Se 1½ time lang Foredrag på Dansk, på YouTube nuklik påNyeste forskning som kategorisk afviser det universelle incest tabu: Engelsk Introduktion (4 min.), resten på dansk. Engelsk tekst til højre for videobilledet på YouTube findes 3 links: til ægyptologens forlag, hvor bogen kan købes, til bogens indholdsfortegnelse og til de første 24 sider af bogen som alle kan læse fritklik her
For at afspille hele det 1½ time lang foredrag / diskussion automatisk
(i stedet for manuelt én efter én) gå til følgende YouTube side og klik på "Play All" i højre side - for automatisk afspilning gå først til den pågældende YouTube side ved atklikke her
New Research Rejects Universal Incest Taboo: Eng. Intro, Eng. Text Right of Screen; Dansk Foredrag
klik her

 

 

 Boganmeldelse af Arne Frederiksen

- anmelder ved bladet Ny sexualpolitik -

Hjem

(Dette aktuelle blad er, efter min mening, en seksualpolitisk fortsættelse af bladet Seksualpolitik fra 1972-1985. Begge blade er grundigt omtalt i "fra Iincest til MEDIE-HETZ". Ved at slå op i denne bog vil du også kunne finde adresser og telefonnumre på bl.a. hvor du kan læse disse tidsskrifter, red. af denne hjemmeside.)

Troels Peter Schmidt: fra Iincest til MEDIE-HETZ

Forlaget Attika, nov. 1997

ISBN 87-7528-279-8 Pris: kr. 148,-

Denne bog rummer en fremragende dokumentation for, hvor dårlige kår ytringsfriheden og retssikkerheden har det i vores samfund, når medierne finder på at køre hetz mod en eller anden syndebuk, som f.eks. pædofile - eller påstået pædofile.

  I den konkrete sag (omtalt i NSP nr. 1, 1995) har flere aviser beskyldt Troels Peter Schmidt for at være en pædofil, der lokker med privat børnepasning. Selv om Troels Peter Schmidt (P.S.) hverken var pædofil eller passede børn, nægtede dagbladet Politiken at bringe et dementi, og hvad værre var: Pressenævnet gav Politiken medhold i, at de havde lov til at kalde ham for pædofil, selv om han ikke var det, men blot forsvarede pædofili (P.S. forsvarer alle menneskers ret til selvbestemmelse - men mest børnenes egen ret til selvbestemmelse, red.). Da P.S. afkrævede Pressenævnet en begrundelse for deres afgørelse (hvilket de har pligt til at give) svarede de, at deres kendelse indeholdt en begrundelse, hvilket enhver kan se at den ikke gør. Pressenævnet havde endog den frækhed, i forbindelse med deres årsberetning for 1995, at udtale at der ikke havde været klager over nævnets afgørelser. Dette er der en god grund til. Da P.S. henvendte sig for at klage, fik han at vide at der ikke var nogen klagemulighed!  

  Man spørger uvilkårligt, om pressenævnets medlemmer kan tillade sig hvad som helst, blot fordi de har titel af højesteretsdommere, men PS. undlader behændigt at udtale sig om, hvorvidt de er korrupte. Han nøjes blot med at fremlægge alt materiale i sagen, og så kan læseren jo tænke sit.

  Bogen handler imidlertid om meget andet end denne sag. Den er først og fremmest en anderledes selvbiografi. Gennem udklip og debatindlæg fra mange års politisk engagement, får vi indtryk af en person der gennem en menneskealder har kæmpet en glødende engageret kamp for alle undertrykte og minoriteter. Bøsser og lesbiske på arbejdspladsen, børn, kvinder, flygtninge, blottere, kiggere, incest-implicerede, pædofile... Man taber helt pusten over alle de sexualpolitiske og andre initiativer, Troels Peter Schmidt har involveret sig i. Ufatteligt hvad et menneske kan overkomme! Og selv om Troels Peter Schmidt nu er blevet bedstefar, er jeg overbevist om, at han vil være at finde forrest på barrikaderne i mange år endnu.

  I bogen er jeg citeret for at have skrevet, at Troels Peter Schmidt er en af nutidens mest kontroversielle sexfrontkæmpere. Jeg kunne have lyst til at bringe en lille korrektion til denne udtalelse: Troels Peter Schmidt er nutidens mest kontroversielle sexfrontkæmper!      

For flere anmeldelser Klik hér:

MEDIER:  Weekendavisen - Leif Blædels

ANMELDELSE AF Troels Peter SchmidtS BOG  fra Incest til MEDIE-HETZ :     

De seksuelle minoriteters forsvarer

af Leif Blædel, Weekendavisen 12. - 17.december 1997: Leif Blædels anmeldelse

For flere anmeldelser Klik hér: Bøsse og lesbisk  Radio Rosas -Anmeldelse af Troels Peter Schmidts  fra Incest til MEDIE-HETZ :

af Lars Michael Thomsen,  Radio Rosa, 7. december 1997

Etymologi og menneskelig adfærd

Læs gerne papir-udgaven af Fra Incest til Mediehetz,  som kan lånes gratis på Det Kgl. Bibliotek eller lige her:

For første gang læs Nu i flot Super PDF Format
Fra Incest til Medie-hetz  
- af forfatter Troels Peter Schmidt uddannet antipædagog ved Ballerup Fritidspædagog Seminarium - klik her

Hjem

Bekæmp censur!  - Resist Censorship!: