Se 1½ time lang Foredrag på Dansk, på YouTube nuklik påNyeste forskning som kategorisk afviser det universelle incest tabu: Engelsk Introduktion (4 min.), resten på dansk. Engelsk tekst til højre for videobilledet på YouTube findes 3 links: til ægyptologens forlag, hvor bogen kan købes, til bogens indholdsfortegnelse og til de første 24 sider af bogen som alle kan læse fritklik her
For at afspille hele det 1½ time lang foredrag / diskussion automatisk
(i stedet for manuelt én efter én) gå til følgende YouTube side og klik på "Play All" i højre side - for automatisk afspilning gå først til den pågældende YouTube side ved atklikke her
New Research Rejects Universal Incest Taboo: Eng. Intro, Eng. Text Right of Screen; Dansk Foredrag
klik her 

 

Var meningen med eksklusionen af chefpsykolog Bent Petersen at bruge en fiktiv "eksklusion" som påskud for at lægge pres på arbejdsgiveren til at fyre chefpsykologen?

Apropos: Amerikansk videnskabelig undersøgelse fra 1998 - af Child Sex Abuse "forskning" - kan læses eller printes ud gratis fra denne hjemmeside!

Apropos: Heksedomstolen

Fagforeningsdomstole:

"Eksklusion af Næstved psykolog var nødvendig", skrev  formand Bratbo

- OBS! Men læs især tidsskriftet Psykolog Nyt - kontakt dit bibliotek desangående - og oplev bl.a. megen intern kritik af Dansk Psykologforeningens eksklusion af tidligere chefpsykolog Bent Petersen! Der findes åbenbart stadig en del fornuftige psykologer tilbage i denne forening. Herudover kan du også læse Dansk Psykolog Foreningens formand og næstformands version i sin helhed i dagbladet Information (19.2.99). Her på disse sider bringes udelukkende nogle citater som små smagsprøver. Overskrift og undertekst citeres ordret:

Eksklusion af Næstved psykolog var nødvendig

Af JOHANNE BRATBO og DANIELLE MIKKELSEN - formand hhv. næstformand i Dansk Psykolog Forening (DPF)

Dansk Psykolog Forenings formand og næstformand afviser alle teorier om heksejagt og undertrykkelse af ytringsfriheden

DPF: "Stop heksejagten", lød den 5. februar 1999 en opfordring i Information fra et lille panel af psykologer, sexologer og andre, der så faretruende tendenser i, at Dansk Psykolog Forening har ekskluderet psykolog Bent Petersen, og at Næstved Kommune har fritstillet ham.

  Begge parter har, hedder det, ladet sig rive med af den folkelige panikstemning og gjort deres til at placere en i forvejen vanskelig debat på et unødig lavt niveau.

   Næstved Kommune må svare for sig selv. Foreningen orienterede kommunen om eksklusionen, fordi det var bedre, at oplysningen kom gennem os end gennem pressen."

(Indskudt Bemærkning fra redaktøren af denne hjemmeside: Dansk Psykologforening overser fuldstændig den kendsgerning at Bent Petersen ikke var medlem af foreningen da "eksklusionen" fandt sted. Han havde meldt sig ud ca. 3 uger forinden. Cand.psych. Bjørn Herring skrev desangående i Information 11. februar 99: "... Johanne Bratbo ekskluderer et ikke-eksisterende medlem af Dansk Psykologforening. Johannes glade budskab til den med rette bekymrede befolkning, demonstreres ved at udrense psykologer, der måtte give anledning til moralske opstød. Etik, kaldes det." Endvidere spørger jeg: Var meningen med eksklusionen at bruge en fiktiv "eksklusion" som påskud for at lægge pres på arbejdsgiveren til at fyre chefpsykologen?)  

DPF fortsætter: "At vi trods alt har deltaget i debatten, herunder i TV2´s "Rigets Tilstand", skyldes et eneste anliggende for foreningen i denne sag: At sikre, at samfundet fastholder, at voksnes seksuelle omgang med børn er og bliver et overgreb." (...) "...den empiriske forskning i den vestlige verden viser, at seksuelle overgreb har alvorlige psykiske og sociale konsekvenser."  

(Indskudt Bemærkning fra redaktøren af denne hjemmeside: Her har vi, efter min mening, et eksempel på visse psykologers fortielser af den del af fagpressen som har en anden opfattelse end Dansk Psykologforening. For eksempel:  Ny videnskabelig undersøgelse af Child Sex Abuse "forskning" Og herudover er det på tide at forskningen, som f.eks. den man kan klikke på nedenfor på denne side, også kommer til debat.

OBS! Bent Petersen er i øvrigt medforfatter til følgende bog som beretter om incest sex misbrug. For dem der vil åbne øjne og ører kan der ikke herske tvivl om at Bent Petersen aktivt bekæmper sex misbrug: Jeg føler mig så snavset - råd og synspunkter om incest, af arbejdsgruppen. "Oprør fra knæhøjde", Tryk: Dafolo A/S, 1990. Denne bog findes på folkebibliotekerne.

En kommentar til debatten:

Fagforeningsdomstole

af forfatter Peter Schmidt

"Psykologformand bør gå"skrev cand.psych. Bjørn Herring i en kommentar i Information 11.2.99. Psykologen har gjort os den store tjeneste at have påpeget et grundlæggende problem i fagforeningers dobbeltrolle som faglig organisation, hvor man kæmper for medlemmernes løn- og arbejdsforhold, og samtidig er en bedømmer af medlemmernes faglige virke. Heering: "Faren er kort og godt, at man systematisk går på kompromis over for det faglige indhold til fordel for øget ydre anerkendelse og finere titler med højere løn."

Når det ikke er indlysende at en fagforening har sin primære interesse i at arbejde for faglige synspunkter, men snarere en primær forpligtelse overfor flertallet af sine medlemmer til at arbejde for bedre løn- og arbejdsvilkår, så kan man ikke med rimelighed forvente at en uafhænig forskning varetages bedst her. En indikation herpå er måske, at Dansk Psykolog Forenings (DPAs) formand Bratbo ikke oplyser om sine videnskabelige kilder, heller ikke i Information, og hun nægter enhver diskussion af essensen i cand.psych. Bjørn Heerings kommentar, nemlig hvorvidt en fagforening magter denne dobbeltrolle.

DPA anklagede og dømte i virkeligheden daværende chefpsykolog Bent Petersen for at have synspunkter tangerende til en accept af sexmisbrug. Men hvordan kan en psykologfagforening mene noget sådant, når Bent Petersen i øvrigt er medforfatter til bogen Jeg føler mig så snavset - råd og synspunkter om incest (af arbejdsgruppen "Oprør fra knæhøjde", Tryk: Dafolo A/S, 1990). Bogen findes på folkebibliotekerne og beretter om incest-sexmisbrug. Og i Bent Petersens pressemeddelelse af 15. jan. 1999 bemærkes det, at Bent Petersen allerede "... i 1987 var med til at lave undervisningsmateriale og undervisningsfilm, der hedder 'Han rør ved mig'. Filmen handler om, hvorledes daginstitutionspersonale kan fange signaler på, at børn er udsat for seksuelle overgreb, og hvorledes der indberettes." For dem der vil åbne øjne og ører, kan der ikke herske tvivl om, at Bent Petersen aktivt bekæmper sex misbrug! Derfor må vi endnu en gang rejse spørgsmålet: Hvorfor anklagede og dømte man psykologen?

Måske ligger svaret i DPFs erklærede ideologiske mission: “At sikre, at samfundet fastholder, at voksnes seksuelle omgang med børn er og bliver et overgreb” (Information 19.2.99). Hvad mener den nyeste og mest estimerede forskning på området:  Ny videnskabelig undersøgelse af Child Sex Abuse "forskning"


Nogle slående bemærkninger fra Bent Petersens pressemeddelelse:

"Afsluttende bemærkes, at Bent Petersen ikke har været medlem af Dansk Psykolog Forening siden 18. september 1998, hvor han udmeldte sig efter en årelang diskussion med Dansk Psykolog Forening navnlig ved formanden Johanne Bratbo.

Denne konflikt endte bl.a. med, at Dansk Psykolog Forenings Etiknævn den 7. maj 1997 havde konkluderet: 'Cand.psych. og formand for Dansk Psykolog Forening Johanne Bratbo har i denne sag overtrådt de etiske regler for nordiske psykologer, VII) præc. 4, som omhandler professionelle relationer, herunder psykologens forpligtelse til at forsøge at indgå i en dialog med sin fagkollega forud for indgivelse af en klage til Etiknævnet! Det er således chefpsykolog Bent Petersens opfattelse, at det er en årelang fast opfattelse fra Johanne Bratbo, som nu har ført til, at denne sag er rejst i medierne, og til at formanden for Dansk Psykolog Forening forsøger at ramme chefpsykolog Bent Petersen på hans levebrød.

(...)

Det er samlet min opfattelse, at vi på ny oplever en slags heksejagt, hvor de mere nuancerede synspunkter ikke får mulighed for at komme til orde, og hvor det alene er en enkelt person, som påduttes synspunkter, der er åbenbart i strid med loven, og som derfor i sidste omgang kan true hans erhverv." (Fra pressemeddelelse af 15. jan. 1999)

OBS! Læs især de seneste numre af tidsskriftet Psykolog Nyt for bl.a. masser af intern kritik af Dansk Psykologforeningens eksklusion af tidligere chefpsykolog Bent Petersen! Der findes åbenbart stadig en del fornuftige psykologer tilbage i foreningen. 

Apropos:

Videnskabelige undersøgelser

Dr. John Money ved Johns Hopkins University School of Medicine om: Boys on their Contacts with Men

Ny videnskabelig undersøgelse af Child Sex Abuse "forskning"

Panikkens retorik - Politiken Søndag 7. februar 1999     

Hysteriet breder sig - Information Weekend 31. december 1998  

Psykologformand bør gå - kommentar i Information 11.2.99

Diskussion med cand.psych. Jette Bach og cand.psych. Bent Petersen

Fagforeningsdomstole - en kommentar til den verserende debat: Berufsverbot og eksklusion

Peter Schmidt: At forbyde eller hindre dialog er - beslægtet med - et totalitært og uetisk tiltag. 

Læs gerne papir-udgaven af Fra Incest til Mediehetz,  som kan lånes gratis på Det Kgl. Bibliotek eller lige her:

For første gang læs Nu i flot Super PDF Format
Fra Incest til Medie-hetz  
- af forfatter Troels Peter Schmidt uddannet antipædagog ved Ballerup Fritidspædagog Seminarium - klik her


Hjem

Bekæmp censur!  - Resist Censorship!: