Se 1½ time lang Foredrag på Dansk, på YouTube nuklik påNyeste forskning som kategorisk afviser det universelle incest tabu: Engelsk Introduktion (4 min.), resten på dansk. Engelsk tekst til højre for videobilledet på YouTube findes 3 links: til ægyptologens forlag, hvor bogen kan købes, til bogens indholdsfortegnelse og til de første 24 sider af bogen som alle kan læse fritklik her
For at afspille hele det 1½ time lang foredrag / diskussion automatisk
(i stedet for manuelt én efter én) gå til følgende YouTube side og klik på "Play All" i højre side - for automatisk afspilning gå først til den pågældende YouTube side ved atklikke her
New Research Rejects Universal Incest Taboo: Eng. Intro, Eng. Text Right of Screen; Dansk Foredrag
klik her

 

Denne Internet Avis
vil holde alle mennesker orienteret om de vigtigste bestræbelser i samfundet - lokalt og globalt - på alles ret til at udøve selvbestemmelse i egne anliggender sålænge disse ikke er til skade for dem selv eller andre. Ingen af de omtalte personer eller grupper på denne site har noget som helst med hinanden at gøre - hver omtalte person eller gruppe giver udelukkende udtryk for sin egen person eller gruppe og intet andet - det siger sig selv.    
Mere om denne site:

Denne site
Hjemmesiden

 

Et eksempel på en værdig kamp som kan inspirere til flere ungdomshuse

Ungdomshuset blev 19 år  i 2001:

Til alles orientering har Mugge sendt denne site:

UNGDOMSHUSET ! HVAD ER DET ?

Ungdomshuset er et selvstyrende alternativt kulturhus, bygget på aktivisme, og har som sådan fungeret i de sidste 19 år. Stedet fungerede i en årrække som kultursted for BZ bevægelsen og var i denne periode bl.a. kendt for sine teaterstykker og sine mange koncerter. Blandt mange navne fra ind-og udland, som senere blev stjerner, kan nævnes fra musikscenen Nick cave, DAD, og Bjørk. 

Fra den eksperimenterende teaterscene er der igennem årene udklækket mange folk, der senere er blevet en del af den etablerede teater- kunst-og musik verden. I en periode i halvfemserne befandt huset sig i en bølgedal og var b.la. ramt af en brand. Disse problemer er nu overvundet, gennem et generations skifte og i dag danner Ungdomshuset ramme for 20 forskellige bands (øvelokalerne), Øglegøglerne (cirkus ) den flyvende forening (De københavnske luftakrobater), Indianerne (sydamerikansk inspireret gadeteater ). 

Usmalia, husets bogcafe der holder til i kælderen og har åben 15 til 17 hver eftermiddag. Om onsdagen er der mulighed for at blive undervist i artisteri af husets lokale artister , tilbudet er i tidsrummet 14 til 17 rettet mod børn og desuden mod unge/voksne. Onsdag aften kan man blive bespist i vores velrenommerede folkekøkkenet, der hver uge serverer økologisk vegetar mad, til mellem 50 og 70 mennesker, for bare 20 kr. per snude. Hver weekend og på enkelte hverdage, er der musik-arrangementer, hvor man kan høre musik og møde mange anderledes mennesker. Derudover bliver huset brugt til afholdelse af weekend seminar, samt støttefester for græsrodsorganisationer og projekter. 

En gang om måneden arrangerer huset endvidere ungdomsdiskotek for de 12 til 15 årige. En gruppe unge med navnet Græssat har netop forladt deres lokale bolighaj og er flyttet ind i kælderen, som de er ved at renovere for at genetablere deres veganske restaurant. Den vil have åbent dagligt. Desuden er der udenfor de normale åbningstider, mulighed for nysgerrige mennesker, samt brugere der har brug for et pusterum, at bruge huStrukturen i huset er bygget op af foreninger (foreningen baren, øvelokale foreningen etc.) Øverste myndighed er fællesmødet, som ligger mandag kl. 20.00, hvor brugere af huset beslutter væsentlige ting vedrørende huset samt fremlægger og tager stilling til fremtidige aktiviteter for huset, mødet er åbent.

Med venlig hilsen
Mugge


Hjem

Lars Schou har tidligere skrevet:

Et eksempel på en værdig kamp for flere ungdomshuse:

Indtil nu har enkelte og klare paroler kombineret med selvdisciplin holdt linien : Ingen slagsmål med politiet før en evt. rydning. Spørgsmålet er blot om politiet kan vente så længe og dermed ophobe energien på begge sider til et altomfattende slag, eller om de vælger at fremprovokere en konfrontation tidligere ved den 5. kolonne de har i demonstrationerne. Den ellers gode stemning der har været ved demonstrationerne er sammen med de fantasifulde, ikke-voldelige aktioner på bus-terminalen, Daells Varehus og Tivoli, egnet til at tiltrække sympatisører fra andre sociale lag og aldersgrupper end Ungdomshusets subkultur. 

Almindelige mennesker og kulturpersoner der inderst inde nærer samme længsler efter selvforvaltning som de unge kan roligt komme ud af busken, for demoerne afvikles i værdighed. Der er faktisk en hel kulørt afd. i demoerne for det bløde civile fodfolk, bag den hårde kernes sorte blok. SORT BLOK vil sige at alle er klædt i helt sort, går i rækker og kolonne og er omgærdet af sorte brædder.

At Ungdomshusets evige drømme om frihed hos magthaverne er fortrængt til sjælens ubevidste udtryktes i Christianias selvsamme frihedskamp ved mundhældet: "I kan ikke slå od ihjæl, vi er en del af Jer selv." Men magthaverne har slet ikke blik for den anarkistiske del af sig selv og den værdi Ungeren har for dansk kultur- og samfundsliv. For dem levede Grundtvig forgæves. 

Der er noget udansk ved deres forsøg på at udslette landsbyen på Jagtvej. Det lugter af EU-integration. Deres holdning er dødsensfarlig: Jo flere der bakker Ungeren op nu, jo større håb har vi om en udgang på konflikten uden nye tragedier. Derfor er det extra vigtigt nu at alle dem med forbehold overfor UNgeren hurtigst muligt tænker på hovedsagen: Ja eller NEJ til at smadre selvforvaltningen. Det er Jer næste gang. Vis solidaritet.

- af Lars Schou  ressourceperson i Gaderummet

Lars Schou har tidligere skrevet

Hjem

Bekæmp censur!  - Resist Censorship!: