Se 1½ time lang Foredrag på Dansk, på YouTube nuklik påNyeste forskning som kategorisk afviser det universelle incest tabu: Engelsk Introduktion (4 min.), resten på dansk. Engelsk tekst til højre for videobilledet på YouTube findes 3 links: til ægyptologens forlag, hvor bogen kan købes, til bogens indholdsfortegnelse og til de første 24 sider af bogen som alle kan læse fritklik her
For at afspille hele det 1½ time lang foredrag / diskussion automatisk
(i stedet for manuelt én efter én) gå til følgende YouTube side og klik på "Play All" i højre side - for automatisk afspilning gå først til den pågældende YouTube side ved atklikke her
New Research Rejects Universal Incest Taboo: Eng. Intro, Eng. Text Right of Screen; Dansk Foredrag
klik her

 

Som led i debatten om store personligheder og til ære for og mindet om
Kærlighedens forkæmper

bringes nogle citater fra 
Dagbladet
Information. Overskriften:
Hvor der er kærlighed, dér er Gud

Harald Søbye - præst og oprører,
 - en selvbiografi anmeldt af Erik Thygesen i dagbladet Information d. 24/12-96:

 “Harald Søbye er - hvad enten man nu bryder sig om hans virke eller ej - i hvert fald et fænomen.... Søbye har til og med deltaget i to markante oprør. Det første - ritualtvangen i folkekirken - førte i 1964 til, at han blev fyret fra sit embede som sognepræst i Bloustrød. Det andet - et oprør mod lovgivernes og folkekirkens ægteskabsregler - førte til, at han år før reglerne om registreret partnerskab blev indført, forestod vielser af homoseksuelle mænd og kvinder. [...]

Politisk radikaliseret
  Under besættelsen var Søbye præst i Gullev ved Bjerringebro - de sidste måneder før kapitulationen levede både han og Gunhild under jorden, i hver sit skjul.

  I 1948 blev Søbye præst i Bloustrød, og dermed  også for det daværende  Sjælsmark kaserne. Og det måtte gå galt.

  Søbye selv blev i disse år politisk radikaliseret. Han støttede de nye  ikke-parlamentariske bevægelser, bl.a. Gruppe 61 (den tids <Rebel> eller "autonome", han prædikede for dem og for landevejsriddere ved møder på Bloustrød Kro. Han lavede indsamlinger til Nelson Mandela i sin kirke og prædikede ved politiske demonstrationer. Da han også nægtede at bede for kongehuset ved afslutningen af højmessen, blev han indklaget for kirkeministeriet og - i sidste ende - fyret. Kirkeministeren var Bodil Koch, som ellers havde ry for stor tolerance og selv havde udvist stort politisk mod.

Det passede heller ikke de kristne officerer fra Sjælsmark, at Søbye allerede dengang havde fattet sympati for de homoseksuelles sag. Han gik i clinch med kirkefolk og andre, som deltog i jagten på bøsser og lesbiske, og gik ganske opsigtsvækkende i kødet på Kresten Helveg Petersen, også han ellers kendt for stor tolerance, som havde advaret mod at søge ansættelse i folkeskolen."

  Hans kone "Gunhild tog en uddannelse som sygehjælper og fik arbejde på sygehuset i Hillerød. Harald Søbye blev arbejdsmand, chauffør, portør på et plejehjem. Først i 1994 - som 86-årig - fik han gennem kirke- og finansministerierne tilkendt fuld pension.

Unikt kirkesyn
  Søbyes kristendom er ikke indviklet og ikke for teoretikere: <Hvor der er kærlighed, dér er Gud>; Gud og Jesus er utrætteligt på de fattiges og de  udstødtes side; Luther og lutheranismen virker i modsat retning - til opbygning af magt og institutioner og hierarkier; stat og kirke må af samme grund skilles ad; kirken skal være fri og oprørsk.

Hans kristendom og kirkesyn er unikt - i hvert fald indenfor dansk teologisk tradition.

  Blandt ikke-teologer, såkaldt almindelige mennesker, er der mange, der tænker og oplever som han - hvad enten  de kender  til hans forkyndelse eller ej. Alene af den grund ville det være en god idé om også masser af præster og medlemmer af menighedsråd læste hans selvbiografi."

Harald Søbye: Præst og oprører, 160 s., kr. 250, Eget Forlag


Mindeord i dagbladet Politiken d. 25. februar 2000

Af Allan Anarchos, Kærlighedspartiet, om Harald Søbye, 91 år:

<<"
Harald, du skal være præst", sådan lød pludselig en stemme for en ung bondedreng ved navn Harald Søbye, som måtte sætte sig ned i grøftekanten for at sunde sig.

  Præst blev han, sognepræst i den danske folkekirke. Sin kone, den rødhårede finske Gunhild, så han en dag på Dr. Louises Bro I København - og fulgte efter hende; han var da endnu teologistuderende, og hans bedste ven var en anden stud. theol., Eilif Krogager. Sammen udforskede de Københavns virkelighed.

  I 1944 var det Gunhild, som sagde til Harald, at de skulle gå aktivt ind i frihedskampen, og det gjorde de så, bl.a. ved at huse  en faldskærmsmand og ved at hjælpe Churchhillgruppen på flugt fra tugthuset i Horsens. Til sidst måtte de gå under jorden.

  Efter krigen var han et politisk menneske med sin egen overbevisning. Han mente, også ud fra reel viden, at kristendommen var en direkte forløber for socialismen, at Jesus var den første socialist, som befalede næstekærlighed.

  Fra prædikestole i Blovstrød og Lillerød og som feltpræst på kasernerne i Blovstrød, Sandholm og Sjælsmark talte han imod oprustningen, militarisme og krig.

  Han udelod kongehuset i forbønnen. Det store flertal i sognet støttede ham, indtil han blev fyret af kirkeminister Bodil Koch.

  Harald Søbye bisættes i dag fra Blovstrød Kirke kl. 10:30. Der er sammenkomst kl. 16-17i Folkets Hus på Stengade i København.">>


- Uddrag fra min bog Medie-hez:

Jeg fortryder ikke mit liv”, - sagde den eks-prostituerede Jackie Siwens i Femina nr. 31-1996 i en 9-sider lang TEMA-FEMINA over “DEN SKJULTE PROSTITUTION”. Anledningen var det nye lovforslag om prostitution, der endnu ikke havde været til første behandling i Folketinget. Jackie Siwens var bl.a. den kvinde, der tog initiativet til en ny lov om “kvindens ældste erhverv”. For dette og andet socialt arbejde modtog Siewens Kærlighedsprisen af det daværende Kærlighedsparti på Fremskridtspartiets kontor inde på Christiansborg, hvor pastor Harald Søbye overrakte hende denne. Det var op til kommunalvalget i København i 1993. Kærlighedspartiet var opstillet, men blev desværre ikke repræsenteret i Borgerrepræsentationen. I dag er Siewens og mange flere i gang med at stifte et nyt parti - AKTIVE PENSIONISTER - som ventes at opstille til folketingsvalg i 1998. Ved overrækkelse af Kærlighedsprisen på Christiansborg delte jeg min sang om prostitution ud - Escort Sangen om luderparret Sascha og Børn - (trykt i Preben Hertofts bog Den rebelske fugl) til de tilstedeværende - tilegnet Jackie Siwens og Kærlighedspartiet. Til “Kærlighedspartiets” valgmøde i Skt. Pederstræde, hvor jeg spillede sangen, var det mig en stor glæde at bl.a. Aksel Axgil, grundlæggeren af Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske var tilstede.


I november 1993 blev Escort Sangen uddelt på skrift til de tilstedeværende på Fremskridtspartiets kontor på Christiansborg da Jackie Siwens fik overbragt “Kærlighedsprisen” af pastor Harald Søbye og “Kærlighedspartiet”. Op til Kommunevalget i København, november 1993, blev denne sunget af undertegnede til Kærlighedspartiets valgmøde i Studiestræde, hvor Drag Queens og andre optrådte. Senere, i 1995, trykte Danmarks eneste professor i sexologi dr. med. Preben Hertoft, sangen i sin dengang nyudkomne bog “Den rebelske fugl””. Og i 1996/97 sang jeg Escort Sangen på Strøget i København til støtte for et nyt lovforslag om at lovliggøre prostitution. Denne lov bliver sikkert vedtaget i 1997/98. Det var rart, at mange forbipasserende på Strøget syntes godt om sangen til støtte for en bedre lovgivning på området


Som optakt til kommunalvalget i København i 1993 og til Kærlighedspartiets valgmøde i Skt. Pederstræde, hvor jeg sang og spillede nedenstående Escort Sangen, var det mig en stor glæde at bl.a. Axel Axgil stifteren af Landsforeningen for bøsser og lesbiske var tilstede:

Escort Sangen

Mel.: Jamaica Farewell (calypso)

Tekst af Troels Peter Schmidt

Sasha og Bjørn vil ud til fler´

Derfor er det godt at du ringer hér

Nu skal du hør' hva' de tilbyder

For det er det bedste du kan få i byen

Refræn:

Du kan få græsk og fransk

og blidt og hårdt

Bjørn og Sasha ka' det hele natten

og liderligt frækt, pikant

Escort parat til dig og ham

Hvis du vil ha' dem i sengen der


Frihed og frækhed er de til

Du må gøre lige hvad du vil

Mennesker der er af kød og blod

Har jo ret til at bolle med hvem de vil

Refræn


Sasha og Bjørn er jo lige som dig

Men de ligner faktisk også mig

Ludere og transere og mange fler´

Er jo repræsenteret ved alle os hér

Refræn:

For flere sange fra Preben Hertofts bog "Den rebelske fugle" klik på::

Sange fra professor, overlæge Preben Hertofts bog "Den rebelske fugl"    

Læs gerne papir-udgaven af Fra Incest til Mediehetz,  som kan lånes gratis på Det Kgl. Bibliotek eller lige her:

For første gang læs Nu i flot Super PDF Format
Fra Incest til Medie-hetz  
- af forfatter Troels Peter Schmidt uddannet antipædagog ved Ballerup Fritidspædagog Seminarium - klik her


Hjem

Bekæmp censur!  - Resist Censorship!:

Skriv til Just-Well ved at klikke på "Hjem" nedenfor og Lån "Fra incest til medie-hetz" gratis på Det Kgl. Bibliotek: