Se 1½ time lang Foredrag på Dansk, på YouTube nuklik påNyeste forskning som kategorisk afviser det universelle incest tabu: Engelsk Introduktion (4 min.), resten på dansk. Engelsk tekst til højre for videobilledet på YouTube findes 3 links: til ægyptologens forlag, hvor bogen kan købes, til bogens indholdsfortegnelse og til de første 24 sider af bogen som alle kan læse fritklik her
For at afspille hele det 1½ time lang foredrag / diskussion automatisk
(i stedet for manuelt én efter én) gå til følgende YouTube side og klik på "Play All" i højre side - for automatisk afspilning gå først til den pågældende YouTube side ved atklikke her
New Research Rejects Universal Incest Taboo: Eng. Intro, Eng. Text Right of Screen; Dansk Foredrag
klik her

 

  Se Video nedenfor her og nu og Lyt til et fordomsfrit og rationelt syn på prostitution ved den berømte, tidligere luder, Rebekka Weimar
(Google Streaming)

forkvinde for Tartaros - Selskabet for den Fantastiske genre, forkvinde for B-holdet, forkæmper for de udstødte og humanist 
 

Troels Schmidt:  redaktør, forfatter, kulturaktivist og jæger af heksejægere


Læs dagbladet Information d. 15. jan. 2009:
Prostitution
Købmandskultur i blodet
I den senere tid har mange markeret sig i debatten om prostitution, ikke mindst vore politikere, der har været ved at falde over hinanden af ømhed og omtanke over for den stakkels luder, der, uden at kunne overskue hvad hun gør, bedriver et erhverv, hvor hun på sigt pådrager sig skade på sjælen eller noget i den retning. Og hun driver i hvert fald et erhverv, som hun ikke burde. Der rejser sig to spørgsmål; hvad er det særegne ved luderens job, og hvorfor har vi noget imod det?
At fjerne nogle årsager til at nogle havner i det, man betegner som dårlige livsforhold ville temmelig sikkert også være mere effektivt, end blot at forbyde, mener Thomas Dam Olsen: 
Læs dagbladet Information d. 15. jan. 2009:

-----------------------------------------------------------------------------------

I dagbladet Information d. 20-21. dec. 2008:
Pernille Vigsø Bagges (SF) afledningsmanøvrer
- skrevet af Henning Bech, professor, dr.scient.soc., på Center for Seksualitetsforskning, Sociologisk Institut, Københavns Universitet - klik her

----------------------------------------------------------------------------------

I dagbladet Information 14. dec. 2008:
Mette Frederiksen
og
Kritisk konference om prostitution
- skrevet af Henning Bech, professor, dr.scient.soc., på Center for Seksualitetsforskning, Sociologisk Institut, Københavns Universitet.

På konferencen om prostitution i starten af december var der skam masser af eksperter og folk, som var inviteret i deres egenskaber som debattører

Det har vakt ophidselse hos nogle, at eksperter på prostitutionskonferencen den 1.-2. december fremførte argumenter, der kritiserede netop deres holdninger. Senest er Nanna Kinch blevet ophidset (i et læserbrev i Inf. 9. december), samt - igen - Pernille Vigsø Bagge (i en påtale i Inf. i går).

Det er korrekt, at vi ikke inviterede Socialdemokraterne til kritisk at efterprøve Mette Frederiksens påstand om, at prostituerede bærer incest med sig fra barndommen. Det er også korrekt, at vi ikke inviterede SF til kritisk at efterprøve Pernille Vigsø Bagges påstand om, at prostitution lig med kvindehandel, lig med slaveri. Ej heller inviterede vi Reden til at efterprøve Dorit Otzens påstand om, at prostitution fører til døden (Inf. 25. november). Og vi inviterede ikke Nanna Kinch til at fremlægge mulige alternativer til den svenske kriminaliseringsmodel. Til dette sidste inviterede vi i stedet bl.a. det tidligere parlamentsmedlem for Labour, Georgina Beyer, idet hun har et indgående kendskab til den ganske anderledes newzealandske lovgivning, til diskussionerne omkring den og til den uafhængige og meget positive evaluering af den.
Lyver bevidst?

Men måske man virkelig skulle bede SF - ikke mindst SF's bagland - om at tjekke Vigsø Bagges påstande? Herunder den, at der ingen planer er om at offentliggøre materialet fra konferencen. Det er der - som flere gange fremhævet på konferencen - netop planer om. Blandt de oplægsholdere, hvis kyndighed eller hæderlighed Vigsø Bagge drager i tvivl, var Linda Kristensen (R) udtrykkeligt inviteret ikke til en ekspertsession, men til et debatpanel. Det samme gælder Steen Schapiro, som desuden var inviteret til debatpanelet netop i egenskab af debattør. Kan Vigsø Bagge ikke læse, eller lyver hun bevidst?
Argumenter savnes

Nanna Godtfredsen var inviteret til en ekspertsession i egenskab af mangeårig gadejurist i det københavnske prostitutionsmiljø, en kyndighed vi ikke har fundet andre i besiddelse af. Kenno Simonsen var inviteret i egenskab af psykolog, der har skrevet en bog om prostitution, og fordi han som klinisk psykolog har betydeligt kendskab til emnet. I øvrigt har jeg forstået, at den undersøgelse, han refererede til, er den mest brugte og anerkendte herhjemme, bl.a. via Servicestyrelsens udgivelse fra 2007 om "Prostitution i Danmark" og Københavns Kommunes redegørelse fra 2007 om prostitution i København.

Det er bemærkelsesværdigt, at Vigsø Bagge ikke har kundskab om dette. Marie Heinskou var inviteret til en ekspertsession om feminisme - et emne hvis mangeartethed hun har et omfattende kendskab til. Det kan man, efter hvad jeg har kunnet læse gennem årene, ikke sige er tilfældet med Vigsø Bagge.

Før, under og efter konferencen har forskellige røster taget ordet og klaget over sådanne valg, der strider mod deres egne holdninger. Det kan undre, at de ikke har brugt al den taletid, al den spalteplads, alle disse muligheder til at fremføre argumenter for den svenske kriminaliseringsmodel. Måske de ingen har. Mere.

Henning Bech er professor, dr.scient.soc., på Center for Seksualitetsforskning, Sociologisk Institut, på Københavns Universitet.

---------------------------------------------------------------------------------

Læs også :
'Mænds seksualitet dæmoniseres'

- klik her
Fordomme, stereotyper og misinformation dominerer debatten om prostitution. Skandinavien befinder sig i en periode med stigende seksuel konservatisme, mener professor i antropologi ... der deltog i en to dage lang konference om prostitution på Københavns Universitet. I sit oplæg gav Don Kulick flere eksempler på de forkerte informationer og fordomme, der florerer i medierne og gik bagefter i dybden i interviewet med Information.
- skriver journalist 
Signe Rugholt Carlsen i en beretning om konferencen 
i Information d. 8. dec. 2008:
- klik her

--------------------------------------------------------------------------------

Læs mere om prostitutions konferencen:
Der skal nytænkning til

- af Steen Schapiro, Seksualpolitisk Forum
(i Dagbladet Informatio 5. dec. 2008)

Når man får stillet spørgsmål, som man ikke kan svare på, kan det virke oplagt at føle/kalde sig forfulgt. Men spørgsmålene til SF's Pernille Vigsø Bagge vedr. hendes mange fejlbehæftede og bastante udmeldinger i prostitutionsdebatten, er relevante og aktuelle.

Intet tyder på, at forbudet mod købesex siden 1999 har nedbragt antallet af hverken prostituerede, kunder eller traffickingofre i Sverige. Eller at de i større stil skulle være søgt til Danmark. Derimod er sexarbejderne blevet meget mere udsatte, isolerede og stigmatiserede i søsterlandet.

Så hvad er argumenterne for at indføre et købesexforbud? Tilbage står kun fordomme, misinformation og personlig moraliseren.

I lyset af det positive skred, der er sket i debatten det sidste år, herunder de mange nye og varierede stemmer fra både sexarbejdere og forskere, er det ekstremt nødvendigt, at SF selvkritisk gransker sin prostitutionspolitik. Der skal nytænkning til, der skal lyttes og der skal nuanceres.

Det håber jeg inderligt, at SF og de øvrige venstrefløjsorganisationer snart vil gøre, for sociale begreber som faglige rettigheder, gode arbejdsforhold og sikring af uvildige rådgivningstilbud burde høre venstrefløjen til. Eller i et andet sprog: harm reduction, agency og empowerment.

--------------------------------------------------------------------------------

Hvad har 
Mette Fredriksen
Pernille Vigsø Bagge, MF, SF's ligestillingsordfører, daglig leder af 
Reden, Anette Rix og politikeren 
Lone Dybkjær
tilfælles med 
Fru Jack the Ripper
 og
hattedamerne fra 1888


- af Troels Schmidt, kulturaktivist og forfatter

Det undrer mig at Hans Mortensen (H.M.) i sin ”Mordjagt i 120 år” (Weekendavisen, nr. 35, 2008) ikke nævner den i sociologiske kredse anerkendte kvindeforsker professor i historie ved Johns Hopkins University Judith R. Walkowitz.

For H.M. skriver jo: ”Teorierne om morderens identitet er utallige. Det samme er bøger, film, skuespil og hjemmesider…” Er det ikke netop derfor relevant at nævne en kvindeforsker og professor, som Walkowitz, der fremsætter en stadig relativ ukendt vinkel på en af verdens mest gådefulde mordsager? For hendes tese plæderer bl.a. for, at man ikke kan udelukke at Jack the Ripper (J.T.R.) var kvinde og at mordene kan have været antiprostitutions-politisk motiveret. Efter min mening indebærer dette implicit at J.T.R., ud af flere teoretiske muligheder, også kunne have været en stakkels apolitisk, ensom, mentalforstyrret, paranoid person.

Men H.M. herom: ”…lige ved mordstedet stod med frisk kridt på væggen: ”The Juwes are the men, that will not be blamed for nothing” ”(do.). Her ser vi at mordet kan være politisk motiveret med fokus på mænd, lige som beslutningen om at holde morderens budskab hemmeligt for offentligheden var politisk. Sidstnævnte slår H.M. ydermere fast.

Kvindeforskeren Walkowitz´s tese:

Fænomenet Jack the Ripper skulle overbevise samfundet om mænds voldelige, ”farlige” seksualitet. Med Walkowitz´s videnskabelig arbejde om de victorianske hattedamers frygt for og ideologiske krig imod mænds seksualitet afsløres bl.a., at disse kvinders indsats ikke var noget der lindrede de kvindelige prostitueredes kår, tværtimod var der tale om en kønspolitisk magtkamp ført an af bl.a. i praksis, usolidariske og fremmede modsøstre fra bedre stillede samfundslag.

Hertil må tilføjes, så vidt jeg kan se, at det aldrig er blevet bevist at motivet var specielt seksuelt og der blev ikke fundet sæd eller tegn på voldtægt.

Et konkret resultat af J.T.R. mordene og hattedamernes politiske aktioner var at 200 ”lodges”, dvs. områder, hvor hjemløse prostituerede og andre opholdt sig, blev nedlagt. De prostitueredes materielle kår blev herefter dramatisk forværret i det ludfattige East End, hvor knap 1 million af samfundets dårligst bemidlede havde til huse.

Krigen mod mænds seksualitet førte til krav om at alle mænd skulle udøve selvdisciplin og beskytte alle kvinder, tilvejebragt med masser af hjælp fra frivillige organisationer og enkeltpersoner der overvågede kvinderne alle vegne med det resultat at mænd fik endnu mere kontrol over kvindernes liv! 

Ydermere, den seksuelle lavalder blev hævet fra 13 til 16 år og i 1888 gik datidens ”nyfeminister” så massivt og voldsomt i krig imod mænds seksualitet generelt, at det også førte til et forbud imod mandlig homoseksualitet i England helt indtil 1967. 
(Kilde: Jack the Ripper and the Myth of Male Violence, Feminist Studies 8, af forskeren, professor Judith R. Walkowitz, 1982.)
Kommentar til:    Weekendavisennr. 35, 2008

-----------------------------------------------------------------------------------

Menneskehandel og Prostitution
- skrevet af Troels Schmidt, kulturaktivist og forfatter,
i Information på Nettet i nov. 2008

Pernille Vigsø Bagge: "... menneskehandel og prostitution ... jeg har ikke tænkt mig at vælge at bekæmpe det ene frem for det andet." Bagge vil bekæmpe det hele.

Selv kender jeg ikke et eneste menneske som ikke vil bekæmpe menneskehandel. Her er vi vel alle enige! Men hvorfor vil SF og du, Pernille, kriminalisere prostitution når vi ved fra historien at det blot medfører menneskelig elendighed. Hvordan kan en ”socialist” og ”ligestillingsordfører” kæmpe for elendighed? For din kamp, hvis den skulle lykkedes, vil som før i tiden, føre til:

At de prostitueredes materielle kår bliver dramatisk forværret. Din snak om massive sociale og økonomiske hjælpeforanstaltninger vil aldrig i den virkelige verden slå igennem til kvindernes fordel. Derimod vil din krig, imod prostitution og kvinders ret til selv at råde over egen krop og egen seksualitet, føre til misantropiske krav om at staten (mænd) skal udøve formynderisk kontrol over kvinder for at ”beskytte” alle kvinder, tilvejebringe masser af ”hjælp” fra frivillige organisationer og enkeltpersoner der skal overvåge kvinder alle vegne og sørge for at ingen kvinder fristes med det resultat at mænd får endnu mere kontrol over kvindernes liv!

Hvor længe skal dette potentielle, sandsynlige scenario stå implicit forplantet på SFs politiske agenda?

Før i tiden har kriminalisering af prostitution endda medført at den seksuelle lavalder blev sat op, og endda til et forbud imod mandlig homoseksualitet! Hvad mon jeres krig ydermere vil medføre af nye uhyrligheder?

-----------------------------------------------------------------------------------

Sex salg burde være en menneskeret
Af Hans Christian Meklenborg

”Forbyd ikke køb af sex”, (Nyhedsavisen d. 22. august 2007). Jeg er helt enig. For der er  mange, som  gerne vil have indkomst på en lidt mere spændende måde end ved så mange andre former for arbejde. Men det er irriterende, når så mange gør alt muligt for at sætte sexarbejdet i et dårligt lys sådan i al almindelighed.

Desværre er der sexgangstere, der tvinger nogen ud i prostitution. Men det kan jo være lidt svært at stoppe, hvis kunderne ikke tør melde vold og tvang til politiet.

Det største problem ved købesex er at sexarbejderen og kunden ikke bliver respekteret. Sexarbejdere og sexkunder bliver i den grad mobbet i øjeblikket med nedgørende artikler og læserbreve og på alle andre måder.

Hvis sexkunderne bliver kriminaliserede -  som i Sverige – får sexgangsterne det meget lettere. Risikoen for at blive forulempet øges væsentligt.

Vil et gangstervælde da vokse sig frem ligesom gangstervældet under spritforbudet i 1920erne i USA?

---------------------------------------------------------------------------------------------

Flere og flere swingerklubber
Af Troels Schmidt

Ikke kun amerikanerne dyrker partnerbytte i swingeklubber (Amerikanere bruger millioner på swingersex, Nyhedsavisen d. 22. august 2007), det gør vi danskere skam også om end mere beskedent. Som medstifter af Netværket Frie Kroppe og indtil vores 17 års fødselsdagsfest i år har vi nydt det at folde os ud nøgen og sexuelt med hinanden. Vi tilhører den kategori nævnt i Nyhedsavisen der for det meste foregår i netværkets private hjem. Jo, vi er enige med amerikanerne om at vi har fremtiden for os og vi bliver flere og flere. Skønt!

------------------------------------------------------------------------------

Læs idag 25. jan. 2008 om Nyhedsavisens:
Blotteri er blevet normalt
Af Troels Schmidt

"Artiklen´s overskrift ”Blottere kan ikke længere chokere os” (Nyhedsavisen i går, d. 24. jan) er en fin betegnelse på samfundets opfattelse af hvad blotteren gør – han chokér! Men de fleste blottere jeg har mødt chokér ikke – de oplever selv at de bekræfter seksualitetens vidunderlige vitalitet og vil gerne delagtiggør andre i denne oplevelse. Som sangteksforfatter til den ekshibitionistiske sang Silekone-Gitte-Lone (trykt i bogen "Den rebelske fugl", af dr. med. sexolog Preben Hertoft) og som stifter af Exhibitionistgruppen Frie Kroppe har jeg været med til at lovliggøre og endda normalisere blotteri. 
Jeg mener, at blotteren har fået det bedre. Han og hende er blevet mere normale, som stemmer overens med lægen Christian Graugaards udsagn om at vi lever i et tiltagende exhibitionistisk samfund. Graugaard: ”… vores hverdag er siden 60´erne blevet mere fuld af nøgenhed og seksualiserede signaler.” Heri er jeg helt enig med den progressive seksualitetsforsker."
Kommenterede artikel - klik her

------------------------------------------------------------------------------

Læs MetroXpress  d. 11. juli 2007:
Porn: Kinesisk forbillede - nej ellers tak

"...'skønt' at læse, at Nanna Sørensen fra Bagsværd ønsker at forbyde porno, 'ligesom i Kina'. ... måske også [med] dødsstraf for fremstilling af pornografi?...  pornoen [skal] naturligvis ikke forbydes [i Danmark]..." 

------------------------------------------------

Læs Urban d. 11. juli 2007:
Danmark er det værste land ...
"Der er et yndigt ..."

------------------------------------------------

Læs mindst 2 artikler fra Information d. 10. juli 2007:
Socialdemokratiet afviser forbud mod købesex ...

Umiddelbart vil danske socialdemkrater ikke følge i deres nordiske 
partifælders spor - Apropos: Myten om mandens voldelige seksualitet - (Feminist Studies) - klik her
Fatwa mod omskæring
"Traditionen for omskæring i Egypten i vor tid er forbudt, forbudt, forbudt"

------------------------------------------------

I MetroXpress d. 4. juli 2007:
Censur og dolke er ikke løsningen, af Nicolas Barbano
medlem af  Seksualpolitisk Forum:

"Jeg vil anbefale, at man bruger sagen [”Porno koster menneskeliv”, se "Forbud skaber ikke idealverden" nedenfor] som inspiration til en større tolerance, hvor vi mennesker accepterer hinandens seksuelle præferencer og løser eventuelle smagsforskelle uden hverken at råbe på censur eller dolke hinanden ihjel." Seksualpolitisk Forum:

------------------------------------------------------

Læs kommentar til MetroXpress idag d. 24. juli 2007:
Porno
Af Troels Schmidt, kulturaktivist

Hvis kritikken af porno i det offentlige rum gik på manglende ligestilling kunne jeg måske forstå denne hysteriske og anmassende frustration overfor de fleste danskeres holdning til udstillet blød porno i en kiosk. Jeg mener og håber ikke at flertallet er så overfølsom, som Nanna Gersov, når hun selv bare vil diktere hvad andre i det hele taget må kigge på i en kiosk. Jævnfør "Porno i det offentlige rum", af Nanna Gerskov i MetroXpress d. 23. juli 2007.

----------------------------------------------------------

Læst i MetroXpress d. 3. juli 2007:
Forbud skaber ikke idealverden
af Troels Schmidt

Jaloux på porno: ”Porno koster menneskeliv” kunne vi læse i MetroXpress (i går d. 2. juli). Derfor skrev Nanna Gersov, at vi skal forbyde porno. Men hvis vi skal forbyde alt hvad der gør os mennesker jaloux vil f.eks. du, Nanna, komme til at leve som ”Palle alene i verden”.
Lad os i stedet lære at leve i og med den verden vi nu engang har. For alternativet kunne nemt blive at vi forbyder os til idealsamfundet med de bedste intentioner for med stor sandsynlighed snarere at havne det stik modsatte sted.

--------------------------------------------------------------

Kommentar d. 21. juni 2007 til Politiken:
Sexkøberen sygeliggøres
- klik her

--------------------------------------------------------------

Kommentar til feministens ”Promiskuitet er mainstream” (WA 8.-14. juni 2007)
Jette Hansens og Jack The Rippers fælles projekt

- at tæmme begge køns sexualitet 
Af Troels Schmidt

I Jette Hansens kommentar ”Promiskuitet er mainstream” (WA 8.-14. juni 2007) forsøger forfatteren sig med at ville tæmme mandens (og kvindens?) sexualitet. Hansens forsøg minder mig i forbavsende grad om de engelske hattedamers succesfulde og lignende projekt i det skelsættende år 1888 i London. Både den gang og i dag var der frygt for den farlige og voldelige mandlige sexualitet. Mindre gennemsigtig var og er hvorvidt kvindens sexualitet i virkeligheden også skulle tæmmes. Men konsekvenserne af damernes daværende vellykkede projekt på at begrænse mandens promiskuitet blev bl.a. at patriarkatet fik endnu mere kontrol over kvinders liv end tidligere ved at mænd generelt forventedes at skulle vogte og beskyttede kvinder.

Den sexuelle lavalder blev sat op fra 13 til 16, de nye viktorianske love der blev vedtaget i kølvandet på Jack The Rippers fem bestialske mord på prostituerede, gik imod de prostitueredes egne ønsker og endte med bl.a. en drastisk forringelse af mange kvinders økonomiske kår – ikke kun de prostitueredes. Hysteriet fik endda det Britiske Parlament til at forbyde et ikke-kvindepolitisk anliggende, nemlig sex mellem mænd – helt op til året 1967. Drivkræften bag indførelsen af den stramme lovgivning var morderen Jack The Rippers værk, ham eller hende der dræbte fem ludfattige prostituerede som i hundrede år skræmte England fra vid og sans. Hertil var de daværende (og nuværende?) kvinderetsforkæmperes politiske krav så udbredt og ekstreme at de, som nævnt, også fik konsekvenser for forhold som intet havde med kvinder at gøre. (Kilde: Jack the Ripper and the Myth of Male Violence, Feminist Studies 8, af Judith R. Walkowitz.)

Hverken moderne kvindesagsforkæmpere som Jette Hansen eller hendes forgængere,  hattedamerne i 1888, interesserede sig for den enkelte voksen prostitueredes ret til selvbestemmelse i egne anliggender. Derfor var hattedamernes projekt og fænomenet Jack The Ripper en katastrofe for både mænd og kvinder. I dag kan Jette Hansens projekt, hvis det omsættes til lov, gå samme vej. I øvrigt fandt man aldrig ud af om Jack The Ripper var en kvinde, den del af teorien om morderens køn og identitet er stadig uafklaret, men mistanken lever videre, skriver forskeren Judith R. Walkowitz.

--------------------------------------------------------------

Just-Wells anbefalede læsning i Information fra d. 19. juni 2007:
Så mangler vi bare det tredje kapitel 
-
af Maria Marcus, forfatter & psykoterapeut:
"Jeg gider ikke kæmpe for retten til at være 'bare liderlig' ... Jeg vil hellere kæmpe for retten til at mærke kærlighed - retten til at elske, når jeg har sex. Og vel at mærke uafhængigt af, om det er et one-night stand eller med kæresten. ... Og at den lige så godt kan starte i kussen som i hjertet." Apropos - klik her
Ydermere, i Information d. 19. juni 2007:
Sex uden partifarve
-
af Erik Bork, forfatter og journalist
"Vi har kritiseret SF ... fordi vi mener [Seksualpolitisk Forum], at partiet p.t. fører en ensidig og fordømmende seksualpolitik på bestemte områder. ...
Hvad angår sexarbejderes vilkår, så ønsker vi blot lige ret til at betsemme over egen seksualitet, så længe, det ikke går ud over andre." 
Apropos - klik her
Læs også Information fra d. 19. juni 2007:
Et apropos til tørklædedebatten 
- Slips
, af Marcela M. Urrutia:
"... det er pigerne/kvinderne selv, der må vælge påklædningen og mængden af den ... Det er jo noget besynderligt, at vi tillader os at diskutere andres valg af påklædning, vi har jo en mening om, hvad vi kan lide, og hvad vi ikke kan lide. Om det er os selv, der bestemmer vores tøjsmag, må være en anden debat."

Information d. 15. juni 2007:
"Der er ikke en eneste kvinde der får orgasme, fordi prostitutionskunder kriminaliseres.", skriver Anja, prostitueret - for mere klik på www.gimel.dk 

------------------------------------------------------------------
(Se Venstres boligordfører i København Jesper Schou Hansens afvisning af at have skrevet indlægget i Politiken - klik her):

Fra:

Lars Østergaard
Medlemssekretær for Venstre: 

Tilsendt Just-Well.dk: en korrektion til artiklen "Sygeliggøre sexkøberen"
Af Troels Schmidt, forfatter/kulturaktivist":

Kære Troels Schmidt,
 
På din hjemmeside http://www.just-well.dk /prostitution.htm refererer du til et læserbrev, der angiveligt skulle være skrevet af Jesper Schou Hansen. Du skriver:
 
"Venstres boligordfører i København Jesper Schou Hansen og Københavns Borgerrepræsentation vil
Sygeliggøre s
exkøberen
Af Troels Schmidt, forfatter/kulturaktivist

”Skabelsen af en ny slags syg person: Sexkøberen” er titlen på en ny videnskabelig artikel af Don Kulick, Dansk Sociologi, maj 2007.

Min umiddelbar mavereaktion på ” Fjern ludernes kunder ”, Politiken Søndag 17. juni 2007, af Venstres Jesper Schou Hansen [Korrektion: Just-Wells undersøgelse (17. juli 2007) har konstateret at artiklen i Politiken d. 17. juni 2007 Fjern ludernes kunder” er skrevet af Nils Groth, pressekonsulent, socialforvaltningen, Kbh.s Kommune.], er at her i København ser vi Borgerrepræsentationen udfolde en lignende sygeliggørelse, ikke kun af kunderne, men også af luderne, på samme måde som formynderstaten Sverige og nu Borgerrepræsentationen gør sig skyldig i, i form af en rendyrket heksejagt på prostituerede og deres kunder. 

Der er tale om en rendyrket heksejagt, fordi den forskning som Schou Hansen [dvs. Nils Groth] henviser til, som ligger til grund for ... sygeliggørelse[n], er underlødig (jvf. Don Kulick, Dansk Sociologi, maj 2007.) ..."

Jesper Schou Hansen har ikke skrevet det nævnte læserbrev, og jeg skal derfor bede dig rette kommentaren på din hjemmeside. Til din orientering kan jeg fortælle, at det læserbrev du refererer til formentlig er et læserbrev skrevet af Socialborgmester Mikkel Warming og Margrethe Wivel i Politiken d. 17. juni 2007. (Just-Wells fremhævelse og understregning!) [Just-Wells undersøgelse (17. juli 2007)har konstateret at artiklen i Politiken d. 17. juni 2007 Fjern ludernes kunder” er skrevet af Nils Groth, pressekonsulent, socialforvaltningen, Kbh.s Kommune.]
 
Venlig hilsen
 
Lars Østergaard
Medlemssekretær for Venstre
______________________________ ______
KØBENHAVNS KOMMUNE
Borgerrepræsentationens Sekretariat
 
Rådhuset
1599 København V
 
Telefon 33 66 15 05
Mobil 26 30 55 05
E-mail Lar@okf.kk.dk
Web www.kk.dk

Kommentar d. 21. juni 2007 til Politiken:
Venstres boligordfører i København Jesper Schou Hansen (Se Hansens benægtelse af at have skrevet indlægget i Politiken - klik her) og Københavns Borgerrepræsentation vil
Sygeliggøre s
exkøberen
Af Troels Schmidt, forfatter/kulturaktivist

”Skabelsen af en ny slags syg person: Sexkøberen” er titlen på en ny videnskabelig artikel af Don Kulick, Dansk Sociologi, maj 2007.

Min umiddelbar mavereaktion på ”Fjern ludernes kunder”, af Venstres Jesper Schou Hansen (Se Hansens benægtelse af at have skrevet indlægget i Politiken - klik her) (Politiken Søndag 17. juni 2007), er at her i København ser vi Borgerrepræsentationen udfolde en lignende sygeliggørelse ikke kun af kunderne, men også af luderne, på samme måde som formynderstaten Sverige og nu Borgerrepræsentationen gør sig skyldig i, i form af en rendyrket heksejagt på prostituerede og deres kunder. 

Der er tale om en rendyrket heksejagt, fordi den forskning som Schou Hansen henviser til (Se Hansens benægtelse af at have skrevet indlægget i Politiken - klik her), som ligger til grund for Schous egen sygeliggørelse, er underlødig (jvf. Don Kulick, Dansk Sociologi, maj 2007.) På den baggrund er det måske sigende at Jesper Schou Hansen (Venstre) også fortsat støtter symbolske afbrændinger af hekse.

Apropos Jesper Schou Hansens e-mail til:
Kære Troels Schmidt,
Jeg skal på vegne af Jesper Schou Hansen takke for din mail og fortælle, at han fortsat støtter traditionen med symbolsk afbrænding af hekse skt. hans aften.
Venlig hilsen  
Lars Østergaard
Medlemssekretær for Venstre

Brevet til Jesper Schou Hansen og
Borgerrepræsentationen og Integrationsrådet i København,

Nedenfor ser du en appel om i år at ophøre med at finansiere hekseafbrændinger i kommunen:

Stop heksejagt på minoriteter & 
Stop Kommunens
årlige finansiering af
Hekseafbrændinger
Sankt Hans Aften 
- de hylder mordene på over 200 kvinder brændt 
ihjel levende på bålet af lystmorderen Kong Chr. IV.

Man kan sagtens fejre Sankt Hans Aften med bål uden hekseafbrændinger!

Om KONG CHR. D. 4., heksejagtens danske fader:
I 2006 fejrede det masochistiske Danmark 400 året for Kong Chr. IV - et helt år med fest til ære for lystmorderen og torturbøddelen værre end Jack the Ripper og dermed en fest til ære for dennes nidkære massedrab på flertallet af de 400 kvinder brændt levende ved langsomt at sænke dem ned over flammerne -
OG Hvert Nytår i Danmarks Radio synges en national hyldest hymne til ære for denne modbydelige og intolerante Reformationskonge, som landets national-identitet. Men i virkeligheden var kongen inkompetent og slog alle rekorder ved at tabe alle krigene !, føre landet til randen af bankerot ! og ved at sende regningen herfor til de stakkels fattige som led endnu mere pga. majestætens ligegyldighed overfor deres lidelser:
Apropos: se 

http://www.minoritetspartiet.dk/ugebrev/ugebrev.php?aar=03&uge=14

Venlig hilsen
Troels Schmidt - kulturaktivist

OBS:
(Se Hansens benægtelse af at have skrevet indlægget i Politiken - klik her)


-----------------------------------------

Information d. 13. juni 2007:
Flere hede samlejer ønskes
- Sexualpolitisk Forum, af Sten Hegeler, talsmand for Sexualpolitisk Forum

Svar til dameparret Hanne Hostrup og Bente Thygesen der spørger: 
"Om jeg ville kunne få den op at stå, hvis jeg - uden at have lyst - dagligt skulle tilfredstilstille fem damer, år efter år? Og betegne det som fri, sexuel udfoldelse?"  
Hegeler: "Det ved jeg ikke, men det ville være et kært tilskud til Folkepensionen. Lidt mere realistisk: i store dele af min ungdom ville jeg have forsøgt at gøre det gratis. Formodentligt uden traumer."

-------------------------------------------------------------

Weekendavisen 8.-14.  juni 2007 om trafficking og prostitution:
Hvid slavehandel, lektor i historie på RUC, Karin Lützen

Sædeligt. Som gode husmødre måtte de rense smudset ud fra kældrene; mænd skulle være kyske som kvinder. Omkvædet fra Sædelighedsfejden i 1880erne minder meget om debatten anno 2007."
Apropos: "Kvinden Jack The Ripper" - klik her
Se også Just-Wells anmeldelse af Lützens "Byen tæmmes"  
- klik her

---------------------------------------------------------------------

Mere herom i Weekendavisen 8.-14. juni 2007:
Feminister, af Gritt Uldall, medstifter af 
Seksualpolitisk Forum:

"en del af den feministiske kamp, som  jeg gerne vil være med til at føre, er imod den form for undertrykkelsesstrukturer, der har med faste og forenklede forestillinger omkring seksualitet at gøre. ... jeg vil afdække området på en differentieret måde."  
Apropos 1 - klik her & Apropos 2 - klik her

-------------------------------------------------------------------------

Kommentar til Weekendavisen juni 2007:
Kvinden Jack The Ripper og myten om mandens voldelige seksualitet (Feminist Studies) - klik her

-------------------------------------------------------------

Læst i Dagbladet Information d. 24. maj 2007:
Formynderi, skrevet af Troels Schmidt, tidligere gigolo

"... hvorfor taler disse moderne kvinderetsforkæmpere aldrig om det enkelte voksne menneskes ret til selvbestemmelse i egne anliggender? Denne totalfortrængning minder mig om de viktorianske hattedamers både kvinde- og mandefjendske projekt i London i 1888, som tillige gik imod de prostitueredes egne ønsker og endte med bl.a. en drastisk forringelse af mange kvinders økonomiske kår og indførelse af et forbud imod mandlig homoseksualitet indtil 1967! (Kilde: Jack the Ripper and the Myth of Male Violence, Feminist Studies 8, af Judith R. Walkowitz.) Læs hele indlægget ved at klikke her

-------------------------------------------------------------
I dagbladet Information, 12.-13. maj 2007:
Hvem skal bestemme over kvindens krop?
Af Anja, TEAM GIMEL, prostitueret - klik her

-------------------------------------------------------------------------
I dagbladet Information, 12.-13. maj 2007:
Dagens misinformation om prostitution
Af Henning Bech
professor, dr.scient.soc.

Til oplysning for Informations redaktører og læsere: Slavehandel med kvinder (og med mænd) er forbudt i Danmark, modsat hvad Ursula Andkjær Olsen fremfører på bagsiden 10. maj.

Prostitution er ikke det samme som slavehandel eller menneskehandel, uanset hvilken farve de prostituerede har, og uanset hvilken farve de bagkvinder har, der har assisteret udenlandske kvinder i prostitution med at komme til Danmark.

Og hvorfor henviser Information altid til Sverige og Norge, når der skal bringes stof om prostitution, som i Anna von Sperlings to artikler samme dag? Hvorfor ikke Tyskland eller Holland?

Og hvorfor er det altid de samme forudsigelige kriminaliseringstilhængere - fra Reden til RUC - der hentes udtalelser hos? Og hvorfor må vi ikke nærmere få uddybet hvad norske May-Len Skilbrei mener, når hun siger: "I kvindebevægelserne i Norge og Sverige har den prostituerede været brugt flittigt som det ultimative symbol på undertrykkelse af kvinder - endda til tider i et helt absurd omfang"?

-------------------------------------------------------------------------
MetroXpress d. 10 maj 2007:
At være gigolo er fornøjeligt arbejde
af Troels Schmidt, kulturaktivist og tidligere gigolo

Ros til de jyske mænd som ser lysten i det at være gigolo som beskrevet i MetroXpress igår. Dog er det en misvisende lænestolsopfattelse af gigolo- virksomhed, at det ikke kan være lystbetonet. Som tidligere gigolo i en moden alder véd jeg at arbejdet ofte er ganske fornøjeligt. 

Derfor er det beskæmmende, at sociolog Claus Lautrup anvender en  nedværdigende tone i sin omtale af `en stor husmor, en handicappet eller en kvinde i storblomstret kjole´. Hvad pokker er der galt med disse mennesker? Mange af dem er ganske dejlige mennesker. 

--------------------------------------------------------------------------------------

MetroXpress´ tidligere heksejagt  (19/4 2007) på prostitueredes kunder - klik her
----------------------------------------------------------------------------------------

Dagbladet Information, 3-4 marts 2007:
Kvinden som offer
Af Henning Bech, professor dr. scient. soc

Politiet bør som udgangspunkt "betragte alle - såvel danske som udenlandske - prostituerede kvinder som potentielle ofre for strafbare forhold," fremgår det af Information (den 1. marts). Og sandelig: det står der i Rigspolitiets strategi af den 29. sept. 2006, som Justitsministeren med stolthed henviser til i et svar til Line Barfoed.

Kunne man forestille sig, at der stod, at politiet som udgangspunkt også, og samtidig, bør betragte alle - såvel danske som udenlandske - prostituerede kvinder som potentielt frivillige aktører ? Det synes ellers at være, hvad der er brug for, hvis man skal modarbejde den diskrimination og offergørelse, der overgår de ikke så få kvinder, der ønsker at arbejde i prostitution. Og hvis man tager tanken om kvinders selvbestemmelsesret alvorligt.

 

Læserbrev i Politiken d. 16. feb. 2007
Givtig sexkampagne
Troels Schmidt, forfatter og kulturaktivist

Stort set al kritik af prostitution i artiklen ”Amsterdam dæmper” (Pol. 11. feb.) bygger på mistanke. Amsterdams Byråd mistænker ”The Red Light District” for at huse grov kriminalitet. To ufaglærte socialdemokratiske partifæller har ”gennemført en undersøgelse i sexmiljøet ... og fandt at det var dybt kriminelt.”, men hvad er en inhabil amatørundersøgelse værd?!  Karina Schaapman tjente ”store” penge som luder, nu sidder hun i byrådet, er berømt og populær pga. sin bog ”Moderløs”, og hun står i spidsen for en bevægelse imod prostitution med udsigt til en strålende politisk karriere inklusiv  store(?) penge. Hendes indfaldsvinkel til emnet har, må man sige, alle dage været konsekvent.

 

Kommentar til indlæg i Weekendavisen 
Bacheloren vs. professoren
Af Troels Schmidt, forfatter og tidligere gigolo

I modsætning til hvad bachelor i sociologi Nadja Kirchhoff Hestehave skriver (26. jan.-1. feb.), findes der ikke ifølge professor i sociologi ved Københavns Universitet Henning Bech seriøse og pålidelige undersøgelser, der dokumenterer at der findes samme mængde vold, udnyttelse, tvang og misbrug i f.eks. escort virksomhed som ved gadeprostitution. Se interviewet med Bech i DK4 på: www.just-well.dk/dantvra.htm

Det er derfor Bech kræver, som udgangspunkt, at der skelnes skarpt mellem de vidt forskellige prostitutionsmiljøer som f.eks. eskortvirksomhed og gadeprostitution vitterlig udgør.

Derimod kræver Hestehave, at der slet ikke skal skelnes. Det er jo alt sammen skadeligt, skriver hun, og der findes ikke dokumentation for at det er sundt.

Mon ikke bacheloren og professoren burde tale sammen. De er jo begge sociologer. Og i samme nr. af WA omtales Christina Alzaga i en fascinerende artikel (26. jan.-1. feb.). Ja, sidsnævnte passede telefon på en massageklinik, hvor lysten og et spændende job var i højsæde.

 

Læserbrev i Weekendavisen 2.-8. feb. 2007:
Hestehave
Af Troels Schmidt, forfatter og tidligere gigolo

Seriøse og pålidelige undersøgelser der dokumenterer prostitutionens skadelighed findes ikke.

Derfor kan jeg godt forstå, selvom jeg synes det er lidt kujonagtig, at bachelor i sociologi Nadja Kirchhoff Hestehave, kun nævner Schapiro i sit indlæg i WA d. 26. jan. For Hestehave må også kende til professor i sociologi Henning Bech og han afviser netop, at de undersøgelser, som Hestehave klynger sig til overhovedet findes. Det vil sige pålidelige og seriøse undersøgelser. For hvis pålidelighed ikke er et krav til videnskabelige undersøgelser er de fuldstændige værdiløse for andet end propaganda.

 

Kommentar til indlæg i Information 2. jan. 20006: 
Sex salg burde være en menneskeret
Af Hans Christian Meklenborg

Der blev efterlyst mandlige deltagere i debatten (Købesex er ikke en menneskeret, Inf. 2. jan.). Derfor:

Selvfølgelig burde købesex ikke være en menneskeret, forstået på den måde at ingen skal have ret til at påtvinge nogen til salg af sex som ikke selv ønsker det. Hvis en potentiel sex sælger ikke vil sælge bør ingen magt på jorden have ret til at gennemtvinge salget. Det siger sig selv. Men hvorfor skulle salg af sex ydelser ikke være en stadfæstet menneskeret når der f.eks. ifølge sociolog professor Henning Bech, ikke findes nogen pålidelig undersøgelse der dokumenterer erhvervets skadevirkning? [ Se Bech i Internet TV ved at klikke på: Bech] Prostitution som  selvbestemmelsesret, som så mange andre rettigheder, har altså sin berettigelse.

Der er  mange, der gerne vil have indkomst på en lidt mere spændende måde end ved så mange andre former for arbejde. Men det er irriterende, når så mange gør alt muligt for at sætte sexarbejdet i et dårligt lys sådan i al almindelighed.

Desværre er der sexgangstere, der måske tvinger nogen ud i prostitution. Men det kan jo være lidt svært at stoppe, hvis kunderne ikke tør melde vold og tvang til politiet.

Måske er det største problem ved købesex, at sexarbejderen og kunden ikke bliver respekteret. Sexarbejdere og sexkunder bliver i den grad mobbet i øjeblikket med nedgørende artikler og læserbreve og på alle andre måder.

Hvis sexkunderne bliver kriminaliserede -  som i Sverige – får sexgangsterne det meget lettere. Risikoen for at blive forulempet øges væsentligt.

Vil et gangstervælde da vokse sig frem ligesom gangstervældet under spritforbudet i 1920erne i USA?

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Kommentar til indlæg i Information 2. jan. 20006:
Uklar prostitutionsdebat
Af Troels Schmidt, forfatter og kulturaktivist

Evt. manglende mandlige indlæg (Franz Cybulski, Information 2. jan.) i debatten skyldes mest sandsynligt at denne er uklar og stigmatiserer manden, skæg og snot holdes ikke tilstrækkeligt adskilt og derfor er mange mænd selvfølgelig ikke motiveret til at deltage.

www.just-well.dk/dantvra.htm kan vi klikke os ind på DK4 og se sociologiprofessor ved Københavns Universitet, Henning Bech, afvise en kriminalisering af prostitution med disse argumenter:

Typiske argumenter imod prostitution er: de prostituerede er blevet misbrugt som børn, samfundet vil ikke tolerere slavehandel, kvinder sælger sig selv som vare, prostitution medfører granatchok og de prostituerede bliver f. eks. udbrændt. Argumentationen er ofte rodet sammen og holder ikke som saglige argumenter for at kriminalisere prostitution - hverken hver for sig eller tilsammen. Ingen af  ”argumenterne” godtgør eller taler for, at man skal gribe ind overfor prostitution. Der er ikke belæg for at prostitution i sig selv er skadeligt. Det er ikke prostitution, som skal bekæmpes, men eventuelle negative fremtrædelsesformer. 

Jeg opfordrer til en klar adskillelse af begreberne forbundet med emnet prostitution.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Læserbrev i Weekendavisen nr. 52.  d. 29. dec. 2006:

Værdig prostitution
Troels Schmidt - forfatter, kulturaktivist, tidligere pornomodel 
og luder

Ros til Vivi Hollænder og Christian Groes-Green (WA nr. 50) for deres afvisning af lænestolsfeministernes misvisende skildring af kvindens måske ældste erhverv, prostitution.

Som tidligere sexarbejder i en moden alder véd jeg at arbejde med at servicere sex oplevelser kan og ofte har været ganske fornøjeligt og ikke udelukkende et spørgsmål om kroner og øre. For mig repræsenterer socialhumanisten Rebekka Weimar netop Vivi Hollænders ny frigjort og selvstændig kvinde: ”Kvinder, der selv tager hånd om deres seksualitet…”

For jeg har i mange år kendt den tidligere luder, humanist og sexarbejder Rebekka Weimar ganske godt. I en radioudsendelse som jeg foranstaltede og som kan høres på Nettet http://www.just-well.dk/dantvra.htm fortæller hun frejdigt om hendes tidligere forhold til sine kunder og branchen som helhed.

Jeg kender også sexarbejdere som er højt op i alderen og for hvem forretningen og deres sociale netværk er velfungerende.

Jeg vil afslutte med påstanden om at der er en del mænd og mange kvinder som helt frivilligt blot supplerer en ellers fast indtægt for at opnå en bedre husholdning til gavn for hele familien.

Herudover synes jeg at det er bemærkelsesværdig at vi alt for ofte ikke forstår selv ganske banale ting før et geni, en professor eller sexolog skærer det ud for os i pap. Sidstnævnte er bestemt psykologisk interessant.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Læserbrev i dagbladet Information, nov. 2006:
Frivilligt sex-arbejde  
Troels Schmidt - forfatter, kulturaktivist og tidligere luder

Ros til Anders Haahr Rasmussens interview med professor Don Kulick (19. nov. 2006) for endelig at slå fast, at forudsætningen for at føre en debat om prostitution er evnen til at skelne mellem frivilligt og tvungent sexarbejde.

Som tidligere sexarbejder i en moden alder véd jeg at arbejde med at servicere sex oplevelser og ditto tjenester kan og ofte har været ganske fornøjeligt og ikke udelukkende et spørgsmål om kroner og øre.

Herudover har jeg kendt den tidligere luder, humanist og sexarbejder Rebekka Weimar ganske godt. I en radioudsendelse som jeg foranstaltede fortæller hun frejdigt om hendes tidligere forhold til sine kunder og branchen som helhed:
http://www.just-well.dk/dantvra.htm

Jeg kender også sexarbejdere som er højt op i alderen og for hvem forretningen og det sociale netværk er velfungerende.

Jeg vil afslutte med påstanden om at der må være en del mennesker der blot supplerer en ellers fast indtægt for at opnå en bedre husholdning til gavn for hele familien.

Men det mest forbavsende ved problematikken i interviewet i Information er måske, at vi alt for ofte ikke forstår selv ganske banale ting før et geni eller en professor skærer det ud for os i pap. Sidstnævnte er bestemt psykologisk interessant.

 

Hjem