Se 1½ time lang Foredrag på Dansk, på YouTube nuklik påNyeste forskning som kategorisk afviser det universelle incest tabu: Engelsk Introduktion (4 min.), resten på dansk. Engelsk tekst til højre for videobilledet på YouTube findes 3 links: til ægyptologens forlag, hvor bogen kan købes, til bogens indholdsfortegnelse og til de første 24 sider af bogen som alle kan læse fritklik her
For at afspille hele det 1½ time lang foredrag / diskussion automatisk
(i stedet for manuelt én efter én) gå til følgende YouTube side og klik på "Play All" i højre side - for automatisk afspilning gå først til den pågældende YouTube side ved atklikke her
New Research Rejects Universal Incest Taboo: Eng. Intro, Eng. Text Right of Screen; Dansk Foredrag
klik her  

 

Leif Blædels nye bog Justitsmord - Vadstrupgårdsagen
Kronik af hædersjournalisten Leif Blædel:

Berufsverbot 

Galilei - og

"DEN DANSKE INKVISITION 

Da Galilei stod tiltalt for at hævde, at jorden gik rundt om solen, tilbød Inkvisitionen at spare ham for bålet, hvis han ville afsværge den mening. Det er, i al dansk tarvelighed forstås, det samme som skete, da nogle af Næstveds byrødder tilbød at gå imod en fyring af Bent Petersen, hvis han afsvor det, han var blevet citeret for at mene. Hvad Schmidt og Petersen har sagt og skrevet svarer i øvrigt fint til, hvad Rigshospitalets sexologiske klinik professor Preben Hertoft har skrevet."

 Leif Blædel om hetzens berufsverbot - Ekstra Bladets Frontalt 11. feb. 99

Fyret chefpsykolog

 Bent Petersen vandt

sag mod Næstved Kommune

1.)

Nogle eksempler på forskning fra det 20. århundrede: 

Ny videnskabelig undersøgelse af forskerne:
Bruce Rinds, Robert Bausermans & Philip Tromovitchs
Child Sex Abuse "forskning"

2.)

Dr. Theo Sandfort:
Clinical and nonclinical samples of boys and girls
 -
The Sexual Experiences of Children,

3.) Dr. John Money:
ved Johns Hopkins University School of Medicine om:

Boys on their Contacts with Men
4.) Children and Sex,
redigeret af Constantine & Martinson, Little, Brown & Co., Boston: 

A.)
En introduktion til den videnskabelige antologi
Children and Sex

-  med bidrag af 23 forskere fra hele verden

B.)
Interview med forfatter og filminstruktør
Christian Braad Thomsen

C.)
Oplæg af
Jette Bach og cand.psych. Bent Petersen

Fyret chefpsykolog

 Bent Petersen vandt

sag mod Næstved Kommune

Når børn misbruges:

Taler børn sandt, når de afhøres om seksuelt misbrug? - Ja - hvis de tror, det er endnu værre at tie stille. (Læs kronik af børnepsykolog Søren Friis Smith i dagbladet Information fra tirsdag 2. marts 1999.) Uddrag: "For tiden er debatten om seksuelt misbrug af børn intensiveret. Et af de spørgsmål, der er rejst i denne forbindelse, er, om man altid kan gå ud fra, at det et barn siger under en videoafhøring er i overensstemmelse med virkeligheden."
OBS! Interesserede henvises til:  Søren Friis Smiths hjemmeside

OBS! Apropos: 
Dr. John Money ved Johns Hopkins University School of Medicine i USA omtaler: Boys on their Contacts with Men: Denne internationalt anerkendte forfatter til bl.a. "Lovemaps" og forskerleder, Dr. John Money Ph.D., har kaldt undersøgelsen - Boys on their Contacts with Men - for "One of the most valuable works of research scholarship on the topic of pedophilia that has ever appeared in print."

Hjemmesiden om alle menneskers ret til selvbestemmelse

Pædofil-hetzens berufsverbot

Apropos denne sites diskussion af 
menneskeretten til at ytre sig
 
citerer vi B.T:
"Bent Petersen hævder, at han siden fyringen som chefpsykolog i Næstved har modtaget flere trusler, men betegner dem som 'prisen for at være en offentlig person'. 

Fyret chefpsykolog

 Bent Petersen vandt

sag mod Næstved Kommune

 

- "Chefpsykolog Bent Petersen blev tirsdag med stemmerne 19-2 fyret af Næstved Byråd. Nu rammer hetzen mod pædofile også mennesker, der ikke selv er pædofile, men blot har et mere nuanceret syn på tingene, mener Leif Blædel" i Ekstra Bladets Frontalt  torsdag 11. februar 1999.

Kronikken er illustreret med stort baggrunds-ansigtsportræt af chefpsykolog Bent Petersen. Teksten herunder:

Nu skal folk sparkes ud af jobbet, hvis de har forkerte meninger, konstaterer journalisten Leif Blædel, efter at Næstved Byråd tirsdag valgte at fyre kommunens chefpsykolog, der har forsøgt at nuancere debatten om pædofili

Leif Blædel skriver i Ekstra Bladets Frontalt om berufsverbot:

Nu har hetzen mod pædofile nået de højder, at der bruges berufsverbot imod mennesker, som ikke engang selv er pædofile, men bare har et andet syn på tingene end det, som stemningsmagerne har pisket op.

  Kære læser, det kan godt være vi bliver uenige om lidt. Men lad mig lige slå fast, at de pågældende er helt enige i, at seksuelle overgreb mod børn er en afskyelig forbrydelse. Det samme mener langt de fleste pædofile. Blandt dem. ligesom i alle mulige andre grupper, er der selvfølgelig nogen, der forbryder sig. Men det store flertal ønsker absolut ikke at skade børn.

  Det er jo ikke lige det indtryk. man har fået af pressens reportager og forskellige psykologer, der udgiver sig for sagkyndige - som f.eks. den chefpsykolog, Kirsten Moesgaard, der i et tv-program sagde, eller bifaldt påstanden, at ‘det ofte er trangen til vold eller magtudøvelse, der driver de pædofile’. Hun har også sagt at ‘børn lyver ikke’ om seksuelle overgreb.

  Om første påstand siger faglitteraturen det stik modsatte, den anden belyses af den flok hollandske børn, som blev bortført af tyske klovner, eller de californiske, som blev voldtaget i flyvende tallerkener, eller de danske, som for nyligt efter Gladsaxe-sagens afslutning kom med nye oplysninger, de var bl.a. blevet udsat for fuldbyrdet samleje på Hotel Eremitage, hvilket selv de grundigste politiundersøgelser ikke kunne bekræfte.

KÆRLIGHED OG FORBRYDELSE

  Hvad er da en pædofil? Ordet betyder børneelsker. Lewis Carroll, forfatteren til Alice i Eventyrland var pædofil, og takket være hans forfatterskab og talrige bøger om ham, ved vi, hvad det indebar.

  Han var ikke særlig god til at omgås voksne, men sammen med små piger blomstrede han op, han elskede deres selskab, han forbrød sig ikke mod dem, men han talte og legede med dem og fortalte historier og kælede for dem, og de var utroligt glade for ham. Han kan have begæret mere, det har vist de fleste pædofile af han- eller hunkøn - men alene samværet fyldte ham med glæde.

  Lad os lige få en ting mere på plads: Incest. Det betyder blodskam, handler om seksuelle forbindelser i den nære familie, ofte fædres eller stedfædres overgreb mod deres børn, og det har sjældent noget med pædofili at gøre, selv om pressen og andre roder de ting sammen - alt imens de med støtte fra nogle amerikansk inspirerede psykologer fejlagtigt tror, incest er meget udbredt.

  Alt det er rodet sammen og sat i forbindelse med et par aktuelle sager og en hiv-smittet træners forførelse af drenge, og så går det ellers løs.

UDSTØDT OG FYRET

  Grebet af den ophedede stemning kaster BUPL sig over et medlem, Troels Peter Schmidt, der har forkerte meninger. Først sætter BUPL´s a-kasse ham i en uges dagpengekarantæne med henvisning til en paragraf om, at han ikke var mødt op til en job-samtale, skønt han var det - hvad man sigtede til var, at han fremlagde nogle af sine omstridte skrifter, for åbent at præsentere sig. BUPL´s a-kasse synes åbenbart, han skulle have forstilt sig.

  BUPL´s forretningsudvalg er enig og har bebudet at ville smide ham ud af forbundet, hvis han ikke går selv. Interessant nok motiveres truslen med henvisning til, hvad Troels Peter Schmidt skrev for seks år siden i en bog, som BUPL har kendt alle årene, eftersom den i sin tid blev livligt debatteret i foreningens blad - men folkestemningen var selvfølgelig ikke så ophidset dengang.

  Yderligere er motiveringen karakteriseret ved, at den citerer bogen i groft forvrænget form. Ophidselse gør det svært at læse indenad.

  Det sker samtidig med, at nogen finder ud af, at chefpsykolog, sexologen Bent Petersen, Næstved, har den ‘forkerte’ mening, at et barn ikke nødvendigvis tager skade af et helt frivilligt seksuelt forhold til en voksen - og så mener nogle medlemmer af Næstveds Byråd, at manden bør fyres.

  Det skete tirsdag aften, hvor 19 ud af 21 medlemmer vedtog at afskedige ham. Ikke på grund af hans embedsførelse, hans sagkundskab, hans forhold til patienter eller medarbejdere, nej, slet og ret hans meninger var dem grund nok. Og så er det forresten ligegyldigt, at man bedømmer dem efter nogle løsrevne og misvisende citater.

DEN DANSKE INKVISITION

  Da Galilei stod tiltalt, for at hævde at jorden gik rundt om solen, tilbød Inkvisitionen at spare ham for bålet, hvis han ville afsværge den mening. Det er, i al dansk tarvelighed forstås, det samme som skete, da nogle af Næstveds byrødder tilbød at gå imod en fyring af Bent Petersen, hvis han afsvor det, han var blevet citeret for at mene. Hvad Schmidt og Petersen har sagt og skrevet svarer i øvrigt fint til, hvad Rigshospitalets sexologiske klinik professor Preben Hertoft har skrevet.

Apropos - Se: Sexmisbrugsindustriens  Uvidenskabelighed samt

Vadstrupgårdsagen:Justitsmord

Panikkens retorik - dagbladet Politiken søndag 7. februar 1999 og

Professor irettesætter chefpsykolog

Hysteriet breder sig -  kommentar i dagbladet Information

Fagforeningsdomstole - en kommentar til den verserende debat: Berufsverbot og eksklusion

Læs gerne papir-udgaven af Fra Incest til Mediehetz,  som kan lånes gratis på Det Kgl. Bibliotek eller lige her:

For første gang læs Nu i flot Super PDF Format
Fra Incest til Medie-hetz  
- af forfatter Troels Peter Schmidt uddannet antipædagog ved Ballerup Fritidspædagog Seminarium - klik her

Hjem

Bekæmp censur!  - Resist Censorship!: