Se 1½ time lang Foredrag på Dansk, på YouTube nuklik påNyeste forskning som kategorisk afviser det universelle incest tabu: Engelsk Introduktion (4 min.), resten på dansk. Engelsk tekst til højre for videobilledet på YouTube findes 3 links: til ægyptologens forlag, hvor bogen kan købes, til bogens indholdsfortegnelse og til de første 24 sider af bogen som alle kan læse fritklik her
For at afspille hele det 1½ time lang foredrag / diskussion automatisk
(i stedet for manuelt én efter én) gå til følgende YouTube side og klik på "Play All" i højre side - for automatisk afspilning gå først til den pågældende YouTube side ved atklikke her
New Research Rejects Universal Incest Taboo: Eng. Intro, Eng. Text Right of Screen; Dansk Foredrag
klik her

 

Denne Internet Avis 
søger at holde så mange mennesker som muligt orienteret om de vigtigste bestræbelser i samfundet - lokalt og globalt - på alles ret til at udøve selvbestemmelse i egne anliggender, sålænge disse ikke er til skade for dem selv eller andre. Ingen af de omtalte personer eller grupper på denne site har noget som helst med hinanden at gøre - men udtrykker blot  hver for sig min holdning til de udvalgte temaer og/eller enkeltpersoners holdning til et udvalgt emne.  Mere om denne site:  
Denne site     Hjemmesiden

Politiet ventes nårsomhelst. Til endnu engang at invadere Gaderummet:

I Gaderummet i København:

D. 6. april 2000 afholdte Jørgen Lumbye  et foredrag om - BRUG & MISBRUG AF STOFFER -

Gaderummets arr.: Stedet hvor hjemløse unge mødes!


Vi har kunnet lytte til: 
fristedet politiet har invaderet
.

Gaderummet var i DR P1 torsdag d. 3. feb. kl. 19:15:
 Montagen var: Sangen om regnbuen. Om et møde mellem hjemløse rødder og en rodfæstet loge. Sabine Hvid.


Web-redaktøren Troels Peter Schmidt: Jeg er overbevist om at Gaderummet er et fremragende humanistisk værested som fortjener  samfundets støtte og opbakning. Det er også det indtryk vi fik da vi lyttede til udsendelsen fra Danmarks Radio P1. Men hvad er Gaderummet?

Gaderummet-Regnbuen er et social-psykologisk fristed for udstødte unge, der i det daglige benytter stedets 3 funktioner: værested, bofællesskab og psykologisk rådgivning. Der foregår også en løbende faglig udvikling indenfor socialpolitik, psykologi og psykiatri, som dette offentglige møde er et led i. Stedet er også et samtaleforum mellem unge og andre aldersgrupper, så alle er velkomne.

Her følger denne sides oplysning til borgerne om en tragisk begivenhed der afslører  magthavernes holdning til de unge - da politiet invaderede Gaderummet:


Politiet, Station 3
Borups Allé 266
2400 København NV.

Att: Til rette vedkommende

21.september 1999

Klage over politi-indsats.

D.15.september 99, kl. 02.00, valgte en betjent m.fl. at trænge ind i vores lejemål. Hvad der skete, er beskrevet i vedlagte papir "Hændelsesforløb d.15.september 1999, kl.02.00, samt skadestuerapport.

Hjem

Ifm. betjentenes indtrængen skal der klages over følgende:

1. Uforsvarlig brug af politihund. Krav om erstatning til den pige, der blev bidt.

Totalt uden omtanke sendes en politihund alene ind i vores lejemål, og ind i vores fællesstue, mens betjenten bliver udenfor på hovedtrappen, uden at kunne se noget. Det første hunden gør er at løbe hen og snappe den eneste pige, der pt. opholder sig i fællesstuen. Hun står op, bliver bidt i benet, og må senere på skadestuen. Hunden bider muligvis, fordi hun har 2 tamme rotter på sig. Hvis hunden var kommet bare lidt før, kunne det have gået meget værre, idet pigen sad på gulvet med sine tamrotter. Det skal tilføjes, at der vi ofte har gæster med hunde (store som små) på besøg. Hvis der havde været nogle af de store hunde i stuen, kunne det være endt i et hundeblodbad.

2. Manglende oplysning om grund til indtrængen, intet svar til nogen om, hvor betjentene kommer fra, samt chikane og anden nedsættende tale.

Betjentene trænger bare ind. De ignorerer højt og flot spørgsmål om, hvad deres indtrængen angår, og vil end ikke, før til allersidst, da de forlader vores lejemål, sige noget om, hvor de kommer fra - og da kun i forblommede tvetydige vendinger. Alle deres hånlige bemærkninger, specielt om de nu havde anholdt nok, eller om de lige skulle tage een mere med, en tilfældig een, dét er for groft. Hvad forestillede de sig? Hvad er hensigten med denne uvederheftige adfærd overfor ganske unge mennesker, der opholder sig inde på deres eget sted. Et sted der for mange er deres eneste sted, eneste hjem og eneste bagland. Det svarer til at politiet opsøgte en anden kollegas kone på hendes badeværelse, uden nogen som helst begrundelse. Er det acceptabel adfærd?

3. Ulovlig ransagelse.

Som sagen synes afklaret efterfølgende fra vores side, så vedrører politiets indtrængen i vores lejemål, at betjente har set en person gå op af trappen hertil - en person de dagen før havde set i forbindelser med tyveri af en bil et andet sted i Kbh. Denne person, K., ser i gården en hund komme løbende imod sig, mens han er på vej ind af vores trappedør. Men han vælger at løbe væk fra den, da den angriber. Han forestiller sig ikke det kan være en hund fra politiet, for der var intet politi at se.

Betjentene finder hurtigt - efter få minutter - den pågældende person i vores lejemål. Han skjuler sig ikke. Men betjentene vælger alligevel både at tjekke alle andre personer i vores lejemål, og yderligere gennemroder de vores sager, tasker, skuffer mv. Vi mener ikke, at betjentene på nogen måde kan have mandat til at ransage vores lejemål. To betjente har vi set før. Dengang var de lige så grove som nu. Har de private fordomme at skulle af med?. Hvad formålet skal være med en sådan optrapning af konflikter mellem politi-etaten og marginaliserede og udstødte unge, vil vi gerne have et svar på. Hvorfor denne sparken nedad?

4. En tidligere episode.

Vi skal bemærke, at politiet var her for nogle måneder siden. Dengang gik 15 betjente ind af vores bagdør. Der var klaget over for høj musik. Men der var ingen høj musik, da de ankom. Betjentene ville dengang ikke gå igen. Een betjent var så aggressiv, at han umotiveret gentagne gange slog på vores boksebold med sin knippel. Andre betjente forsøgte at trænge folk sammen, så de ikke kunne flytte sig. Det kom selvfølgelig til tumult, da betjentene ikke forlod lokalerne, men derimod vedblev med at provokere.

Nogle uger efter kom to kriminalbetjente så herop. De ville finde 2 personer, som de mente havde skubbet igen på politiets provokative fremfærd. Det skal slås fast, at betjentene ikke havde nogen beskrivelse af de personer de søgte, men de ville alligevel have lov at gå rundt over det hele. Da der blev sagt fra over for dette forlangende, kom betjentene med følgende udtalelse : "Vi kan bare gøre det. Vi kan altid få en ransagningskendelse i op til 24 timer efter. Vi kommer igen". Var det dét man benyttede denne lejlighed til?

Gaderummet-Regnbuen

Pgv.Kalle Birck-Madsen, cand.psych.

Hændelsesforløbet d.15.september 1999, kl.02.00.

 Der lød hundeglam i gården. To betjente, den ene med hund, var på vej hen mod vores fordør, nede i gården.

Kort tid efter sparkes vores hoveddør på 4.sal op. Ind kommer en hund, der løber hen mod en pige, der står bagerst i lokalet. Den snapper hende i benet, så hun senere skal på skadestuen. Den ene betjent kommer nu ind i lokalet, kalder sin hund til sig, beordrer den til at lægge sig midt på gulvet, mens betjenten selv farer rundt og snakker i sin walkie-talkie. Der kommer flere til her fra Gaderummet; - personer der opholdt sig på etagen over. De spørger, hvad det handler om, og hvor han kommer fra. Betjenten ignorerer fuldstændigt folks spørgsmål.

 

Efter nogen tid, og efter mange spørgsmål, nævner en betjent, at de leder efter een der er løbet herop. Andre: "Hvordan ser han ud?". En betjent: "Han er i gule ærmer". Hertil er der at sige, at ingen var i gule ærmer.

 

Efter lidt tid kommer flere betjente ind af døren. De finkæmmer stedet, begge vore etager. Kigger ind i alt, endevender tasker og efterlader dem splittet på gulvet. De render rundt og lyser op med deres lygter, og vækker beboere på må og få. Een anholdes på vores bagtrappe, da han er på vej ind i vores lejemål.

Den anden person sidder ovenpå. To betjente, der hurtigt bliver til flere, går rundt og lyser folk i hovedet, og spørger om der ligger personer bag forhængene. Een betjent henvender sig til K., og beder K. rejse sig og tage tøj på. K. spørger: "Hvorfor det?", og får svaret: "det kan du få at vide senere". K. spørger 3 gange mere, hvad han er anholdt for og går herefter ned på 4.sal for at lede efter en bluse at tage på. Betjentene følger med ned. K. går ind i en tilstødende stue, men får at vide, at han ikke skal gå nogen steder. K. siger: "Hvis ikke jeg er anholdt, skal du lade være med at skubbe og hive i mig", hvorefter betjenten siger "Du har åbenbart ikke forstået et klap". K. gives håndjern på uden yderligere ord.

 

Ingen af dem får at vide, hvad de er sigtet for. De to anholdte placeres i stue og køkken, mens betjentene finkæmmer stedet igen. De anholdte føres ud af vores fordør. Og følgende samtale overhøres af mindst 4 personer. Een betjent siger: "Skal vi ikke prikke een mere ud. Så har vi lidt mere at lave". Den anden betjent siger: "Det kan da være meget sjovt. Hvem skal vi tage?". Og en tredje betjent afslutter: "Jeg synes vi har rigeligt at lave. Skal vi ikke bare komme afsted". De griner og begynder at gå. På deres vej ud vender de endnu en taske på hovedet, så alt indholdet i tasken ryger ud på gulvet. Betjentene spørges igen, hvem de er og hvor de kommer fra. Hertil svares: "Station 3 hører under Nørrebro. Så må I selv gætte". Betjentene går herefter med et: "tak for en god aften"(?!).

 

På stationen oplyses E. om, at han er anholdt pga. udeblivelse fra retsmøde. Og at K. er anholdt pga. brugstyveri af bil. Om hændelsesforløbet i vores gård kan K. tilføje, at det starter ved, at han står og ringer på vores hoveddør nede i gården. Han ser nu en hund komme løbende hen mod ham. K. bliver bange, og da døren samtidigt går op, går han ind i opgangen og lukker døren efter sig. K. går efterfølgende op af trappen, mens hunden glammer i gården.

Det skal tilføjes, at K. 10 timer forinden, af de sociale myndigheder, var blevet henvist hertil uden nogen former for overlevelsesmidler.

Gaderummet/Regnbuen

Nørrebrogade 56, Baghuset 2200 N


Læs gerne papir-udgaven af Fra Incest til Mediehetz,  som kan lånes gratis på Det Kgl. Bibliotek eller lige her:

For første gang læs Nu i flot Super PDF Format
Fra Incest til Medie-hetz  
- af forfatter Troels Peter Schmidt uddannet antipædagog ved Ballerup Fritidspædagog Seminarium - klik her

Hjem

Bekæmp censur!  - Resist Censorship!: