Se 1½ time lang Foredrag på Dansk, på YouTube nuklik påNyeste forskning som kategorisk afviser det universelle incest tabu: Engelsk Introduktion (4 min.), resten på dansk. Engelsk tekst til højre for videobilledet på YouTube findes 3 links: til ægyptologens forlag, hvor bogen kan købes, til bogens indholdsfortegnelse og til de første 24 sider af bogen som alle kan læse fritklik her
For at afspille hele det 1½ time lang foredrag / diskussion automatisk
(i stedet for manuelt én efter én) gå til følgende YouTube side og klik på "Play All" i højre side - for automatisk afspilning gå først til den pågældende YouTube side ved atklikke her
New Research Rejects Universal Incest Taboo: Eng. Intro, Eng. Text Right of Screen; Dansk Foredrag
klik her

 

Klik på Medier: RUC professor om de elendige medier!

Klik på Domstole!

Oversigt over dansk Internet TV & Radio m.m. - klik her

Professor i sociologi Henning Bech:

- Bech er manden der i 2005-2006 gennemførte mordet på den klassiske feminismes fejlanalyse. Nu er spørgsmålet: Hvornår sætter hævnen ind? Bech stillede en feminist blandt publikumet til sit Hertoft-eftermiddag foredrag d. 23. februar. 2006 spørgsmålet: 
"Bliver jeg den næste Jørgen Leth?".

 • Klik på Rebekka Weimar!  Nu kan du langt om længe også høre Henning Bech uddybe sin kritik af de forældede feministiske teorier:
  DR P1 Samfundstanker  klik her

    Klik på Rebekka Weimar! 
  Lyt til Egon Clausens interview med Henning Bech i 
  "Læst og påtalt" DR P1.
  I denne udgave af "Læst og påtalt" slår Bech bl.a. fast at Kristian Ditlev Jensen og Iris Garnov selv demonstrerer til fulde at Bech har ret i at disse to er repræsentanter for Panikkens eller Skrækkens Rige, som bl.a. indebærer en manglende evne til at føre dialog - klik her
  OBS! Hvis du har problemer med at høre uds., så prøv browseren Mozilla Firefox, hvis din Internet Explorer ikke virker (eller evt. omvendt). Hvis du stadig har problemer så 
  klag til DR
  , da noget tyder på at DR ikke er interesseret i at det er nemt at kunne lytte til nærværende interview med Bech. Men prøv først at lytte ved at klikke her

  Apropos: Kristian Ditlev Jensen 
  som notorisk løgner. For dokumentation - klik her

Udnytter kvinder både mænd og børn?
Foredrag og diskussion, åben til alle, af sociologiprofessor Henning Bech, der drøftede disse spørgsmål på baggrund af sin nye bog, Kvinder og mænd - klik her 

Bech har kritiseret  feministiske lektorer/forskere som værende uvidenskabelige. Ikke desto mindre er disse forældede teorier blevet en kilde til og platform for politikere der overfører teorierne til reaktionære og destruktive, inhumane love. Bech nævner specifikke politiske partier som er parate og villige til at forbyde næsten hvad som helst - politiske initiativer baseret på forældede feministisk tankegods.

Professor Dr. Bech er forfatter til utallige bøger - de fleste på engelsk - hans nyeste hedder Kvinder og mænd.  Bech er den mest populære Universitetsprofessor blandt de studerende, er den person som "electrifies" sit talrige publikum når han holder foredrag og som ofte er et decideret tilløbsstykke. Bech kritiseres af sine opponenter for angiveligt at have sagt offentligt at visse former for pædofili er acceptable. Bech er manden der i 2005-2006 gennemførte mordet på den klassiske feminismes fejlanalyse.

 ********************************************************************************************************************

Pædofilgruppen var lovlig

Justitsministeriets undersøgelse af Pædofilgruppen (DPA) har netop frikendt DPA for enhver mistanke om ulovlighed. Justitsminister Lene Espersen nedsatte undersøgelsesudvalget som angiveligt skulle afdække "ulovligheder" i DPA. Men DPA, som reelt var tvunget til at opløse sig selv efter en massiv medieheksejagt, er nu definitivt og offentligt renset 100% for mediernes stupide og indholdsløse, udokumenterede  insinueringer og falske anklager for ulovligheder. Rapporten erklærer sågar, at hvis gruppen retablerer sig selv - vil intet lovligt middel kunne forhindre dette. Gad vide om staten og medierne i så fald er indstillet på selv at give sig af med ulovlige midler?!

Nyheden om DPAs totale frifindelse er omtalt i næsten alle aviser undtagen det pseudointellektuelle dagblad under det der bærer det misvisende navn "Information", et tabloid, som tilsyneladende er underlagt Danmarks aktuelt og mest berygtede heksejæger, Kristian Ditlev Jensens luner. Denne journalist og forfatter blev til gengæld helt miskrediteret og sat i skammekrogen af professor i sociologi Henning Bech (Københavns Universitet), da professoren udtrykkeligt nævnte Jensen og en anden  offentlig personage ved navn, Iris Garnov. Jensen og Garnov, sagde professoren, er ude af stand til at føre dialog. 

Efter min mening har Jensen og Garnov selv lagt op til kritikken med deres endimentionelle sind, hvorefter Bech blot forklarer, sætter tingene i deres rette perspektiv - til skue for alle som lærerig offentlig anskuelsesundervisning. Bechs sønderlemmende dom faldt i "Læst og påtalt" i DR P1 2005 i en 30 min. interview, hvor Egon Clausen udspurgte professoren i sociologi. Ovenfor på denne side finder du en link - du kan klikke dertil her.

Troels Peter Schmidt

Her er beviset på en rendyrket mediehetz afsløret nu af regeringens eget undersøgelsesudvalg:

Rigsadvokatens redegørelse


Justitsministeriet

Rigsadvokatens redegørelse om Pædofilgruppen
07.12.2005

Justitsminister Lene Espersen har i dag modtaget Rigsadvokatens redegørelse vedrørende muligheden for at søge Pædofilgruppen og DPA-Gruppe 04 opløst ved dom.

Det fremgår af redegørelsen, at Pædofilgruppen er ophørt med sine aktiviteter og ikke længere eksisterer som en forening. Det er derfor Rigsadvokatens opfattelse, at det ikke under en forbudssag efter grundlovens § 78 er muligt at dokumentere, at Pædofilgruppen er en forening. Det er endvidere Rigsadvokatens opfattelse, at det ikke kan bevises, at Pædofilgruppen – hvis der var tale om en forening – har et ulovligt øjemed.

Af redegørelsen fremgår endvidere, at Pædofilgruppens hjemmeside er videreført af DPA-Gruppe 04, men at det heller ikke i forhold til DPA-Gruppe 04 vil være muligt under en forbudssag at dokumentere, at der er tale om en forening. Det kan desuden efter Rigsadvokatens opfattelse ikke bevises, at DPA-Gruppe 04 – hvis der var tale om en forening – har et ulovligt øjemed.

Rigsadvokatens konklusion og indstilling er derfor, at der ikke kan indledes en sag efter grundlovens § 78 om opløsning af de to grupper.

Justitsministeren har tiltrådt Rigsadvokatens indstilling. Læs mere - her

Pædofilgruppen = http://danpedo.sexualpolitik.se/

 

Anti-Copyright:
Under betingelse af at de pågældende kilder angives er gratis offentliggørelse (Anti-Copyright) tilladt af alt - hvor der ikke påpeges andet - på nærværende hjemmeside www.just-well.dk  
- You may take and publish anything on this site if you also make the source www.just-well.dk visible and readable. 

 ***************************************************************************************************

Klik på Rebekka Weimar! Lyt til Just-Well.dk´s Radioudsendelse 
baseret på en videnskabelig opfattelse af pædofili:

 • Klik på Rebekka Weimar! Preben Hertoft, professor, overlæge, dr. med. - klik her (8:18)
  Hertoft præsenterer videnskabelige undersøgelser for et publikum

 • Klik på Rebekka Weimar!  Sexolog cand.psych. Bent Petersen - klik her (3:46)
  Petersen præsenterer morsomme fortællinger fra det virkelig liv på 
  baggrund af sine erfaringer som sexolog.  

 • Klik på Rebekka Weimar! Forfatter og filminstruktør Christian Braad Thomsen - klik her (9:37)
  Thomsen præsenterer sin viden på baggrund af sit kendskab til psykoanalysen og den videnskabelige antologi Children & Sex. Apropos: 
  Christian Braad Thomsen afholdte foredrag
  om Fassbinder og seksualiteten - klik her

 • Klik på Rebekka Weimar! Medlem af pædofilgruppen - klik her (17:26)

 • Klik på Rebekka Weimar! Flere spørgsmål og svar - sidst på dette båndafsnit høres tillige et lokkerbarn - klik her (11:41)

 • Klik på Rebekka Weimar! Lidt ind på båndet høres mere fra Hertoft afviser at legitimere pædofile forhold - klik her (5:40)

 • Klik på Rebekka Weimar! Publikum spørger - klik her (11:38)

 • Klik på Rebekka Weimar! Afslutning - klik her (7:57)

 • Klik på Rebekka Weimar! Supplement fra lokkerbarn som ikke deltog i panelet - klik her (11:41)

 • Klik på Rebekka Weimar! Supplerende interview om pædofili med sexolog cand.psych. Bent Petersen - klik her (7:33)

 • Klik på Rebekka Weimar! Supplerende interview om pædofili med sexolog cand.psych. Jette Bach - klik her (15:20)

 • Supplerende:
  DR 1 "lover" at i løbet af januar 2006 vil du atter kunne lytte til:
  Klik på Rebekka Weimar! Egon Clausens interview med professor Henning Bech i "Læst og påtalt", DR P1 - klik her

Professor, overlæge, dr. med Preben Hertoft:
“Vi ved jo, at børn har en seksualitet og bør derfor ikke være så overraskede over, at forhold mellem børn og voksne mennesker forekommer ... Pædofile er som os andre - mennesker med seksuelle behov og ikke djævle eller voldsmænd. De behøver vores accept. Dette siger jeg ikke for at propagandere for pædofili, men fordi der i samfundet hersker nogle vulgære forestillinger om den slags forhold. Vi må spørge, om barnet altid er et passivt offer for overgreb”, Preben Hertoft ved en offentlig høring om pædofili i 1984. 

Ved samme lejlighed plæderede Hertoft for en seksuel lavalder på 14 eller endda 13 år. Disse ytringer resulterede i, at Hertoft blev voldsomt hængt ud i Ekstra Bladet, der netop var kommet ind i den nye Falbert-æra, hvorved Hertoft i første omgang skrev en flot kronik i Politiken; kronikken er også brugt som forord i bogen Forbrydelse uden offer, og minder stort set om Hertoft's afsnit om pædofili i bogen “Klinisk Sexologi”.

*********************************************************************************************************************

Klik på Rebekka Weimar! Just-Well.dk´s Internet Radioudsendelse  
baseret på
en videnskabelig forståelse af incest:

Gratis Rådgivning ifm. en videnskabelig forståelse af incest. Skriv til:

En videnskabelig forståelse af incest fra Children & Sex over temaet
Findes der lykkelig blodskam?
Produceret
af journalist & forfatter Troels Peter Schmidt & Kai Nielsen og sendt d. 29/11-1985

Læs gerne papir-udgaven af Fra Incest til Mediehetz,  som kan lånes gratis på Det Kgl. Bibliotek eller lige her:

For første gang læs Nu i flot Super PDF Format
Fra Incest til Medie-hetz
- af forfatter Troels Peter Schmidt uddannet antipædagog ved Ballerup Fritidspædagog Seminarium - klik her

Vesterbro Natradio
om positivt erfaret incest
d. 29/11-1985
1. del består af båndede interviews, 2. del af direkte samtaler mellem sexologerne Jette Bach, Bent Petersen, Troels Peter Schmidt og lytterne

 • Klik på Rebekka Weimar! 1. del (40:58 min.): Klik her:
  Indledning til radioudsendelsen: 'Findes der lykkelig blodskam?' En kvinde fortæller om den gang hun som 12 årig havde et forhold til "onkel" Herman. Herefter interviewer Peter Schmidt cand.psych. lektor Hans Hessellund og 
  forfatter og filminstruktør Christian Braad Thomsen.

 • Klik på Rebekka Weimar! 2. del (1:46 min.): Klik her
   Sexolog cand.psych. Bent Petersen om tvang der skader kontra frihed (Bent Petersen er efter min mening Danmarks mest professionelle psykolog. Vi har alle på et eller andet tidspunkt i vores liv brug for at tale med en kompetent psykolog. Hvis du har lyst så ring til psykolog og sexolog Bent Petersen på tlf.3526 9605).

 • Klik på Rebekka Weimar! 3. del (35:04 min.): Klik her:
  Entydige eksempler på incest: en mor og en far fortæller. En 17 årig kvinde fortæller om bl.a. den gang hendes mor lærte hende at onanere med en bruser og dengang hun som pige så hendes forældre have gruppesex.
  En 24 årig kvinde fortæller om hendes forhold til en dreng i et kollektiv. En mand der er far til sin søster fortæller ... Cand.psych. Jette Bachs oplæg om alle børns første incest situation - moder/barn intimitet og amning. Sexolog cand.psych. Bent Petersens oplæg om incest juridisk set. Debatten med lytterne starter her, bl.a. med tvillingesøskende, en far der bader sammen med sine børn og andre indlæg. Hvis du vil læse mere om seksualiteten og psykologien i barnets første incest situation som fortælles af Barbara Sichtermann, en feminist, der uddyber Brysternes tabte erotik - klik her.

 • Klik på Rebekka Weimar! 4. del (46:02 min.): Klik her:
  Nyd lytterdebatten, som fortsætter med  uformindsket styrke - "Man kunne tolke det derhen at hvis vi ikke har incest så dør vi alle sammen?" Cand.psych. Jette Bach svarer: "Nej, det er selvfølgelig ikke rigtig, men ..." Lyt også til flere lyttere der nægter at tro at der findes lykkelig blodskam.

 • Klik på Rebekka Weimar! 5. del (23:00 min.): Med dette indslag slutter denne radioudsendelse - klik her

 • Klik på Rebekka Weimar! Supplerende interview (05:08 min.),
  som ikke var med i radioudsendelsen, med en mand om den gang på børnehjemmet da han havde et forhold til en kvindelig ansat - klik her.

Læs gerne papir-udgaven af Fra Incest til Mediehetz,  som kan lånes gratis på Det Kgl. Bibliotek eller lige her:

For første gang læs Nu i flot Super PDF Format
Fra Incest til Medie-hetz  
- af forfatter Troels Peter Schmidt uddannet antipædagog ved Ballerup Fritidspædagog Seminarium - klik her

Alle var velkomne til gratis oplæg & efterfølgende debat over temaet:
Videnskabelig forståelse af incest 
som fandt sted:
i Kulturhuset Indre By,
Ahlefeldtsgade 33, København

Selvsamme oplæg til diskussion og bedre forståelse under temaet 
"Findes der lykkelig blodskam?" kan du lytte til her:
Klik på Rebekka Weimar!
  Lyt her på Just-Well.dk til interviewene om denne videnskabelige antologi  
Children & Sex - klik her

 OBS!
(For at lytte til interviewene kan du downloade gratis program ved at klikke på:

Winamp
Macintosh,  Linux)

Apropos:
Læs  sammenligningen af denne videnskabelige antologi:
"Children & Sex"
med undersøgelsesresultaterne i Dr. Theo Sandforts

"The Sexual Experiences of Children"
- klik her

Videnskabelig undersøgelse af 
Voksen barn/unge seksuelle forhold
af Theo Sandfort: "The Sexual Experiences of Children" udkom i det videnskabelige tidsskrift om pædofili Paidika, 
1994, Volume 3, nr.2. Hér er et uddrag, oversat til dansk, som et led i debatten om 
sexualitet mellem børn og voksne - klik her

********************************************************************************************************************************************

Klage over regeringens (u)videnskabsminister Helge Sander og hans supporters: politiadvokat Michael Jørgensen og statsadvokat K. Hjorth - læs Ombudsmanden´s svar 

Den Danske Stats Heksejagt mod 
en Ugleset Minoritet
- ført an af statens og regeringens Helge Sander, sekunderet af 
statsadvokat K. Hjorth
og politiadvokat Michael Jørgensen

Apropos:
Som ytringsfrihedens og forsamlingsfrihedens fjende nr. 1 vil Sander indføre censur på Internettet samtidig med at han selv kræver ytringsfrihed til at stemple en hel minoritet som alle værende kriminelle. Sidstnævnte umuliggør udøvelsen af menneskeretten til at organisere sig og som derfor må være identisk med en forbrydelse fra statens side. Læs mere om

Bananrepublikken Danmark nedenfor:

Ombudsmanden har rykket Statsadvokaten for en udredning, som ses nedenfor. Statsadvokaten påberåber videnskabsminister Helge Sanders "ret" til at hæve sig over landets lov og ret. Man tror det er løgn, men læs selv. Selvfølgelig klages der nu igen til Ombudsmanden der selv har sagt han atter vil se på sagen efter at Statsadvokaten er kommet med nævnte udredning.

Bananrepublikken Danmark

"Der findes en særligt vidtgående ytringsfrihed for politikere om kontroversielle samfundsanliggender, ... jf. U 2000.2234 H. ..." 
Kilde: Den kommenterede straffelov (med kommentarer af Vagn Greve m.fl.), 8. omarbejdede udgave, side 399. (I USA ville en sådan bestemmelse blive betragtet som forfatningsstridig. I Danmark er det god skik og  i overensstemmelse med ånden i Kong Chr. 4.s hekseforfølgelse - klik her)

Hermed fastslås Danmarks placering blandt stater, hvor magthaverne har juridisk særstilling med privilegier som manden på gaden er foruden. I Bananrepublikken Danmark er det ikke kun de royale der er undtaget loven, men nu er også politikere undtaget almindelig lov, for nu findes der særlige apartheidlove i bonderiget Danmark - 
herskerklassen af royale og politikere og underklassen af alle os andre. Læs nedenfor:

 • Bland dig i debatten på hjemmesiden Journalisten.dk. Se også brev fra politiet nedenfor og læs:
  LIDT OM YTRINGSFRIHEDEN - af journalist Leif Blædel - klik her

 • Og bland dig i debatten på Modkraft.dk:
  Heksejægeren Helge Sander og politiadvokat Michael Jørgensen
  - klik her :
  Nedenfor ses den seneste korrespondance mellem politiadvokaten m.fl. og Troels Peter Schmidt, politiadvokatens "begrundelse" for at se mellem fingrene med lovovertrædelsen og statsadvokatens aktuelle undersøgelse af politiadvokatens afgørelse.

 • Information trykker formelt krav om
  Genmæle efter henvendelse til Pressenævnet ang. 
  Ditlev Jensens løgn, ytringsfriheden og 
  formodede kriminelle politikere
  (På journalisten.dk kunne mand læse genmælet og omtale af dagbladet Informations, Pressenævnets og Schmidts reaktion på Kristian Ditlev Jensens (DJs) løgn i dagbladet Information den 28. juli 2005 angående politianmeldelse af tre politikere for overtrædelse af §266b - for første indlæg herom klik her)

  (Se dokumentation for at kalde en spade for en spade
  = at Kristian Ditlev Jensen er en notorisk løgner - klik her)

   ************************************************************************************************************

  Da DJ råbte “Stop pædofil-debatten”
  stoppede den!

  - fløjter dagbladet Information efter DJs pibe ?

  (Jagten på pædofile beskrives af forfatteren
  Jan Guillou som det 21. århundredes heksejagt)

  Det er mit klare indtryk, at baggrunden for DJs (Ditlev Jensens) krav om et totalt stop for pædofili-debatten (Information 28. juli 05) ganske enkelt skyldes DJs frygt for en afsløring af, at han i sine gentagne offentlige angreb på pædofilgruppen har talt usandt. DJ vil forhindre objektivt og rationelt tænkende mennesker i at komme til orde, fordi en ligeværdig debat uvægerligt vil medføre, at myter måtte vige pladsen for kendsgerninger. Spørgsmålet er så, hvorfor Information ikke vil bidrage til en sådan demokratisk og saglig debat?

  Lene Espersens undersøgelse af pædofilgruppen dokumenterer, at foreningen ikke har været i konflikt med loven i de knap 20 år, den har eksisteret. Det er med andre ord ikke ’Pædofilgruppen’ der er blevet afsløret, men DJs egen grove uvederhæftighed. Ved at stoppe pædofili-debatten i al fremtid, som er DJs erklæret mål (”standses endegyldigt”, 
  Information 28. juli 05 ), knægter DJ og redaktionen per definition ytringsfriheden og muligvis drømmer de forgæves om at ingen får kendskab til indholdet af justitsministeriets renselse af den lovlivlige gruppe.

  Journalist og forfatter, Troels Peter Schmidt

  [Apropos:
  Nedenstående indlæg er en påpegning af faktuelle usandheder rettet mod undertegnede som hverken skribent eller avis kan lade stå hen.

  Videnskabeligt syn

  Den 28. juli skrev Ditlev Jensen (DJ) i dagtabloidet (mis)Information, at jeg “forsøger ... at fremme det synspunkt, at ... overgreb på børn ... er noget, vi skal have et nyt syn på.”. Sikke noget sludder! Jeg ønsker ikke et nyt syn på overgreb og selvfølgelig går jeg ikke ind for overgreb! Derimod ønsker jeg at vi får kendskab til en videnskabelig opfattelse af incest og pædofili. Ydermere, da jeg aldrig har været opstillet som politiker har jeg heller ikke haft for vane at anvende betegnelsen “politiker”, trods DJs udbasunering af det modsatte. DJs falske etiketter er alen lang: DJ er også galt på den, når han skriver, at jeg har meldt en række politikere til politiet, fordi jeg føler mig “krænket”- jeg har derimod anmeldt disse politikere til politiet, fordi de, som jeg skrev 26. juli i Information, må formodes at have overtrådt loven - §266b. Mit engagement opfatter DJ som “dybt forloren”. Stakkels DJ, for hvem er egentlig den mest forloren?!

  Peter Schmidt, journalist og forfatter
  PS For dokumentation på at DJ er en notorisk løgner klik her]

   ************************************************************************************************************

  Østerbro d. 25 aug. 2005

  Folketingets Ombudsmand
  Gammeltorv 22
  1457 København K
  att.: Mette Vestentoft


  Angående: j.nr. 2005-2998-610 sagsbehandler MVE

  Tak for Ombudsmandens brev til mig dateret d. 23. august 2005.

  Som anmodet i ovennævnte brev vedlægges her kopi af Politidirektør i Københavns afgørelse af 26. april 2005.

  Pga. Ombudsmandens anmodning om at blive tilsendt andre dokumenter, end det allerede tilsendte fra statsadvokaten, som kan have betydning for Ombudsmandens vurdering af statsadvokatens afgørelse vedlægges den pågældende artikel i dagbladet Information, hvori de formodede overtrædelser af straffelovens §266b kan læses. Her følger efter min mening Helge Sanders strafværdig udsagn:

  Dagbladet Information: Debat af HELGE SANDER videnskabsminister (V):
  ” Jeg er faktisk af den opfattelse, at med undtagelse af pædofile grupper eller andre kriminelle elementer, vil alle kunne støtte op om, at vi nu får taget fat om disse problemstillinger.”

  Herudover vedlægges nedenfor nogle indlæg fra en tidligere debat på www.journalisten.dk . Oprindeligt var det journalisten Leif Blædel der politianmeldte Helge Sander, men da Blædel ikke "var berettiget part i sagen" til at anmelde ministeren tog undertegnede stafetten op, fordi der også efter min mening,  er begået en overtrædelse af §266b. Hertil må der være tale om skærpende omstændigheder, da den pågældende person er en minister i den siddende regering.

   

  Venlig hilsen

  Troels Peter Windfeld Schmidt

  **********************************************************************************

  Statsadvokaten
  -
  Politikere er hævet over almindelig lov og ret:

  31. juli 2005

  Politiadvokaten
  Københavns Politi
  Politigården
  1567 Købehnavn V.

  Vedr. Politianmeldelse

  Hermed politianmeldes forfatterne Mads Reinholdt og Michael Vindfeldt for overtrædelse af straffelovens §266b i anledning af vedhæftede indlæg, trykt i dagbladet Information under titlen "Professorens hedeslag" d. 22. juli 2005.
  [Professorens hedeslag, artikel i dagbladet information.dk, kan læses på adressen http://www.information.dk/Indgang.php?pShow=Arkiv/ArkTAvVis.php&pTAvVis=178725]

  Begrundelse:

  Forfatterne har rettet grundløse og udokumenterede beskyldninger mod 'Pædofilgruppen', som de offentligt har forhånet ved påhæftelse af prædikaterne "ulovlig" og "syg".

  'Pædofilgruppen' arbejdede imidlertid på fuldt lovligt grundlag og med det ene formål at varetage den pædofile minoritets interesser i samfundet. Det fremgik klart af foreningens formålsparagraf, at den ikke kunne formidle nogen art af ulovlige aktiviteter. Det bør understreges, at ‘Pædofilgruppen’ da heller ikke på noget tidspunkt fra dens stiftelse i 1984 og til 2004, hvor den blev nedlagt, var i konflikt med myndighederne.

  Mit overordnede udgangspunkt er, at pædofili er en seksuel orientering, og at det derfor naturligvis ikke kan være hverken strafbart eller vanærende i sig selv at være pædofil. Lovens beskyttelse bør udstrækkes til alle borgere - uanset seksuel orientering - som lever en tilværelse uden kriminalitet, idet et retssamfund ikke bør stille en specifik gruppe ringere end andre borgere, selv om det måtte dreje sig om en upopulær minoritet. Iflg. grundloven har alle landets borgere en grundlovssikret forsamlings- og ytringsfrihed, hvilket også må gælde pædofile.

  Eftersom undertegnede var ikke-pædofil medstifter af ‘Pædofilgruppen’ - den eneste forening, der her i landet har repræsenteret landets pædofile mindretal - anmelder jeg ovennævnte personer for overtrædelse af §266b, idet jeg anser det for en skærpende omstændighed, at de pågældende har misbrugt deres politiske platform til at fremsætte ytringer, der i deres art er såvel forhånende som diskriminerende, og som har til formål at udbrede usandfærdige og nedsættende myter om den nu opløste forening og personkredsen bag den.

  Venlig hilsen
  Forfatter og journalist, ikke-pædofil Troels Peter Schmidt

   ************************************************************************************************************

  Kriminelle politikere?
  (Trykt i dagbladet Information 26. juli 2005 under overskriften Heksejagt og 
  minus omtalen af Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske

  For et år siden skrev videnskabsminister Helge Sander i dagbladet Information (d. 30. juni 2004), at pædofilgruppen var kriminel. Nu ligner to socialdemokraters skriverier i Information (d. 22 juli 05) Sanders formodede lovovertrædelse der først og fremmest omhandler falske anklager. Men Justitsminister, Lene Espersen, har allerede for mere end et år siden nedsat et udvalg og bedt politiet om én gang for alle at stadfæste, hvorvidt gruppen var kriminel. Det har justitsministeren nu fået dokumentation for at foreningen aldrig har været.

  Som ikke-pædofil medstifter af pædofilgruppen i Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske i 1984 har jeg anmeldt Venstres Helge Sander og nu Socialdemokraterne Mads Reinholdt og Michael Vindfeldt til politiet for overtrædelse af § 266b. Sagen Sander vs. Schmidt ligger på Statsadvokat K. Hjorths bord, mens formodede kriminelle politikere fortsætter heksejagten.

  Journalist og forfatter til "Hele og frie børn" & "Fra Incest til Medie-hetz"

  Troels Peter Schmidt 

Helge Sander, politiadvokat Jørgensen og Statsadvokaten

København d. 12. maj 2005


Statsadvokaten for København
Jens Kofoedsgade 1
1268 København K

Vedr.:

Klage over politiadvokaten Michael Jørgensens beslutning om ikke at indlede efterforskning i sagen mod Helge Sander for overtræ­del­se af straffelovens § 266b.

(Se venligst vedlagte brev fra Københavns Politi dateret 26. april 2005, kopi af Politianmeldelse imod Helge Sander dateret 27. december 2004,
samt kopi af artikel af Helge Sander i Dagbladet Information dateret 30. juni 2004)

”Begrundelsen” for politiadvokatens afgørelse er, “at der ikke er rimelig formodning om, at et strafbart forhold, som forfølges af det of­fentlige, er begået.”

Imidlertid undlader politiadvokaten i sit svar at præcisere hvorfor en sådan realitetsbehandling efter hans skøn ikke er rimelig! Af­gø­r­elsen virker derfor summarisk og med en sådan karakter af gum­mistempel, at den må opfattes som stærkt krænkende for rets­be­vidstheden.

Hvis politiadvokatens ikke udtalte begrundelse, for ikke at indlede efterforskning i sagen mod Helge Sander for overtræ­del­se af straffelovens § 266b, beror på den fejlagtige opfattelse at Helge Sanders udtalelse er af en for ringe karakter til at det offentlige skal retsforfølge ministeren så er der blot hertil at replicere:
Sanders stigmatisering, forhånelse og nedværdigelse af ikke kriminelle mennesker ved offentligt at kalde disse over en kam for “kriminelle” er iøjenfaldende for enhver og milevidt fra at være en sag af ringe grovhed.
Herudover, er der endda den skærpende omstændighed at en minoritet helt uberettiget kriminaliseres kollektivt af en siddende minister. Dette regeringsmedlems offentlige mistænkeliggørelse af alle pædofile er så flagrant en overtrædelse af straffelovens §266b, som overhovedet tænkes kan - lovgivernes alvor bag denne lov cementeres da også ved stadfæstelsen af straf med bøde eller fængsel indtil 2 år. Der kan ikke være tvivl om denne sags alvor. Politiadvokat Michael Jørgensen har med sin beslutning demonstreret til fulde sin mangel på enhver fornemmelse for lovens krav om proportionalitet.

Sander har rettet grundløse og udokumenterede beskyldninger mod den eneste repræsentant for pædofile i Danmark, nemlig Pædofilgruppen, der arbejdede på et fuldt lovligt grundlag og på intet tidspunkt siden sin stiftelse i 1984 har været i konflikt med myndighederne. Eftersom denne forening var ene om at repræsentere den pædofile minoritet i Danmark de sidste 21 år, forekommer det mig at være meningsløst, for ikke at sige en misforståelse, såfremt nogen måtte have den opfattelse at Helge Sanders udtalelser ikke var rettet mod en bestemt gruppe pædofile, nemlig pædofilgruppen, den gruppe som undertegnede var ikke-pædofil medstifter af.

Mit udgangspunkt er, at pædofili er en seksuel orientering, og at det derfor naturligvis ikke kan være hverken strafbart eller vanærende i sig selv at være pædofil, idet alene pædofil praksis er kriminel. Det siger sig selv at et retssamfund beskytter alle dets lovlige borgere. Derfor bør også pædofile mennesker nyde lovens beskyttelse mod »Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.« Kilde: straffelovens §266b.

I årenes løb er der blevet indgivet en lang række anmeldelser i medfør af § 266b, men anklagemyndigheden har hårdnakket afvist at rejse tiltale, når den pædofile minoritet er blevet krænket ved offentligt fremsatte truende, forhånende og nedværdigende omtale.

Som følge af anklagemyndighedens påfaldende ulyst til at beskytte pædofile mod forfølgelse har det hidtil været uden risiko i strid med loven at fremsætte stærkt diskriminerende udtalelser mod disse borgere. Et eksempel herpå: Politiet fandt end ikke anledning til at rejse sigtelse,
da en repræsentant for Pædofilgruppen i en fjernsynsudsendelse blev truet på livet, blot fordi han var pædofil.
Jagten på pædofile beskrives af den svenske succesforfatter Jan Guillou som det 21. århundredes heksejagt, hvilket også demonstreres i nærværende sag når selv en minister i regeringen deltager heri.
(Jan Guillou, Heksenes forsvarere, 327 sider. Modtryk, 2002.)

Uden retsbeskyttelse bliver straffelovens paragraf 266b, den såkaldte diskriminationsparagraf, administreret i strid med lovens ordlyd, sådan som den blev vedtaget af Folketinget.

Det er svært at forestille sig en grovere overtrædelse af loven end i det aktuelle tilfælde, hvor en siddende minister har misbrugt sin stilling til - helt uden belæg - offentligt ikke kun at “kriminalisere” ikke-kriminelle samfundsborgere, men herudover også til at stemple de pædofiles forening som ”en kriminel organisation.”

Derfor ankes sagen hermed nu til højere instans med henblik på, at Michael Jørgensens beslutning kan blive omgjort og retfæærdigheden ske fyldest.

Troels Peter Schmidt – webredaktør og forfatter

Klik på fotoet!

photo-copyright©troels.peter.schmidt
For mere om Christian Kampmann, forfatteren til bøgerne bag storfilmen Familien Gregersen - klik her
Ovenfor ses redaktionen af bladet Seksualpolitik midt i 1970´erne - den selv-erklæret biseksuel Christian Kampmann er i midten øverst, hans kæreste og morder Schau med mørke briller ved hans side og Just-Well´s webmaster Troels Peter Schmidt med langt hår og briller er nr. 2 fra højre. 

Annonce
Se DVD filmen "Familien Gregersen", med bl.a. et naturligt og afslappet syn på søskende incest og voksen/ung forelskelse. Lånes på video for kun 40 kr. første døgn, derefter 7 kr. per dag.  
 • § 4 i den franske menneskeretserklæring fra 1789: "Friheden består i retten til at gøre alt, som ikke skader nogen anden; derfor har udøvelsen af ethvert menneskes naturlige rettigheder ikke andre grænser end dem, som sikrer andre medlemmer af samfundet nydelsen af de samme rettigheder. Disse grænser kan kun bestemmes ved lov"
 • Se sensuelle statuetter med journalist & forfatter Troels Peter Schmidt som guide fra udstilling i København - klik på 1. del & 2. del
  OBS! (For at se & lytte til denne Internet TV kan du evt. downloade gratis program ved at klikke på: WinampWindows;  Macintosh,  eller  Linux)
 • "Enhedslistens Gunna Starch har indstillet journalist & forfatter Troels Peter Schmidt til domsmand og nævning." Side 216, fra INCEST til MEDIE-HETZ samt landsdækkende dagblade annoncer. Schmidt har siddet en hel periode på 4 år som nævning ved Østre Landsret - for mere klik her.

Klik på Dannebrog!

Italiano qua - cliccando qui!

Click on the Union Jack!
Klik på Minoritetspartiet.dk

Støt Mona Andersen
i Minoritetspartiet, som 
støtter legalisering af kooperative bordeller. Herudover vil hun indføre letbaner (supermoderne lavgulvssporvogne) i København - se sporvogne - klik her. Og se nedenfor:

"Jeg vil arbejde for at de mennesker, der i dag bliver stadig mere udstødt, bliver hørt og respekteret. Jeg tænker især på hjemløse, arbejdsløse, prostituerede, flygtninge, etniske, seksuelle og religiøse minoriteter, psykisk syge og handicappede og misbrugere." 
For mere om
Mona Andersen klik på: http://www.eskapist.dk/ 

Formand for Minoritetspartiet Rune Engelbreth Larsen
om Just-Well.dk´s 

journalist, forfatter og webmaster Troels Peter Schmidt:

"... det [er] usandt, at der skulle have siddet et medlem af Pædofilforeningen i Minoritetspartiets hovedbestyrelse. Den person, som Kristensen sigter til, har aldrig selv været pædofil og var trådt ud af Pædofilforeningen for mere end ti år siden, da han sad i partiets hovedbestyrelse i perioden 2001-2003. ..." Information, 18 dec. 2004
"
Når man ikke kan argumentere"  (Information) Af Rune Engelbreth Larsen

*************************************************************************************

Fanatisk mord på van Gogh & heksejagt på Islam - klik her

Dagbladet Politiken & Troels Peter Schmidt - klik her
Fotos fra Demonstrationen Stop Bush 
d. 6. juli i København

Klik på Dannebrog!

Italiano qua - cliccando qui!

Click on the Union Jack!
Oversigt over dansk Internet TV & Radio m.m. - klik her

Click on the Union Jack or
on Just-Well.dk News

Home