Se 1½ time lang Foredrag på Dansk, på YouTube nuklik påNyeste forskning som kategorisk afviser det universelle incest tabu: Engelsk Introduktion (4 min.), resten på dansk. Engelsk tekst til højre for videobilledet på YouTube findes 3 links: til ægyptologens forlag, hvor bogen kan købes, til bogens indholdsfortegnelse og til de første 24 sider af bogen som alle kan læse fritklik her
For at afspille hele det 1½ time lang foredrag / diskussion automatisk
(i stedet for manuelt én efter én) gå til følgende YouTube side og klik på "Play All" i højre side - for automatisk afspilning gå først til den pågældende YouTube side ved atklikke her
New Research Rejects Universal Incest Taboo: Eng. Intro, Eng. Text Right of Screen; Dansk Foredrag
klik her

 

Se Bashy Quraishy´s nye home page: 
www.bashy.dk
 

Minoriteterne siger nej til
Den løftede pegefingers pædagogik 

&

Diskriminering i voksenundervisning!

Troels Peter Schmidt
skriver:

I Fra Punjab til Vesterbro, af Bashy Quraishy,  afsløres et væld af - for os danskere af ældre dato - ubehagelige kendsgerninger. På trods af en lang dansk tradition for voksenundervisning er det først indenfor de sidste 10-15 år, at vi "gamle" danskere har indset behovet for en målrettet danskundervisning til de etniske minoriteter. Men desværre har vi været diskriminerende, fordi vi overfor flygtninge og indvandrere indførte den løftede pegefingers pædagogik i voksenundervisning, mens vi overfor alle andre er gået mere og mere væk fra denne forældede undervisningsform og hen i mod en mere fri ånd fra Grundtvigs tid kombineret med en nymodens selvforvaltningspædagogik. Sådan læser i hvert fald jeg Bashy Quraishys afsnit om voksenundervisning. En koncis kritik fra bogen lyder således:

"Mange pakistanere, som i årenes løb har deltaget i undervisning, har gennem de samtaler, jeg har haft med dem, givet udtryk for deres utilfredshed med det herskende indlæringssystem i Danmark. De mener, at:

  • undervisningen ofte er meget teoretisk og abstrakt.

  • muligheden for at kombinere sprogundervisningen med praktiske fag er meget begrænset.

  • muligheden for at kombinere sprogundervisningen med kreative, musiske eller bevægelsesfag ikke er til stede.

  • muligheden for at bruge gæstelærere i undervisningen, når den dækker specifikke områder, skal være mere omfattende.

  • brugen af tolke og kulturformidlere i undervisningen har stor betydning.

  • ekskursioner til institutioner vil skabe positive resultater.

  • undervisningen skal tilrettelægges efter at inddrage deltagernes egne menneskelige, faglige og kulturelle ressourcer.

Indholdet og formen af undervisningen er blevet tilrettelagt af danskere fra starten og frem til i dag. Man har ikke på noget tidspunkt evalueret og ændret undervisningsformen i samarbejde med minoriteterne. Men en ny lovgivning på området er på vej, og erfaringerne er blevet inddraget, så der fremover tages individuelle hensyn." (Side 48-49 i Fra Punjab til Vesterbro.)

Men vi får se - vi gør os nok klog i at holde et skarpt øje hermed - om undervisningen fremover bliver lige så god for minoriteterne som den er for den øvrige befolkning.

Mere om Bashy Quraishy

  Quraishy om mediernes stigmatigsering

Læs gerne papir-udgaven af Fra Incest til Mediehetz,  som kan lånes gratis på Det Kgl. Bibliotek eller lige her:

For første gang læs Nu i flot Super PDF Format
Fra Incest til Medie-hetz  
- af forfatter Troels Peter Schmidt uddannet antipædagog ved Ballerup Fritidspædagog Seminarium - klik her

Hjem

Bekæmp censur!  - Resist Censorship!: