Se 1½ time lang Foredrag på Dansk, på YouTube nuklik påNyeste forskning som kategorisk afviser det universelle incest tabu: Engelsk Introduktion (4 min.), resten på dansk. Engelsk tekst til højre for videobilledet på YouTube findes 3 links: til ægyptologens forlag, hvor bogen kan købes, til bogens indholdsfortegnelse og til de første 24 sider af bogen som alle kan læse fritklik her
For at afspille hele det 1½ time lang foredrag / diskussion automatisk
(i stedet for manuelt én efter én) gå til følgende YouTube side og klik på "Play All" i højre side - for automatisk afspilning gå først til den pågældende YouTube side ved atklikke her
New Research Rejects Universal Incest Taboo: Eng. Intro, Eng. Text Right of Screen; Dansk Foredrag
klik her  

 

Dagbladet Informations kioskbasker-kampagne imod somalierne i Danmark fik tilsyneladende ikke tilfredsstillet avisens behov for heksejagt, men bidrager nu 
til en jagt på en ikke-kriminel for
ening: Klik på:

Mænd og kvinder i strålende solskin

Arr.: Afholdt onsdag den 9. april 2003
Hekseforum:
Klik på
Peter Schmidts anmeldelse af 
Heksenes forsvarere, 
af Jan Guillou
Crimen Exceptum
- eller hekse & heksejagt


- somalierne går til modangreb/Signe Hemmingsen om Vadstrupgårdsagen.
Du kan også læse om
Hekse & heksejagt under det grønne nedenfor.
Og du kan lytte til Kulturcaféens Internet Radio:
For at lytte kan du downloade gratis streamingprogram ved evt. at klikke på: Winamp; Macintosh; eller Linux. Herefter:

Arr.: Afholdt onsdag den 9. april 2003
Hekseforum:
Klik evt. også på
Troels Peter Schmidts anmeldelse af Jan Guillous
Heksenes forsvarere

Crimen Exceptum

- er det latinske udtryk for særlove, dvs. undtagelser fra almindelig retspraksis. Det er et af de ældste og en af flere grundlæggende retsprincipper i betegnelsen heksejagt. For en konklusion på nærværende eksperters opfattelse af heksejagt fænomenet klik på:
Konklusion

Lyt til dr.phil. Gustav Henningsen og andre hekseeksperter ved at klikke her

Nedenfor kan du se og høre flere former for heksejagt behandlet, bl.a.:
Dansk heksejagt på Somalierne & Vadstrupgård ansat
- somalierne går til modangreb/Signe Hemmingsen om Vadstrupgårdsagen.
Du kan også læse om Hekse & heksejagt under det grønne nedenfor.
Du vil kunne høre Internet Radio, hvis du har et program på din computer som f.eks. følgende: 
Hør tre introduktioner til Hekse & heksejagt ved at klikke på:

Hør alle oplæg af Hekse & heksejagt en efter en ved at klikke på:

 • Alle paneldeltagerne Google Streaming (ca. 1 time 48 min.) 
  Rækkefølgen af talerne på lydbåndet er: Gustav Henningsen, Agner Fog, Sara Johnsdotter, A. F. Dualeh, Rune Engelbreth Larsen, Signe Hemmingsen, Troels Peter Schmidt, Sara Johnsdotter, Agner Fog og Gustav Henningsen.

Hør en konklusionHekse & heksejagt ved at  klikke på:

 • Forsker, Ph.D. Agner Fog´s: Google Streaming (ca. 14 min.)
  - forfatter til Cultural Selection, Kluwer Academic Publishers.
  Fog skrev nogle stik ord på en flip chart for 
  det karakteristiske ved heksejagt:
  1. Problem overdrives; 
  2. Følelsesbetonet medieomtale;
  3. Heksejægere; 
  4. Grænser flyder; 
  5. Syndebukke; 
  6. Hyppige lovændringer;
  7. Almindelige retsprincipper tilsidesættes.

Du kan også høre deltagerne enkeltvis hér på denne hjemmeside over Internettet. Altså nu kan du klikke på paneldeltagernes navne nedenfor hvor dér står klik og hør. Der er mere end 2 timer oplæg/debat.:

Lyt til hver enkelt person i panelet:
Tre heksejagteksperter:

 • A. F. Dualeh, talsmand for somalierne i Danmark.
  Lyt til Dualeh ved at klikke hér på: Dualeh (Google Streaming  ca. 24 min.)
   
  - udsættes en hel befolkningsgruppe for heksejagt, hvis ja hvorfor? Er det berettigede klager somalierne gik til Menneskerettighedsdomstolen med?

 • Signe Hemmingsen.
  Hør Hemmingsen ved at klikke hér på
  Hemmingsen (ca. 21 min.) 
  - tidligere ansat i Centraladministrationen med kyndig og indgående kendskab til Vadstrupgårdsagen.

 • Rune Engelbreth Larsen.
  Hør Engelbreth Larsen ved at klikke på
  Engelbreth Larsen (Google Streaming ca. 13 min.) 
  - tidligere formand for Minoritetspartiet, et parti der har været genstand for en heksejagt.

 • Troels Peter Schmidt.
  Hør Schmidt ved at klikke på
  Schmidt: (ca. 10 min.)
  - læs også Schmidts ugebrev om heksejagt
  - nævning i 4 år ved Østre Landsret og tidligere medlem af Minoritetspartiets hovedbestyrelse samt forfatter til fra Incest til medie-hetz og hele og FRIE børn, begge bøger fra Forlaget Attika
  - Schmidt forpurrede ihærdige forsøg på heksemobning fra sit eget fagforbund BUPL. Fagforeningen heksemobbede Schmidt fordi han offentliggjorde forskningsresultater som forbundet ikke brød sig om og fordi han offentliggjorde et ønske om at ville diskutere spørgsmålet: Er opdragelse nødvendig? Måske har han nogle gode råd til hvad vi kan gøre når vi udsættes for heksejagt eller heksemobning.

- Heksejagt forbudt ved lov? & Grænser for fri presse?

Klik på: Troels Peter Schmidts Ugebrev Heksejagt

Klik på: Troels Peters anmeldelse af Heksenes forsvarere, af Jan Guillou

Somalierne går til modangreb

- er der grænser for pressefrihed, lovbeføjelser & afviklingen af retssikkerheden?

 

En høring/debataften
Paneldeltagerne kom med oplæg om konkrete tilfælde af heksejagt - ca. 10 min. hver efterfulgt af en kortfilm. Herefter forsøgte hekseeksperterne at definere begreberne heks & heksejagt, historisk og aktuelt. Justitsminister Lene Espersen ofrede dansk retstradition ved at indføre en udansk lov øremærket somaliske indvandrere.  På baggrund heraf stillede intervieweren spørgsmålene til panelet:

Hvad mener vi om justitsministerens lovforslag?  Hvordan skal ny lovgivning imod heksejagt se ud, hvis vi skal gøre os håb om at kunne begrænse heksejagt mest muligt? Heksejagt forbudt ved lov?  & Grænser for fri presse? Eller, hvis vi ikke skal have ny lovgivning på området, hvad kan vi så gøre for at mindske antallet og omfanget af heksejagt?

Torsdag den 10. april 2003 havde  A. F. Dualeh, talsmand for somalierne i Danmark, foretræde for Retsudvalget i Folketinget. På ovenstående møde havde han allerede, dagen før, afsløret hvad han sagde til Retsudvalget dagen efter.

Der var åben debat mellem publikum og panel.

Kriterier for deltagelse i panelet var at man på egen krop havde oplevet heksemobning, heksejagt, justitsmord, mediehetz eller var stedfortræder for en der har haft en sådan oplevelse. At man er ekspert i sådanne fænomener, har med jura at gøre eller anden relevant fagområde.

Gratis entré

Alle var velkomne!

Læs gerne papir-udgaven af Fra Incest til Mediehetz,  som kan lånes gratis på Det Kgl. Bibliotek eller lige her:

For første gang læs Nu i flot Super PDF Format
Fra Incest til Medie-hetz  
- af forfatter Troels Peter Schmidt uddannet antipædagog ved Ballerup Fritidspædagog Seminarium - klik her

Hjem

Bekæmp censur!  - Resist Censorship!