Se 1½ time lang Foredrag på Dansk, på YouTube nuklik påNyeste forskning som kategorisk afviser det universelle incest tabu: Engelsk Introduktion (4 min.), resten på dansk. Engelsk tekst til højre for videobilledet på YouTube findes 3 links: til ægyptologens forlag, hvor bogen kan købes, til bogens indholdsfortegnelse og til de første 24 sider af bogen som alle kan læse fritklik her
For at afspille hele det 1½ time lang foredrag / diskussion automatisk
(i stedet for manuelt én efter én) gå til følgende YouTube side og klik på "Play All" i højre side - for automatisk afspilning gå først til den pågældende YouTube side ved atklikke her
New Research Rejects Universal Incest Taboo: Eng. Intro, Eng. Text Right of Screen; Dansk Foredrag
klik her

 

Den uforkortede version af nedenstående kommentar i Dagbladet Information ses ved at klikke på: 
De seksuelle og etniske minoriteters fremtid
 
Gensidig integration
Dagbladet Information: d. 16. november 2001
Af PETER SCHMIDT medlem af - the Danish Minority Party´s Committee on Public Transportation - www.minoritetspartiet.dk

Den homoseksuelle minoritet integrerer majoritetens livsform 
– uden at homoseksuelle mister til egen identitet


Integration
De homoseksuelles frigørelseskamp begyndte som en kamp for rettigheder og toppede med en meget ensidig, provokerende offensiv strategi, som alligevel endte med at blive en afbalanceret, gensidig integration af homo- og heteroseksualitet.

Konfrontation
Fra 1948 til 1980‘erne var de danske homoseksuelle bevægelser militante, ofte i konfrontation med politiets arm og stok, og ensidigt krævende accept, respekt og forståelse af egne værdier, til tidsrummet mellem midten af 80‘erne og til i dag, hvor majoritetssamfundets mest eksponerede værdier – inkarnerede i ægteskabet, en af samfundets grundpiller – optages i princippet fuldt ud under betegnelsen ‘det registrerede partnerskab‘.
Begrebet erstatter det tidligere revolutionerende freudianske begreb ‘det polymorft perverse‘, som prægede bevægelserne i lange perioder.
Begrebet ‘gensidig integration‘ skal forstås som bestående af to bestanddele, hvor den første kræver respekt, accept og forståelse af minoritetens egne værdier, hvor disse spredes til og optages i majoritetsamfundet.
Den anden del af begrebet består af minoritetens respekt, accept og forståelse af majoritetssamfundets værdier.
I 1972 var det forbudt for mænd at danse sammen i offentlige etablissementer, såsom dansestederne i Tivoli og det daværende Palmehaven ved Vesterport i København.
Derfor indledte Bøssernes Befrielsesfront nogle protestaktioner i disse år mod danseforbuddet.

Bøssefrigørelsen
Mens BBF udgjorde den pulserende livsnerve bag bøssefrigørelsen, var Forbundet af 1948 (det nuværende Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske) den institutionaliserede del af kampen, der stille og roligt sikrede, at mange af de opnåede resultater ikke gik tabt, og at nogle nye sejre endda stadig kunne opnås.
I dag er mange bøssetræk overtaget af ikke så få almindelige heteroseksuelle. Uden at man opfattes som bøsse, kan alle mænd i dag bære øreringe, gå med neglelak, danse sammen og dyrke analsex.
Det er sket på en sådan måde, at der er tale om frie individuelle valg, ikke noget påtvunget og skubbet ned over hovedet på det heteroseksuelle majoritetssamfund – men via oplysning, der primært tog afsæt i BBF, for derefter at blive fulgt op af Landsforeningen for bøsser og lesbiske.
Gensidig integration betyder, at bøsser og lesbiske også har lært noget af vore heteroseksuelle medborgere:
Faktisk opfatter mange homoseksuelle det registrerede partnerskab – en efterligning af det heteroseksuelle ægteskab – som en af de vigtigste landvindinger overhovedet.

Af PETER SCHMIDT - medlem af the Danish Minority Party´s Committee on Public Transportation - www.minoritetspartiet.dk

Den uforkortede version af nedenstående kommentar ses ved at klikke på: 
De seksuelle og etniske minoriteters fremtid

Læs gerne papir-udgaven af Fra Incest til Mediehetz,  som kan lånes gratis på Det Kgl. Bibliotek eller lige her:

For første gang læs Nu i flot Super PDF Format
Fra Incest til Medie-hetz  
- af forfatter Troels Peter Schmidt uddannet antipædagog ved Ballerup Fritidspædagog Seminarium - klik her

Hjem

Bekæmp censur!  - Resist Censorship!