Se 1½ time lang Foredrag på Dansk, på YouTube nuklik påNyeste forskning som kategorisk afviser det universelle incest tabu: Engelsk Introduktion (4 min.), resten på dansk. Engelsk tekst til højre for videobilledet på YouTube findes 3 links: til ægyptologens forlag, hvor bogen kan købes, til bogens indholdsfortegnelse og til de første 24 sider af bogen som alle kan læse fritklik her
For at afspille hele det 1½ time lang foredrag / diskussion automatisk
(i stedet for manuelt én efter én) gå til følgende YouTube side og klik på "Play All" i højre side - for automatisk afspilning gå først til den pågældende YouTube side ved atklikke her
New Research Rejects Universal Incest Taboo: Eng. Intro, Eng. Text Right of Screen; Dansk Foredrag
klik her  

 

Efter en dag på Strøget i København skrev jeg:

The Danish Myth ............... Den danske myte


Hjem


 

A human river ............... En flod af mennesker

Tortive and errant ............... snurrende og vildfarende

In bunte colors of Tivoli ............... klædt i en regnbue af farver fra Tivoli

Gushes down The Walking Street ............... strømmer ned ad Strøget

Fastidious Danes effeminate ............... Kræsne danskere udstråler blidhed

A seeming and screaming ............... en tilsyneladende og skrigende

Paradoxical bliss; ............... paradoksal (lyk)salighed;

Life's paradise is this ............... livets paradis er denne

The Danish myth ............... den danske myte

 

On any and every day of Spring ............... På en hvilken som helst forårsdag

You can see on the Pedestrian's Only Street ............... kan du på Gågaden se

A yellow flow of bright voluptuous skirts ............... en gul strøm af nordiske Afroditers

Of Northern Aphrodites sparkle ............... vellystigt strålende skørter

Across their covered and sought for ............... funkle henover deres tildækkede

Cattegat-mother-of-pearl ............... Kattegat og dets eftertragtede perlemor

 

Life's heritage, as in ancient Greece ............... Livets arv, som i det antikke Grækenland

And the wintering of Hannibal at Capua ............... og hos Hannibal's overvintring i Capua

Lives near at hand ............... lever overskuelig og mæt

Near the sea, in every ............... tæt på havet, i enhver

Delectable pearl of the sea who lets herself ............... liflig perlemor som tillader sig

Taste your sweet fruit ............... at smage din sødladne frugt

The launching of you into her ............... Søsætningen af dig ind i hendes

Warm Baltic Sea ............... varme Østersøiske Hav

How they stay so young and gay ............... Hvordan de forbliver så unge og muntre

A paradox it seems to me ............... virker paradoksalt på mig

Along the river's side ............... Langs flodens flanke

Way over to the right ............... helt over mod højre banke

Another solitary individual ............... flyder endnu en ener

Flows to the pinnacle of man's delight; ............... mod spidsen af menneskenes fryd;

Her bunte colors of Tivoli ............... hendes regnbue af Tivolis farver

Tantalize the ruffians bristle hair turned down ............... pirrer bøllens stive hår der forvandles til dun

The many girls who appear ............... De mange piger der dukker op

Present no fear to him who knows ............... indgyder ingen frygt i ham som ved

That not a one will him escape ............... at ikke en eneste vil undgå ham

His white swan's plunge ............... Hans hvide svanes spring

Into their feather garden down ............... ind i deres have af fjer og dun

Their sweet fountain cups ............... deres søde springvands kopper

To his drink will play ............... til hans drikkeri vil lege

The dive into their fleeting foil ............... Dykningen ned i deres flygtige folie

The culminating joy ............... den kulminerende glæde

To stimulate ............... for at stimulere

An Id'ean climb for more ............... id'ets erobring af kærlighed

A blessed, immortal, Scandinavian joy ............... en velsignet, udødelig, skandinavisk herlighed

 

These are kind, descendent ............... Disse er venlige ansigter af

Viking countenances ............... vikingeefterkommere

Unvailing a slight reluctance ............... som afslører en vag tilbageholdenhed

To grasp an unassuming love of life ............... mod at gribe fat i en direkte livskærlighed

They think it's modesty ............... De tror det er beskedenhed

That keeps them right! ............... der holder dem på rette vej!

Their indescriminate love ............... Deres vilkårlige kærlighed -

A seeming paradox to me ............... et tilsyneladende paradoks synes jeg -

Appears to fill them ............... med en rødmende og fræk

With an ambiguous shame............... tvetydig skam

While floating below their conscious threshold ............... mens under deres bevidstheds tærskel

Every Dane worships wholesale ............... flyder enhver danskers engros tilbedelse

Total love, to each ............... af grænseløs kærlighed til alle

In the world-wide, social mosaic ............... i den verdensomspændende sociale mosaik

(NOTE: 216-215 f.Kr. "A Study of History", Arnold Toynbee, s. 108-111, Dell Publishing Co., Inc, Laurel Ed. 1965. Ifølge Toynbee blev Hannibal´s hær så demoraliseret efter blot en vinters ophold i Capua, at hæren aldrig blev den samme igen. Capua var en by, som ikke ville slås, men hellere invitere nye besættelsesmagter til at smide gamle ud, når capuaerne blev trætte af de gsmle herskere. Livet i Capua var alt for let, mente mange. Derfor demoraliseringen af besættelsesmagtee.)

I årene 1964-70 levede jeg fire steder i København: i Kannibalen - dvs. Universitetets cafeteria, i Studenterforeningen, i Pilegården - sidstnævnte var et populært træfpunkt i Pilestræde. Det fjerde sted var dér, hvor jeg nu engang befandt mig på det pågældende tidspunkt. (Uddrag: "fra Incest til MEDIE-HETZ" -  Efter en dag på Strøget i 1966 i København)

I glimt: unikke kærester og måske fælles træk

I årene 1964-1970 levede jeg fire steder i hovedstaden: i Kannibalen - Universitetets Cafeteria, i Studenterforeningen, i Pilegården - sidstnævnte var et populært træfpunkt i Pilestræde. Det fjerde sted var dér, hvor jeg nu engang befandt mig på det pågældende tidspunkt. Det var som om jeg skulle indhente det forsømte fra min tid i det puritanske USA.

Jeg mødte mange dejlige mennesker på Kannibalen i denne tid. Den danske myte var og er ikke kun myte. Jeg elskede, at være sammen, snakke sammen med mange kvinder. Det var ikke kun et knald og færdig. Med Anne dyrkede jeg Bergmans film, hørte al slags musik, gik til Slotskirkens koncerter, elskede ofte i Rosengården, hvor min amerikanske ven, Larry Moelgard og jeg, delte en et-værelses som kontor og bollerum.

Jeg tror at noget af det jeg fik bekræftet i disse år var at Anaïs Nin tog fejl; "et kærlighedsforhold dør aldrig en naturlig død", skrev hun engang, men jeg mener nu, ægte kærlighed efterlader langt fra altid hævnlyst og bitterhed, for mig har den ofte været så intens og overvælende at den ikke ville eller kunne være ondskabsfuld eller sågar slå ihjel. Når en forelskelse ebber ud kan det også bare slutte uden vold. Jeg har den dag i dag et godt forhold til de fleste af dem som jeg har været sammen med.

Et socio-erotisk kulturpalads

Et andet sted hvor jeg dyrkede praktisk livsfilosofi i disse år var i Studenterforeningen, som lå på hjørnet af Studiestræde og H.C. Andersens Boulevard. Foruden at være et kulturpolitisk aktivitetscenter var dette ungdomsmiljø, i mine øjne, også et veritabelt socio-erotisk kulturpalads - hér hørte og så jeg den tidligere amerikanske professor og nu afdøde græske politiker Andreas Papandréou, nazi-jægeren Simon Wiesenthal og mange flere holde foredrag. Jethro Tull og utallige andre kendte bands spillede her, ofte på flere etager samtidig. Et for mig i dag ukendt pop blues-band er måske betegnende for stemningen hér hver weekend:

 

The Student Club

 

Studenterforeningen

     
On the Student Club's top dance floor   På Studenterforeningens øverste dansegulv
Stands a long table with a burned-out   står et langt bord med en udbrændt
Candle stub   stump stearinlys
Portending the closing hour like a clock   som varsel om lukketidens uomstødelighed
It's three a.m. Sunday morning   klokken er tre søndag nat
A young man, whom we shall call Peter   en ung mand, som vi kan kalde Peter,
Sits at the table I have just described   sidder ved bordet jeg netop har beskrevet
     
Beyond two tables to his left   Forbi to borde på hans venstre side
Stands, let's call him "The Hermit";   står, lad os kalde ham "The Hermit",
A pop-blues singer and his band   en pop-blues sanger og hans band
Swaying over his congregation of dancers   svajende henover forsamlingens dansere
Like a primative priest   som en besat præst
     
A few people, all under twenty-five   Nogle få mennesker, alle under femogtyve
Are scattered haphazardly about the tables   er spredt tilfældigt rundt om bordene
While rhytmically the bands' blasting volume   mens bandets øredøvende volumen rytmisk
Screams and pumps   skriger og pumper
A monotonous and hypnotizing joy   en monoton og hypnotiserende fryd
To the panting couples on the floor   til de pustende par på dansegulvet
Tightly up against one another   tæt op ad hinanden
Dancing vertically;   dansende lodret;
With descending and rising movements   med ned- og opadgående bevægelser
And a yellow jet of light   og en gul lysstråle
Beaming down from the balcony heights   stirrer ned fra balkonens højder
Dissecting the thick-swelling   dissekerende den tæt-opsvulmede
Steam-like smoke   dampagtige røg
Radiates something vicious and sensual   udstråler noget vildt og sensuelt
Pouring over the dancers   væltende udover de dansende
Stomping licentiously   i vellystigt tramp
Rubbing against one another   gnider de sig mod hinanden
Indescriminately   helt vilkårligt
While some mother-of-pearl seems to   mens en eller anden perlemor åbenbart
Keep them at the altar's feet   holder dem fast ved alterets fødder
Dancing and sqirming ecstatically   dansende og vridende ekstatisk
     
Swing to me baby   Baby swing med mig
Push me high   gør mig høj
Hear me call'n   hør mig kalde
Here's where I'm at   det er her jeg er
     
Pump to the band   Pump til musikken
Sing for more   syng og få mere
We are here to enjoy   vi er til for at nyde
An ever greater climb for more   og vi vil stadig ha' mere
     

Vibeke

Her mødte jeg mange vidunderlige kvinder, en af de første som jeg flyttede sammen med var den senere uddannede pædagog Vibeke. Ingen af de kvinder jeg flyttede sammen med havde børn. Vibeke og jeg boede sammen i to år. Hun var den første kæreste, som førte mig ind i det pædagogiske miljø og helt præcist var det Vibeke der introducerede mig til A.S. Neills Summerhill. En opfølgning på glæden ved at læse denne bog fik jeg desværre aldrig senere som pædagogstuderende, og det har undret mig lige siden. På Ballerup seminariet blev jeg faktisk frarådet at besøge Summerhill med denne begrundelse: De marxistisk orienterede lærere ved Glocksee-skolen i Hanover i Vest Tyskland, vidste alt om Summerhill, men Summerhill vidste ikke noget om Glocksee. Og derfor skulle jeg hellere besøge Glocksee-skolen. Som jeg i øvrigt gjorde op til flere gange. Denne er nemlig stadig en estimeret fri skole, hvor børnene bestemmer stort set alt selv. Men underligt er det, at af alt det materiale jeg har læst om denne skole har der næsten ikke været noget om børn og seksualitet. Det er som om Freud aldrig har eksisteret.


A. S. Neill´s Summerhill School

"hele og FRIE børn

og "fra Incest til MEDIE-HETZ"

Hvad mener de om Troels Peter Schmidt?

Troels Peter Schmidts biografi kort fortalt

Apropos:

Fagforeningsdomstole - en kommentar til den verserende debat:

Berufsverbot og eksklusion