Se 1½ time lang Foredrag på Dansk, på YouTube nuklik påNyeste forskning som kategorisk afviser det universelle incest tabu: Engelsk Introduktion (4 min.), resten på dansk. Engelsk tekst til højre for videobilledet på YouTube findes 3 links: til ægyptologens forlag, hvor bogen kan købes, til bogens indholdsfortegnelse og til de første 24 sider af bogen som alle kan læse fritklik her
For at afspille hele det 1½ time lang foredrag / diskussion automatisk
(i stedet for manuelt én efter én) gå til følgende YouTube side og klik på "Play All" i højre side - for automatisk afspilning gå først til den pågældende YouTube side ved atklikke her
New Research Rejects Universal Incest Taboo: Eng. Intro, Eng. Text Right of Screen; Dansk Foredrag
klik her

 

Dagbladet Politiken & Troels Peter Schmidt - avisen dementerer 
- se nedenfor:

Mine fire reaktioner på Politiken Søndag d. 21. august 2004:

1. reaktion: Jeg sendte dette indlæg til Politiken d.  22 august  2004, men som ikke blev trykt:

Aldrig sagt

Af Peter Schmidt - forfatter

Formanden for Minoritetspartiet Rune Engelbreth Larsen har aldrig sagt at Peter Schmidt er pædofil, men det skrev Politiken Søndag d. 22. august alligevel i et stort opslået interview med formanden. Minoritetspartiet har endda udsendt en pressemeddelelse, hvori det fremgår at Peter Schmidt ej heller er
»
…'PÆDOFILISYMPATISØR' ELLER FORTALER FOR NOGEN SOM HELST SEKSUEL PRAKSIS« http://www.just-well.dk/heksejagt.htm - alligevel kunne vi i Politiken læse ”at Peter Schmidt kom til at sammenblande sin egen seksualitet med partiets seksualpolitik”. Ifølge formanden selv er dette en meget grov fejl. I stedet for sin egen seksualitet skulle der have stået sin egen seksualpolitik! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Senere fik jeg at vide at:

Politiken havde omskrevet interviewet efter at formanden havde godkendt det rigtige interview! 

Og så kunne jeg ikke andet end konkludere at Politiken bevidst og løgnagtigt har ændret interviewet til ukendelighed. Hvis dette er tilfældet, så må jeg indrømme, at jeg i hvert fald ikke kender til fortilfælde af en så grov manipulation i dansk presses historie.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2. reaktion: 
Min 2. følelsesmæssig reaktion: Dette udkast blev dog aldrig sendt til Politiken:

Nekrolog:
En avis som ikke vil håndtere nuancer er ikke en sandhedssøgende avis, 
men derimod en uværdig og løgnagtig propagandamaskine som fortjener at uddø som art. 

Internettets menneske til menneske, samt den saglige kommunikation der også findes her, kan passende bidrage med en tidlig bortgang af ulødige aviser.


En e-mail fra Politiken til mig:


Vi har lavet en dum (stor) fejl. Den bliver rettet og beklaget under Fejl og fakta i morgendagens avis.

Med venlig hilsen
Niels Nørgaard, Læsernes Redaktør 

3. reaktion: 
Min 3. følelsesmæssig reaktion:

Jeg følte stor lettelse og sympati for Politikens evne/vilje til at rette op på så grov en fejl.

Politikens dementi og beklagelse:

(Her gengives dementiet forstørret ca. 5 gange så det kan læses) 

Onsdag d. 25. august 2004:

4. reaktion:
Min 4. og efterfølgende følelsesmæssig reaktion - på Politikens beklagelse:
Politikens dementi vil aldrig kunne kompensere for den skade som er sket. Politiken Søndags oplæg er formentlig på mindst det dobbelte af onsdags Politiken - måske op til 100,000 læsere vil ikke have Politikens dementi og beklagelse i hænde. Derudover er selve teksten sat op i meget mindre format. Naturligvis burde Politiken trykke beklagelsen så den samme målgruppe vil se beklagelsen - altså samme placering som den oprindelige artikel og helt afgørende i Politiken Søndag.

Peter Schmidt

 


Konklusion på ovenstående
Der er behov for at vedtage:

Et mediepolitisk lovforslag  angående dementier, genmæle, beklagelser og lign. i Folketinget:

Minoritetspartiet, SF og Dansk Folkeparti har medielovforslag klar til vedtagelse i Folketinget :

Her er nogle eksempler på Minoritetspartiets lovforslag, der vil kunne berøre lignende sager som ovennævnte. Minoritetspartiets forslag er det mest vidtgående og derfor det mest interessante:

1.) F. eks. skal dementier trykkes på forsiden af f.eks. en avis. Hvis det er  TV eller radio der skal dementier skal dette gentages i op til 3 gange i samme sendetid til samme målgruppe.

2.) Store bøder i millionklasse skal opkræves hos de store medier når disse dømmes til at dementere krænkelser og lign.

Du kan linke til Minoritetspartiets Retspolitik, hvorunder du finder partiets mediepolitiske lovforslag pkt. 10 - klik her eller du kan læse pkt. 10 nedenfor:

Minoritetspartiets mediepolitiske lovforslag (Retspolitikken pkt. 10):

10. Den ansvarlige for injurierende og falsk presseomtale straffes med en betragtelig bøde og erstatning samt det pågældende medies dementi med en af domstolen godkendt ordlyd og placering

Pressen er i det tyvende århundrede vokset til en magtfaktor, hvis udsagn har en langt voldsommere masseeffekt end tidligere, og hvis eventuelle krænkelser derfor har langt voldsommere konsekvenser for den, der rammes af dem. Retssystemet er imidlertid ikke tilsvarende blevet ajourført i forhold til at sikre den, der har lidt under falsk og injurierende presseeksponering, en adækvat beskyttelse og oprejsning.

Bøden og erstatningen bør være af en så betragtelig størrelse, at der dels aldrig kan være en økonomisk gevinst i forhold til øget oplag eller flere seere/lyttere, der overstiger bøden og erstatningens størrelse, dels gives en markant kompensation til den, der på falsk grundlag har været udsat for offentlighedens fordømmelse. Et dementis ordlyd skal udfærdiges af dommeren og være utvetydig, ligesom dets placering skal være iøjnefaldende og central: I den trykte presse på op til halvdelen af publikationens forside, og i de elektroniske medier af samme tidslængde, så vidt muligt sendt på samme tid af døgnet, i samme program og til samme målgruppe som det eller de krænkende indslag – og alt efter karakteren af krænkelsen skal det kunne gentages som selvstændigt indslag i bedste sendetid i op til tre på hinanden følgende dage.

I alle retssager skal der gælde fuldstændigt navneforbud i pressen for mistænkte og sigtede, medmindre disse selv insisterer på det modsatte eller medmindre der er tale om personer med et offentligt valgt tillidserhverv, og domstolen vurderer, at det er i offentlighedens interesse at vide, at de er under mistanke eller sigtet; først når en dom er fældet, kan anonymiteten ophæves.

Link til Minoritetspartiets Retspolitiske lovforslag som indeholder dets mediepolitik 
- klik her

 

Hjem