Se 1½ time lang Foredrag på Dansk, på YouTube nuklik påNyeste forskning som kategorisk afviser det universelle incest tabu: Engelsk Introduktion (4 min.), resten på dansk. Engelsk tekst til højre for videobilledet på YouTube findes 3 links: til ægyptologens forlag, hvor bogen kan købes, til bogens indholdsfortegnelse og til de første 24 sider af bogen som alle kan læse fritklik her
For at afspille hele det 1½ time lang foredrag / diskussion automatisk
(i stedet for manuelt én efter én) gå til følgende YouTube side og klik på "Play All" i højre side - for automatisk afspilning gå først til den pågældende YouTube side ved atklikke her
New Research Rejects Universal Incest Taboo: Eng. Intro, Eng. Text Right of Screen; Dansk Foredrag
klik her

 

Som led i debatten om store personligheder og til ære for og mindet om
Kærlighedens forkæmper

bringes nogle citater fra 
Dagbladet
Information. Overskriften:
Hvor der er kærlighed, dér er Gud

Harald Søbye - præst og oprører,
 - en selvbiografi anmeldt af Erik Thygesen i dagbladet Information d. 24/12-96:

"[...]

  Søbye har til og med deltaget i to markante oprør. Det første - ritualtvangen i folkekirken - førte i 1964 til, at han blev fyret fra sit embede som sognepræst i Bloustrød. Det andet - et oprør mod lovgivernes og folkekirkens ægteskabsregler - førte til, at han år før reglerne om registreret partnerskab blev indført, forestod vielser af homoseksuelle mænd og kvinder.

[...]

I 1948 blev Søbye præst i Bloustrød, og dermed  også for det daværende  Sjælsmark kaserne. Og det måtte gå galt.

  Søbye selv blev i disse år politisk radikaliseret. Han støttede de nye  ikke-parlamentariske bevægelser, bl.a. Gruppe 61 (den tids <Rebel> eller "autonome", han prædikede for dem og for landevejsriddere ved møder på Bloustrød Kro. Han lavede indsamlinger til Nelson Mandela i sin kirke og prædikede ved politiske demonstrationer. Da han også nægtede at bede for kongehuset ved afslutningen af højmessen, blev han indklaget for kirkeministeriet og - i sidste ende - fyret. Kirkeministeren var Bodil Koch, som ellers havde ry for stor tolerance ...

[...]"        Harald Søbye: Præst og oprører, 160s., kr. 250, Eget Forlag


Som led i debatten samt som betydningsfulde oplysninger til borgerne, bringes fra Landsforeningen for bøsser og lesbiske denne nekrolog:

Harald Søbye er død

Harald Søbye, kendt som 'provopræsten', blev 91 år. Harald Søbye var en meningernes mand, og kom i sit virke som præst på kant med øvrigheden. 

  Efter teologisk eksamen i 1935 beklædte han diverse præsteembeder i Jylland, inden han i 1948 blev præst i Blovstrød. Det var i dette embede, han blev så politisk agiterende, at kirkeminister Bodil Koch i 1964 valgte at afskedige ham - at fradømme ham krave og kjole. 

Harald Søbye blev kendt som forsvarer for to særlige grupper: Landevejens farende svende og bøsser og lesbiske. I 1973 'viede' han et lesbisk par i en tv-udsendelse, og i årene, der fulgte, viede han et stort antal bøsser og lesbiske ved private ceremonier. Harald Søbye fastholdt til det sidste sit engagement i lesbiskes og bøssers kamp. 

Han var blevet landskendt for sin karske og ligefremme facon, og den ikon, han derved fremstillede, stillede han gerne til rådighed ved forskellige homo-manifestationer. Han var langt oppe i firserne, da han f.eks. uddelte kærlighedsprisen til de københavnske Europride-arrangører, og da han deltog i den store demonstration i forbindelse med debatten med Det etiske Råd i midten af halvfemserne om kunstig befrugtning.

 Der er ingen tvivl om, at hans vielser i halvfjerdserne har virket særdeles provokerende. Det har været af største vigtighed, for de bøsser og lesbiske, han viede. Men netop det, at han valgte at bruge - og skabe - sin person i det offentlige rum, har været overordentlig vigtig for, at familien Danmark fik øje på og fik italesat homoseksuelles livsvilkår. Hvadenten man brød sig om hans facon eller ej, skylder vi ham tak for han vedholdende og personlige engagement.

Søren Laursen, Landsforeningen for bøsser og lesbiske


Mindeord i dagbladet Politiken d. 25. februar 2000

Af Allan Anarchos, Kærlighedspartiet, om Harald Søbye, 91 år:

[...]

"Han udelod kongehuset i forbønnen. Det store flertal i sognet støttede ham, indtil han blev fyret af kirkeminister Bodil Koch."

[...]


- Uddrag fra min bog Medie-hez:

Jegfortryder ikke mit liv”, - sagde den eks-prostituerede Jackie Siwens i Femina nr. 31-1996 i en 9-sider lang TEMA-FEMINA over “DEN SKJULTE PROSTITUTION”.  

Anledningen var det nye lovforslag omprostitution, der endnu ikke havde været til første behandling i Folketinget. Jackie Siwens var bl.a. den kvinde, der tog initiativet til en ny lov om “kvindens ældste erhverv”. For dette og andet socialt arbejde modtog Siewens Kærlighedsprisen af det daværende Kærlighedsparti på Fremskridtspartiets kontor inde på Christiansborg, hvor pastor Harald Søbye overrakte hende denne. Det var op til kommunalvalget i København i 1993. Kærlighedspartiet var opstillet, men blev desværre ikke repræsenteret i Borgerrepræsentationen. 

Siewens forsøgte dengang at stifte et nyt parti - AKTIVE PENSIONISTER - som skulle været stillet op til folketingsvalg i 1998. 

Ved overrækkelse af Kærlighedsprisen på Christiansborg delte jeg min sang om prostitution ud - Escort Sangen om luderparret Sascha og Børn - (trykt i Preben Hertofts bog Denrebelske fugl) til de tilstedeværende - tilegnet Jackie Siwens og Kærlighedspartiet.

Til “Kærlighedspartiets” valgmøde i Skt. Pederstræde, hvor jeg spillede sangen, var det mig en stor glæde at bl.a. Aksel Axgil, grundlæggeren af Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske var tilstede.


I november 1993 blev Escort Sangen uddelt på skrift til de tilstedeværende på Fremskridtspartiets kontor på Christiansborg da Jackie Siwens fik overbragt “Kærlighedsprisen” af pastor Harald Søbye og “Kærlighedspartiet”. 

Op til Kommunevalget i København, november 1993, blev denne sunget af undertegnede til Kærlighedspartiets valgmøde i Studiestræde, hvor Drag Queens og andre optrådte. Senere, i 1995, trykte Danmarks eneste professor i sexologi dr. med. Preben Hertoft, sangen i sin dengang nyudkomne bog “Den rebelske fugl”. Og i1996/97 sang jeg Escort Sangen på Strøget i København til støtte for et nyt lovforslag om at lovliggøre prostitution. Denne lov bliver sikkert vedtaget i 1997/98. Det var rart, at mange forbipasserende på Strøget syntes godt om sangen til støtte for en bedrelovgivning på området


Som optakt til kommunalvalget i København i 1993 og til Kærlighedspartiets valgmøde i Skt. Pederstræde, hvor jeg sang og spillede nedenstående Escort Sangen, var det mig en stor glæde at bl.a. AxelAxgil stifteren af Landsforeningen for bøsser og lesbiske var tilstede:

Escort Sangen

Mel.: Jamaica Farewell (calypso)

Tekst af Troels Peter Schmidt

Sasha og Bjørn vil ud til fler´

Derfor er det godt at du ringer hér

Nu skal du hør' hva' de tilbyder

For det er det bedste du kan få i byen

Refræn:

Du kan få græsk og fransk

og blidt og hårdt

Bjørn og Sasha ka' det hele natten

og liderligt frækt, pikant

Escort parat til dig og ham

Hvis du vil ha' dem i sengen der


Frihed og frækhed er de til

Du må gøre lige hvad du vil

Mennesker der er af kød og blod

Har jo ret til at bolle med hvem de vil

Refræn


Sasha og Bjørn er jo lige som dig

Men de ligner faktisk også mig

Ludere og transere og mange fler´

Er jo repræsenteret ved alle os hér

Refræn:

For flere sange fra Preben Hertofts bog "Den rebelskefugle" klik på::

Sange fra professor, overlægePreben Hertofts bog "Den rebelske fugl"    

Læs gerne papir-udgaven af Fra Incest til Mediehetz,  som kan lånes gratis på Det Kgl. Bibliotek eller lige her:

For første gang læs Nu i flot Super PDF Format
Fra Incest til Medie-hetz  
- af forfatter Troels Peter Schmidt uddannet antipædagog ved Ballerup Fritidspædagog Seminarium - klik her

Hjem

Bekæmp censur!  - Resist Censorship!: