Se 1½ time lang Foredrag på Dansk, på YouTube nuklik påNyeste forskning som kategorisk afviser det universelle incest tabu: Engelsk Introduktion (4 min.), resten på dansk. Engelsk tekst til højre for videobilledet på YouTube findes 3 links: til ægyptologens forlag, hvor bogen kan købes, til bogens indholdsfortegnelse og til de første 24 sider af bogen som alle kan læse fritklik her
For at afspille hele det 1½ time lang foredrag / diskussion automatisk
(i stedet for manuelt én efter én) gå til følgende YouTube side og klik på "Play All" i højre side - for automatisk afspilning gå først til den pågældende YouTube side ved atklikke her
New Research Rejects Universal Incest Taboo: Eng. Intro, Eng. Text Right of Screen; Dansk Foredrag
klik her

 

Danmarks Nietzsche
-
forfatter Peter Schmidt skriver:

Den danske indvandredebat er en ”vomit session”, skrev Sadia Syed, fra POEM, i Weekendavisen d. 3.-9. marts 2000 under overskriften ”Danmarks Hitler”. Den samme følelsesmæssige reaktion er også min oplevelse på debatten herhjemme.

  Herudover er jeg enig med Syed i at der nok skal være nogle danskere der venter på en  ”dansk Hitler”. Og som en pendant hertil tror jeg at der lige så vel kan være nogen der venter på en ”dansk Nietzshe”. Forstået på den måde, at lige som Nietzsche blev misbrugt til at bekræfte en nazistisk 
”Superman”-ideologi frygter jeg at en mulig kandidat til en ”post” som 
Danmarks Nietzsche” kunne være dr.phil. Hans Hauge (H.H.). Efter min mening ville H.H. nemt kunne misbruges i en ”religionskrig” imod Islam, oven i købet i kulturradikalismens navn! som H.H. selv lægger kraftigt op til. På sin vis sikkert en fuldt ud berettiget ”sønderlemmende” kritik af Islam. H.H. forestiller sig at en sådan kritik af Islam finder sted på samme måde som de gamle kulturradikale kritiserede Indre Mission i over 100 år. (Mine kilder er H.H.´s kronik: Politik, følelse og fornuft, Berlingske Tidende, 2. feb., 2000 samt hans foredrag ”Dansk Folkeparti – kulrurradikalismens sidste bastion”, d. 29. feb.2000.)

  Men efter min mening er en sådan foreslået kritik yderst farlig for et demokratisk samfund, hvis ikke denne tager sit klare udgangspunkt i både menneske- og kulturelle rettigheder. Anvender vi ikke disse rettigheder, som selve grundlaget for en mulig "sønderlemmende" kritik af Islam, vil vi med rette kunne kritiseres for at ”sparke til den som ligger nederst”. Og det ligner til forveksling unægtelig et fascistisk træk.

   Jeg mener at nøglen til en løsning på dilemmaet i at skulle fremføre en dybdegående religionskritik og samtidig være menneske- og kulturrettighedsforkæmper har de unge muslimer hér i landet allerede selv givet os.

   Foreningen Unge Muslimer afholdt en fredelig demonstration foran Christiansborg d. 28. jan. 2000, som bl.a. krævede muslimers ret til en identitet. Det gjorde de på et kulturrettighedsgrundlag:

1.     Retten til at spise hvad vi vil,

2.     Retten til at gifte os med hvem vi vil,

3.     Retten til at bo hvor vi vil,

4.     Retten til at gå klædt som vi vil og

5.     Retten til at stifte familie.

  Alle disse krav er samtidig individuelle rettigheder til at vælge en kultur og står derfor i direkte modsætning til et totalitært samfunds værdigrundlag uanset om et sådant er teokratisk eller verdsligt.

  De unge muslimers krav kan, efter min mening, løse nutidens danske kulturelle ”gådens kvadratur”, dvs. gåden om hvordan en nutidig dansk og islamisk kultur integreres – H.H. benægter at dette kan lade sig gøre, da mange af de to kulturers grundlæggende værdier udelukker hinanden. Og det har han måske ret i, hvis ikke individets rettigheder fastholdes som ukrænkelige og udelelige. Men en løsning kommer faktisk, og fornuftigt nok, fra de unge muslimer selv!

  Lad os tage imod deres krav som et tilbud, og bygge et fællesskab op i Danmark på ethvert menneskes ret til at vælge kultur. Jeg er fuldt ud optimistisk med at lige netop dette grundlag kan samle et politisk og humanistisk (folkeligt?) flertal i Danmark.

 Peter Schmidt - forfatter

 

Læs gerne papir-udgaven af Fra Incest til Mediehetz,  som kan lånes gratis på Det Kgl. Bibliotek eller lige her:

For første gang læs Nu i flot Super PDF Format
Fra Incest til Medie-hetz  
- af forfatter Troels Peter Schmidt uddannet antipædagog ved Ballerup Fritidspædagog Seminarium - klik her

Hjem

 

Læs gerne papir-udgaven af Fra Incest til Mediehetz,  som kan lånes gratis på Det Kgl. Bibliotek eller lige her:

For første gang læs Nu i flot Super PDF Format
Fra Incest til Medie-hetz  
- af forfatter Troels Peter Schmidt uddannet antipædagog ved Ballerup Fritidspædagog Seminarium - klik her

Hjem

Bekæmp censur!  - Resist Censorship!: