Se 1½ time lang Foredrag på Dansk, på YouTube nuklik påNyeste forskning som kategorisk afviser det universelle incest tabu: Engelsk Introduktion (4 min.), resten på dansk. Engelsk tekst til højre for videobilledet på YouTube findes 3 links: til ægyptologens forlag, hvor bogen kan købes, til bogens indholdsfortegnelse og til de første 24 sider af bogen som alle kan læse fritklik her
For at afspille hele det 1½ time lang foredrag / diskussion automatisk
(i stedet for manuelt én efter én) gå til følgende YouTube side og klik på "Play All" i højre side - for automatisk afspilning gå først til den pågældende YouTube side ved atklikke her
New Research Rejects Universal Incest Taboo: Eng. Intro, Eng. Text Right of Screen; Dansk Foredrag
klik her

 

Heksejagt:& heksejægere

Dagbladet Informations nyeste heksejagt: Klik på
Mænd og kvinder i strålende solskin

Peter Schmidt dementerer 
Marie Andergrens heksejagt

Fyns Stiftstidende & Børn & Unge

12.07.02:

PRESSEMEDDELELSE MINORITETSPARTIET

HEKSEJAGT PÅ MINORITETSPARTIET

Journalist Marie Andergren genoptager den absurde heksejagt på
Minoritetspartiet, som andre medier allerede har luftet både sidste og
forrige år i agurketiden ved at mistænkeliggøre hovedbestyrelsesmedlem Peter Schmidt og stemple ham som »pædofilisympatisør«.
............

Minoritetspartiet er vant til at blive stemplet af politikere og
meningsdannere, som søger at mistænkeliggøre et parti, der stik imod det
herskende politiske klima tillader sig at gå ind for et multikulturelt
samfund med konsekvent antidiskrimination - men de tre Stiftstidenders
journalist, Marie Andergren hører til i den tunge ende af de
sensationalistiske agurkejournalister. Hendes ekstremt tendentiøse artikel i
flere af dagens aviser fra Det Berlingske Hus er indlysende politisk
bestillingsarbejde, der er produceret på den underlødige måde, hvor utallige
udtalelser behændigt udelades, mens indirekte citater og manipulationer
rodes sammen under en tilpas hysterisk overskrift.

Peter Schmidt: »JEG ER IKKE 'PÆDOFILISYMPATISØR' ELLER FORTALER FOR NOGEN SOM HELST SEKSUEL PRAKSIS.«

Medlem af Minoritetspartiets hovedbestyrelse, Peter Schmidt udtaler: »Jeg er
ikke en 'pædofili-sympatisør' eller fortaler for nogen som helst seksuel
praksis. I mine bøger og alle andre steder giver jeg derimod udtryk for, at
enhver har ret til at diskutere videnskabelige undersøgelser på en saglig,
rationel og fordomsfri måde. Med hensyn til en forståelse af menneskets
seksualitet bygger opfattelsen i mine bøger på saglige og anerkendte
undersøgelser. Hvis ikke dette var tilfældet ville professor Preben Hertoft
naturligvis aldrig have anmeldt Hele og FRIE børn med respekt og sympati i
februar 1993 i Politiken. I øvrigt har den højt respekterede terapeut og
forfatter Maria Marcus skrevet selve forordet til bogen. Og hun er ingen
fortaler for pædofili. Det er derfor helt hen i vejret, at hævde, at jeg i
mine bøger eller andetsteds er fortaler for pædofili eller
'pædofilisympatisør'. Men retten til at tale åbent og seriøst - også om
kontroversielle emner - burde være en kendsgerning, der ikke fordrer
yderligere argumentation.«

Minoritetspartiets politik på området er fuldstændig klar og fremgår af
vores politiske program, hvor det hedder: »Det skal fastholdes, at seksuel
omgang børn og voksne imellem skal være forbudt og betragtes som
voldtægt.« (s. 23).

Peter Schmidt har pga. tidligere manipulationer med hans udtalelser i bl.a.
B.T. og den intensive klapjagt på hans person ikke længere lyst til at
udtale sig til sensationalistiske journalister, medmindre det foregår på
skrift og med garanti for loyal gengivelse af hans synspunkter.

MINORITETSPARTIET ER IMOD PARTIEKSKLUSION

I artiklen undrer programchef i Red Barnet, Niels Hjordal sig over, at
Minoritetspartiet ikke ekskluderer et navngivent medlem, der bl.a. har været
engageret i spørgsmålet om seksuelle minoriteters rettigheder og forhold.
Men Minoritetspartiet har valgt som princip ikke at kunne ekskludere noget
medlem!

Vi ser det som et nødvendigt værn imod ensretning, at medlemmer og mindretal
i partiet ikke er underlagt en »partidisciplin«, hvor man skal »bankes på
plads«, når ens samvittighed byder én at mene noget andet end partilinien.
Den enkeltes samvittighed går således til enhver tid forud for
partidisciplinen. Der er således i princippet plads til alle i
Minoritetspartiet, men vi følger naturligvis den humanistiske kurs, der er
udstukket i partiets program, hvor det som nævnt også understreges, at
seksuel omgang børn og voksne imellem skal være forbudt.

MINORITETSPARTIET / www.minoritetspartiet.dk

Tilbage til starten