Se 1½ time lang Foredrag på Dansk, på YouTube nuklik påNyeste forskning som kategorisk afviser det universelle incest tabu: Engelsk Introduktion (4 min.), resten på dansk. Engelsk tekst til højre for videobilledet på YouTube findes 3 links: til ægyptologens forlag, hvor bogen kan købes, til bogens indholdsfortegnelse og til de første 24 sider af bogen som alle kan læse fritklik her
For at afspille hele det 1½ time lang foredrag / diskussion automatisk
(i stedet for manuelt én efter én) gå til følgende YouTube side og klik på "Play All" i højre side - for automatisk afspilning gå først til den pågældende YouTube side ved atklikke her
New Research Rejects Universal Incest Taboo: Eng. Intro, Eng. Text Right of Screen; Dansk Foredrag
klik her

 

 

Forskellen på
SF, Enhedslisten
og
Minoritetspartiet:

 

Her er hvad jeg oplever som de væsentligste forskelle på MP og SF/EHL:

Minoritetspartiet og SF/Enhedslisten afviger fra hinanden på afgørende punkter, eftersom SF/Enhedslisten er socialistiske partier, mens Minoritetspartiet er et humanistisk, ikke-socialistisk parti. Vi i Minoritetspartiet mener f.eks. ikke, at en marxistisk inspireret, kultur-evolutionistisk historieopfattelse, ifølge hvilken "religion er opium for folket" er hensigtsmæssig som udgangspunkt i den multikulturelle og multireligiøse samfundsudvikling i dag, og vi mener heller ikke, at hammer og segl er hensigtsmæssigt som symbol i kampen for lighed og frihed, fordi så megen grusomhed er begået i netop dette symbols skygge i det tyvende århundrede.

Minoritetspartiet ser ikke samfundsudviklingen gennem "klassekampens" prisme og dennes særstilling af "arbejderen" eller "arbejderbevægelsen" som en specielt fremtrædende eller specielt undertrykt "klasse" i det enogtyvende århundredes Danmark. Tværtimod er den overdrevne fokus på "arbejderen" en hæmsko for en aktiv kamp mod tvangsaktiveringen, fordi tvangsaktiveringen såvel som "arbejderbevægelsen" overeksponerer arbejdet og derved nedvurderer den arbejdsfri. Her er hvad jeg mener er nogle mere konkrete forskelle (se også  Minoritetspartiets program):

1) Minoritetspartiet går ind for en betingelsesløs borgerløn til alle
samfundsborgere, SF/Enhedslisten er imod. Jævnfø
r: Norge vil indføre borgerløn.

2) Minoritetspartiet går ind for færre tvangsfjernelser, mens det er mit indtryk at  SF/Enhedslisten går ind for flere.

3) Minoritetspartiet er imod, at man skal kunne fratage indvandreres
statsborgerskab med tilbagevirkende kraft, mens jeg mener at SF er for. Kilde: SFs
udlændingeordfører, Knud Erik Hansen: »Principielt er SF tilhænger af, at en
sådan fratagelse skal kunne finde sted.« (Politiken, august 2001).

4) Minoritetspartiet går i modsætning til SF/Enhedslisten ind for videre
rammer i forhold til nødværgeparagrafren og mener, at den krænkede part for
enhver type overgreb skal have indflydelse på strafudmålingen inden for et
af dommeren fastsat strafmaksimum.

5) Minoritetspartiet er imod dansk krigsdeltagelse uden for dansk jord, jeg mener at SF er for (stemte bl.a. for at sende korvet til styrkerne, der fører krig mod Afghanistan).

6) Minoritetspartiet mener i modsætning til SF, at de fire danske forbehold over for Maastricht-traktaten langtfra er tilstrækkelige for at kunne tilslutte sig dette EU-grundlag.

7) Minoritetspartiet vil i modsætning til SF/Enhedlisten aldrig pege på en socialdemokratisk regering eller statsminister, hvis denne inkluderer ministre som Poul Nyrup Rasmussen, Frank Jensen og Karen Jespersen, der hører til den deciderede antihumanistiske fløj i dansk politik.

Peter Schmidt

Send dine kommentarer til:

Boganmeldelser:
  1. Ny gammelbog - Tao Te Ching
  2. Ny bog af Agner Fog, Ph.D. Cultural Selection
  3. Af Karin Lützens nyeste bog  Byen tæmmes
  4. Preben Hertoft anmelder hele og Frie børn
  5. Maria Marcus - Forord
  6. Leif Blædel anmelder fra Incest til MEDIE-HETZ 
  7. Søren Brunbechs skandaløse "lektørudtalelse"

 

Læs gerne papir-udgaven af Fra Incest til Mediehetz,  som kan lånes gratis på Det Kgl. Bibliotek eller lige her:

For første gang læs Nu i flot Super PDF Format
Fra Incest til Medie-hetz  
- af forfatter Troels Peter Schmidt uddannet antipædagog ved Ballerup Fritidspædagog Seminarium - klik her

Bekæmp censur!  - Resist Censorship!:

Hjem

Bekæmp censur!  - Resist Censorship!