Se 1½ time lang Foredrag på Dansk, på YouTube nuklik påNyeste forskning som kategorisk afviser det universelle incest tabu: Engelsk Introduktion (4 min.), resten på dansk. Engelsk tekst til højre for videobilledet på YouTube findes 3 links: til ægyptologens forlag, hvor bogen kan købes, til bogens indholdsfortegnelse og til de første 24 sider af bogen som alle kan læse fritklik her
For at afspille hele det 1½ time lang foredrag / diskussion automatisk
(i stedet for manuelt én efter én) gå til følgende YouTube side og klik på "Play All" i højre side - for automatisk afspilning gå først til den pågældende YouTube side ved atklikke her
New Research Rejects Universal Incest Taboo: Eng. Intro, Eng. Text Right of Screen; Dansk Foredrag
klik her

 

Sexologerne Jette Bach og Bent Petersen:

Fyret chefpsykolog
Bent Petersen vandt

sag mod Næstved Kommune

Nedenstående uddrag med Bent Petersen og Jette Bach kan læses hér i en forkortet gengivelse. En fyldig gengivelse af denne - mere end 5 timer lang radioudsendelse - kan i øvrigt læses i Schmidts bog fra Incest til MEDIE-HETZ.

Klik på Rebekka Weimar! Du kan også lytte til Jette og Bent ved at klikke på:  

Klik på Rebekka Weimar! - Alle menneskers første incest situation

Følgende oplæg er taget fra radioudsendelsen “Findes der lykkelig blodskam?”, som Troels Peter Schmidt producerede sammen med Kai Nielsen i Vesterbro Natradio.   

Producenterne tager (selvfølgelig) klart afstand fra blodskam, hvor der er tale om seksuelt misbrug eller tvang, men da det ellers altid er misbruget som omtales, og omtales voldsomt, vil de belyse “den mest fortiede form for incest”. De interviewer til det formål cand. psych. Hans Hessellund, forfatteren Christian Braad Thomsen og cand. psych. Bent Petersen og bringer personlige beretninger fra mennesker, som fortæller om lykkelige blodskams- eller incestforhold i deres barndom.

Efter de samtaler og beretninger blev der åbnet for lyttere som ringede ind - hvad mange gjorde, både kritikere og mennesker som havde positive erfaringer - og samtalede med to sexologer i studiet og med Troels Peter Schmidt.

- Hele bogen på Internettet: fra Incest til MEDIE-HETZ -

Bent Petersen: Jeg vil godt sige, at vi har hørt noget om blodskam og incest, og jeg vil godt dele det op på den måde, at blodskam, det er et juridisk begreb, hvor det er forbudt eller strafbart at gå i seng med slægtninge af nedadstigende linie, og det straffes efter straffelovens §, jeg tror det er 220-224. Så har vi et andet begreb, der hedder incest, og det er et psykologisk begreb, idet det går på alle de mennesker, som børn nærer tillid til og har tryghed ved. Det kan være forældre, bedsteforældre, onkler og tanter, venner, der kommer i huset, eller det kan være pædagoger, som er på den institution, som børnene er på, en skole, et fritidshjem, en børnehave.

Hjem

Det, der gør, at incest kan blive problematisk, det er det magtmisbrug, der kan komme ind i det. Og det, vi skal snakke om i aften, er jo de positive incest-oplevelser og da vil jeg bare slå fast, at det ikke er de negative, vi skal tale om, selv om vi godt ved, der findes negative incest-oplevelser, men der findes også de positive, og det er dem, vi vil snakke om i nat.

Jette Bach: Ja, jeg vil godt fortsætte, hvor Bent slap m.h.t. blodskam. Det er over-skriften: "Findes der lykkelig blodskam?" Selvfølgelig gør der det. Og den vil vi kalde "incest" i aften. Og grunden til, at den ikke er så kendt, er jo netop, at det er strafbart.

Jeg vil godt lige komme med et kort oplæg, og jeg vil starte der, hvor vi alle sammen er startet, nemlig i livmoderen. Den vil jeg kalde det første barnekammer, og i det første barnekammer, der oplever vi også første gang mødet med seksualitet, nemlig vores far og mor, i hvert fald 98-99% af os vil have oplevet allerede i livmoderen at have haft seksuelt samvær. Og der er nogle undersøgelser, der viser, at børn fra i hvert fald 4. måned kan påvirkes positivt ved at høre musik, falde i søvn til den musik, og på samme måde kan de, når de kommer ud og er blevet født, falde i søvn til den samme musik.

På samme måde oplever barnet andre følelsesmæssige og fysiske indtryk igennem deres mor og igennem livmoderen, og i seksuelle situationer vil barnet i hvert fald mærke en sammentrækning af livmoderen, og foregår det i en følelsesmæssig, positiv atmosfære, vil barnet kunne genkende den samme positive atmosfære af seksuel karakter efter fødslen. Det vil sige, at allerede i det første barnekammer, livmoderen, er barnet i en seksuel situation med forældrene, altså en incest-situation. Forældrene er i øvrigt alle børns første parforhold. Det er nemlig der, de får deres model til senere parforhold. Og i et parforhold er der en ømhed, en kærlighed.

Hos børn opleves den i første fase ved ammesituationen, og hvis vi er rigtig spidsfindige, kan vi også her sige, at det er en incest-situation, idet både mor og barn kan nyde situationen ved amningen. Hvis vi kigger på Freud, så er det den orale fase, hvor barnet modtager sin seksuelle tilfredsstillelse, ifølge Freud, igennem munden. Og moderens brystvorte er følsom for både voksen- og barnepåvirkning, d.v.s. både mor og barn kan opleve en seksuel situation, en seksuel nydelse.

Går vi videre til den anale fase, som har med endetarmen at gøre, hvor barnet har en lystfornemmelse ved afgang af afføring, og hvor forældrene nødvendigvis er nødt til at tørre deres børn bagi og vaske dem, vil børnene også her kunne føle lyst, d.v.s. igen kan både forældre og børn føle lyst i den situation, - altså igen en incest-præget situation, hvis vi skal tage det efter lovens bogstav. Kropskontakt er en vigtig funktion for børn, børn kan faktisk dø af manglende kropskontakt, men intimiteten skulle måske være forbeholdt hoved og hænder, hvis vi skulle forsøge at udelukke en seksuel stimulation. Der er bare det ved det, at hele kroppen er seksuelt påvirkelig, så det vil sige, at i virkeligheden skulle vi slet ikke røre ved vores børn, hvis vi skulle være helt sikre på, at de ikke fik seksuelle fornemmelser.

I "fra Incest til MEDIE-HETZ" er der hér et billede af Renoir´s:  Mor og barn (1841-1919)

Det næste jeg vil sige er, at identifikationsmodellen, altså den model, som barnet har at vokse op efter, er forældrene, og i den identifikation vil selvfølgelig også indgå seksualitet. Jeg mener ikke, at børn tager skade af hverken at se, høre eller berøres af de voksne. Vi kan altid forklare børn f.eks., at de ikke kan spise grød med en grydeske, fordi grydeskeen ikke kan komme ind i munden, og på samme måde kan vi forklare dem seksuelle aspekter, at der er for store forskelle på voksnes og børns kroppe og derfor passer de ikke sammen. Så det er altså et skinproblem.

Endvidere vil jeg lige sige, at når vi taler om seksualitet i denne her henseende, så er seksualitet jo ikke kun genitaliernes eller kønsorganernes forening, fordi den er kun nødvendig i én situation, nemlig hvis man vil have børn. Det er en formerings-seksualitet. Men hvad angår lyst, så er det den seksualitet, jeg vil tale om i aften, den der har med lyst at gøre, og er det lyst, så har det ikke noget med tvang at gøre, og altså kan der ikke være noget fordækt i, at forældre og børn har en intim kontakt, så længe det er i overensstemmelse med begge parter. Man må bare ikke gå ud over sine grænser, heller ikke den voksne.

Apropos: En grønlandsk skik om moder/barn intimitet og omsorg - en incestlignende skik:

Troels Peter Schmidt: Nu er der måske nogle af lytterne, der bliver let overraskede over nogle af de ting, du siger. Noget af det første, jeg tænker på er, at du siger, at børn har et kæmpe behov for personlig kontakt, kropskontakt, og de kan ikke overleve uden det. Og af den måde, du beskrev det på, kunne man måske fortolke det derhen, at hvis vi ikke har incest eller blodskam, så dør vi alle sammen.

Jette: Nej, det er selvfølgelig ikke rigtigt, men ligesåvel som du skal have føde for at overleve, skal du også have en berøring for kropsligt at blive større, og du skal også så tidligt som muligt være i kontakt med en kropskontakt for senere at kunne give den. Det vil sige, du hjælper dine børn til senere i livet at kunne give en kropskontakt og føle noget ved en kropskontakt, både at give og tage.

Peter: Ja, nu har vi lidt at tænke over.

Klik på Rebekka Weimar! Du kan også lytte til Jette og Bent ved at klikke på:

Klik på Rebekka Weimar! - Alle menneskers første incest situation

Apropos:

En grønlandsk skik om moder/barn intimitet og omsorg - en incestlignende skik

Etymologi og menneskelig adfærd

OBS
En fodnote til Jette Bachs oplæg står at læse i fra Incest til MEDIE-HETZ:
Brysternes tabte erotik - og andre essays om kvindelighed, af Barbara Sichtermann. Tiderne Skifter. 1984. 

Den tyske forfatterinde og feminist, 
Barbara Sichtermann, opfatter amning som en seksualakt:

"Parallellen mellem netop amningen og det heteroseksuelle samleje er på det ydre plan snarest mere påfaldende end man kunne forvente ud fra de faktiske ligheder med hensyn til oplevelsen og ophidselsen. Brystvorterne, som er et yderst sensibelt organ, der er i stand til at erigere, trænger ind i spædbarnets varme og fugtige mund. Mens læberne, kæberne og gummerne lukker sig om brystvorten og masserer den i sugende rytmer, sprøjter den sin særlige saft ned i barnets svælg."

(Side 78). Hele Sichtermanns essay om brysternes tabte erotik gør enhver gensidig nydende mor og barn, imens barnet ammer hos sin mor, til positive incestimplicerede.

Klik på Rebekka Weimar! Du kan også lytte til Jette og Bent ved at klikke på:  

Klik på Rebekka Weimar! - Alle menneskers første incest situation

Apropos:

Fagforeningsdomstole - en kommentar til den verserende debat: Berufsverbot og eksklusion

Læs gerne papir-udgaven af Fra Incest til Mediehetz,  som kan lånes gratis på Det Kgl. Bibliotek eller lige her:

For første gang læs Nu i flot Super PDF Format
Fra Incest til Medie-hetz  
- af forfatter Troels Peter Schmidt uddannet antipædagog ved Ballerup Fritidspædagog Seminarium - klik her

Hjem

Bekæmp censur!  - Resist Censorship!: