New Research Rejects Universal Incest Taboo: YouTube Eng. Intro, Eng. Titles. Rest in Danish click here
New Scientific Study:
Order the English book now:
Incest, Adult-Child & Close-Kin Marriages
Were Common and Normal, Widespread & Considered Good Deeds In Ancient Egypt And Persia - click here
Read the Table of Contents in English
- click here:
Read First 24 Pages Extract from this New Book Right Now - click here
....................................................................................................................................
Se 1½ time lang Foredrag på Dansk, på YouTube nuklik påNyeste forskning som kategorisk afviser det universelle incest tabu: Engelsk Introduktion (4 min.), resten på dansk. Engelsk tekst under videobilledet og engelske titler på YouTube videoen. Ægyptologen er forfatter til bogen "Incestuous and Close- Kin Marriage in Ancient Egypt and Persia, 2009 - an Examination of the Evidence":
For at afspille hele det 1½ time lang foredrag / diskussion i sin helhed
klik  her

 

Med dr.phil. Gustav Henningsen se hele udsendelsen Heksejagtklik her og se video med YouTubeeller klik på videobilledets startknap:

Arr.: Afholdt onsdag den 9. april 2003
Hekseforum:
Klik evt. også på
Troels Peter Schmidts anmeldelse af Jan Guillous
Heksenes forsvarere

Crimen Exceptum

- er det latinske udtryk for særlove, dvs. undtagelser fra almindelig retspraksis. Det er et af de ældste og en af flere grundlæggende retsprincipper i betegnelsen heksejagt. For en konklusion på nærværende eksperters opfattelse af heksejagt fænomenet klik på:
Konklusion

Lyt til dr.phil. Gustav Henningsen og andre hekseeksperter ved at klikke her

Nedenfor kan du se og høre flere former for heksejagt behandlet, bl.a.:
Dansk heksejagt på Somalierne & Vadstrupgård ansat
- somalierne går til modangreb/Signe Hemmingsen om Vadstrupgårdsagen.
Du kan også læse om Hekse & heksejagt under det grønne nedenfor.
Du vil kunne høre eller se  
Tre introduktioner til Hekse & heksejagt ved at klikke på:

Hør alle oplæg af Hekse & heksejagt en efter en ved at klikke på:

 • Alle paneldeltagerne YouTube (ca. 1 time 48 min.) 
  Rækkefølgen af talerne på lydbåndet er: Gustav Henningsen, Agner Fog, Sara Johnsdotter, A. F. Dualeh, Rune Engelbreth Larsen, Signe Hemmingsen, Troels Peter Schmidt, Sara Johnsdotter, Agner Fog og Gustav Henningsen.

Hør & se:
konklusionen på
Hekse & heksejagt
ved at  klikke på:

 • Forsker, Ph.D. Agner Fog´s: YouTube video (ca. 15 min.)
  - forfatter til Cultural Selection, Kluwer Academic Publishers.
  Fog skrev nogle stik ord på en flip chart for 
  det karakteristiske ved heksejagt:

  1. Problem overdrives; 
  2. Følelsesbetonet medieomtale;
  3. Heksejægere; 
  4. Grænser flyder; 
  5. Syndebukke; 
  6. Hyppige lovændringer;
  7. Almindelige retsprincipper tilsidesættes.

Du kan også høre deltagerne enkeltvis hér på denne hjemmeside over Internettet. Altså nu kan du klikke på paneldeltagernes navne nedenfor hvor dér står klik og hør. Der er mere end 2 timer oplæg/debat.:

Lyt til hver enkelt person i panelet:
Tre heksejagteksperter:

 • Gustav Henningsen, forsker, dr. phil.
  Lyt til Henningsen i starten og til sidst af lydbåndet 
  ved at klikke på:
  Gustav Henningsen (disse 2 YouTube udpluk  tilsammen i alt ca. 10 min.) - forfatter til Heksenes advokat, Forlaget Delta.

 • Agner Fog, forsker, Ph.D.
  Lyt til Fogs konklusion/ opsummering ved at 
  klikke og høre på
  Fog: (YouTube ca. 14 min.)
  - forfatter til Cultural Selections, Kluwer Academic Publishers.

 • Sara Johnsdotter, forsker, socialantropolog ved Universitetet i Lund 
  Lyt til Johnsdotter ved at klikke på
  Johnsdotter: (Google Streaming ca. 7 min.)
  - forfatter til den videnskabelige undersøgelse af
  omskæring blandt somaliere i Sverige "Som Gud skapade oss".
  Læs anmeldelsen: Omskæring i Sverige - mediehysteri vs. reel forandring

 • A. F. Dualeh, talsmand for somalierne i Danmark.
  Lyt til Dualeh ved at klikke hér på: Dualeh (YouTube ca. 24 min.)
   
  - udsættes en hel befolkningsgruppe for heksejagt, hvis ja hvorfor? Er det berettigede klager somalierne gik til Menneskerettighedsdomstolen med?

  Rune Engelbreth Larsen, Signe Hemmingsen og Troels Peter Schmidt:
   

 • Rune Engelbreth Larsen
  Hør Engelbreth Larsen ved at klikke på
  Engelbreth Larsen (YouTube ca. 13 min.) 
  - tidligere formand for Minoritetspartiet, et parti der har været genstand for en heksejagt.

 • Signe Hemmingsen
  Hør Hemmingsen ved at klikke hér på
  Hemmingsen (ca. 21 min.) 
  - tidligere ansat i Centraladministrationen med kyndig og indgående kendskab til Vadstrupgårdsagen.

 • Klik på:
  Troels Peter Schmidt om Holmegårdsagen, et barn af Danmarks største hysterisag, Vadstrupgårdsagen. Holmegården er naboinstitution til den nu nedlagte Vadstrupgård.

  Hør Schmidt her om at arrangere denne høring, Heksejagt, ved at klikke på
  Troels Peter Schmidt
  - læs også Schmidts ugebrev om heksejagt
  - nævning i 4 år ved Østre Landsret og tidligere medlem af Minoritetspartiets hovedbestyrelse samt forfatter til fra Incest til medie-hetz og hele og FRIE børn, begge bøger fra Forlaget Attika
  - Schmidt forpurrede ihærdige forsøg på heksemobning fra sit eget fagforbund BUPL. Fagforeningen heksemobbede Schmidt fordi han offentliggjorde forskningsresultater som forbundet ikke brød sig om og fordi han offentliggjorde et ønske om at ville diskutere spørgsmålet: Er opdragelse nødvendig? Måske har han nogle gode råd til hvad vi kan gøre når vi udsættes for heksejagt eller heksemobning.

- Heksejagt forbudt ved lov? & Grænser for fri presse?

Klik på: Troels Peter Schmidts Ugebrev Heksejagt

Klik på: Troels Peters anmeldelse af Heksenes forsvarere, af Jan Guillou

Somalierne går til modangreb

- er der grænser for pressefrihed, lovbeføjelser & afviklingen af retssikkerheden?

 

En høring/debataften
Paneldeltagerne kom med oplæg om konkrete tilfælde af heksejagt - ca. 10 min. hver efterfulgt af en kortfilm. Herefter forsøgte hekseeksperterne at definere begreberne heks & heksejagt, historisk og aktuelt. Justitsminister Lene Espersen ofrede dansk retstradition ved at indføre en udansk lov øremærket somaliske indvandrere.  På baggrund heraf stillede intervieweren spørgsmålene til panelet:

Hvad mener vi om justitsministerens lovforslag?  Hvordan skal ny lovgivning imod heksejagt se ud, hvis vi skal gøre os håb om at kunne begrænse heksejagt mest muligt? Heksejagt forbudt ved lov?  & Grænser for fri presse? Eller, hvis vi ikke skal have ny lovgivning på området, hvad kan vi så gøre for at mindske antallet og omfanget af heksejagt?

Torsdag den 10. april 2003 havde  A. F. Dualeh, talsmand for somalierne i Danmark, foretræde for Retsudvalget i Folketinget. På ovenstående møde havde han allerede, dagen før, afsløret hvad han sagde til Retsudvalget dagen efter.

Der var åben debat mellem publikum og panel.

Kriterier for deltagelse i panelet var at man på egen krop havde oplevet heksemobning, heksejagt, justitsmord, mediehetz eller var stedfortræder for en der har haft en sådan oplevelse. At man er ekspert i sådanne fænomener, har med jura at gøre eller anden relevant fagområde.

Gratis entré

Alle var velkomne!

Læs gerne papir-udgaven af Fra Incest til Mediehetz,  som kan lånes gratis på Det Kgl. Bibliotek eller lige her:

For første gang læs Nu i flot Super PDF Format
Fra Incest til Medie-hetz  
- af forfatter Troels Peter Schmidt uddannet antipædagog ved Ballerup Fritidspædagog Seminarium - klik her

Hjem