Se 1½ time lang Foredrag på Dansk, på YouTube nuklik påNyeste forskning som kategorisk afviser det universelle incest tabu: Engelsk Introduktion (4 min.), resten på dansk. Engelsk tekst til højre for videobilledet på YouTube findes 3 links: til ægyptologens forlag, hvor bogen kan købes, til bogens indholdsfortegnelse og til de første 24 sider af bogen som alle kan læse fritklik her
For at afspille hele det 1½ time lang foredrag / diskussion automatisk
(i stedet for manuelt én efter én) gå til følgende YouTube side og klik på "Play All" i højre side - for automatisk afspilning gå først til den pågældende YouTube side ved atklikke her
New Research Rejects Universal Incest Taboo: Eng. Intro, Eng. Text Right of Screen; Dansk Foredrag
klik her

 

(Marts 2004) Dagbladet Information - en fjende af Menneskerettighedernes Ytringsfrihed 
- vil dag(tabloid)bladet (mis)Information fratage alle uglesete minoriteter deres menneskerettigheder? For mere klik her

Dagbladet Informations kioskbasker-kampagne imod somalierne i Danmark fik tilsyneladende ikke tilfredsstillet avisens behov for heksejagt, men bidrog 
til endnu en jagt på en ikke-kriminel forening:

Portræt af den skændige ultra-mørkemand Jacob Billing, bagmanden bag ”Mænd i mørket”:
Den eneste rationelle tråd der gennemsyrer denne karikatur på verdens journalisthistoriens nestor, Günther Wallraff, er heksejagtens røde tråd: falske anklager af stigmatiserende karakter med efterfølgende mediedom som forsøger at udslette ånden, hvis ikke bogstavet, i Menneskerettighederne – i det pågældende tilfælde retten til at organisere sig som den lovlige gruppe der reelt var tale om.

Just-Well anmelder & kommenterer (mis)Informatíons såkaldte
anmeldelse af  bogen ”Mænd i mørket”:

Realiteterne var det stik modsatte af (mis)Informations og mørkemandens udlægninger. Læs derfor:

Mænd og kvinder i strålende solskin under
 
Blå himmelstrøj

Just-Well anmelder bogen "Mænd i mørket" nedenfor, bogen er skrevet af mørkemanden Jacob Billing:
Mørkemanden Jacob Billing
268 kr.288 s.,  Tiderne Skifter 2004

Som en for mange år siden [klik på ordene med streg under:] selverklæret jæger af heksejægere inspireret af nazi-jægeren Simon Wiesenthal, synes jeg naturligvis at den nyanmeldte bog Mænd i mørket, af Jacob Billing, fra Tiderne Skifter (Dagbladet Information den 28. maj 2003) er interessant.

For midt i anmeldelsen står der ”Der er ingen tvivl om, at infiltreringen og undercovermetoden var den eneste måde, Billing - [forfatter til nævnte bog] eller en hvilken som helst anden journalist – nogen sinde kunne tegne et så nærgående og hudløst portræt af det pædofile miljø.”

Se, det er et journalistisk portræt af et meget mørkt (totalt sort?) og ikke mindst hermetisk lukket miljø. Men hvordan hænger det sammen med den kendsgerning at de såkaldte "Mænd i mørket", fantasifuldt beskrevet af Jacob Billing, tværtimod havde åbne møder i hele foreningens levetid? Disse åbne møder blev endda  annonceret offentligt i Politikens Kom Frit Frem, og flere gange i dagbladet Information, hvilket disse ”Mænd i mørket” forstod helt bogstaveligt – de kom frit frem på deres møder så hvem som helst, inklusiv undertegnede, cand. psych. Bo Møhl, chefpsykolog Bent Petersen og mange andre  kunne se og snakke med dem og vi kunne alle vandre ind og ud af denne gruppe helt frit alle dage. Eneste undtagelse er at gruppen i de senere år samtidigt med de åbne møder også holdt lukkede styringsmøder.

Et andet sted i anmeldelsen læser vi ”Jeg har i hvert fald svært ved at se den samme research gennemført af en kvindelig journalist.” Men selvfølgelig kan kvinder alt hvad mænd kan, vi har da ikke haft en Rødstrømpebevægelse for ingenting. Herudover har ”Mænd i mørket”s konstruktivist slet ikke opdaget at omtalte gruppe også havde kvinder blandt dets medlemmer. Kan man kalde det research?

Et tredje sted i anmeldelsen bliver jeg immervæk overrasket: ”I det hele taget ved man ikke særlig meget om pædofili, om omfanget og årsagerne.” Men dertil må repliceres,  at der findes en hel del litteratur om pædofili. Vi kan starte med at nævne professor Preben Hertofts klassiker og grundbog,

Klik på:
Klinisk sexologi og Preben Hertofts kronik fra Politiken 
Pædofile vil ikke gør børn fortræd
 
(15.12.1984).

I virkeligheden er ovennævnte eksempler på forfatterens utroværdighed i småtingsafdelingen sammenlignet med hele projektets katastrofale indvirkning på undergravningen af menneskerettighederne og dansk retssikkerhed. For trods TV2s insinuerende udsendelse af det modsatte og nu udgivelsen af denne bog - som en følge af Billings uetiske spionage - er der aldrig sket noget som helst ulovligt i Pædofilgruppens regi, og foreningen har ligeledes altid prøvet (for så vidt det var muligt) at holde sin virksomhed åben og offentlig. Det gør Pædofilgruppen jo den dag i dag på internettet. 

Portræt af den skændige ultra-mørkemand Jacob Billing:
Den eneste rationelle tråd der gennemsyrer denne karikatur på verdens journalisthistoriens nestor, Günther Wallraff, er heksejagtens røde tråd: falske anklager af stigmatiserende karakter med efterfølgende mediedom som forsøger at udslette ånden, hvis ikke bogstavet, i menneskerettighederne – i det pågældende tilfælde retten til at organisere sig som den lovlige gruppe der reelt var tale om.
Foto: Peter Schlüter - fra omslaget på bogen

Jeg fortsætter som hidtil med at være parat til at melde mig som frivillig forkæmper for alle lovlige uglesete menneskers ret til at organisere sig. Retssikkerheden og demokratiet kræver at menneskerettighederne gælder alle. Jagten på pædofile beskrives af forfatteren Jan Guillou som det 21. århundredes heksejagt ...

Apropos:
Dagbladet Informations boganmelder, Rasmus Lindboe (16.12.2002), undlod at nævne Jan Guillou´s centrale tema: parallellen til vor tids heksejagt på pædofile og andre marginaliserede grupper. Ej heller vidste denne "anmelder" at det ikke handlede om Middelalderen, men om Reformationens og Renæssancenæsens tidsalder. Tillige syntes han ikke om faktuelle bøger, men fortrækker romaner! Afspejler boganmeldelsen og avisens nej til at optage ovenstående forsøg på at rette nogle faktuelle brøler nutidens udgave af "Den mindst ringe"?

Troels Peter Schmidt – webredaktør af www.just-well.dk

  •   (Marts 2004) Dagbladet Information - en fjende af Menneskerettighedernes Ytringsfrihed 
    - vil dag(tabloid)bladet (mis)Information fratage alle uglesete minoriteter deres menneskerettigheder? For mere klik her

  • Om Weekendavisens anmeldelse af "Mænd i mørket" klik her


I modsætning til ovenfor omtalte "Mænd i mørket"  følger her en ny og relevant bog af Erik Bork - et forsvar for den enkeltes ret til at følge sin lyst:

Danmark under dynen 
- fra bryllup til bunkepul

244 sider (illustreret)
Kr. 299,- (vejl.)


Erik Bork fortæller om
En ny seksuel revolution

  

Hvad laver danskerne bag nedrullede gardiner?
Politikere vil forbyde prostitution. Feministiske autonome øver hærværk mod optagelser af gangbang-film. Jagten på pædofile beskrives af forfatteren Jan Guillou som det 21. århundredes heksejagt ... Og imens begår danskerne utroskab, mødes i sexklubber, køber og sælger sex, chatter frækt i cyberspace ... og bliver gift ved dyre, romantiske kirkebryllupper. Hvert minut, hver time døgnet rundt, forfølger vi vores lyster.

Hvad er meningen? Er det moralens forfald eller et paradigmeskift inden for vores opfattelse af køn og krop?

Journalisten Erik Bork har fulgt i sporet på de lystne danskere, fra solopgang til solnedgang – han har mødt massagepigen, den utro strandsvejsfrue, gigoloen, manden, der rejser landet rundt med sin hund Arthur for at bedække rigets kvinder ... Men han har også mødt sociologerne og sexologerne, som forsøger at forstå, hvad der sker med danskernes lyst i disse år.

Danmark under dynen er en rapport fra det danske underliv og et kig gennem nøglehullet til din nabo, men også en debatbog om et af tidens emner og mellem linierne et forsvar for den enkeltes ret til at følge sin lyst.

Bogen er illustreret med fotos af den danske World Press Photo-vinder Erik Refner og kollegaen Lars Bech

Erik Bork
Danmark under dynen - fra bryllup til bunkepul
244 sider (illustreret)
Kr. 299,- (vejl.)

Erik Borgs bog "Danmark under dynen", der udkom sidst i maj måned 2003, indeholder et
interview under overskriftet "den romantiske pornograf".
Bogen tegner et portræt af seksuallivet i dagens Danmark.

Hjem