Se 1½ time lang Foredrag på Dansk, på YouTube nuklik påNyeste forskning som kategorisk afviser det universelle incest tabu: Engelsk Introduktion (4 min.), resten på dansk. Engelsk tekst til højre for videobilledet på YouTube findes 3 links: til ægyptologens forlag, hvor bogen kan købes, til bogens indholdsfortegnelse og til de første 24 sider af bogen som alle kan læse fritklik her
For at afspille hele det 1½ time lang foredrag / diskussion automatisk
(i stedet for manuelt én efter én) gå til følgende YouTube side og klik på "Play All" i højre side - for automatisk afspilning gå først til den pågældende YouTube side ved atklikke her
New Research Rejects Universal Incest Taboo: Eng. Intro, Eng. Text Right of Screen; Dansk Foredrag
klik her  

 

Som led i debatten om Danmarks Radio, ytringsfriheden og børns seksualitet bringes her:
Program om børns sexliv stoppet

(Denne helsides artikel i avisen København - journalistens navn fremgår ikke - omtaler nærmere situationen umiddelbart efter Far, må jeg lege med din tissemand? blev udsendt d. 17. august 1982. Dr. phil. Wilhelm von Rosen anmelder udsendelsen. Herudover blev udsendelsen omtalt d. 29/8 i Jyllands-Posten under overskriften "Børneporno - eller sober debat". Heri var en udateret genoptrykning af Jyllands-Postens anmeldelse af udsendelsen med overskriften "Børneporno i Båndværkstedet". Der var omtale i B.T., Politiken, Berlingske Tidende d. 2/9, og d. 3/9 i de kristnes "Idé Politik" under overskriften "Sexuel pædagogik?!", samt d. 16/9 i Handelsskolen nr. 8. - Troels Peter Schmidt.)

Afgørelsen i Radiorådet har skabt tvivl om, hvad Båndværkstedet må lave programmer om. Hvor går grænsen? Ved sex - eller politik?

(Nr. 140, 21-27 oktober 1982, avisen København):

Må almindelige mennesker stadig lave udsendelser til Båndværkstedet om det, de har på hjerte? Eller må de kun, hvis der ikke er tale om særligt følsomme emner? Og hvilke emner er så følsomme?

Er det sex, politik, eller noget helt tredje?

Det er der opstået tvivl om, efter at programdirektør Sven Fugl har stoppet en planlagt genudsendelse af "Far, må jeg lege med din tissemand?" - en udsendelse om børns sexualitet.

Det var meningen, at genudsendelsen skulle være fulgt op af et telefonprogram om det ømtåleligt emne, men hverken genudsendelsen eller debatten bliver til noget.

I udsendelsen fortæller en 24-årig kvinde om sit forhold til en 13-årig dreng, ligesom en voksen mand fortæller om sine forhold til mindreårige.

“Det er mennesker, man normalt ikke hører om i æteren - og i så fald kun for det onde”, siger den ene af udsendelsens to producenter, Bo Michaelsen. Han understreger, at det i forbindelse med udsendelsen blev anført, at seksuelle forhold til mindreårige er ulovlige.

Bo Michaelsen, der er pædagogstuderende, har lavet udsendelsen sammen med en anden pædagogstuderende, Troels Peter Schmidt - simpelthen fordi de fandt emnet væsentligt.

Iflg. Båndværkstedets normale retningslinier hedder det, at "man skal give mulighed for at almindelige mennesker kan lave udsendelse om det, de har på hjerte - osse hvis det drejer sig om en mindretalsgruppe". Producenterne må desuden godt lave en ensidig udsendelse.

"Far, må jeg lege med din tissemand?" blev udsendt første og sidste gang af Kultur- og Samfundsafdelingen i august. Reaktionerne lod ikke vente længe på sig.

Forherliger børnemisbrug

Udsendelsen blev beskyldt for at være ensidig og missionerende, og den skulle desuden have overtrådt de krav om alsidighed, der gælder for Danmarks Radio.

Kristeligt Folkepartis landsformand, F. Kofoed-Svendsen - som desuden sidder i Radiorådet - skrev i en klage til Radiorådet bl.a. at udsendelsen forherligede "nøgneriet" og børnemisbrug og at den "opfordrede til at dyrke forhold til mindreårige". Producenten, Bo Michaelsen, kommenterer anklagerne sådan:

At kalde det børnemisbrug er en smart måde at undgå reel diskussion på. Det har ikke et klap med det at gøre. Vi prøvede simpelthen at skabe debat om et ømtåleligt emne. - Vi har ikke forherliget børnemisbrug, men vi har interviewet en voksen mand, som har haft forhold til mindreårige, og en 24-årig kvinde, som fortæller om sit forhold til en 13- årig dreng. Kvinden fortæller bl.a. at det har kostet hende store spekulationer at ha´ det forhold til drengen.

M.h.t. nøgneriet, så siger vi i udsendelsen, at man skal lære børn at ha´ et naturligt forhold deres kroppe - osse det at være nøgen. Om det kan tages for en forherligelse tvivler jeg på.

Uden grund

Det var meningen, at udsendelsen skulle sendes igen med et efterfølgende telefonprogram. Men det blev aldrig til noget.

Programdirektør, Sven Fugl, stoppede den med følgende begrundelse:

"I nogle afsnit lever udsendelsen hverken i form eller indhold op til de krav, der må stilles til Danmarks Radios udsendelsesvirksomhed".

“Vi har ikke fået at vide hvilke afsnit, det drejer sig om, eller hvad det er for nogle specielle krav, der stilles til udsendelsesvirksomheden, siger den daglige leder i Båndværkstedet”, Jørgen Feder.

"København" har forgæves forsøgt at få fat i programdirektør, Sven Fugl, men han er bortrejst.

I Båndværkstedet finder man Sven Fugls afgørelse urimelig, fordi udsendelsen forsøger at skabe debat om et tabuemne.

“Den ville netop være egnet til genudsendelse, så flere kunne deltage i debatten og specielt, når der var planlagt et telefonprogram efter udsendelsen”, siger Jørgen Feder.

“Har i prøvet at få et mere konkret svar fra Sven Fugl?”

“Nej, fordi det formelt er den afdeling, som har ansvaret - i dette tilfælde Kultur og Samfundsafdelingen - som skal køre sådan en sag.”

Kan ikke genudsendes

Fra Kultur og Samfundsafdelingen kommenterer Knud Vilby sagen således:

“Vi har ikke bedt om en uddybning af kritikken, men vi har spurgt om den kunne genudsendes med ændringer. Svaret var nej. Længere er vi ikke gået med den”, siger Knud Vilby.

“Det er faktisk temmeligt svært at vide, hvordan udsendelserne skal udformes i Båndværkstedet, når nogle emner åbenbart er for følsomme til, at det er tilladt at beskrive dem ensidigt. Så vi har da tænkt os, at fortsætte som før med vores udsendelser.”

Skjulte retningslinier

“Var udsendelsen i strid med Båndværkstedets retningslinier?”

“Nej, det var den naturligvis ikke, så havde vi aldrig bedt Kultur og Samfundsafdelingen om at sende den. - Men det Sven Fugl har gjort er at lægge vægt på mere eller mindre skjulte retningslinier, som jeg ikke kender til.”

“Men alsidighedsprincippet gælder vel osse for Båndværkstedet?”

“Ja, men ikke for den enkelte udsendelse. Ved alsidighed tænker man mere på - bl.a. i Radiorådet - at udsendelserne i Båndværkstedet som helhed skal være alsidige. Hvilket de osse er. Der er altid nogen, som har en anden mening end producenterne, og hvis de vil have den frem, kan de bare henvende sig til os.”

“Har I før oplevet, at en udsendelse pludselig er taget af programmet?”

“I efteråret havde vi en gruppe, som lavede en udsendelse om sanering. Den var planlagt til udsendelse lige før kommunalvalget, men pludselig fik vi at vide, at der er noget som hedder "borgfred". Dvs. at man åbenbart skal lade vælgerne tænke i fred, og ikke gøre visse politikere upopulære. Så den blev først udsendt efter valget.”

“Jeg synes, det er en parallelsag til denne, fordi der uden varsel træder nogle nye retningslinier ind, som vi ikke har kendt før.”

Undtaget fra reglen

Tirsdag d. 12. oktober blev "Far, må jeg lege med din tissemand?" behandlet i Radiorådet, under punktet efterkritik - et punkt, hvor det er normal praksis, at man tager afgørelsen af en sag til efterretning. I denne sag var det programdirektør Sven Fugls afgørelse om at udsendelsen ikke mere måtte sendes, som blev taget til efterretning. De kristelige sammen med Peter Duetoft talte imod udsendelsen. De mente, at emnet var så følsomt, at det burde belyses fra flere sider.

VS og SF forsvarede udsendelsen. Carsten Kyhn fra VS tog fat i højrefløjens argument med at emnet burde belyses fra flere sider. Han gjorde opmærksom på, at publiceringsreglerne er ens for alle udsendelser i Danmarks Radio. Men at det åbenbart er blevet sådan nu, at visse emner er undtaget fra reglen. Carsten Kyhn efterlyste en liste over alle de emner, som er undtaget fra reglen.

“Men han fik naturligvis ikke nogen liste”, siger Jørgen Feder.


Far, må jeg lege med din tissemand? blev udsendt d. 17. august 1982. Dr. phil. Wilhelm von Rosen anmelder udsenelsen.


MEDIER:  Weekendavisen

ANMELDELSE AF  fra Incest til MEDIE-HETZ :     

De seksuelle minoriteters forsvarer

af Leif Blædel, Weekendavisen 12. - 17.december 1997

Læs gerne papir-udgaven af Fra Incest til Mediehetz,  som kan lånes gratis på Det Kgl. Bibliotek eller lige her:

For første gang læs Nu i flot Super PDF Format
Fra Incest til Medie-hetz  
- af forfatter Troels Peter Schmidt uddannet antipædagog ved Ballerup Fritidspædagog Seminarium - klik her


Bøsse og lesbisk  Radio Rosas -Anmeldelse af Troels Peter Schmidts  fra Incest til MEDIE-HETZ :

af Lars Michael Thomsen,  Radio Rosa, 7. december 1997

 • Børn og seksualitet:

  1. Børns seksualittet
  2. Cand.psych. Thore Langfeldt om orgasme som bevidst mål hos børn og unge
  3. Hvor fræk må en børnehave være ... Artikel i Børn & Unge: Om seksualundervisning hos de 5 årige
  4. Seksualoplysnings-sange
  5. Maria Marcus - Forord
  6. Fagfolks vidt forskellige opfattelser
 • Incest:
  1. Bedste fordomsfri og videnskabelig baseret introduktion på dansk
  2. Etymologi
  3. En grønlandsk - incestlignende skik
  4. Oplæg af cand.psych. Jette Bach og cand.psych. Bent Petersen
  5. Seksualoplysnings-sange fra professor overlæge Preben Hertofts bog Den rebelske fugl
  6. 25 undersøgelser af 23 forskere om børn og seksualitet
  7. Interview med filminstruktør, forfatter Christian Braad Thomsen
  8. Incest
  9. Artikler i fagbladet Børn & Unge
  • Pædofili:
  1. Boys on their Contacts with Men 
  2. Pædofili 
  3. Og den stringente forskning
  4. Videnskabelige undersøgelser af dr. Theo Sandfort m.fl
  5. Ny videnskabelig undersøgelse af Child Sex Abuse "forskning"
  • Sexmisbrug:
  1. Skråsikker uenighed - en række undersøgelser af sexmisbrug er tilbagevist som uvidenskabelige, kommentar i Weekendavisen
  2. Ny videnskabelig undersøgelse af Child Sex Abuse "forskning"
  • Sexmisbrugs-sager:
  • Heksejægere og Heksejagt:

  1. Hysteriet breder sig -  kommentar i Information

  2. Professor irettesætter Roskilde Amtssygehus chefpsykolog:

  3. Chefpsykologen Kirsten Moesgaard - en heksejæger?

  4. Stop heksejagten - 10 fagfolk kritiserer Næstved Kommune og Dansk Psykolog Forening.  Fagfolkene kræver stop for heksejagten mod 
   chefpsykolog Bent Petersen.

  5.   Fyret chefpsykolog

   Bent Petersen vandt

   sag mod Næstved Kommune

  6. Panikkens retorik - Politiken Søndag

  7. Psykologformand bør gå - kommentar i Information

  8. Leif Blædel om hetzens berufsverbot - Ekstra Bladets Frontalt

  9. Eksklusion var "nødvendig", mener:

  10. Formand for Dansk Psykolog Forening cand.psych. Johanne Bratbo - anklaget af 10 fagfolk for heksejagt.

  11. Skråsikker uenighed mellem:

  12. Lektor cand.psych. Libby Tata Arcel - en heksejæger?

  13. Cand.psych. Sine Diemar og

  14. Cand.psych. Marianne Gram - heksejægere? Før du svarer læs: Hysteriet breder sig og Skråsikker uenighed. Reflekter godt over spørgsmålene. Jeg har ikke selv et entydigt svar. 

  15. Ombudsmanden ind i sag om fyring af chefpsykolog Bent Petersen

  Apropos: Heksejægeren Chr. IV.