Se 1½ time lang Foredrag på Dansk, på YouTube nuklik påNyeste forskning som kategorisk afviser det universelle incest tabu: Engelsk Introduktion (4 min.), resten på dansk. Engelsk tekst til højre for videobilledet på YouTube findes 3 links: til ægyptologens forlag, hvor bogen kan købes, til bogens indholdsfortegnelse og til de første 24 sider af bogen som alle kan læse fritklik her
For at afspille hele det 1½ time lang foredrag / diskussion automatisk
(i stedet for manuelt én efter én) gå til følgende YouTube side og klik på "Play All" i højre side - for automatisk afspilning gå først til den pågældende YouTube side ved atklikke her
New Research Rejects Universal Incest Taboo: Eng. Intro, Eng. Text Right of Screen; Dansk Foredrag
klik her

 

Nedenstående indlæg fra dagbladet Information handler ikke om seksualitet. Og slet ikke om fascisme. Men måske handler indlægget om en fundamentalisme af gamle "dyder"? 

Som en indledning til artiklen spørger jeg hér hvorvidt en holdning der blåstempler en ren kvindeverden af kommunalt-ansatte-børnepassere - tilhører en sådan fundamentalisme?, web-redaktøren: 

Demagogen Adjunkt Lone Nørgaard 
blåstempler mænds flugt

fra daginstitutionerne

Et svar - d. 11. august 1999 - til adjunkt Lone Nørgaards 
"Mænd har aldrig passet børn"
 
Dagbladet Information:

Til Lone Nørgaard

af Troels Peter Schmidt

Det er trist, at der nu, med Lone Nørgaards kommentar "Mænd har aldrig passet børn" den 4. august i den mindst ringe, tilstræbes en blåstempling af mændenes flugt fra de 0-7 åriges verden i daginstitutionerne.

Den 7. april sidste år skrev jeg en kronik her i avisen: "De vilde drenge og kvinderne". Hovedtesen var, at det primært er politikerne og ikke kvinderne, eller en overfeminisering af vore institutioner, der er den væsentligste årsag til en stigning i antallet af drengenes slagsmål. Det er nemlig politikernes ubønhørlige trang til overbelægning og overnormering der til stadighed fratager især drengene deres fysiske udfoldelsesmuligheder. Men når dette er slået fast er der ingen tvivl i mit hoved, at en sekundær årsag til større elendighed og flere slagsmål blandt drengene netop er manglen på mandlige identifikationspersoner for drengene.

Jeg er ked af at sige det, men adjunkt Lone Nørgaard går faktisk galt i byen med "Mænd har aldrig passet børn" når hun påstår at det er ligegyldigt om der er voksne af samme køn som barnet i barnets daglige miljø. Der er ikke brug for et et-kønnet liv for nogen og slet ikke for børnene i institutionerne. I nærværende polemik skal der flere nuancer til, ikke færre.

Troels Peter Schmidt

Apropos:
- Her følger et overbevisende argument for at børn også har brug for voksne identifikationspersoner:

Som uddannet pædagog og forfatter til en bog om drenge- og pigeopdragelse - hele og FRIE børn, med forord af Maria Marcus har jeg også beskæftiget mig en del med kønsrolle-problematikken. 

Og lige præcist angående aggressive drenge skrev en af anmelderne af min bog cand.psych. Bent Petersen bl.a.:

"Senere er Peter (undertegnede, Troels Peter Schmidt) i en børnehave på Christianshavn i København, hvor han understreger, at "personalet er en væsentlig årsag til børnenes udpræget traditionelle kønsrollemønstre", og han belyser dette ved nogle meget fine iagtagelser. Traditionelt er børnehaven et et-kønnet område, og Peters praktiklærer mente ikke at det skulle betyde noget for børnenes kønsrolleproblematik, "idet der er masser af mænd i børnenes liv uden for institutionen". Jeg vil gerne pointere, at praktiklærerens udtalelse er noget uvidende vrøvl. Jeg kan belyse det ved at fortælle om en 7-årig dreng, som jeg fik til observation "fordi han var meget aggressiv mod kvinder". Vore første møder foregik ved at han sad på mit skød, og mens han kælede for mit skæg, pludrede han uafbrudt om sit liv, sine tanker, følelser, oplevelser osv. I ordstrømmen fik han flettet spørgsmål ind, som skulle teste hans vurderinger med mine. Over for mig var han alt andet end aggressiv.

For at søge en forklaring undersøgte jeg hans omgivelser. Han boede hos en enlig mor og en storesøster. Ofte boede mormoderen - som var enke - hos familien. I børnehaveklassen havde der kun været kvindelige pædagoger. Nu gik han i første klasse, hvor han havde svært ved at komme overens med den kvindelige klasselærer, hvilket medførte samtaler med den kvindelige inspektør, der henviste til den kvindelige psykolog. For at fuldende billedet vil jeg lige fortælle, at skolelægen og sundhedsplejersken var kvinder, og skoletandlægen og klinikassistenten var kvinder. Skolepsykologen henviste drengen til en klinisk psykolog (også en kvinde), og hun ringede til mig, og spurgte, om jeg ville snakke med drengen. Og først da kom der et menneske af hankøn - og dermed et brugbart identifikationsobjekt - ind i drengens liv.

Drengen blev flyttet til en klasse med en mandlig klasselærer, og i en periode kom en mandlig støttepædagog i hjemmet. I dag har drengen ikke flere skoleproblemer end andre unge."

Til støtte for det synspunkt at i hvert fald alt for mange børn har det skidt i vore institutioner skrev: Anne-Mette Kruse, Cekvina, Center for kvindeforskning, Århus om min første bog hele og FRIE børn: "en hård kritik af vore institutioner som de rene undertrykkelsesinstrumenter, belyst ved flere overbevisende eksempler."

Antipædagogik

Klik på: Besøg friskolen Summerhill i Skotland

For Anti-pædagogiske bevægelser i verden klik på: http://privat.schlund.de/k/kraetzae/englinks.htm

 

  1. Antipædagogik / Anti-pædagogik - en definition

  2. Et anti-pædagogisk syn på børns og unges medbestemmelse

  3. Antipædagogik

  4. Børnemagt

  5. Vilde drenge

  6. Ungemagt

Hjem

Bekæmp censur!  - Resist Censorship!: