Se 1½ time lang Foredrag på Dansk, på YouTube nuklik påNyeste forskning som kategorisk afviser det universelle incest tabu: Engelsk Introduktion (4 min.), resten på dansk. Engelsk tekst til højre for videobilledet på YouTube findes 3 links: til ægyptologens forlag, hvor bogen kan købes, til bogens indholdsfortegnelse og til de første 24 sider af bogen som alle kan læse fritklik her
For at afspille hele det 1½ time lang foredrag / diskussion automatisk
(i stedet for manuelt én efter én) gå til følgende YouTube side og klik på "Play All" i højre side - for automatisk afspilning gå først til den pågældende YouTube side ved atklikke her
New Research Rejects Universal Incest Taboo: Eng. Intro, Eng. Text Right of Screen; Dansk Foredrag
klik her

 

Vidunderlig kinesisk heksevisdom og heksepoesi
- Boganmeldelse af Troels Peter Schmidt -
Hugo Hørlych Karlsen: Tao Te Ching. Lao Tzu. 96 sider,  ill. 169 kr., med over 40 malerier. Aschehoug

Gendigteren af den gamle Tao Te Ching, Hugo Hørlych Karlsen, mener at indianerne var i besiddelse af en veludviklet åndelig livsvisdom og gode behandlingsmetoder  med urte- og naturmedicin. Men fordi de blev slået ihjel og ikke havde et skriftsprog blev hele deres kultur udryddet.

Noget lignende overgik de europæiske hekse i Middelalderen. De blev brændt på bålet og sammen med deres livskundskaber udslettet af Inkvisitionen. Der var tale om et folkedrab på et "folkestyre" - på en uformynderisk livsstil og livsform.

Hugo Hørlych Karlsens gendigtning er fyldt med taoismens fineste malerier

Klik hér for flere af verdens smukkeste malerier      

Klik hér for flere af verdens smukkeste malerier      

  Det gik bedre for befolkningen i Kina med hensyn til den kinesiske folkevisdom (Tao Te Ching, Forvandlingernes Bog m.fl.) som er beslægtet med "alternativ" medicin (f.eks. akupunktur). Denne folkevisdom  overlevede intakt - i modsætning til Vestens, historisk set, nærmest "nazistiske" udslettelse og folkedrab af alt og alle som ikke var i overensstemmelse med den daværende magtelites interesser og deres "eksperter". Så kontant kan det siges!

Første halvdel af bogen:

  Tao Te Ching er en bog om basal viden, som kan gøre det enkelte menneske selvmyndig. Første halvdel af bogen handler om det enkelte menneskes personlige erfaringer og er en dyb rationel metode  hvorved et menneske kan lære at leve og fungere optimalt - om hvordan individet kan blive et helt menneske, i overensstemmelse med sig selv - med naturen i os og omkring os.

  Bogen handler om en universal viden, som har overlevet i kraft af Kinas tidligt udviklede skriftsprog. I et interview i DR P1 - i foråret - kom Hugo Hørlych Karlsen (H.H.K.) med et eksempel på det almindelige menneskes sunde fornuft i modsætning til ekspertens mangel på samme.

  H.H.K.:  Alle véd at gift som hældes ud på jorden trænger ned til grundvandet. Det véd enhver fordi vi alle har følt og haft fingrene i jorden og véd hvor porøs denne i virkeligheden er. Og når vandet kan komme derned, så siver giften selvfølgelig også ned. Men eksperten mener at jordlagene forhindrer giften i at sive ned til grundvandet. Forklaringen på ekspertens udtalelser er at eksperten ofte er ansat til at varetage bestemte interesser, hvorefter han eller hun overser sine egne personlige erfaringer.

  Troels Peter Schmidt - Efter min mening gør noget lignende sig gældende i denne parallelle sandhed:
Enhver véd f.eks. også at kærlig sexleg er uskadelig. Det véd vi fordi alle leger "doktor-" og sexlege fra en meget tidlig alder. Alligevel mener alt for mange såkaldte eksperter - der ofte plejer deres egne særinteresser - at kærlig seksualitet eller bare sexleg er skadelig!

Anden halvdel af bogen handler om politisk magt

Budskabet til kejseren ( magtens repræsentant i bogen ) er:

At være tilbagetrukken,
At handle uden indgriben.

Som er taoismens mest centrale politiske og, efter min mening, antipædagogiske budskab.

Tao Te Ching er en bog af paradokser

I nævnte udsendelse i DR P1 ridser H.H.K. nogle paradokser op. Første eksempel handler om at bekæmpe uretfærdigheden i samfundet:

Dem der lever for at vende sig imod tvang og undertrykkelse - og dermed dem der sætter sit eget liv på spil - er, trods alt, mere værd end dem der lever for magt og rigdom.

Det andet eksempel handler - stik modsat - om at beskytte sine egne energier:

Den der tager mere vare om sit eget liv og sine egne energier end at beskæftige sig med verdens forhold er netop den man kan betro verdens forhold.

Tao Te Ching handler om sociale forhold samtidig med at den hele tiden kører på hvordan den enkelte selv lever - om hvordan individet, det enkelte menneske i en verden blandt andre, administrerer sine egne energier. 

Bogen handler om

Det der gør os til menneske:

Styrke i svaghed
Storhed i ydmyghed
Kraften i det der ikke er.

H.H.K. mener at bogen er dybt rationel,  fordi de eksistentielle kernepunkter som vi alle skal forholde os til her i livet tages op i bogen. Disse vil jeg overlade læseren til selv at reflektere nærmere over - under og efter læsningen. Bogen er en af de klogeste og smukkeste jeg nogensinde har læst.

Læs gerne papir-udgaven af Fra Incest til Mediehetz,  som kan lånes gratis på Det Kgl. Bibliotek eller lige her:

For første gang læs Nu i flot Super PDF Format
Fra Incest til Medie-hetz  
- af forfatter Troels Peter Schmidt uddannet antipædagog ved Ballerup Fritidspædagog Seminarium - klik her

Hjem

Bekæmp censur!  - Resist Censorship!: