Se 1½ time lang Foredrag på Dansk, på YouTube nuklik påNyeste forskning som kategorisk afviser det universelle incest tabu: Engelsk Introduktion (4 min.), resten på dansk. Engelsk tekst til højre for videobilledet på YouTube findes 3 links: til ægyptologens forlag, hvor bogen kan købes, til bogens indholdsfortegnelse og til de første 24 sider af bogen som alle kan læse fritklik her
For at afspille hele det 1½ time lang foredrag / diskussion automatisk
(i stedet for manuelt én efter én) gå til følgende YouTube side og klik på "Play All" i højre side - for automatisk afspilning gå først til den pågældende YouTube side ved atklikke her
New Research Rejects Universal Incest Taboo: Eng. Intro, Eng. Text Right of Screen; Dansk Foredrag
klik her

 

Psykiateren Kjeld Fruensgaard
blev fængslet i et ½ år
 For mere herom klik på Peter Tudvad

 

Jørgen Lumbye i Information 6. juni 2001
Luther ville henrette jøder

"Jøderne har været vor plage, vor pest og al vor ulykke, og er det fremdeles. Summa: i dem har vi rigtige djævle." skrev den Luther, der lægger navn til Folkejirken

Jørgen Lumbye: "... ikke så lidt af et problem, at man stadig kalder Folkekirken for Luthersk-Evangelisk."  

OBS! 
For hele teksten klik her for arkiv i Informations hjemmeside 


Informations Lørdagskronikken, weekend 26.-27. august:
Ecstasy, snakken og de unge, af lektor i samfundsfag og psykologi Per Clausen: - "Al snak om ecstasy og ungdomslultur domineres af folk, der enten ikke har prøvet det eller er kommet galt afsted. Hvad med lidt vejledning i stedet for kriminalisering og angstkampagne?" Denne kronik er helt i tråd med Jørgen Lumbyes udtalelser - se nedenfor: 

Jeg mener, at der i debatten om "stoffer" også bør diskuteres nogle væsentlige principper om retten til sandfærdige informationer fra det offentlige. Selvom Jørgen Lumbye sikkert opfattes af mange som kontroversiel så mener jeg at han har fat i problemstillinger vi ikke i det lange løb kan komme udenom. F.eks. Statens løgne! Troels Peter Schmidt

Foredrag af Jørgen Lumbye om:
BRUG & MISBRUG
af stoffer 

blev afholdt d. 6. april i

Gaderummet,  Nørrebrogade 56, Baghuset til venstre, 4. sal., kbh. Læs gerne nedenfor om Interview i Weekendavisen: Statens forbud og løgne (Weekendavisen 22.-29.dec.99)

Som appetitvækker og som led i den faglige debat på denne hjemmeside om selvbestemmelse:

Weekendavisen´s interview med Jørgen Lumbye. En underoverskrift: 
"Staten har forbudt de mest gavnlige, bevidsthedspåvirkende stoffer - og tillader til gengæld nogle af de mest farlige og destruktive." (22.-29.dec.99).

 I en hel sides interview med Lumbye afsløres  bl.a. at de flestes opfattelse af at hippietiden var en tid hvor "stoffer" var mere udbredt end i dagens Danmark ikke holder stik:

<<Cand.psych. Jørgen Lumbye [...]: "I dag ser vi et forbrug af disse forbudte stoffer, som er langt mere omfattende end i slutningen af tresserne. Vi befinder os simpelthen i den anden og meget større bølge af udbredelse af psykedeliske stoffer [...]">>.(Weekendavisen 22.-29.dec.99) 

Jørgen Lumbye mener at staten  burde videreformidle sandfærdige oplysninger om bl.a. stoffernes reelle farlighed. Ja, hvad ellers?! spørger jeg. Men Lumbye er godt klar over at staten befinder sig i et vanskeligt dilemma:

Weekendavisen: <<"[...] staten kan jo ikke informere nøgternt og konkret om brugen af ecstasy, når stoffet er forbudt.
 
Jørgen Lumbye: "Jo, det synes jeg, at man burde, men det er rigtigt, at systemet er fanget i en radikal selvmodsigelse, for hvis myndighederne fremlagde reelle, videnskabeligt funderede informationer om cannabis og ecstasy, så ville den naturlige konklusion være, at stofferne ikke burde forbydes. Derfor står staten i en alvorlig valgsituation: Enten at fortsætte med forbud og løgne med stadigt mere katastrofale konsekvenser - eller at tilbyde reel, fordomsfri information og samtidig nødvendigvis ophæve forbuddet.">>

Apropos bogen af cand. psych. Jørgen Lumbye: Brug og misbrug - Vi er alle på stoffer:

En god ven med en årelang tilknytning til bl.a. Galebevægelsen viste mig en bog af cand. psych. Jørgen Lumbye: Brug og misbrug - Vi er alle på stoffer. Og for at stimulere min interesse for emnet slog han op på en side med følgende citat:

"Hvem hjælper os mod vore hjælpere?
Hvem beskytter os mod vore beskyttere?"
Citater af Ronald Laing - antipsykiater; antipsykiatri

Galebevægelsen - antipsykiatri

Lobotomi - psykofarmaka - psykiatri - medicinalindustri.

Læs gerne papir-udgaven af Fra Incest til Mediehetz,  som kan lånes gratis på Det Kgl. Bibliotek eller lige her:

For første gang læs Nu i flot Super PDF Format
Fra Incest til Medie-hetz  
- af forfatter Troels Peter Schmidt uddannet antipædagog ved Ballerup Fritidspædagog Seminarium - klik her

Hjem

Klik her for et interview med Nordisk psykologis anmelder af Children & Sex. Efter min mening giver interviewet den klareste og mest sandfærdig indføring til forståelsen af incest der findes på dansk. Dette skyldes sikkert det faktum at forskningen omtalt i Children & Sex er baseret på de mest stringente forskningsmetoder og må derfor antages er tættest på omstændighederne i det virkelige liv. 

 Den nyeste forskning bekræfter forskningsresultaterne i Children & Sex

Videnskabelig undersøgelse af Child Sex Abuse "forskning"

(Anmeldelsen af den gamle klassiker Children & Sex blev også trykt i Ekstra Bladet d. 26.1.84, men dog i en lidt mindre akademisk udgave.)

Troels Peter Schmidt: At forbyde eller hindre dialog er beslægtet med et totalitært og uetisk tiltag. 

En grønlandsk - skik om moder/barn intimitet og omsorg - en incestlignende skik

Antologi-anmeldelsen er et uddrag fra Nordisk psykologi, jan. 1983 nr. 1. Den nyeste forskning bekræfter forskningsresultaterne i Children & Sex

 

Landsforeningen for bøsser og lesbiske. Forbundet af 1948

Knabrostræde 3 - Postbox 1023 - 1007 København K.

Tlf. 33 13 19 48 - Fax 33 91 03 48

Pressenævnet 26.4.95

Porthusgade 3

1213 København K.

Vedr.: Dagbladet Politikens svar på klage fra Troels Peter Schmidt

Landsforeningen for bøsser og lesbiske, Forbundet af 1948 (LBL) er blevet bekendt med Dagbladet Politikens svar ved chefredaktør Tøger Seidenfaden til Pressenævnet angående klage fra Troels Peter Schmidt.

I chefredaktørens svar af 16.03.95 skriver denne bl.a.: "Således må man formode - og have ret til at skrive - at et medlem af Landsforeningen for bøsser og lesbiske er enten bøsse eller lesbisk uden at skulle redegøre for, hvor

Hjem

 tit, hvor meget og med hvem, disse mennesker dyrker sex.”

I LBL´s vedtægter hedder det: "Som medlem kan optages bøsser, lesbiske og andre, som sympatiserer med foreningens formål". Der er f.eks. eksempler på, at forældre og søskende til bøsser og lesbiske er medlemmer. Landsforeningen er således uenig med chefredaktøren.

I øvrigt er medlemskab af LBL hemmeligt og er som sådant omfattet af privatlivets fred på samme måde som en persons seksualliv.

For god ordens skyld skal det slås fast, at der, efter en landsmødebeslutning i slutningen af firserne, ikke længere er nogen pædofilgruppe under Landsforeningen for bøsser og lesbiske.

Søren Laursen

Landsformand


For flere anmeldelser Klik hér: Bøsse og lesbisk  Radio Rosas -Anmeldelse af Troels Peter Schmidts  

fra Incest til MEDIE-HETZ :

af Lars Michael Thomsen,  Radio Rosa, 7. december 1997

For flere anmeldelser Klik hér:

MEDIER:  Weekendavisen - Leif Blædels

ANMELDELSE AF Troels Peter SchmidtS BOG  fra Incest til MEDIE-HETZ :     

De seksuelle minoriteters forsvarer

af Leif Blædel, Weekendavisen 12. - 17.december 1997: Leif Blædels anmeldelse

For flere anmeldelser Klik hér: Bøsse og lesbisk  Radio Rosas -Anmeldelse af Troels Peter Schmidts  fra Incest til MEDIE-HETZ :

af Lars Michael Thomsen,  Radio Rosa, 7. december 1997

Etymologi og menneskelig adfærd

Læs gerne papir-udgaven af Fra Incest til Mediehetz,  som kan lånes gratis på Det Kgl. Bibliotek eller lige her:

For første gang læs Nu i flot Super PDF Format
Fra Incest til Medie-hetz  
- af forfatter Troels Peter Schmidt uddannet antipædagog ved Ballerup Fritidspædagog Seminarium - klik her

Hjem

Bekæmp censur!  - Resist Censorship!