Se 1½ time lang Foredrag på Dansk, på YouTube nuklik påNyeste forskning som kategorisk afviser det universelle incest tabu: Engelsk Introduktion (4 min.), resten på dansk. Engelsk tekst til højre for videobilledet på YouTube findes 3 links: til ægyptologens forlag, hvor bogen kan købes, til bogens indholdsfortegnelse og til de første 24 sider af bogen som alle kan læse fritklik her
For at afspille hele det 1½ time lang foredrag / diskussion automatisk
(i stedet for manuelt én efter én) gå til følgende YouTube side og klik på "Play All" i højre side - for automatisk afspilning gå først til den pågældende YouTube side ved atklikke her
New Research Rejects Universal Incest Taboo: Eng. Intro, Eng. Text Right of Screen; Dansk Foredrag
klik her

 

Klik her og se naturistfotos  
Click on Photo of Naturist Schmidt Click on the photo to the left !

and 
watch video 
of 

Naturist, cultural activist and author Troels Schmidt demonstrate here on video:

The Grey Panthers Naturist Qi Gong

If you wish to join this naturist movement then contact Schmidt at: http://www.just-well.dk 

The video is 24 minutes long
- download waiting time depends on the speed of your Internet connection - be patient, you won´t regret...  

Qi Gong Naturist Troels Peter Schmidt skriver om

----------------------------------------------------------------------------------------------

Politikens Tøger Seidenfaden

- en både sympatisk naturist, men også en chefredaktør der desværre selv krænker ytringsfriheden:

Mange naturister er blevet vældig glade for en bestemt side ved vor nudist-kollega ved Politiken. Citat fra dagbladet Information: >>"Den nøgne sandhed": I dagbladet Politiken argumenterer chefredaktør Tøger Seidenfaden - i en meget lang artikel - for nøgenbadning, som han er en ivrig dyrker af. Her nøjes vi med et portrætfoto.<< 

(Omtalt i dagbladet Information, 7/8-1997, red.) Jeg synes dette henviser til en meget fin og sympatisk side ved Seidenfaden. Samtidig forsvarer chefredaktøren sin avis´ ret til at anvende medie-hets metoden og deltage i heksejagt! - som beskrevet i Fra Incest til medie-hetz.

 Troels Peter Schmidt.)

Politikens Tøger Seidenfaden har også forsvaret sin avis´ ret til at deltage i en heksejagt mod forfatteren af fra Incest til MEDIE-HETZ. Bogen er en dokumentation af en chefredaktørs lemfældige og ukritiske holdning til mediernes stempling af undertegnede som pædofil. At dette kan komme fra en ansvarlig overordnet på "Den levende avis" er både chokerende og tankevækkende - ikke mindst denne persons arrogante holdning i sit forsvar af medie-hetz metoden.

fra INCEST til MEDIE-HETZ er også en bog om voksen/barn seksuelle oplevelser, ikke om alt hvad der har med emnet at gøre, men om bl.a. den mest fortiede side ved f.eks. incest og pædofili. Denne kontroversielle del har jeg offentliggjort gennem snart mange år i form af faglige beskrivelser som danner baggrund for mine holdninger. Dele af bogen kan anvendes som et ekstra hjælpemiddel til at vurdere et barns eller et ungt menneskes eventuelle behov for hjælp eller støtte. Derfor er bogen også udgivet med henblik på lærer- og pædagogstuderende, professionelle der arbejder med børn og unge - og især forældre. Jeg tror det er en nødvendighed, at vi åbent verbaliserer tabuer for herigennem at opnå større viden og ikke mindst bedre at kunne håndtere den viden, vi har. 

Da Pressenævnet har blåstemplet Politikens heksejagt er denne bog sendt til samtlige medlemmer af Folketinget med henblik på at ændre Pressenævnets juridiske grundlag.

Paradoksalt  nok er den største hindring for ytringsfrihed medierne selv. Det er ofte medierne, som nægter den enkelte borger at tage til genmæle - udøver censur. Det må være således, at den almindelige borger får lettere adgang til genmæle i medierne, og især sådan at tilfælde af falsk etikettering af personer ikke fremover vil kunne finde sted, uden at vedkommende i det mindste selv har kunnet komme til orde.

Når nævnet (Pressenævnet, webred.) giver medierne medhold i sådanne sager er der tale om en tragedie for ytringsfriheden. Staten, hvorunder nævnet hører, bærer således det overordnede ansvar for denne krænkelse. Alt magt stammer fra vores billeder af hinanden, sagde den franske filosof og historiker Michel Foucault. Helt overordnet handler bogen (fra Incest til MEDIE-HETZ) om de menneskebilleder vi allesammen på godt og ondt konstant benytter os af. Hvad er det for billeder vi har af hinanden når vi bruger ord som bøsse, pædofil, neger, eller kvinde? Eller begreber som menneske, seksualitet eller barndom. F.eks. har der altid været børn, men "barndommen" har kun været almen i Vesteuropa i omtrent 400 år - alle begreber udvikler og afvikler sig uafbrudt.

I mine øjne er såvel barndom som seksualitet en del af paradigmet mennesket - konstrueret igennem historien også af videnskaben. I dag er der et nyt menneskebillede under opsejling, som hovedsagelig opbygges af protest- og alternative bevægelser. Mennesket har alt i sig, også muligheden for at blive et helt og FRIT væsen, som kan vælge hvad det vil, og hvilke identiteter det vil påtage sig. Hvilke egenskaber og psykiske komponenter mennesket ønsker at overtage fra en gruppe eller enkeltpersoner og indlejre i sin personlighed bliver en væsentlig del, tror jeg, af det nye i fremtidens menneskebilleder. Kombineret med behovet for, at vi ikke slår hinanden ihjel, bliver den eneste realistiske overlevelsesstrategi at udøve respekt for hinandens egenart. Heri ligger der også en chance for de minoriteter, og den minoritetsadfærd, der i dag holdes nede, i nogle tilfælde endda af lovgivningen.

Forfatteren af fra INCEST til MEDIE-HETZ

Til toppen af siden

Læs gerne papir-udgaven af Fra Incest til Mediehetz,  som kan lånes gratis på Det Kgl. Bibliotek eller lige her:

For første gang læs Nu i flot Super PDF Format
Fra Incest til Medie-hetz 
- af forfatter Troels Peter Schmidt uddannet antipædagog ved Ballerup Fritidspædagog Seminarium - klik her

Hjem

Bekæmp censur!  - Resist Censorship!: