Se 1½ time lang Foredrag på Dansk, på YouTube nuklik påNyeste forskning som kategorisk afviser det universelle incest tabu: Engelsk Introduktion (4 min.), resten på dansk. Engelsk tekst til højre for videobilledet på YouTube findes 3 links: til ægyptologens forlag, hvor bogen kan købes, til bogens indholdsfortegnelse og til de første 24 sider af bogen som alle kan læse fritklik her
For at afspille hele det 1½ time lang foredrag / diskussion automatisk
(i stedet for manuelt én efter én) gå til følgende YouTube side og klik på "Play All" i højre side - for automatisk afspilning gå først til den pågældende YouTube side ved atklikke her
New Research Rejects Universal Incest Taboo: Eng. Intro, Eng. Text Right of Screen; Dansk Foredrag
klik her

 

Denne html side er specielt velegnet til at printe ud!

Det er webredaktøren Peter Schmidts indtryk at:

Den danske stat blåstempler justitsmord

ved ikke at genoptage  VADSTRUPGÅRDSAGEN

Det allernyeste i Vadstrupgårdsagen kan du nu lytte til - Klik på:
Hekse og heksejagt for mere!

Apropos:

PRESSEMEDDELELSE        •     MINORITETSPARTIET

JUSTITSMORD?    VADSTRUPGÅRDSAGEN    MÅ  GENOPTAGES

Seksuelle overgreb mod børn hører til blandt de værste forbrydelser – det samme gør justitsmord, når uskyldige borgere idømmes straffe for overgreb, som det efter saglig vurdering er yderst tvivlsomt, at de har begået. Alt tyder på, at dette er tilfældet     i   Vadstrupgårdsagen , 
hvor en pædagogmedhjælper på tvivlsomt grundlag er blevet dømt for at have forgrebet sig seksuelt på børn. Minoritetspartiet er derfor yderst betænkelig ved, at Den særlige Klageret har afvist en genoptagelse af sagen.

 

Cavling-prisvinderen Leif Blædel har overbevisende afdækket det sandsynlige justitsmord, Vadstrupgårdsagen efter alt at dømme er udtryk for, hvor en ung, mandlig pædagogmedhjælper i 1997-98 er dømt for at have udsat over 20 børn for seksuelle krænkelser på spinkelt, retsligt grundlag.

 

Efter Blædels afdækning i bogen    » Vadstrupgårdsagen: Justitsmord « (1999) erkendte Politikens chefredaktør Tøger Seidenfaden i en boganmeldelse den 31.10.99, at han »på ingen måde kan udelukke, at Leif Blædel har ret«, når han hævder, at en uskyldig var blevet dømt. Der var ingen fysiske beviser, stort set kun børnenes vidneudsagn, efter at være blevet udspurgt af først deres forældre, siden politiet, hvilket efter retssagen kulminerede i ekstremt usandsynlige udsagn om, at børnene skulle være blevet kørt rundt til en række forskellige adresser og udsat for dramatiske ydmygelser og tortur af mange forskellige voksne, skønt ikke ét faktum har kunnet bakke dette op.

 

Tøger Seidenfaden konkluderer: »Sidder den unge pædagogmedhjælper fængslet, stemplet som en afskyvækkende forbryder, fordi et nidkært politi har fremprovokeret en gruppefantasi hos over tyve børn og deres forældre? Der findes faktisk veldokumenterede eksempler fra udlandet på, at sådan noget kan forekomme.«

 

Psykolog Dorthe Berntsen bekræfter dette: »I Danmark tror vi fortsat alt for ukritisk på børns vidneudsagn. Vi har intet lært af de sidste årtiers omfattende forskning i udlandet.« (Weekendavisen, 19.11.99). Dorthe Berntsen er den eneste i Danmark, som forsker i hukommelsespsykologi og børns troværdighed.

 

Ingen kan vide med sikkerhed,  om  Vadstrupgårdsagen er en sådan sag, men det turde stå klart for enhver, at grundlaget for domfældelsen er ekstremt tvivlsomt – den pågældende pædagogmedhjælpers skyld er bestemt ikke hævet over enhver tvivl.

 

Sagen har endvidere medvirket til en overdreven bekymring blandt forældre, som pressen velvilligt har pustet til i en voldsom hetz, så det reelle problem er blæst ud af proportioner. Det er nemlig en kendsgerning, at der ikke består et rimeligt forhold mellem de utallige mediehistorier om pædofile overgreb i børneinstitutionerne og de retslige fakta. En undersøgelse fra Pædagogisk Medhjælper Forbund viser, at ud af 71 anklager mod pædagogmedhjælpere for seksuelle overgreb mod børn, har kun én ført til straf, nemlig Vadstrupgårdsagen, og for Minoritetspartiet er den sag så tvivlsom og principiel, at sagen burde gå om for retssikkerhedens skyld.

 

Der skal ikke herske tvivl om, at Minoritetspartiet finder seksuelt samvær voksne og børn imellem lige så kriminelt som voldtægt. Men der gives ingen undskyldning for at risikere at dømme en uskyldig på så tvivlsomt grundlag, som i Vadstrupgårdsagen..

Se endvidere: www.vadstrupgaard.dk .

MINORITETSPARTIET   /   www.minoritetspartiet.dk

Tilbage til:
Oversigt over Vadstrupgårdsagen