Se 1½ time lang Foredrag på Dansk, på YouTube nuklik påNyeste forskning som kategorisk afviser det universelle incest tabu: Engelsk Introduktion (4 min.), resten på dansk. Engelsk tekst til højre for videobilledet på YouTube findes 3 links: til ægyptologens forlag, hvor bogen kan købes, til bogens indholdsfortegnelse og til de første 24 sider af bogen som alle kan læse fritklik her
For at afspille hele det 1½ time lang foredrag / diskussion automatisk
(i stedet for manuelt én efter én) gå til følgende YouTube side og klik på "Play All" i højre side - for automatisk afspilning gå først til den pågældende YouTube side ved atklikke her
New Research Rejects Universal Incest Taboo: Eng. Intro, Eng. Text Right of Screen; Dansk Foredrag
klik her

 

Om web-redaktøren  

Se nedenfor på denne side for hvad de mener om Troels Peter Schmidt og hans forfatterskab eller:

Apropos: Christian Kampmann  -  Leif Blædels nye bog Justitsmord - Vadstrupgårdsagen   -   Hjem


Om web-redaktøren Troels Peter Schmidt, hans biografi og forfatterskab:

Forfatter mag. art. Maria Marcus i forordet til hele og FRIE børn
Troels Peter Schmidt "... fortsætter hvor Freud stoppede".

Overlæge sexolog Preben Hertoft, Politiken
"Homer Lane og A.S. Neill... Schmidt kender dem utvivlsomt, for han er selv medlem af familien."

Rachel Bæklund, Ekstra Bladet: 
Forfatteren Troels Peter "Schmidt er et helt igennem åbent menneske."

Anne-Mette Kruse, Cekvina,Center for kvindeforskning, Århus: 
Om Schmidt's første bog hele og FRIE børn:  
"en hård kritik af vore institutioner som de rene undertrykkelsesinstrumenter, belyst ved flere overbevisende eksempler."

Forfatter lektor Hugo Hørlych Karlsen
"Jeg synes, det er fint og godt, det du skriver og siger - tillad mig at sige: 
Pas godt på dig selv! Der er intet personligt mod dig i det hetzagtige. Du ramler "blot" ind i et af de mange rum, hvor mange mennesker har sorte huller og ikke åbent kan se den virkelige virkeligheds livgivende nuancer. Når mennesker har sorte huller inden i sig, gør de andre udenfor sig sorte og sig selv hvide. Hertil kommer så, at medierne ikke søger sandhed og realitet, men fjende- og skrækbilleder."

Cand. psych. Bent Petersen, Seksualpolitik
"For at cementere at seksualitet er glædesbringende kommer Troels Peter Schmidt - som den første jeg er stødt på - med forslag til nye navne på kønsdelene. Jeg synes det er vigtigt, at Schmidt så klart fortæller børnene, at kønsdelene har to funktioner og dermed to forskellige navne alt efter organernes øjeblikkelige anvendelse."

Preben Hertoft, Den rebelske fugl:
 
>>Schmidt anfører: 
"Jeg har fundet det væsentligt, at der findes børnesange som dækker de mere tabubelagte seksuelle handlinger." 
Derved adskiller han sig fra både Jo Jacobsen og Bente Kawa, der slet ikke har berørt sådanne temaer." 
[Om alle tre sangtekstforfattere fortsætter Hertoft:]
"Der er noget oprørsk over dem alle. En kamp for frihed og åbenhed mod bundethed og fortielse. En protest mod hykleri og bornerthed. Og et stort ønske om at hjælpe de børn og unge, man mener har hjælp behov.<<

Søren K. Lauridsen, seminarierektor cand pæd. om Troels Peter Schmidts bog: 
"fra INCEST til MEDIE-HETZ er et omfattende og vægtigt bidrag i kampen for at bevare og hele tiden opdatere ytringsfriheden. Det er som titlen angiver en bog om mediehetzen i forlængelse af bl.a. hele og FRIE børn, som udkom på Attika for en del år siden.

Bogen er et stykke dokumentarisme om mediehetzen, og den rummer en række minutiøse registreringer af indlæg, debat, radiointerviews, korrespondance samt en række væsentlige udsagn og enkelte indlæg i debatten fra Leif Blædel, Hans Hessellund, Christian Braad Thomsen m.fl.

Det er en seriøs og velredigeret “hvidbog”, der vil have både en samfundsmæssig funktion og en politisk mission med henblik på at få ajourført medielovgivningen på en række områder."

Amerikansk psykiater om en af Troels Peter Schmidts bøger: 
"To the author of fra INCEST til MEDIE-HETZ: The discussion in your manuscript on pedophilia and especially incest is sympathetic and deligtfully distinct, and - I´m ready to maintain - characterized by the same philosophy of man and fine humanism as that which permeates the books of your great countryman Peter Høeg.

One might wish that child psychologists and child psychiatrists would (or dared) express themselves equally distinct about incest."<<

Arne Frederiksen, Ny sexualpolitik:  
"Troels Peter Schmidt er en af nutidens mest kontroversielle sexfrontkæmpere." 
(Interesserede henvises til fra Incest til MEDIE-HETZ for en omtale af Ny sexualpolitik samt dets forgænger "Bladet Seksualpolitik". Bogen er anmeldt af Radio Rosa. Bl.a. var Christian Kampmann, Bente Clod og Troels Peter Schmidt med i redaktionen af Bladet Seksualpolitik. Undertegnede var medstifter af bladet og med i redaktionen i 4½ år (1972-1977). Begge tidsskrifter omtales i nævnte bog, webredaktøren.)  

Undertegnede, Troels Peter Schmidt, om blottere og ekshibitionisme og starten på Netværket FRIE KROPPE

Hjem

Apropos:  

Alle disse citater er ligeledes trykt i min bog "fra Incest til MEDIE-HETZ"

Anmeldt under:  MEDIER:  Weekendavisen - Leif Blædels ANMELDELSE af   "fra Incest til MEDIE-HETZ De seksuelle minoriteters forsvarer 

"Pædofil-hetzens berufsverbot", kommenterer af Leif Blædel

Skråsikker uenighed - en række undersøgelser af sexmisbrug er tilbagevist som uvidenskabelige, kommentar i Weekendavisen

Sexmisbrugs "undersøgelser"  

Panikkens retorik - dagbladet Politiken søndag 7. februar 1999 og Professor irettesætter chefpsykolog

Hysteriet breder sig -  kommentar i dagbladet Information

Anmeldelse af bogen Misbrugt, som angiveligt handler om  "Vadstrupgård-sagen" kan du læse ved at  KLIKKE HER

Kommentator Leif Blædel om medier og forskel på folk samt mange flere anmelderser:

Weekenavisen 12-18. september 1997:

Pressenævnet og Kronprinsen. Dommen var afsagt på forhånd, den glimrer ved manglen på motivering og er i strid med retspraksis

Forskel på folk

af Leif Blædel

Andre anmeldelser

Skriv til Just-Well ved at klikke på "Hjem" nedenfor og Lån "Fra incest til medie-hetz" gratis på Det Kgl. Bibliotek:

Klik her for hjem igen

Fagforeningsdomstole - en kommentar til den verserende debat: Berufsverbot og eksklusion

Etymologi og menneskelig adfærd

For flere anmeldelser Klik hér: Bøsse og lesbisk  Radio Rosas -Anmeldelse af Troels Peter Schmidts  fra Incest til MEDIE-HETZ :

af Lars Michael Thomsen,  Radio Rosa, 7. december 1997

For flere anmeldelser Klik hér:

MEDIER:  Weekendavisen - Leif Blædels

ANMELDELSE AF Troels Peter SchmidtS BOG  fra Incest til MEDIE-HETZ :     

De seksuelle minoriteters forsvarer

af Leif Blædel, Weekendavisen 12. - 17.december 1997: Leif Blædels anmeldelse

For flere anmeldelser Klik hér: Bøsse og lesbisk  Radio Rosas -Anmeldelse af Troels Peter Schmidts  fra Incest til MEDIE-HETZ :

af Lars Michael Thomsen,  Radio Rosa, 7. december 1997