Hjem

Se 1½ time lang Foredrag på Dansk, på YouTube nuklik påNyeste forskning som kategorisk afviser det universelle incest tabu: Engelsk Introduktion (4 min.), resten på dansk. Engelsk tekst til højre for videobilledet på YouTube findes 3 links: til ægyptologens forlag, hvor bogen kan købes, til bogens indholdsfortegnelse og til de første 24 sider af bogen som alle kan læse fritklik her
For at afspille hele det 1½ time lang foredrag / diskussion automatisk
(i stedet for manuelt én efter én) gå til følgende YouTube side og klik på "Play All" i højre side - for automatisk afspilning gå først til den pågældende YouTube side ved atklikke her
New Research Rejects Universal Incest Taboo: Eng. Intro, Eng. Text Right of Screen; Dansk Foredrag
klik her  

 

Vejledning om forsøgsordning:

Vedrørende en forstærket behandlingsindsats over for personer, der er dømt for  seksualforbrydelser

(Lov nr. 274 af 15. april 1997 om ændring af straffeloven, retsplejeloven og lov om udlægning af ånsvageforsorgen og den øvrige særforsorg mv.) Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, September 1997. På bagsiden står der: PK/bl 15/07-97, Retspsykiatrisk Klinik, Blegdamsvej 6B,2., 2200 København N, Tlf: 35 36 03 66, fax: 35 36 13. Du kan få materialet tilsendt gratis!

Ekshibitionisme/voyeurisme         Blottere/kiggere

Pædofili  Incest  - Hvad siger den stringente forskning?

KLIK HER  for at se statens retsinformation eller (www.folketinget.dk).

Fagforeningsdomstole - en kommentar til den verserende debat: Berufsverbot og eksklusion

Bestil bøger Det Kg. Bibliotek

Læs gerne papir-udgaven af Fra Incest til Mediehetz,  som kan lånes gratis på Det Kgl. Bibliotek eller lige her:

For første gang læs Nu i flot Super PDF Format
Fra Incest til Medie-hetz  
- af forfatter Troels Peter Schmidt uddannet antipædagog ved Ballerup Fritidspædagog Seminarium - klik her

Hjem

Bekæmp censur!  - Resist Censorship!: