå til følgende YouTube side og klik på "Play All" i højre side - for automatisk afspilning gå først til den pågældende YouTube side ved atklikke her
New Research Rejects Universal Incest Taboo: Eng. Intro, Eng. Text Right of Screen; Dansk Foredrag
klik her

 

Lyt til den berømte, tidligere (i alt 20:18 min.)
Luder, forkvinde for Vampyrselskabet, forkæmper for de udstødte og fremragende humanist -
Klik på: Rebekka Weimar
- gennemsnits ventetid før du kan høre Rebekka er på ca. 2. min. Vær tålmodig, det vil du ikke fortryde! Eller se
Rebekka Weimar  

Læs gerne Weekendavisen d.25.-31. august 2000 om bl.a.:
"Prostitution. Mændene i ny undersøgelse lever ikke op til deres forventede svinagtighed som sexkunder. Så hvad nu?
<<Vi er ikke alle sammen slemme>>
... ny forskning konkluderer, at den ene part ikke er mere offer end den anden. 13-14 procent af alle mænd har været hos en prostitueret mindst en gang i deres liv." 
Dette er en fremragende helsides interview med forfatteren til den nye undersøgelse som for første gang sætter mænds første besøg hos prostituerede i forbindelse med mænds kriser. Der er tale om et speciale fra RUC.
 
Tidligere foredrag afholdt d. 25. nov. af Forsker Paul Lyngbye om
Mænd der betaler kvinder 

Den reglementerede prostitution i København

"Jeg fortryder ikke mit liv", - sagde den eks-prostituerede Jackie Siwens


Weekendavisen 10. - 16. september 1999
Leif Blædel skriver om Test af ludere. Nogle driftige herrers initiativ vækker forargelse.

Blædels anmeldelse i Weekendavisen. 

<<Vi bruger også...>>

Weekendavisen 9-15 april 1999:
Lov
ændring.
Folketinget vedtog med hjertegribende retorik en lov, som kriminaliserer kunder hos prostituerede under 18 år.

Hyklerisk paradenummer

Leif Blædel  skriver i Weekendavisen

Folketinget har vedtaget to ændringer af straffelovens bestemmelser om kønslig usædelighed. Den ene ophæver paragraferne, som gjorde prostitution i sig selv ulovlig. Den anden gør det strafbart at være kunde hos en prostitueret under 18 år.

  Den første ændring er god, for så vidt som den ophæver bestemmelser, der kun har moraliserende formål, som er virkningsløse og desuden praktisk talt ikke anvendes mere, højst i sjældne tilfælde hvor brugen følgelig demonstrerer ulighed for loven. Den anden bestemmelse er sagligt set komisk, for det er åbenbart, at den vil være uden virkning. Måske man forestiller sig, at prostitutionens kunder fra nu af foruden at spørge de føjelige damer eller herrer om prisen for forskellige ydelser også vil høre til deres alder. Tænker man sig, at en af dem er dum nok til troskyldigt at svare 17 år, med det resultat at kunden fordufter, vil hun eller han sikkert være lærenem nok til fremtidigt at sige 18. Og vis mig den dommer, som vil finde det kriminelt, at kunden ikke forlangte at se dokumentation for oplysningen, inden udskejelserne begyndte.

  Mere sandsynligt end at kunden giver sig til at drøfte aldersproblemer, er det nok, at han eller hun har andre ting i hovedet og uden videre handler derefter. Hvis nu den af parterne, der modtager betaling for deres måde at dyrke samvær på, er under 18, og hvis det utrolige skulle ske, at en polititjenestemand dukkede op og forstyrrede dem, vil kunden selvfølgelig sige, at han eller hun var fast overbevist om, at den anden var mindst 19 år.

  Og hvad så? Ja, i dansk ret gælder det, at man for at kunne straffes for en ulovlighed skal have haft fortsæt til at begå den. Og så hedder dommen igen frikendelse. Eller det ville den hedde, hvis retten fik anledning til at bedømme sagen, men da selv politifolk, og i hvert fald anklagerne er så kloge som mennesker, kommer den naturligvis aldrig så langt.

  Hvordan skulle man modbevise sandfærdigheden af et fejlskøn på et år eller to?

  Ingen skal bilde mig ind, at Socialdemokratiet, De Radikale, SF, Enhedslisten, Fremskridtspartiet, CD og et flertal af Venstres medlemmer, de som vedtog forslaget, ikke kunne regne alt det ud, efter at forslaget har været drøftet forfra og bagfra først i partigrupperne, så i tinget og derefter i Retsudvalget. Og skulle de ikke selv kunne indse det, så fik de det at vide, for de fik oplysninger fra Sverige, som har haft en tilsvarende bestemmelse i adskillige år. Og der blev i årene 1992 til 97 dømt ialt 12 personer for overtrædelse af den, heraf i årene 95-97 kun 2. Lovændringen er altså et hult paradenummer, og partiordførernes hjertegribende ord om at ville redde børn og unge renlivet hykleri. (Louisa Schønneman har en bemærkning hertil i WA, nr. 15.)


Prostitution

blev afkriminaliseret og de prostituerede fik mere selvbestemmelse i sigte torsdag 4. marts i 1999  da Regeringens Lovforslag nr. L 43 blev vedtaget. 

Lovforslaget blev fremsat første gang i folketinget d. 8. oktober 1998 af justitsminister Frank Jensen. 2. behandling fandt sted tirsdag d. 2. marts. 3. og sidste behandling torsdag d. 4. marts 1999, da lovforslaget blev forvandlet til lov. Herom skrev dagbladet Information 5. marts: "Regeringens lovforslag om at afkriminalisere prostituerede  og om at kunder til prostituerede under 18 år skal straffes, blev torsdag vedtaget af et stort flertal i Folketinget.

  Det betyder, at de, der køber sex af prostituerede under 18 år, kan risikere en bøde- hæfte- eller fængselsstraf i op til to år.

  Loven betyder, at den enkelte prostituerede ikke længere behøver at frygte anholdelse. Det har været praksis siden 1975, men er først nu blevet nedfældet i lov."   

Apropos: Se Justitsministeriets  publikationer: www.jm.dk/publikat.htm  samt www.jm.dk/nyheder.htm

For Folketinget klik på www.folketinget.dk).  

"Jeg fortryder ikke mit liv", - sagde den eks-prostituerede Jackie Siwens i Femina nr. 31-1996 i en 9-sider lang TEMA-FEMINA over “DEN SKJULTE PROSTITUTION”.

Vi må også huske at der blev rejst kritik!  

Der er blevet advaret imod den nye lov:

Pas på Frank!

Af Aksel Dreslov - kronik i

 Ekstra Bladets Frontalt - 12.1.98

(- Mere Aksel Dreslov om blottere - )

Justitsministeren vil lovliggøre prostitution - men straffe de kunder, der besøger prostituerede under 18 år. Journalist Aksel Dreslov fortæller her, hvordan det gik, da en anden socialdemokratisk justitsminister for 30 år siden begik en lignende dumhed

Hvis ikke statsministeren p.t. havde så travlt med Færøerne, burde han nok begynde at interessere sig for lidt mere for, hvad der foregår i kontoret hos hans ungdommelige justitsminister Frank Jensen.

I Ekstra Bladet kunne man forleden læse, at ministeren i forbindelse med den forestående afkriminalisering af prostitutionen har i sinde også at fremsætte lovforslag om straf af “kunder”, der omgås prostituerede under 18 år.

Genialt, hr. minister. De har jo allerede haft tid nok til at vise, at De ikke formår at bremse voldskriminaliteten, så nu vælger De altså at kriminalisere ikke-kriminelle danske statsborgere. Og det er altså socialdemokratisk politik! Man opgiver at straffe dem, der slår andre ned, kaster med brosten og knuser bankruder, og i stedet vælger man at kriminalisere fredelige borgere med kløe syd for bæltestedet.

Tilsyneladende ved Frank Jensen ikke, at Danmark siden 1976 har haft en kriminel lavalder for alle på 15 år. Ej heller ved han, at en af hans socialdemokratiske ministerforgængere, justitsminister Hans Hækkerup, for bare 30 år siden brændte fingrene vældigt ved at lave en slags parallel til det, der nu er i ovnen i Justitsministeriet.

Men jeg skal gerne gøre den ungdommelige minister klogere og fortælle om, hvad der skete dengang, da Hans Hækkerup forbrød sig mod den personlige frihed i det oh så frisindede Danmark.

Læs med, hr. minister:
HELVEDE FOR HOMOSEKSUELLE

Indtil 1930 var enhver form for homoseksualitet forbudt i Danmark. Selv to 70-årige mænd, “der gik i seng” med hinanden kunne risikere fængselsstraf. To justitsministre, der efterfulgte hinanden, nemlig C. Th. Zahle (R) og K. K. Steincke (S) fandt, at det dog vist var lovligt hårde betingelser, og de fik lavet en lovændring, der gjorde homoseksualitet lovlig, når blot begge parter var fyldt 18 år, og der ikke forekom tvang eller afhængighedsforhold som f.eks. mellem lærer og elev. Hvis den ene part var under 18 år og den anden over kunne sidstnævnte stadig risikere fængselsstraf. På det tidspunkt lå aldersgrænsen for heteroseksuelle forhold nede på de 15, hvor den stadig er.

I en stor by som København førte den nyvundne frihed naturligvis til en del prostitution af unge mænd, også nu og da af unge mænd, der ikke var fyldt 18. Det vakte en del forargelse blandt folk, der ikke begreb, at andre mennesker kunne have andre lyster og tilbøjeligheder end de selv, men de var som regel ikke spor forargede over en kvindelig prostitution, der var flere hundrede gange større. Der blev holdt godt øje med de alleryngste prostituerede mænd, men noget stort problem blev det først, da København i 1953 fik en chef for sædelighedspolitiet, der hed Jens Jersild.

Denne mand havde mandlig prostitution på hjernen, skrev tåbelige bøger om emnet og forsøgte at gøre den danske hovedstad til et helvede for homoseksuelle indbyggere.

Han bombarderede den socialdemokratiske justitsminister Hans Hækkerup med sine synspunkter og bad ham sørge for, at aldersgrænsen for homoseksuel prostitution blev sat op fra 18 til 21 år (ikke et ord om den heteroseksuelle grænse).

DEN GRIMME LOV”

Den idé hoppede Hækkerup på, og der blev forberedt en forstærkning af loven, men mens udarbejdelsen var i fuld gang, blev ministeren opsøgt af partifæller og andre tænkende væsener, der advarede ham mod lovændringen.

Bedst som de havde fået Hans Hækkerup overtalt til at opgive sit forehavende, fik han besøg af to Venstre-folketingsmedlemmer: Vagn Bro og Helga Pedersen (senere Højesteretsdommer, Gud bedre det!), der erklærede, at hvis ministeren ikke ville gennemføre sit lovforslag, ville de og deres parti foreslå en lovændring, der var langt mere vidtgående ...!

Og så måtte Hækkerup gennemføre sin lov, der huskes som “Den grimme Lov”. Navnet skyldtes Politiken-journalisten Erik Nørgaard, der den morgen, loven blev vedtaget, skrev en leder i sit blad med titlen “En grim Lov”. [Korrektion: Just-Well.dks webredaktør, Troels Peter Schmidt har fra pålidelig side modtaget en berigtigelse af Dreslovs kronik som skrevet af Dreslov her på denne side. Korrektionen lyder således:  "Det er ikke korrekt, når det anføres, at Erik Nørgaards kronik, "Den grimme lov", blev trykt i Politiken samme morgen, loven blev vedtaget, hvilket jo skete i 1961. Erik Nørgaards artikel stammer fra foråret 1964 og var stærkt medvirkende til lovens afskaffelse samme år, eftersom den nådesløst afslørede, hvor skandaløst loven var blevet administreret siden dens vedtagelse."]

Hvad betød “Den grimme Lov”! vedtaget i maj 1961? At hvis den yngste part i et homoseksuelt forhold havde modtaget nogen form for “betaling” for sin ydelse, f.eks. bare en pakke cigaretter eller penge til en bil hjem, så kunne den “betalende” kastes i fængsel.

Loven førte til så frygtelige forhold i hovedstaden, at kloge politikere som f.eks. Else-Merete Ross (R) snart begyndte at arbejde på at få loven afskaffet. Det påstås, at mere end 100 homoseksuelle københavnere begik selvmord, fordi de blev tiltalt efter loven.

Man kunne i de dage opleve, at et mandligt par, der gik sammen til den ældstes hjem blev fulgt på afstand af en civil sædlighedsbetjent, der blev stående ved gadedøren, om så klokken blev fire eller fem. Når den yngste mand, kom ud, blev han ført til afhøring, og hvis han indrømmede, at han havde modtaget så meget som en pakke cigaretter af sin bekendte, blev denne fængslet.

Himmel og hav! Sligt griseri havde politiet mandskab nok til i de dage, til krænkelse på det groveste af privatlivets fred.

ALDERSGRÆNSE ENS FOR ALLE

I dag er politiets situation unægtelig en ganske anden, nu tiltales de, hvis de prøver at stoppe voldsudøvelse.

Der var så mange folketingsmedlemmer, der kunne se, at “Den grimme Lov” var horribel, at den blev afskaffet i 1965, og det gav stødet til, at den mere oplyste del af Folketinget langt om indså. at straffeloven og aldersgrænsen burde være ens for alle.

Afstemningen fandt sted i 1976 og var meget spændende, da tæt ved halvdelen af tingets medlemmer var mod en ligestilling. Det blev Ebba Strange fra SF, der fremsatte forslaget om en 15-års-grænse for alle danskere. Foruden SFs medlemmer stemte flertallet af socialdemokraterne for ændringen. Det oh så frisindede Radikale Venstre måtte lide den tort, at to medlemmer, Arne Stinus og Jens Bilgrav-Nielsen, stemte imod ligestillingen. Hos de konservative mente kun Hans Jørgen Lembourn, at alle danskere burde være ligestillede, og hos Venstre var der kun seks, der stemte for ligestillingen, blandt dem var Peter Brixtofte og Bertel Haarder.

Da det positive resultat af afstemningen foreslå, forsøgte Kristeligt Folkeparti at spænde ben ved at kræve folkeafstemning. Indre Mission har jo aldrig opdaget, at det jødisk ortodokse Gamle Testamente af Kristus blev afløst af Det nye Testamente og dermed “Øje for øje og tand for tand” afløst af “Du skal elske Herren din Gud og din næste som dig selv”. Missionsfolkenes smukke forsøg på at genere deres næste mislykkedes. Der var ikke flertal for det i Folketinget.

HÆKKERUP-SPLITTELSE

Måske er et par tilføjelser nødvendige: Hans Hækkerup var kun farbror til Folketingets nuværende medlem af samme navn. I øvrigt var han ikke enig med sin broder. Til B.T. udtalte Per Hækkerup: “Jeg er ikke enig med min bror i hans syn på de homoseksuelle”, og disse ord stod med store bogstaver på bladets forside.

Hvad angår Vagn Bros og Helga Petersens lidet smigrende rolle i forbindelse med “Den grimme Lov”, så har jeg det ordret fra Else-Merete Ross.

(- Mere Aksel Dreslov om blottere - )


 Prostituerede ikke hørt

af Troels Peter Schmidt i  Politiken 27.nov. 98

Stort set alle relevante grupper er blevet hørt i forbindelse med det nye lovforslag om afkriminalisering af prostitution. Men dette gælder ikke for de prostituerede. Jeg håber, at kvinderne, som den nye lov også handler om, vil ytre sig imod formynderiet.

I den konkrete sag synes jeg at det er fornuftigt med en afkriminalisering af prostitution og går derfor principielt ind for det nye lovforslag. Mine betænkeligheder angår en underordnet modsat tendens i lovforslaget hen imod, ikke en afkriminalisering, men en kriminalisering af kunderne til prostituerede mellem 15 og 18 år.

Det min overbevisning, at en gensidig respekt og dialog med disse unge mennesker er en forudsætning for at få dem ud af prostitution. Indtil videre tror jeg ikke at det fremsatte lovforslag vil medvirke til dette. Selv om den prostituerede ikke kriminaliseres i juridisk forstand har hun en fælles interesse sammen med den kriminaliseret kunde i at usynliggøre fænomenet. De implicerede parter vil derfor begge have en interesse i at forsvinde fra samfundets forskellige kontakt- og hjælpeforanstaltninger. Teoretisk vil vi kunne havne i den situation, at en grobund for mafia-virksomhed vil blive lagt hér i landet. I USA måtte man engang opgive at kriminalisere et forbud mod alkohol, fordi selve forbudet havde fremkaldt en overdimensioneret vækst i organiseret kriminalitet. Jeg tror på dialog ikke flere forbud.


KLIK HER  for statens retsinformation (eller www.folketinget.dk).  

"Jeg fortryder ikke mit liv", - sagde den eks-prostituerede Jackie Siwens i Femina nr. 31-1996 i en 9-sider lang TEMA-FEMINA over “DEN SKJULTE PROSTITUTION”.  

Anledningen var det nye lovforslag om prostitution, som nu er blevet til lov. Jackie Siwens var bl.a. den kvinde, der tog initiativet til en ny lov om "kvindens ældste erhverv"

 - (Apropos: Leif Blædels forbehold/kritik af den nye lov om prostitution).

For dette og andet socialt arbejde modtog Siewens Kærlighedsprisen af det daværende Kærlighedsparti på Fremskridtpartiets kontor inde på Christiansborg, hvor pastor Harald Søbye overrakte hende denne. Det skete som optakt til kommunalvalget i København i 1993.

Kærlighedspartiet var opstillet, men blev ikke repræsenteret i Borgerrepræsentationen. Ved overrækkelse af Kærlighedsprisen på Christiansborg delte jeg min sang om prostitution ud - Escort Sangen om luderparret Sasha og Bjørn - (trykt i Preben Hertofts bog "Den rebelske fugl” og nederst på disse sider) til de tilstedeværende. Sangen er tilegnet Jackie Siwens og Kærlighedspartiet.

8/6-1988 - "Jeg var en lykkelig luder", sagde ex-luderen Rebekka Weimar til Ekstra Bladet i forbindelse med en 3 timers lang direkte radioudsendelse om prostitution. Gæsterne i studiet var en repræsentant fra AIDS-linien, en seksualrådgiver og en politimand. Udsendelsen blev sendt fra Nørrebro Lokalradio i København og lytterne ringede ind og blandede sig i debatten. Allan Petersen, en fyr på 16 og en ung kvinde på 15, Camilla Høgh Lund, var henholdsvis tekniker og studievært. Der var et foto i bladet af de to unge fra Johannes Gårdens Ungdomsklub. Undertegnede var deres backup og støtte fra Johannes Gården, hvor jeg var ansat som pædagog. I anledning af denne udsendelse blev begge unge interviewet i hhv. Ekstra Bladet d. 8/6-1988, af Anders Lund Madsen, under overskriften “Jeg var en lykkelig luder - Ex-luderen Rebekka Weimar. Hun vil helt sikkert provokere de danske feminister, når hun i aften slår et slag for den lykkelige luder i Nørrebro Radio”. (Denne tekst forekom under et pænt billede af Weimar). Overskrifterne i Information var: “Hvorfor ikke luder-uddannelse? - luder-aktivist og ungdomsklubmedlemmer laver helaftensradio om prostitution”.

Som optakt til kommunalvalget i København i 1993 og til Kærlighedspartiets valgmøde i Skt. Pederstræde, hvor jeg sang og spillede nedenstående Escort Sangen, var det mig en stor glæde at bl.a. Axel Axgil stifteren af Landsforeningen for bøsser og lesbiske var tilstede:

Escort Sangen

Mel.: Jamaica Farewell (calypso)

Tekst af Troels Peter Schmidt

Sasha og Bjørn vil ud til fler´

Derfor er det godt at du ringer hér

Nu skal du hør' hva' de tilbyder

For det er det bedste du kan få i byen

Refræn:

Du kan få græsk og fransk

og blidt og hårdt

Bjørn og Sasha ka' det hele natten

og liderligt frækt, pikant

Escort parat til dig og ham

Hvis du vil ha' dem i sengen der


Frihed og frækhed er de til

Du må gøre lige hvad du vil

Mennesker der er af kød og blod

Har jo ret til at bolle med hvem de vil

Refræn


Sasha og Bjørn er jo lige som dig

Men de ligner faktisk også mig

Ludere og transere og mange fler´

Er jo repræsenteret ved alle os hér

Refræn:

For flere sange fra Preben Hertofts bog "Den rebelske fugle" klik på::

Sange fra professor, overlæge Preben Hertofts bog "Den rebelske fugl"

------------------------------------------------------------

Læs gerne papir-udgaven af Fra Incest til Mediehetz, som kan lånes gratis på Det Kgl. Bibliotek eller lige her:

For første gang læs Nu i flot Super PDF Format
Fra Incest til Medie-hetz  
- af forfatter Troels Peter Schmidt uddannet antipædagog
ved Ballerup Fritidspædagog Seminarium
- klik her

Hjem