Se 1½ time lang Foredrag på Dansk, på YouTube nuklik påNyeste forskning som kategorisk afviser det universelle incest tabu: Engelsk Introduktion (4 min.), resten på dansk. Engelsk tekst til højre for videobilledet på YouTube findes 3 links: til ægyptologens forlag, hvor bogen kan købes, til bogens indholdsfortegnelse og til de første 24 sider af bogen som alle kan læse fritklik her
For at afspille hele det 1½ time lang foredrag / diskussion automatisk (i stedet for manuelt én efter én) gå til følgende YouTube side og klik på "Play All" i højre side - for automatisk afspilning gå først til den pågældende YouTube side ved atklikke her
New Research Rejects Universal Incest Taboo: Eng. Intro, Eng. Text Right of Screen; Dansk Foredragklik her
Erotik               Sex              Kærlighed

Foredragsrække:
Preben Hertoft-eftermiddage

For at se det nye og spændende aktuelle program - klik her:

For sted klik her:
For allerede afholdte foredrag m.m. se også nedenfor:

Kommentar til Steen Schapiros foredrag, af Troels Peter Schmidt:

Den 1. seksualrevolution i nyere tid startede i 1960´erne. 
Den 2. i 2003, dagen for Steen Schapiros foredrag:

Den 1. seksualrevolution i nyere tid startede i 1960´erne (med bl.a. Bøssernes Befrielsesfront i 1969, 
med Rødstrømperne i 1970, Lesbisk Bevægelse i 1974, med det første faglig ligestillingsudvalg for alle minoriteter i 1977 i Postarbejdernes Fagforening, med foreningen for sadomasochister SMil i 1979 osv.). Det handlede om frigørelse og ligestilling af seksuelle kategorier som f.eks. bøsse, lesbisk, transvestit, s/m´er osv. Herudover fik vi en lovliggørelse af porno på skrift og i film.

Den 2. seksualrevolution (i Danmark) i nyere tid startede i 2003 i og med Steen Schapiros foredrag på Hertoft-eftermiddage og ikke mindst med realiseringen af det danske fænomen Kinky Copenhagen 
(= ethvert menneskes frie valg/fravalg af seksuelle kategorier - en frigørelse på tværs af alle tidligere kategorier = the disaperance of sexual categories = everthing becomes a freedom of choice 
= to take it or leave it. Og derudover påbegyndelsen af den sidste fase i lovliggørelsen af prostitution og ligestilling af de prostituerede med alle mulige andre lønarbejdere og selvstændige på arbejdsmarkedet 
og i samfundet. 

Forudsætningerne og drivkræften bag denne anden seksualrevolution er de samme som 
Ole Grünbaum taler om (Weekendavisen 2.-8. januar 2004) når han promovere den globale kulturrevolution = internet der forbinder netværkssamfundene, subkulturerne og markedsmekanismerne. Den anden seksualrevolution er kvalitativt helt anderledes end den første. Det er nyt at en væsentlig del af den nye revolution består af f.eks. de prostitueredes og de seksuelle subkulturers tætte forbindelser til 
et kommercielt aspekt som led i deres frigørelse. 

Som bekendt er førstnævnte gruppes hele eksistens pr. definition baseret på at der tilbydes seksuelle  ydelser for penge. Subkulturerne er ofte enten en integreret del af en selvstændig virksomhed (f.eks. en swingerklub) eller så er der tale om en eller anden tilnytning til kommercielle interesser (f.eks. køber eller sælger af af fetich udstyr) = markedsmekanismernes hel eller delvise finansiering af den nye seksuelle revolution! 

Nogle af de de gamle Rødstrømper ville med sikkerhed vende sig i deres grav, hvis de vidste dette og 
nogle af de nye "rødstrømper" er stadig indædte modstander af denne blanding af penge og det seksuelle. Men set ud fra deres egne præmisser må svaret på spørgsmålet om hvad der er bedst for de involverede  vel stå eller falde med de pågældendes evne eller mangel derpå til at erobre magten/selvbestemmelsen over pengene, over det kommercielle! 

Det gælder den mandlige gigolo, den kvindelige prostituerede, den der sælger dildoer, porno, ejeren af fetich butikken, pierceren, den der arbejder med tatoveringer osv. - apropos: Se nedenfor ved bl.a. at klikke på Gritt-Udalls foredrag i februar 2004.       

Denne 2. seksualrevolution var repræsenteret den 30. oktober 2003 på:
Hertoft-eftermiddag ved foredragsholderen Steen Schapiro
fra Kinky Copenhagen: moderne seksualmønstre) Se evt. 
Fotos m.m. fra Kinky Copenhagen ved at klikke på: Kinky Copenhagen.

Apropos:
En ny seksuel revolution:

Internettet har åbnet mulighederne for, at vi hurtigere end tidligere kan lave dates, komme i kontakt med seksuelle partnere og med mennesker med samme seksuelle særinteresser som os selv. Journalisten 
Erik Bork har brugt Internettet som et kighul til danskerne under dynen og har skrevet en bog om det som nogen kalder for en ny seksuel revolution - især for kvinder.

"Danmark under dynen" af Erik Bork. Forlag: People's Press
Tilrettelæggelse:

Hanne Fokdal Barnekow

30. oktober 2003
Steen Schapiro
fra
Kinky Copenhagen: moderne seksualmønstre

Her ses
Spritt
fra
Manifest

Herudover deltog:
Jack fra
www.piercing.dk 
og
Bettina fra
www.detsorteselskab.dk   

Klik PÅ:  
Frie Kroppe - Café Scenen, Stand 23 - klik på: Kinky Copenhagen - en erotisk festival
afholdt over 3 dage.
Klik PÅ: Kinky Copenhagen & Frie Kroppe - Café Scenen, Stand 23

Sådan beskriver Schapiro selv "Kinky Copenhagen": 
"En ny erotisk festival, som afholdes i København den 31/10-2/11 2003 (www.kinkycopenhagen.dk). Til forskel fra traditionelle sexmesser lægges der her vægt på seksualpolitisk debat, film, kunst og oplysning samt netværksskabelse mellem debattører, publikum, professionelle og foreninger fra hele det seksuelle spektrum. Dagen før den officielle åbning introducerer dokumentarfilminstruktør Steen Schapiro tankerne bag festivalen, suppleret af videoklip og repræsentanter for forskellige seksuelle subkulturer. Schapiro vil diskutere den aktuelle udvikling, som i høj grad berører den professionelle verden: kontakten mellem behandler og subkultur er ikke tidssvarende, myter og begrebsforvirring florerer, og kvaliteten af den nuværende seksualdebat er tvivlsom." 

Sted:   Nedenfor ser du hvor foredragene foregår:

Hertoft-eftermiddage

Sæson 2006-07

Hertoft-eftermiddage

Psykiatrisk afdelings auditorium, Henrik Harpestrengs Vej (opgang 61a)

Tidsrum:   Kl. 16-18

Målgruppe  Alle interesserede

Arrangører:   Dansk Forening for Klinisk Sexologi og Sex & Samfund

For aktuelle foredrag kontakt:

www.sexogsamfund.dk

Adgang:   Fri

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nedenfor ser du nogle tidligere afholdte foredrag:

 

29. september:

Jette Lyager & Lone Lyager

Det erobrede køn

Når drenge udsættes for seksuelt misbrug, sætter det dybe spor i kønsidentiteten. Den mandlige kønsrolle gør det svært at se manden som offer. Derfor kæmper den voksne misbrugte mand med nogle særlige følgevirkninger, som tager afsæt i hans kamp for at føle sig som en rigtig mand. Psykoterapeuterne Jette og Lone Lyager beskriver i deres oplæg disse kønsspecifikke følgevirkninger og peger på, hvordan gruppeterapi kan være med til at dæmme op for dem. De to har for nylig udgivet bogen ”At bestige bjerge. Gruppeterapi for seksuelt misbrugte mænd”.

 

 

27. oktober:

Dag Heede & Wilhelm von Rosen

H.C. Andersen: En fisselette som nationaldigter?

I jubelåret for eventyrdigterens 200 års fødselsdag er der igen blevet pirket til vores mest ømme nationale smertepunkt: H.C. Andersens vaklende maskulinitet og mangelfulde heteroseksualitet. Vi skal kigge tilbage på den over hundrede år gamle krig om Andersens seksualitet, studere de slemme tyskeres homoseksualitetskonstruktion og diverse danske heteroseksualitetskonstruktioner. Endelig vil vi antyde, hvordan forfatterskabet kan læses anderledes, hvis vi tør diskutere køn og seksualitet. Eksemplerne er ”Den lille Havfrue”, ”De røde Sko” og ”Rejsekammeraten”.

 

24. november:

Christian Braad Thomsen

Fassbinder og seksualiteten

Rainer Werner Fassbinder døde som 37-årig ”af en overdosis arbejde”. En rejse gennem hans livsværk er en rejse gennem Tysklands dramatiske historie fra Weimar-republikkens opløsning til 1960’ernes politiske oprør. Fassbinder spejler den politiske udvikling via den enkeltes skæbne i familien og på arbejdspladsen, og han spejler sig selv i den enkelte. I anledning af filmskaberens 60 års fødselsdag fortæller Christian Braad Thomsen om instruktøren, både med udgangspunkt i deres personlige venskab og i de ca. 60 film for biografer og tv. I foredraget lægges hovedvægten på seksualiteten, ikke mindst i ”Petra von Kants bitre tårer” og ”Frihedens knytnæve”. Begge film beskæftiger sig med homoseksualiteten, der for Fassbinder var det samme som neurosen for Freud og forbrydelsen for Hitchcock: en lup, gennem hvilken han kunne iagttage, hvordan ”de normale” fungerede. Braad Thomsens bog ”Fassbinder. Hans liv og værk” er netop genudsendt som paperback.  

Tid og Sted - klik her

 

26. januar:

Birgit Kirkebæk

Letfærdig og løsagtig: Om Sprogø-pigerne

På grundlag af et stort arkivmateriale om Kvindeanstalten på Sprogø (oprettet i 1923 og nedlagt i 1961) vil dr.pæd. Birgit Kirkebæk fokusere på, hvordan professionens selvfremstilling i arkivets tekster spiller sammen med tidens eugeniske forestillinger, politiske forebyggelsesstrategier og egne professionelle ambitioner. Konstruktionen af Sprogø-pigen som letfærdig og løsagtig blev også en konstruktion af en uønsket kvindetype – en konstruktion, som blev tillagt objektiv medicinsk betydning og derved øgede åndssvageoverlægernes samfundsmæssige betydning som specialister i åndssvaghed. Oprettelsen af Kvindeanstalten på Sprogø blev både medicinsk og politisk en påmindelse til kvinder om, hvilke former for opførsel der var henholdsvis acceptabel eller uacceptabel i det danske samfund. 

 

23. februar:

Henning Bech

Kvinder og mænd

Er kvinder seksuelt undertrykte af mænd? Bliver børn seksuelt misbrugte af mænd? Eller udnytter kvinder både mænd og børn? Sociologiprofessor Henning Bech drøfter disse spørgsmål på baggrund af sin nye bog, ”Kvinder og mænd”. Bech er manden der i 2005-2006 med sin bog Kvinder og mænd gennemførte mordet på den klassiske feminismes fejlanalyse.

Tid og Sted - klik her

 

Klik på Rebekka Weimar!Lyt allerede nu til Henning Bechs kritik af de forældede feministiske teorier:
DR P1 Samfundstanker  - klik
her

Klik på Rebekka Weimar! Du kan lytte til
Klik på Rebekka Weimar!
Egon Clausens interview med professor Henning Bech i 
Læst og påtalt DR P1 - klik her

 

30. marts:

Anette Vestergaard

Mødre under pres

Hvad skete der lige med moderskabet? I dag føder kvinder børn på samme måde som Tour de France-ryttere forretter deres nødtørft – stående på cyklen på en lige strækning inden næste bjergetape. Og mange af dem får en efterfødselsreaktion. Hver fjerde, ifølge de seneste forlydender. Er det ligestillingens pris, eller hvad? Journalist og forfatter Anette Vestergaard ser nærmere på moderskabets aktuelle vilkår.

 

 

Med venlige hilsner

– og vel mødt!

 

 

 

 

Dansk Forening for Klinisk Sexologi

og Sex & Samfund

 

V./ Christian Graugaard, Gerd Winther & Bo Møhl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hertoft-eftermiddage

Sæson 2004-05:

 

30. september:

Carsten Borup, Heidi Knudsen & Søren Hyldgaard

Seksualundervisning med hjertet

Med udgangspunkt i erfaringer fra Lysthuset i Århus fortæller leder Carsten Borup om vigtigheden af at integrere kulturelle udtryksformer (herunder drama) i den seksualoplysende indsats. Derefter opføres ”Og dansen går …”, en teaterforestilling i billeder, poesi og ord om ung kærlighed og spirende seksualitet. Forestillingen spilles af de unge skuespillere Heidi Knudsen og Søren Hyldgaard og er indtil videre set af ca. 4.000 unge.

 

 

28. oktober:

Anne-Marie Worm

Græske syfilis-moulager

For hundrede år siden udførte man mange steder i verden fint forarbejdede, tredimensionelle voksafstøbninger af den syge hud, såkaldte moulager. På et lille museum i Athen gemmer der sig 1.600 smukke, gribende, groteske voksafstøbninger, der fremstiller hudsygdomme som spedalskhed, tuberkulose og syfilis. Moulagen som kunstart og dokumentationsform vil blive gennemgået med særlig vægt på de venerologiske moulager og deres brug i folkeoplysningen. Oplægsholderen er speciallæge i hud- og kønssygdomme.  

 

 

24. november (bemærk ugedag):

Charlotte Kroløkke

Nyfeministisk cyber-retorik: Guerilla-piger og PowerBabes

I slutningen af 1990’erne kunne man finde talrige eksempler på dansk og udenlandsk nyfeministisk retorik, tydeligst i den nu globale internetkultur. Her gjorde Geekgirl, Riotgrrl, Guerrilla girls, gURL, Cybergrrl, NetChicks og Chickclicks deres entré. Pigerne (eller tøzerne som de kaldte sig selv) var selverklærede pionerer i et nyt forjættet land – internettet. Og de var stolte piger – super-pigede og maskuline samtidig med, at de ved hjælp af parodi og humor konfronterede det stereotype pige- og feministbillede. I oplægget sættes fokus på to nyfeministisk eksempler: et tidligt nordamerikansk (Guerrilla Girls) og et dansk (PowerBabes). Amerikanske Judith Butlers talehandlingsteori vil være med til at danne teoretisk ramme for diskussionen om den nyfeministiske retorik. Oplægsholderen er adjunkt ved Syddansk Universitet.

 


27. januar:

Lone Fatum

Tro, håb og køn

Med afsæt i dobbeltheden hos Paulus vedrørende synet på ægteskab og askese følges to spor i den tidlige kristendoms kønsforståelse. Først beskrives den aseksuelle spiritualitet, som gennemsyrer evangeliernes skildringer af Jesus og af kvinderne omkring ham, men især kommer til udfoldelse i de apokryfe skrifters idealisering af den maskuline jomfru. Dernæst beskrives synet på ægteskabs- og familiepolitik i de kanoniske tekster, som genlancerer køn og seksualitet som centrale temaer og identificerer kvinden med moderskabet. Oplægsholderen er lektor i teologi.  

 

 

24. februar:

Jakob Haff

Har de ikke snart lært lektien? Danske bøsser og hiv anno 2004

Efter to årtier med oplysning om hiv blandt danske mænd, der har sex med mænd, viser nye undersøgelser, at en fjerdedel stadig har usikker sex lejlighedsvis. Undergraver de forbedrede behandlingsmuligheder sikker sex-normen? Eller har danske bøsser bare altid været dødsforagtende sexzombier? Hvor længe skal vi kaste vand på de samme gæs? Oplægsholderen er kultursociolog og sekretariatschef i ”STOP AIDS – Bøssernes hiv-organisation” og vil præsentere og diskutere data fra Sexlivsundersøgelserne, udført i samarbejde med Statens Serum Institut.

 

 

31. marts:

David Vincent Nielsen

Sexlivets klimaks er jomfruelighed

Cølibatet kendes i mange religioner, men kan have helt forskellige begrundelser. For nogle er seksualiteten en hindring for et åndeligt liv – Gud er ånd, og ”kødet” er derfor noget ondt, der må bekæmpes. En sådan tankegang er dog helt uforenelig med kristendommen, hvis grundlag er, at Gud er blevet menneske. For den kristne er alt ægte menneskeligt godt, og da i særdeleshed seksualiteten. Men sexlivet er ikke alt. I bedste fald fører det til et dybt fællesskab mellem to mennesker, men den kristnes ultimative drøm er fællesskabet med Gud og gennem Ham med alle mennesker. Derfor findes der kristne, som frivilligt giver afkald på sexlivets hellige nydelse for allerede her på jorden at rette al deres kærlighed direkte mod Gud. Og netop på denne måde står de til fuldstændig disposition for deres medmennesker. Oplægsholderen er katolsk pater.

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hertoft-eftermiddage

Sæson 2003-04

25. september 2003:

Hans Bonde

Mandeæstetik og seksualitet – om gymnastikpædagogen Niels Bukh

Den internationalt kendte gymnastikpædagog Niels Bukh (1880-1950) skabte ét af de største nybrud i den maskuline æstetik i Danmark i vort århundrede. Udadtil fremstod Bukhs gymnastikhøjskole i Ollerup som dyrker af den "sunde" og korrekte form for ung mandlighed og kvindelighed. Indadtil fungerede skolen også som et forum, hvor Bukh som homoseksuel kunne dyrke den maskuline æstetik i kunst og kropskultur. Paradoksalt nok kom Bukhs politiske modstandere, socialdemokraterne, til at benytte reaktionære fordomme mod homoseksualitet i deres kamp mod den reaktionære Niels Bukh. Et oplysningens paradoks.

 

30. oktober 2003:

Steen Schapiro

Kinky Copenhagen: moderne seksualmønstre

"Kinky Copenhagen" er en ny erotisk festival, som afholdes i København den 31/10-2/11 2003 (www.kinkycopenhagen.dk). Til forskel fra traditionelle sexmesser lægges der her vægt på seksualpolitisk debat, film, kunst og oplysning samt netværksskabelse mellem debattører, publikum, professionelle og foreninger fra hele det seksuelle spektrum. Dagen før den officielle åbning introducerer dokumentarfilminstruktør Steen Schapiro tankerne bag festivalen, suppleret af videoklip og repræsentanter for forskellige seksuelle subkulturer. Schapiro vil diskutere den aktuelle udvikling, som i høj grad berører den professionelle verden: kontakten mellem behandler og subkultur er ikke tidssvarende, myter og begrebsforvirring florerer, og kvaliteten af den nuværende seksualdebat er tvivlsom.

 

27. november 2003:

Ivar Herlev Sørensen

De homoseksuelles Mellemøsten

Det er en kendt sag, at homoseksualitet og homoseksuelle er forkætret i store dele af den tredje verden, herunder i Mellemøsten og blandt flygtninge og indvandrere fra regionens lande. Samtidig har mennesker med lyst til deres eget køn særligt gunstige vilkår i det til tider stærkt kønsopdelte mellemøstlige samfund. Cand.mag. i arabisk Ivar Herlev Sørensen spørger, hvorfor og på hvilken måde homoseksualitet er tabuiseret i dagens Ægypten, hvordan begrebet er konstrueret i Mellemøsten generelt – og hvad vi kan lære af det.

 

29. januar 2004:

Filmforevisning

Jeg hed Sabina Spielrein

Den russiske rigmandsdatter Sabina Spielrein (1885-1942) kom som 19-årig i analyse hos den unge, stræbsomme psykiater Carl Gustav Jung (1875-1961). "Under behandlingen var patienten så uheldig at forelske sig i mig", skriver Jung lakonisk i sine notater, og de to indleder et kærlighedsforhold, som Jung dog snart følte sig tvunget til at afslutte. Bruddet var smerteligt, og selveste Sigmund Freud (1856-1939) måtte inddrages som mægler – et klassisk trekantdrama tager sin begyndelse. Spielrein blev senere et fremtrædende medlem af Wiens Psykoanalytiske Selskab og udgav flere visionære arbejder. I 1942 blev hun skudt af tyskerne. Vi viser svenske Elisabeth Mártons kritikerroste dokumentarfilm. Chefpsykolog Bo Møhl introducerer filmen.

 

26. februar 2004:

Gritt Uldall-Jessen

Pornografi som feminisme?

I Kvindehuset i København arbejdes der for tiden på et feministisk projekt: en pornofilm. Medvirkende er aktivister fra Kvindehuset. Filmen vil, når den er færdig, udelukkende blive distribueret fra kvindelig bruger til kvindelig bruger uden om kommercielle interesser. Initiativtageren til projektet, dramatiker og radikal feminist Gritt Uldall-Jessen, fortæller om baggrunden for og formålet med projektet.

 

25. marts 2004:

 Desværre aflyst: 

Steen Mollerup

Medicinsk kastration: målgruppe, forløb og resultater

På mødet præsenteres de foreløbige resultater fra en undersøgelse af sædelighedskriminelle anbragt i Anstalten ved Herstedvester i perioden 1989-2000. I undersøgelsen sammenlignede man en gruppe i behandling med kønsdriftdæmpende hormoner med en gruppe, som ikke modtog medicinsk behandling. Afdelingsleder, cand.psych. Steen Mollerup lægger op til debat af områdets juridiske, etiske og behandlingsmæssige aspekter.

Med venlige hilsner – og vel mødt!

Dansk Forening for Klinisk Sexologi

& Foreningen Sex & Samfund

V./ Gerd Winther, Bo Møhl & Christian Graugaard

 

 

 

Evt. ændringer/rettelser til ovenstående

vil kunne findes på

www.klinisksexologi.dk

 


Hertoft-eftermiddage
Sæson 2002-03:

19. september 2002 (Bemærk dato):
Sted

Niels Høiby

Carl Værnet - den danske SS-læge

Mod slutningen af 2. verdenskrig havde den danske læge Carl Værnet sin gang i koncentrationslejren Buchenwald, hvor han under Heinrich Himmlers beskyttelse foretog en række naive forsøg på 'omstemning' af homoseksuelle mænd. Hvad var det han ville? hvordan kom det så vidt? og hvad skete der siden? og hvad kan i lære af det? Med udgangspunkt i sin anmelderroste Værnet-biografi fortæller Niels Høiby om den gådefulde danske læge.


 31. oktober 2002:
Sted

Tina Lyngby Larsen & Mette Rosenkrantz

Dating på nettet

Kan man blive forført af en, man aldrig har mødt? Hvem tør gå på date med en vildt fremmed? Og er man overhoved fremmed, når man har chattet sammen gennem lang tid? Med udgangspunkt i bogen ”Whatadate.dk – dating på nettet” beretter forfatterne om de sociale (og erotiske) potentialer i det store virtuelle rum.


28. november:
Sted

Ning de Coninck-Smith

Pædofiliens kulturhistorie

I foråret 2002 offentliggjordes en interessant undersøgelse: ud af 129 tilfælde, hvor institutionsansatte var blevet anklaget for seksuelle overgreb mod børn, var blot to blevet dømt. Tallene kan virke til beroligelse for nogle – til yderligere bekymring for andre. Men om ikke andet rejser de en række interessante spørgsmål: hvorfor er vi i disse år så optaget af pædofili – og hvordan var det engang? Som et perspektiv på nutidens debat ser Ning de Coninck-Smith nærmere på, hvordan voksne igennem tiderne har betragtet seksuelle relationer mellem børn og voksne.

Apropos Pædofiliens kulturhistorie: Læs Social Kritik:
Nr. 83   Marginalisering november 2002 pris 86 kr.
 

"Børnenes Snak og Forældrenes Frygt"
- uterlighedssager i den danske folkeskole 1900-70


30. januar 2003: 
Sted

Caroline Beck

Samtaler om kærlighed

Med forestillingen om den ’romantiske kærlighed’ har vi overdraget ansvaret for vores liv til os selv. Vores følelser og kærlighedsvalg er blevet demokratiseret, sådan at vi oplever retten til selv at vælge den anden, men også mærker pligten til at føle og træffe de rigtige valg. Kærlighedslivet er blevet en nødvendig og uafbrudt samtale mellem mennesker. Caroline Beck tager udgangspunkt i sit feltarbejde.


  27. februar 2003:
Sted

Tea Baark Marey

Krop og eros i fransk fin de siécle-skulptur

Auguste Rodin regnes for det 19. århundredes mest innovative billedhugger og kredser stedse om kroppen og det erotiske i sine skulpturer. Hvordan kommer dette til udtryk, og hvordan behandler periodens salonkunstnere de samme temaer? Rodins kvindelige elev, Camille Claudel, er stilistisk nært beslægtet, men hvordan forholder hun sig til krop og eros i sine værker?


27. marts 2003:
Sted

Dag Heede

Herman Bang: mærkværdige læsninger

I 1879 var den purunge kritiker Herman Bang så uforsigtig at hævde, at al
litteratur er ”en Bekendelse om Digteren selv og om den han elsker”. Dag Heede har i
sine ’mærkværdige læsninger’ set, hvad der sker ved at tage Bang på ordet. 
Han nylæser alle hans bøger som kønsomvendte kærlighedsbekendelser, og ser
bl.a. de meget roste kvindeskikkelser, Katinka Bai, Tine, Ida Brandt og
”Moderen”, som allegorier på homoseksuelle mænd.


I vinteren 2002 hørte vi:

 

31. januar 2002:
Sted

Gideon Zlotnik

Nutidens børns seksualitet

Natur og miljø stjæler børnenes tid - deres biologiske udvikling går stærkt, mens den omgivende kultur har travlt. Den fysiske kønsmodenhed går hurtigere, mens barndommen skrumper. De kulturelle påvirkninger er overvældende, mens de voksne er tidspressede. De seksuelle grænser smulder, mens grænseoverskridelser stiger. Piger og drenge belastes på forskellig måde. Der er på flere områder brug for at slå bremserne i.


28. februar 2002
Sted

Katrine Sidenius

Erfaringer fra Center for Voldtægtsofre

Rigshospitalets landsdækkende videns- og behandlingscenter for voldtægtsofre åbnede sidste år, og i sit oplæg vil Katrine Sidenius præsentere Centrets grundlag, metoder og foreløbige erfaringer. 


21. marts 2002
Sted

Fleming H. Pedersen

Prostitution: myter, virkelighed & holdninger

I PRO-Centrets årsberetning 2001 skrev Annalise Kongstad, at "prostitution er omgærdet af fascination, tabuer, moralske forestillinger og illegalitet - derfor er der også mange myter". En yderligere grund til mytedannelse er, at vi har en relativt begrænset viden om betydningen af relationen mellem prostitueret og kunde. I Holland har man formelt besluttet, at prostitution er et legalt erhverv. I Sverige er kunden kriminaliseret, mens Danmark har afkriminaliseret den enkelte prostituerede. Med baggrund i PRO-Centrets arbejde præsenteres et øjebliksbillede af kønshandel i Danmark, og der lægges op til en diskussion af, hvorfor det at prostituere sig ikke er - og helst ikke skal blive - et arbejde på lige fod med andre erhverv.   


I efteråret 2001 hørte vi:

29. november 2001:
Sted

Tea Baark Marey

Krop og eros i fransk fin de siécle-skulptur

Auguste Rodin regnes for det 19. århundredes mest innovative billedhugger og synes at kredse om kroppen og det erotiske i sine skulpturer. Hvordan kommer dette til udtryk, og hvorledes behandler periodens salonkunstnere de samme emner? Rodins kvindelige elev, Camille Claudel, ligger stilistisk tæt op ad ham, men hvordan forholder hun sig til krop og eros i sine værker?


25. oktober 2001:
Sted

Michael Svarer

Det optimale ægteskab

Med udgangspunkt i moderne økonomisk teoridannelse har Michael Svarer foretaget en registerundersøgelse af mere end 7.000 danske ægteskaber indgået i perioden 1980-95. Han vil i sit oplæg præsentere analysen og diskutere, hvilke faktorer som i særlig grad kan siges at stabilisere hhv. destabilisere et ægteskabeligt forhold.


I sæson 2000- 01 hørte vi:

28. september: 2000
Sted

Maria Marcus

Det erotiske isbjerg
- nærmer vi os en seksuel istid?

Med udgangspunkt i sin seneste bog taler Maria Marcus de seksuelle
dommedagsprofetier midt imod: er det rigtigt, at vor lyst er for
nedadgående? Og hvad mener vi overhovedet med ordet lyst? 

Skal man fortolke klagerne over manglende seksuel lyst som et sygdomstegn, eller kunne det tværtimod være tegn på en skærpet seksuel bevidsthed?


26. oktober: 2000
Sted

Line Kirkegaard & Anne Gørlich

Historier om kærester & kærlighed

På baggrund af omfattende interviews blandt 8. & 9. klasser inviterer
oplægsholderne indenfor i de unge piger og drenges verden. Hvordan ser det
ud, når unge mennesker øver sig på at blive køn? Hvilke normer, muligheder
og begrænsninger ligger der i de kulturelle definitioner af køn? 

Og hvilke kulturelle koder synes helt aktuelt at herske indenfor konstruktionen
heteroseksualitet?


30. november: 2000
Sted

Peter Thielst

Kødets lyst - tankens list

I anden halvdel af det 20. århundrede skiftede synet på krop og seksualitet
radikalt. Sporten, sundheden, turismen og moden trak kroppen i centrum, så
intet forblev skjult og uprøvet, og ungdomsoprøret og kvindebevægelsen
bragte den seksuelle lyst og frimodighed tilbage, så gamle normer stod for
fald. 

Peter Thielst opsporer og opruller de mangfoldige ideer om krop og
seksualitet, der gennem tiden har dannet vort syn på disse sider af
menneskelivet. I sit oplæg vil han skitsere de lag af årsager og
interesser, der har tilvejebragt og orkestreret de vestlige forestillinger
om krop og seksualitet.


25. januar: 2001
Sted

Bjarne Rasmussen

Ung 99 - En seksuel profil

Stiller de unge i dag højere krav til parforholdet end tidligere? Og sættes der lighedstegn mellem et godt sexliv og livskvalitet? På baggrund af køn, kultur, uddannelse og alder skal vi se på, hvordan det er gået med den seksuelle debut og aktivitet siden Frederiksbergundersøgelsen i 1989. 

Vi skal også se på risikoadfærd og konsekvenserne heraf. På forældrenes svigtende engagement, på skolens seksualundervisning og AIDS-kampagnens ndflydelse på holdninger og adfærd. Der lægges op til en debat om, hvem eller hvad, der sætter normerne for de unges seksualvaner, og om hvordan
denne viden kan bruges i undervisning og rådgivning.


22. februar: 2001
Sted

Troels Peter Schmidt

Hysteriets kulturelle fortællinger

Foredraget 
på skrift

Flest mænd er blevet mistænkt, anklaget eller dømt for sexmisbrug af børn i
daginstitutioner. Som følge heraf kan der være grund til at frygte, at
mandlige pædagoger - måske ikke uden grund - flygter fra pædagogfaget.

Troels Peter Schmidts seksualkritiske antipædagogik har et bud på, hvad vi kan
gøre i en “hystorisk” tid som denne - en tid, som blomstrer med hysteriets
kulturelle fortællinger.

Apropos: Forfatter mag. art. Maria Marcus i forordet til hele og FRIE børn
>> Troels Peter Schmidt "fortsætter hvor Freud stoppede" <<.

Om Troels Peter Schmidt


29. marts: 2001
Sted

Merete Bøge Pedersen

Den reglementerede prostitution
- prostitutionen i København 1874-1906

I det 19. århundrede reviderede man grundlæggende synet på de prostituerede
kvinder. Frygten for de veneriske sygdomme var udtalt, og i dette
perspektiv udgjorde de prostituerede den største fare. Prostitutionen måtte
derfor kontrolleres. 

I oplægget vil Merete Bøge Pedersen kortlægge motiverne for de vedtagne regler om tilsynet med prostituerede, ligesom selve genstanden for prostitutionslovgivningen - de prostituerede - vil blive beskrevet. Der mundes ud i en bred fremstilling af forskellige aspekter af de prostitueredes liv, fx deres sociale tilhørsforhold,
arbejdsmetoder, kundekreds og indtjeningsmuligheder.

Apropos: Byen tæmmes, af Karen Lützen og prostitution


Med venlige hilsner
Dansk Forening for Klinisk Sexologi
V./ Gerd Winther, Bo Møhl & Christian Graugaard


Tidligere afholdt foredrag:

Preben Hertoft-eftermiddage
Sæson   1999-00

 

D.  28. oktober 2000:

Ph.d. Agner Fog OBS!   Tidligere foredrag af Fog

Hvem eller hvad bestemmer sexualmoralen?

Agner Fog fremlægger en kulturel selektionsteori, der bl.a. forklarer de store forskelle i sexualdfærd og -moral verden over. Foredraget vil bl.a. vise, at vor sexualmoral ikke er mere rationel end andre kulturers, og at heller ikke sexologien kan sige sig fri for irrationelle motiver.


Tidligere afholdt foredrag d. 25. november 2000

 af ph.d. Agner Fog 

- forfatter til Kulturel selektion
i Human-etologisk Forening, torsdag d. 25. nov. kl. 19:30, Zoologisk lab. aud. A., Universitetsparken 15 - mellem Jagtvej og Nørre Allé, København Ø.

Fogs tidligere foredrag og forfatterskab - om bl.a. heksejagt og hekseprocesser  (Se gerne Heksejagt) - giver os nogle eksempler på hvordan kulturel selektionsteori kan forklare hidtil upåagtede årsagssammenhænge i vores kultur og påvise irrationelle elementer i vores samfundsstruktur og sågar i videnskaberne. 

Agner Fog: forfatter til Cultural Selection. Dordrecht: Kluwer 1999


Tidligere afholdt foredrag d. 25. november 2000

Forsker Paul Lyngbye

Mænd der betaler kvinder

For første gang har en dansk undersøgelse sat fokus på de prostitueredes kunder. Hvad får en mand til første gang at betale en kvinde for sex? Hvorfor fortsætter nogle mænd med betaling? Hvilke ydelser køber de? Hvilke "piger" foretrækker de?


Tidligere afholdt foredrag d. over tantra:

Sted

27. januar 2000:

Lektor Neel Fasting

Sexualitet, selvudvikling & tantra

Neel Fasting fortæller om begrebet tantra, en oprindelig visdomstradition med fokus på åndedrætsøvelser, meditation og særlige samlejestillinger.


Tidligere afholdt foredrag d. 24. februar 2000:

Sted

Lektor Kai Aalbæk-Nielsen

Kærlighedens historie

Med bogen "Kærlighed i antikken" indledte Kai Aalbæk-Nielsen for nylig sin ambitiøse afdækning af kærlighedens historie fra de ældste tider til i dag. I sit oplæg spørger Aalbæk-Nielsen, hvilket fænomen ordet "kærlighed" i dag betegner, og hvilken form for kærlighed der evt. skal opfindes og praktiseres i fremtiden?


30. marts 2000:

Sted

Farmaceut Claus Møldrup

Den medicerende (sexuelle) normalitet

 I sin roste bog "Den medicinerende normalitet" beskriver Claus Møldrup, hvordan flere og flere mennesker dagligt indtager lægemidler blot for at understøtte eller forbedre fuldt ud normale funktioner. I sit foredrag kommer Møldrup med eksempler på denne nye medicinerende normalitet - bl.a. med udgangspunkt i nye og gamle sexualstimulerende midler. 


27. april 2000:

Sted

(OBS! Dette foredrag er desværre udskudt til efteråret, Troels Peter Schmidt - webredaktør)

Filosof Peter Thielst

Kroppens & sexualitetens idéhistorie

I forlængelse af sine roste Kierkegaard-fremstillinger arbejder Peter Thielst for tiden med kroppens og sexualitetens idéhistorie. Han vil i sit foredrag fortælle om dette arbejde.


Læs gerne papir-udgaven af Fra Incest til Mediehetz,  som kan lånes gratis på Det Kgl. Bibliotek eller lige her:

For første gang læs Nu i flot Super PDF Format
Fra Incest til Medie-hetz  
- af forfatter Troels Peter Schmidt uddannet antipædagog ved Ballerup Fritidspædagog Seminarium - klik her

Bekæmp censur!  - Resist Censorship!:

 

Bestil bøger Det Kg. Bibliotek

Hjem