Se 1½ time lang Foredrag på Dansk, på YouTube nuklik påNyeste forskning som kategorisk afviser det universelle incest tabu: Engelsk Introduktion (4 min.), resten på dansk. Engelsk tekst til højre for videobilledet på YouTube findes 3 links: til ægyptologens forlag, hvor bogen kan købes, til bogens indholdsfortegnelse og til de første 24 sider af bogen som alle kan læse fritklik her
For at afspille hele det 1½ time lang foredrag / diskussion automatisk
(i stedet for manuelt én efter én) gå til følgende YouTube side og klik på "Play All" i højre side - for automatisk afspilning gå først til den pågældende YouTube side ved atklikke her
New Research Rejects Universal Incest Taboo: Eng. Intro, Eng. Text Right of Screen; Dansk Foredrag
klik her

 

En heksejagt imod Islam
- og den mangeårige formand for Kulturcenterets hovedansvar for
   --at heksejagten ikke blev stoppet tidligere

- heksejægerens teknikker overfor muslimer og modstandere af heksejagt

- en modgift mod heksejagt

- fra heksejagtens retorik til begyndende vold

- en underskriftsindsamling imod en modstander af heksejagt
- og imod en muslimsk webmaster

- heksejægeren hænger aggressive trusler op på væggene i
  Kulturcenteret  

af Troels Schmidt, frivillig medarbejder i foreningen Kulturcenteret siden år 2000
”Kulturcenteret” er et pseudonym for det virkeligt eksisterende aktivitetshus.

 

 

Da jeg var i High School i USA forsvarede jeg en dreng mod mobning. Så blev jeg selv udsat for et bombardement af skældsord, dog med det resultat at ham, jeg forsvarede, slap en stund for yderligere mobning. Sådan ca. har mit livsforløb tegnet sig lige siden.

Troels Schmidt

 

Det er mit håb, at disse sider vil bidrage til at mindske omfanget af hetz og heksejagt, idet det allerede er lykkes at indkredse og beskrive en lokal heksejagt imod islam, troende muslimer samt modstandere af hetzen.

Hvis du har lyst, kan du lytte til hekseeksperternes introduktion til heksejagt historisk og aktuelt her på denne side eller du kan gå direkte videre til heksejagten i Kulturcenteret.

En heksejagt kan ramme:

·       En religion

·       En etnisk gruppe

·       Et parti

·       Enkeltpersoner

·       Og andre

 

Lyt evt. til hekseeksperternes tre introduktioner ved at klikke på:

·         Dansk/engelsk indledning ved dr.phil. Gustav Henningsen: (ca. 6 min.)

·         Dansk indledning ved Ph.d. Agner Fog ( ca. 30 sek.)

·         Svensk indledning ved Sara Johnsdotter, forsker, socialantropolog      ved Universitetet i Lund. (ca. 7 min.)

Lyt til mere fra de tre eksperter i panelet
 
Hør en konklusionhekse & heksejagt ved at klikke på:

·         Forsker, Ph.D. Agner Fog´s: (ca. 14 min.)
- forfatter til Cultural Selections, Kluwer Academic Publishers.
Fog skrev nogle stik ord på en flip chart for 
det karakteristiske ved heksejagt. For en uddybning af disse ord lyt til forsker, Ph.D. Agner Fog ved at klikke her:

1. Problem overdrives; 
2. Følelsesbetonet medieomtale;
3. Heksejægere; 
4. Grænser flyder; 
5. Syndebukke; 
6. Hyppige lovændringer. 
7. Almindelige retsprincipper tilsidesættes.

·         Sara Johnsdotter, forsker, socialantropolog ved Universitetet i Lund 
Lyt til Johnsdotter ved at klikke på Johnsdotter:
(ca. 5 min.)
- forfatter til den videnskabelige undersøgelse af
omskæring blandt somaliere i Sverige "Som Gud skapade oss".

·         Gustav Henningsen, forsker, dr. phil.
Lyt til Henningsen i starten og til sidst af lydbåndet 
ved at klikke på:
Gustav Henningsen
(i alt ca. 10 min.) - forfatter til Heksenes advokat, Forlaget Delta.

Heksejagt på en etnisk minoritet:

·         A. F. Dualeh, talsmand for somalierne i Danmark.
Lyt til Dualeh ved at klikke hér på: Dualeh (ca. 24 min.)
 
- udsættes en hel befolkningsgruppe for heksejagt, hvis ja hvorfor? Er det berettigede klager somalierne siger de vil gå til Menneskerettighedsdomstolen med?

Heksejagt på et politisk parti:

·         Rune Engelbreth Larsen.
Hør Engelbreth Larsen ved at klikke på Engelbreth Larsen
(ca. 13 min.) 
- formand for Minoritetspartiet, et parti der har været genstand for en heksejagt.


Heksejagt på en enkeltperson:

·         Signe Hemmingsen.
Hør Hemmingsen ved at klikke hér på Hemmingsen
(ca. 21 min.) 
- tidligere ansat i Centraladministrationen med kyndig og indgående kendskab til Vadstrupgårdsagen.  

   

Heksejagt imod islam og troende muslimer i Kulturcenteret

- alle bogstavforkortelser på personer nedenfor er opdigtede imens heksejægeren for nemhedens skyld blot betegnes som sådan
- heksejægeren styres primært af egne drifter og omverdens kontra-magt

Introduktion til heksejagt og hetz
Den modbydelige heksejagt

- Et eksempel på en heksejagt et eller andet sted i Danmark -

 

Generaliserer man inhumane handlinger ud fra billeder, som i sig selv kan være sande, over på uskyldige muslimske mænd, kvinder og børn, er der tale om løgn. Og man har skabt en heksejagt på uskyldige. Et eksempel herpå er den løgnagtige anklage "Islam er slaveri".  Hermed generaliseres ethvert muslimsk barn, kvinde og mand på denne jord til at identificere sin religion med slaveri. En eklatant løgn af dimensioner som naturligvis afvises da der er tale om respektløse, fornærmende, falske beskyldninger. Endnu mere krænkende og fornærmende er det når en muslim, og os andre, vitterligt må lægge øre til ordene "Fuck din profet!". Herudover hørte jeg løgnen: "Muhammed er pædofil". Og det er formentlig den samme heksejæger der skrev anonymt i en gæstebog, kujonagtigt anonymt, en sjofel og ubegavet trussel, om at stedets webmaster, som har syrisk arabisk kulturel baggrund, skulle finde et andet arbejde! En heksejagt på danske muslimer er udløst. Hvad kan man stille op med det? En hetz eller en heksejagt er til enhver tid totalt uacceptabel. Og den er i øvrigt forbudt ved dansk lov! Skal man anmelde heksejægeren til politiet for overtrædelse af §266b i den danske straffelov? Det mener jeg man seriøst må overveje når en heksejagt finder sted. 

Straffelovens §266b: 
»Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.« Kilde: straffelovens §266b.

Danmark er det eneste land i verden, hvor et manglende opgør med heksejægere og bødler stadig medfører afbrændinger af hekse Sankt Hans Aften.  

I Politikens kronik ”De nye heksejægere”, 10. april 2006, skriver dr.phil. Gustav Henningsen om heksejagtens natur:

 ”Nu som før starter heksejagten med rygter og propaganda om en indre samfundsfjende … [I Kulturcenterets tilfælde starter heksejægeren heksejagten imod islam inspireret af JyllandPostens såkaldte ’Mohammed-tegningerne’, Troels Schmidt.] Gustav Henningsen fortsætter: ”Heksejægeren er som oftest en udefrakommende person … Så længe folk i lokalsamfundet står sammen, kommer det ikke til heksejagt. Heksejagten forudsætter nemlig en slags forræderi, hvor den ene gruppe forråder den anden. … Når heksejægten først er i gang, konstituerer befolkningen sig i to grupper: ’troende’ og ’ikke-troende’. Heksejagten har en selvforstærkende effekt og kan antage sådanne dimensioner, at snart ingen er hævet over mistanke.” Dem og os. Scenen er sat.

I dag hetzer vi imod muslimer og andre grupper og enkeltpersoner, og der er indlysende forskelle på den gang og nu. Dødsstraffen er afskaffet og tortur er (bortset fra isolationsfængsling) forbudt. Alligevel mener jeg, at det er rimeligt at tale om hetz eller heksejagt også i dag. Som frivillig medarbejder i foreningen KULTURCENTERET har jeg oplevet enkeltpersoner hænge en collage og opslag m.m. op inspireret af Jyllands-Postens infamøse tegninger. På collagen stod der: ”Hjælp mig fra islamisk slaveri” og på en af mange andre tegninger halshugger en blodtørstig islamist en uskyldig vesterlænding. Problemet er at disse opslag enten direkte eller indirekte kommer til at generalisere muslimer som noget ekstremt negativt og farligt der skal bekæmpes. Denne stigmatisering bliver ekstrem iøjnefaldende da heksejagten imod islam  finder sted i selve Kulturcenteret, hvis formål og eksistensberettigelse netop er etnisk integration (ikke assimilering). Denne integration er helt afhængig af at muslimer har lyst til at komme ind i Kulturcenteret og at de føler sig velkomne og tryg der.

Heksejagtens psykologiske mekanismer:

Her følger en lille model på nogle psykologiske mekanismer som en heksejæger kan (men ikke nødvendigvis) finde på at anvende og anvendte i Kulturcenterets hetz.

Heksejægernes afgørende våben til at få dig til at gøre som de siger, er frygt, og samtidig din tro på, at du kan drage umiddelbart fordel af en ellers afskyelig handling eller mobning. Måske siger denne model dig noget:

1.) Heksejægeren kan manipulere med dig gennem din frygt for selv at blive beskyldt for noget meget usympatisk eller vederstyggeligt. 
Samtidig med at dette kan ligge i luften kan du blive tilbudt (implicit eller eksplicit) en identitet med den gruppe som heksejægeren tilhører, eller du kan blive fristet til at vælge og eller gøre noget som der bliver forslået.

2.) Heksejægeren kan manipulere med dig til at få dig til at tro, at du vil kunne drage fordel af at gøre som heksejægeren ønsker. Heksejægeren kan måske forføre dig til en rendyrket privat egeninteresse uden hensyn til alles ve og vel. I princippet er der ingen grænser for hvor løgnagtige og bestialske handlinger heksejægeren vil forsøge at få udført. En slags holocaust, stort eller småt.

3.) Endnu en heksejægers teknik:
Af de to grupper som heksejægeren selv har skabt (dem og os) vil den gruppe som heksejægeren selv tilhører ofte finde på at tale et sprog som ingen andre uden for denne gruppe forstår. F.eks. portugisisk, italiensk, fransk osv. Jo flere personer og jo mere retorisk højt råbende eller -talende denne gruppe hoverende fylder rummet med, jo mere vil følelsen af dem og os dominere. Denne teknik lægger op til heksejægerens endelig dom: Heksejagten forudsætter nemlig en slags forræderi, hvor den ene gruppe forråder den anden.

Men heldigvis er det en historisk kendsgerning, at hvis flertallet står sammen så stopper heksejagten her. En teknisk løsning på dette kunne også være, at vi i KULTURCENTERET kræver dansk som hovedsprog enten fordi næsten alle forstår det eller fordi dette hænger sammen med at KULTURCENTERETs eksistensgrundlag bygger på social og etnisk integration - her må vi kunne stille nogle krav til hvilket sprog der skal fylde mest i KULTURCENTERET. Du kan sikkert selv finde på noget andet og mere som kan bidrage til en nedtrapning og afskaffelse af heksejagten i KULTURCENTERET.

(Et forslag til at sikre et minimum af anstændig adfærd i KULTURCENTERET ses nederst eller bagerst i nærværende folder, som tillæg.) 

Psykologisk terror:

4.) En fjerde teknik er skjult psykologisk terror. F.eks. når heksejægeren spiller det sikre ”pædofile kort”. Som bekendt er ”pædofil” noget af det værste man kan kalde et menneske i vor tid. Denne ekstrem ubehagelige og stigmatiserende etikette hviskede heksejægeren nemlig i øret på undertegnede, mens jeg sad foran en computer i pc-rummet og uden vidner.

Ordet ”pædofil” har heksejægeren fundet på min hjemmeside, hvor emnet behandles journalistisk ud fra et forudgående videnskabeligt grundlag. Både undertegnet samt den højt estimerede journalist på Weekendavisen, Leif Blædel, den berømte forfatter, journalist og psykoterapeut Maria Marcus, tidligere formand for Minoritetspartiet, idéhistoriker Rune Engelbreth Larsen m.fl. har alle offentligt i de etablerede medier og på nævnte hjemmeside, bekræftet at det ikke er korrekt at kalde Troels Peter Schmidt for ”pædofil”. Ikke desto mindre påtaler, udbasunerer og insinuerer heksejægeren det alligevel! Hermed demonstreres til fulde, at manden enten ikke kan læse eller så har han en umættelig trang til magt over andre, fuldstændig uden hensyn til hvordan denne magt opnås – alle midler gælder for at nå målet. Manden har også kaldt et kvindeligt bestyrelsesmedlem for ”fucking pædofil”, denne gang dog da formanden for Kulturcenteret stod i nærheden og hørte det. Hun  konfronterede heksejægeren øjeblikkeligt med dette vanvid og krævede ham straks gentage hvad han sagde, som han så ændrede til en ”fucking fascist”! For heksejægeren er ordene ligegyldige så længe de kan dæmonisere hans modstandere.

En person som ikke forhindres i at kalde bestyrelsesmedlemmer samt ganske almindelige medlemmer af KULTURCENTERET ”fucking fascist” og ”fucking pædofil” er i fuld gang med at destruere foreningen. Men hvad gjorde formanden for Kulturcenteret for at stoppe heksejægerens modbydelige adfærd, hvad gjorde han for at stoppe denne udvikling? Og hvad var det heksejægeren egentlig ville?

Først ville heksejægeren producere film og videoer i Kulturcenterets regi. Derefter har han talt meget til daglig med nogle meget unge kvinder med anden etnisk baggrund, der oplyser os om, at han ”burde være leder” i KULTURCENTERET. Senere (18. maj 2006) vil han være webmaster og stærke mistanker, går på at det er denne mand, som har sendt en anonym trussel til vor nuværende muslimsk webmaster om at han snart burde finde et andet arbejde.

Kilde: Mere om heksejagt findes på: Jan Guillou, Heksenes forsvarere, 327 sider. 295 kr. Modtryk
http://www.modtryk.dk/index.phtml?isbnnr=8773947636

Læs gerne Troels Schmidts boganmeldelse af Jan Guillou´s epokegørende værk, ”Heksenes forsvarer”, i Minoritetspartiets Ugebrev: http://www.minoritetspartiet.dk/ugebrev/ugebrev.php?aar=03&uge=14

 

På trods af at et bestyrelsesmedlem, Kulturcenterets webmaster og Troels´ anmodning om indførelse af følgende regler har formanden endnu ikke ville så meget som at drøfte forslaget i bestyrelsen:

Forslag til regler om
Anstændig opførsel i Kulturcenteret

I Kulturcenteret skal vi respektere hinandens religiøse, ateistiske, kulturelle, individuelle og personlige forskelligheder.

I Kulturcenteret skal vi overholde loven:

Også i Kulturcenteret gælder følgende straffelovens §266b: 
»Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.«
Kilde: straffelovens §266b. 

I overensstemmelse med Kulturcenterets vedtægter og formålsparagraf angående social- og etnisk integration:
I Kulturcenteret er Dansk hovedsproget. Med behørig respekt for alle sprog tillades det ikke at nogen sproggruppe opfører sig hoverende og dominerende i forhold til andre, hverken når det er dansk eller andre sprog. 

I Danmark er det almindelig dansk skik, når man taler et andet sprog end dansk, at man med passende mellemrum lige informere andre tilstedeværende, der ikke taler det pågældende sprog, hvad det er man taler om. God gammeldags takt og tone. Dvs. ingen højtråbende, hoverende eller uvenlig gruppedominans, der kan opfattes som truende af andre som ikke tilhører samme sproggruppe. 

Herudover er det i Kulturcenteret nødvendigt at overholde nogle etiske anskuelser om passende adfærd som f.eks.:

Den såkaldte urørlighedszone hos det enkelte menneske skal respekteres. F.eks. er det ikke tilladt at kigge folk over skulderen når de indskriver deres e-mail koder og lignende. Men i det hele taget er krænkelsen af det enkelte menneskes urørlighedszone ikke tilladt. Chikane af enhver art tillades ej heller. Vi bør alle medvirke aktivt til at støtte hinanden i god opførsel, også mht. urørlighedszonen. 

Udokumenterede beskyldninger sidestilles med fornærmende adfærd:

I Kulturcenteret afviser vi derfor alle udokumenterede beskyldninger:
Oprigtig og alvorlig mistanke for hvad som helst der har med Kulturcenteret at gøre bør meldes til KULTURCENTERETs bestyrelse, hvis ikke parterne selv kan finde en løsning, i stedet for at lade dette rygtes og gejles op åbent eller bag ryggen på den anklagede.

Beslægtede med udokumenterede beskyldninger er f.eks. upræcise, insinuerende, perfide og dermed meget følelsesladede skriftlige, grafiske eller mundtlige beskyldninger. I kraft af deres uetiske karakter tillades ej heller denne adfærd og afvises i solidaritet med begrebet anstændig opførsel.

 

 

 

ATTENTION / OBS: 

Heksejægeren som patologisk løgner – måske også overfor sig selv:

 

 

Uddrag fra de frivilliges Nyhedsbrev (e-mail liste):


Heksejægeren:
"Jeg er ikke islamofob." & "Jeg er ikke racist."

 

Troels:
Hvis det var sandt ville man ikke generalisere islam som "slaveri" 

Heksejægeren:
"Jeg er meget sensitiv ..."

Hvis det var sandt ville man ikke krænke med uopfordret billedspam

 

"Jeg er meget sensitiv med at ... mennesker lider"

 

Troels:
Hvis det var sandt ville man ej heller krænke selv et enkelt individs urørlighedszone.

 

1.) Heksejægerens respons når han gribes i løgn:


Dear Troels

jeah... jeah... Im very bad!... just dont forghet to giv us back computers!   :) 
 
NO ESCUSE”

Heksejægeren.

Troels kommentar:
Først siger heksejægeren f.eks.: ”… jeah... jeah... Im very bad!.”  For dernæst at gribe til en hvilken som helst anklage for at undgå at skulle erkende sin løgn. Heksejægeren: ”.. just dont forghet to giv us back computers!   :) NO ESCUSE”

---------------------------

2.) Endnu engang heksejægerens respons når han atter gribes i tilsyneladende patologisk løgn:

Bestyrelsen bad på et tidspunkt heksejægeren om at aflevere en kopi af nøglen til kontoret. Da formanden bad heksejægeren om at give ham nøglen tilbage sagde heksejægeren at den havde han ikke på sig. Men et andet bestyrelsesmedlem havde kort forinden set ham åbne kontoret med sin nøgle og derfor blev hans løgn anfægtet på stedet af det andet bestyrelsesmedlem – lige foran formanden m.fl. Så fik formanden nøglen!
Men hvad gør formanden for at begrænse heksejægerens skadelige indvirkning på Kulturcenetert?

Heksejægerens respons: Han skreg som et vildt dyr og så højt at alle i Kulturcenteret fik et chok!
Troels Schmidts kommentar:
Pr. dato (18. maj 2006) ved jeg ikke hvad mere – hvis overhovedet noget - der kom ud af heksejægerens løgnehistorie.

   

Et nyt udviklingstrin:

Fra heksejagtens retorik til begyndende vold

 

Modstanderen af heksejagt politianmelder heksejægeren og hans to supportere for vold eller medvirken til vold. Redigeret uddrag fra politianmeldelsen:

 

Torsdag d. 11. maj ca. kl. 19.30

M, S, Y, Troels og A holder møde i Kulturcenterets bagerste lokale.

 

Vi kan høre en mand og en kvinde råbe og skrige i gangen udenfor vores dør [iscenesat?]. Jeg spørger de andre om de ved hvem kvinden er. M siger han kender hende, men kan ikke husker hvad hun hedder. På et tidspunkt går Y ud for at sætte sig ind i hvad det handler om. M følger efter (M mener at han selv gik ud før Y). M bliver mødt af heksejægeren der skubber til M, fordi han vil ind til mødet. M holder igen fysisk imod heksejægerens fortsatte skubben. P råber højt lige ind i ansigtet på Y i gangen. Da kvinden får øje på Troels, går hun direkte imod ham udenom M og heksejægeren, lige hen til foran Troels der sidder ned på stolen. Kvinden råber lige ind i ansigtet på Troels: ”Det er dig der har ødelagt Kulturcenteret!” Og så slår hun ham i hovedet med hånden der får hans briller til at flyve gennem luften. Brillerne blev bøjet og noget af overfladen er væk så han skal have hel eller delvis nyt stel.

Efter besøg på skadestuen mærker Troels ømhed der hvor han blev slået, men heldigvis er der ikke på hospitalet konstateret anden fysisk skade end den her nævnte ømhed. Til gengæld føler Troels meget stærkt at hans værdighed er blevet krænket.

 

Troels ringer til politiet umiddelbart herefter og forklarer at han er indespærret i Kulturcenterets bagerste lokale og er bange for at komme ud imens heksejægeren og hans kvindelig supporter P står udenfor i lokalet.

Politiet kommer.

Efter at have talt med politiet og når modstanderne af heksejagt skal ud af hoveddøren med politiet, må de gå forbi P og heksejægeren, så er det at P stormer hen imod Troels og stopper op lige foran ham – Troels føler at selv foran politiet kunne P finde på at slå ud efter Troels.  Herefter når Troels vil forbi heksejægeren, stiller denne sig op og blokerer således at Troels ikke uden videre kan komme forbi. Troels vælger så at vente og gå samlet med politiet ud af døren. Troels er overbevist om at havde politiet ikke været der så havde både heksejægeren og P samt Ps mand, G slået Troels. G bevægede sig nemlig ligeledes truende på det tidspunkt, da P tog afsæt mod Troels.

 

Da Troels er bange for at han fremover ville kunne blive overfaldet af heksejægeren, P og G i og udenfor Kulturcenteret kræver Troels at disse tre personer får mindst 6 måneders karantæne fra Kulturcenteret.

 

------------------------------------------

Redigeret uddrag:

Den 14. maj 2006

Formand
Kulturcenteret  

Krav om karantæne af to brugere af Kulturcenteret

Kære formand

IT-gruppen holdt møde i Kulturcenteret torsdag den 11.maj kl. 19:00

Til stede var Troels, M, S, Y samt en gæst A

Mødet foregik i det bageste lille rum, som var låst indefra, da vi ikke ønskede at blive forstyrret. Da mødet var ca. ½ time gammelt, blev mødet unødigt forstyrret, først af banken på døren, senere af højtråbende stemmer som ”blev ved”. Efter en tid med generende støj udenfor døren, sagde M til Troels: ”Jeg åbner lige døren og dæmper gemytterne lidt, så vi kan få fred og ro til at fortsætte vores møde”. M åbnede, stillede sig i døren, hvor først heksejægeren ikke ville respektere at M sagde (meget tydeligt og klart) at han ikke skulle gå ind i rummet. Da M fysisk stillede sig i døren og spærrede vejen og fysisk prøvede at holde heksejægeren ude, respekterede heksejægeren heller ikke dette kraftige signal, idet han tvang sig forbi M.

P havde stået i gangen og råbt Y lige i hovedet. Herefter går P hen til M og råber ham lige ind i ansigtet (bandeord af værste skuffe, som ikke sømmer sig at gengive skriftligt samt nogle budskaber af anden art, men det huskes ikke lige hvad de omhandlede). Da M ikke ville finde sig i at blive råbt og skreget lige ind i ansigtet, gav han igen af samme mønt (dog u. bandeord). Efter en stund med råben og skrigen, trængte P også ind møderummet, og gik uden nogen provokation resolut hen til den siddende Troels og smak ham en på hovedet, så hans briller blev ødelagt.

De to uønskede og indtrængende personer, heksejægeren og P forlod rummet og afsatsen lige udenfor rummet, vi låste døren og ringede efter politiet, som kom til stede ca. 15 min. senere. Troels har anmeldt P for vold til både skadestuen og til politiet med krav og erstatning for ødelagte briller. Troels kræver at P/og eller bestyrelsen betaler brille-reparationsregningen.

På baggrund af ovenstående, stiller IT-gruppen et helt rimeligt krav, at bestyrelsen giver heksejægeren og P karantæne i 6 måneder, hvor de ikke må komme i Kulturcenteret. I øvrigt kan oplyses at ingen i IT-gruppen fremover vil samarbejde med eller være i arbejdsgruppe med de to personer.

Med venlig hilsen
IT-gruppen

 

Heksejægerens respons på politianmeldelsen:

 

Heksejægeren er begyndt (17. maj 2006) at indsamle underskrifter til støtte for at Kulturcenterets muslimske webmaster skal fyres så heksejægeren selv eller en af hans supporters kan overtage jobbet, men også imod Troels, en modstander af heksejagt.

 

Endnu et angreb på islam, som kun vil få en muslim i Kulturcenteret til at føle sig uvelkommen:
Heksejægeren

hænger aggressive trusler op på væggen i Kulturcenteret som f.eks.

"We don´t forget", der kan få en muslim i Kulturcenteret til at føle sig utryg:

 

En gammel kone sagde en gang: 

"Hvordan kan man føre dialog
når man har skræmt samtalepartneren væk?"

Livet er for kort til surmuleri,
Ha´ en smuk dag alle sammen

 

 

 

Følelsernes dominans i en heksejagt – og formandens støtte til heksejagten:

Frivillig møde d. 8. juni 2006:

Kulturcenterets IT-gruppens repræsentant M spurgte formanden L om han ville imødekomme IT-gruppens krav om at give P og heksejægeren karantæne, pga. deres forstyrrelse af dets møde og vold imod et af gruppens medlemmer. Sidstnævnte er anmeldt til politiet. Formanden sagde nej og M udvandrede dermed i protest. Herefter spurgte frivillig K mindst 5 gange indtil formanden blev tvunget til at svare på spørgsmålet: Vil du tage stilling til spørgsmålet om hvad man vil gøre når der er vold i Kulturcenteret på det først kommende bestyrelsesmøde? … lang pause, typisk tøvende … med et langt om længe ”Ja”. 

Men formanden har aldrig selv taget initiativ til at stoppe heksejægeren. Da bestyrelsen på et meget sent tidspunkt vedtager 3 måneders karantæne for P og heksejægeren sker det udelukkende fordi P, venner og Troels beder alle om at lægge pres på formanden for at få vedtaget karantæne så Troels kan droppe politianmeldelsen imod P.

På selve nærværende frivilligmøde forsvarede formanden tværtimod Ps voldelige overfald på Troels således: Formanden om overfaldet: ”Det svarer til at konen i et ægteskab pirrer manden i årevis, hvorefter manden på et eller anden tidspunkt reagere med at slå konen.” Med denne bemærkning har formanden givet udtryk for at volden er forståelig og acceptabel i sin forening, især på baggrund af sin manglende evne til at handle og f.eks. indføre sanktioner.

Som en begrundelse for at undlade at give heksejægeren karantæne sagde formanden: ”Hvis vi skulle give karantæne til alle dem som taler grimt og bagtaler hinanden så skulle vi give alle karantæne.” Hermed bagatelliser formanden heksejægerens fælles optræden med P og heksejægerens voldelige skubben til M til blot et ”tale grimt om hinanden”, og med formandens udenoms svar til Troels, implicit om hvorfor man ikke skal give heksejægeren karantæne, giver formanden udtryk for at heksejægerens og Ps vold er acceptabel i sin forening – dvs. både at skubbe og med at anvende fysiske håndslag med materiel skade, Troels briller, til følge f.eks.. Den mangeårige formand for Kulturcenteret har vist sin aktive støtte til heksejagten, selvom denne støtte var indirekte i form af, at lægge afstand til, forsøg på at latterliggøre og ved at fremføre kritik imod Troels, en af de frivillige som gjorde hvad han kunne for at stoppe heksejagten imod islam.

Heksejægeren og supporters forsøg på hemmelig underskrift indsamling mislykkes

På frivilligmødet d. 8. juni 2006 sagde J at da heksejægeren, P og G forsøgte at indsamle underskrifter til fordel for P (der havde fremført modbydelige beskyldninger imod Troels), så truede disse tre personer hæmningsløst og med hvad som helst J for at få J til at skrive under imod Troels, f.eks. med at udbrede at J skulle være alkoholiker m.m..

K havde flere uger tidligere fortalt at de falske beskyldninger imod Troels gik på at Troels skulle være pædofil, selvom den falske anklage på det kraftigste benægtes af Troels og i medierne af mindst fire forskellige kendte kulturpersonligheder og på Troels hjemmeside.

Frivillig medarbejder C sagde på samme møde at P aldrig har slået Troels, som gør C til en af heksejægerens svoren supporters. Denne sikkert bevidste løgn fra hendes side fastholder C trods det faktum at der er 5 vidner der siger det modsatte, samt at P selv indrømmer at have slået Troels! At dette kan påstås i ramme alvor siger en hel del om følelsernes dominans i en heksejagt.

Desværre viser alt dette at selv formanden for Kulturcenteret  deltog i heksejagten imod islam, selvom om denne var indirekte – han kritiseret derimod direkte Troels for at kræve karantæne imod heksejægeren og hans supportere.

 

  

Klik på: Troels Peter Schmidts Ugebrev Heksejagt

Klik på: Troels Peters anmeldelse af Heksenes forsvarere, af Jan Guillou

Kriterier for deltagelse i panelet var at man på egen krop havde oplevet heksemobning, heksejagt, justitsmord, mediehetz eller var stedfortræder for en der har haft en sådan oplevelse. At man er ekspert i sådanne fænomener, har med jura at gøre eller anden relevant fagområde.

Klik på: den 2 timer lang udsendelse klik på:
http://www.just-well.dk/somvad.htm

 

Hjem